1 1
2
Cuprins
Adoptarea euro: criteriile de la Maastricht
şi dincolo de acestea ………………………………..…...…..3
Modificare de paradigmă...
3
Adoptarea euro:
criteriile de la Maastricht şi dincolo de acestea
4
România îndeplineşte în prezent
toate criteriile de convergenţă nominală …
Rata inflaţiei (IAPC) 2008 7,9 12,0 5,8 4,2 6...
5
… şi doar PIIN depăşeşte nivelul de alertă din tabloul de bord pentru supravegherea
dezechilibrelor macroeconomice (trăs...
6
Tendinţă constantă de convergenţă reală în România începând cu anul 2000
7
Progresele pe linia convergenţei nominale şi reale
în condiţiile restaurării echilibrelor macroeconomice justifică fixar...
8
Este asumarea unei date-ţintă o idee bună ?
 Da, în măsura în care…
 Contribuie la realizarea consensului politic
 cu...
9
Adoptarea euro nu este o simplă schimbare de monedă
 … şi ca atare nu reprezintă apanajul exclusiv al băncii centrale
...
10
Anul 2019 ca dată-ţintă pentru adoptarea euro în România
pare un obiectiv foarte ambiţios …
 Angajamentul formal este ...
11
… inclusiv din perspectiva participării la ERM II
 Din punct de vedere tehnic, adoptarea euro la 1 ianuarie
2019 ar pr...
12
Modificare de paradigmă
în abordarea procesului de adoptare a euro
13
 Experienţa ultimilor ani a determinat modificarea semnificativă a abordării
procesului trecerii la euro
 În perioada...
14
A avut loc o schimbare evidentă în contextul
în care operează noile state membre ale UE …
Mediul înainte de criză Mediu...
15
…care a fost însoţită de o schimbare similară la nivelul politicilor
Politici înainte de criză Politici postcriză
 Ade...
16
 Reducerea costurilor de finanţare nu mai poate fi considerată un beneficiu de la
sine înţeles
 Nivelul mai scăzut al...
17
 Nimeni nu contestă faptul că, pe termen lung, adoptarea euro este
decizia firească, dat fiind gradul ridicat de corel...
18
 Grad insuficient de sustenabilitate în îndeplinirea criteriilor de
convergenţă nominală
 Posibila accentuare a tendi...
19
0
2
4
6
8
10
12
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
cele mai performante 3 state din UE (medie + 1,5 pp)
...
20
30
32
34
36
38
40
42
44
46
48
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012...
21
Convergenţa reală în România: câteva repere
22
 Spre deosebire de criteriile de convergenţă nominală, care sunt clar
stabilite de Tratatul de la Maastricht, în cazul...
23
 Chiar dacă nu sunt definite criterii precise care să indice convergenţa
reală suficientă în vederea adoptării cu succ...
24
 Atât analizele CE, cât şi cele ale FMI identifică lipsa infrastructurii ca
obstacol major în calea creşterii economic...
25
Flux şi reflux în convergenţa reală: performanţa economică relativă
în perioada pre şi postcriză
-15 -10 -5 0 5 10 15 2...
26
Convergenţa sporită la nivelul statelor a fost însoţită însă de creşterea disparităţilor
intranaţionale, România consem...
27
NV
PIB/locuitor la PPS
(2011): 10 500
Populaţia (2014):
2,59 mil. pers.
V
PIB/locuitor la PPS
(2011): 13 500
Populaţia ...
28
0
10
20
30
40
10 20 30 40 50 60 70 80
B-IF
SE,SV,S
NV,
Centru
PIB/locuitor la PPS, 2011
PIB/loc. la PPS (mii)
Sursa: Eu...
29
Accentuarea decalajelor de dezvoltare între regiuni;
fenomen de concentrare a investiţiilor industriale …
57
27
21 23 2...
30
… favorizat de calitatea scăzută a infrastructurii
Sursa: Global Competitiveness Report, World Economic Forum Sursa: Eu...
31
 Asigurarea unui grad relativ ridicat de convergenţă durabilă înainte
de adoptarea monedei unice, şi nu doar îndeplini...
of 31

Prezentare Mugur Isarescu, Guvernator BNR

Sursa: www.bnro.ro
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Economy & Finance      


Transcripts - Prezentare Mugur Isarescu, Guvernator BNR

 • 1. 1 1
 • 2. 2 Cuprins Adoptarea euro: criteriile de la Maastricht şi dincolo de acestea ………………………………..…...…..3 Modificare de paradigmă în abordarea procesului de adoptare a euro ………………………….....12 Convergenţa reală în România: câteva repere …….....…21
 • 3. 3 Adoptarea euro: criteriile de la Maastricht şi dincolo de acestea
 • 4. 4 România îndeplineşte în prezent toate criteriile de convergenţă nominală … Rata inflaţiei (IAPC) 2008 7,9 12,0 5,8 4,2 6,0 6,3 (procente, medie anuală) feb.15 1,2 -1,7 0,1 -0,2 -0,3 0,4 Ratele dobânzilor pe termen lung 2008 7,7 5,4 6,0 6,1 8,2 4,6 (procente pe an, medie anuală) feb.15 4,1 3,2 3,8 3,1 4,4 1,3 Cursul de schimb faţă de euro 2008 +9,7/-16,0 – +3,5/-0,8 +18,9/-8,5 +11,3/-10,6 +20,9/-3,5 (apreciere(+)/depreciere (-) procentuală maximă pe parcursul a 2 ani) mar.15 +2,1/-3,5 – +2,0/-1,7 +2,0/-4,4 +6,0/-6,0 +0,6/-9,7 Deficitul bugetului consolidat* 2008 5,6 –** 2,7 3,7 3,7 2,1 (procente în PIB) 2014 1,8 3,4 5,0 3,6 2,6 1,3 Datoria publică* 2008 13,2 13,3 36,0 47,1 71,9 28,7 (procente în PIB) 2014 39,8 27,0 81,4 48,6 77,7 44,1 *) Conform metodologiei SEC2010, cu excepţia Poloniei în 2008 (SEC95). criteriu îndeplinit **) Excedent de 1,6% din PIB. 5,3 ±15 la sută Sursa: Eurostat, Institutul Naţional de Statistică, Ministerul Finanţelor Publice, Comisia Europeană Republica Cehă 4,1 1,2 6,2 sub 60 la sută CroaţiaBulgaria Ungaria criteriu neîndeplinit Polonia sub 3 la sută Criteriile de la Maastricht: 2015 versus 2008 Indicatorii de convergenţă nominală Criteriile de la Maastricht Anii România
 • 5. 5 … şi doar PIIN depăşeşte nivelul de alertă din tabloul de bord pentru supravegherea dezechilibrelor macroeconomice (trăsătură comună tuturor NSM) % din PIB, medie pe 3 ani % din PIB variaţie % pe 3 ani variaţie % pe 5 ani variaţie % pe 3 ani variaţie % anuală % din PIB % din PIB % din PIB %, medie pe 3 ani variaţie % anuală -4%/+6% -35% ±5% (EA) ±11% (non-EA) -6% +9% (EA) +12% (non-EA) 6% 133% 14% 60% 10% 16,5% 2008 … … 18,5 … 26,9 17,6 134,2 33,9 13,3 7,2 -0,8 2009 … … 18,3 … 37,5 -21,1 138,4 4,8 14,2 6,4 1,3 2013 0,8 -75,0 -1,0 … 14,8 -0,1 134,8 6,4 18,3 12,2 3,3 2008 -5,3 … 5,3 -6,8 22,2 -2,1 111,0 15,0 36 10,0 -9,9 2009 -5,6 … 5,8 -5,3 27,8 -6,8 119,5 2,9 44,5 9,2 5,3 2013 -0,2 … -4,0 -21,0 -1,3 -18,1 119,8 -0,3 75,7 15,7 3,4 2008 -5,6 … 14,3 … 10,4 … 67,7 16,3 46,6 10,2 6,9 2009 -5,5 … -4,0 33,4 12,4 -5,4 67,5 4,2 49,8 8,3 9,2 2013 -3,3 -68,0 -4,3 2,1 3,8 -4,4 74,9 2,9 55,7 10,0 7,6 2008 -2,8 -38,2 23,2 50,6 6,8 7,7 63,7 9,1 28,7 5,6 6,2 2009 -2,8 -44,0 13,6 26,1 9,1 -4,7 66,0 0,7 34,1 5,5 2,4 2013 -1,4 -41,5 -3,1 -7,7 4,7 -1,0 73,7 3,1 45,7 6,9 9,8 2008 -11,8 -48,5 9,5 41,6* 39,1 … 65,5 13,1 13,2 6,4 11,8 2009 -9,8 -62,1 -5,0 32,7* 37,0 -26,9 71,9 -1,7 23,2 6,2 14,6 2013 -3,3 -61,7 0,3 16,4 -3,8 -3,8 66,6 -1,5 38,0 7,0 3,1 2014 -1,9 -56,9 -1,1 … 3,4 -3,6 … … 39,8 6,9 … 2008 -7,1 -102,7 8,0 23,3 12,6 -3,1 106,0 12,7 71,9 7,6 26,2 2009 -5,0 -116,1 7,8 12,1 13,6 -9,0 117,5 6,0 78,2 8,4 1,9 2013 2,2 -84,1 -4,0 -19,2 6,1 -5,0 95,8 -1,0 77,3 10,7 -0,9 *) conform metodologiei BPM5 … lipsă date Sursa: Eurostat, CE-DG ECFIN, INS, BNR Sodul contului curent Poziţia investiţională internaţională netă (PIIN) Cursul de schimb real efectiv pe baza IAPC Cota de piaţă a exportatorilor de bunuri şi servicii Costul unitar nominal cu forţa de muncă Indicele preţurilor locuinţelor Datoria sectorului privat Fluxul creditelor acordate sectorului privat Datoria sectorului public Polonia România Rata şomajului Total pasive sector financiar (date neconsolidate) Bulgaria Croaţia Republica Cehă Ungaria
 • 6. 6 Tendinţă constantă de convergenţă reală în România începând cu anul 2000
 • 7. 7 Progresele pe linia convergenţei nominale şi reale în condiţiile restaurării echilibrelor macroeconomice justifică fixarea unei date ţintă pentru adoptarea euro Sursa: Comisia Europeană Ţinta iniţială Data stabilirii ţintei iniţiale Poziţia actuală BG 2010 2004 – Programul economic de preaderare Fără dată-ţintă CZ 2009/2010 2003 – Strategia Republicii Cehe de adoptare a euro Fără dată-ţintă HU 2008 2003 – Programul economic de preaderare Fără dată-ţintă PL 2008/2009 2003 – Programul economic de preaderare Fără dată-ţintă RO 2014 2007 – Programul de convergenţă 2019
 • 8. 8 Este asumarea unei date-ţintă o idee bună ?  Da, în măsura în care…  Contribuie la realizarea consensului politic  cu atât mai important în România, unde disensiunile predomină în aproape orice subiect  Poate constitui o ancoră pentru politicile macroeconomice, contribuind la creşterea coerenţei acestora  Poate acţiona ca un catalizator pentru reformele structurale, care sunt de natură să sporească flexibilitatea şi rezistenţa economiei la şocuri  Procesul este riguros pregătit, astfel încât îndeplinirea criteriilor de convergenţă nominală să nu fie conjuncturală
 • 9. 9 Adoptarea euro nu este o simplă schimbare de monedă  … şi ca atare nu reprezintă apanajul exclusiv al băncii centrale  Intrarea în zona euro reprezintă o schimbare fundamentală de modus operandi pentru o economie care are în prezent curs de schimb flexibil şi politică monetară independentă  Succesul în interiorul zonei euro reclamă reforme structurale cuprinzătoare, care:  să aducă economiei un grad suficient de flexibilitate a pieţelor bunurilor şi factorilor de producţie pentru a compensa dispariţia ajustorului reprezentat de cursul de schimb  să asigure durabilitatea convergenţei nominale prin eliminarea surselor de inflaţie reprimată (de ex. finalizarea liberalizării pieţei energiei) şi de deficite cvasifiscale (restructurarea întreprinderilor de stat cu pierderi substanţiale)
 • 10. 10 Anul 2019 ca dată-ţintă pentru adoptarea euro în România pare un obiectiv foarte ambiţios …  Angajamentul formal este prevăzut în cea mai recentă ediţie a Programului de convergenţă (2014), însă o foaie de parcurs nu a fost încă elaborată  Credibilitatea poate fi pusă sub semnul întrebării dacă angajamentul formal nu este însoţit de un plan de acţiune cu obiective intermediare clar definite  Planul de acţiune detaliat trebuie sa aibă o susţinere explicită (şi oficializată într-un document) din partea tuturor factorilor politici, oferind garanţii că:  obiectivele stabilite vor transcende consideraţiile oportuniste legate de ciclul electoral  progresele în planul convergenţei nominale şi al corectării dezechilibrelor macroeconomice nu vor fi reversate  reformele structurale necesare din perspectiva asigurării competitivităţii economiei în interiorul zonei euro vor fi întreprinse
 • 11. 11 … inclusiv din perspectiva participării la ERM II  Din punct de vedere tehnic, adoptarea euro la 1 ianuarie 2019 ar presupune intrarea în ERM II la 1 ianuarie 2016 şi participarea la aranjament pentru perioada minimă (2 ani)  Persistă incertitudini cu privire la nivelul de echilibru al cursului de schimb  Minimizarea perioadei de participare la ERM II este dezirabilă din perspectiva riscurilor pe care un regim de tip target-band le implică, însă dezideratul apare drept puţin compatibil:  cu paşii ce au rămas de parcurs pentru pregătirea riguroasă a economiei în vederea trecerii la euro  cu riscurile asociate situaţiei din Grecia
 • 12. 12 Modificare de paradigmă în abordarea procesului de adoptare a euro
 • 13. 13  Experienţa ultimilor ani a determinat modificarea semnificativă a abordării procesului trecerii la euro  În perioada premergătoare crizei, predomina ideea conform căreia îndeplinirea criteriilor nominale era suficientă pentru a demonstra eligibilitatea/compatibilitatea cu zona euro  unii economişti chiar au dezbătut caracterul excesiv de strict al criteriilor nominale şi conflictul dintre îndeplinirea acestora şi procesul de convergenţă reală (Buitter şi Grafe, 2002; Szapáry, 2001; Kopits, 1999; Rostowski, 2002)  În timpul crizei, a devenit evident faptul că îndeplinirea criteriilor de la Maastricht nu garantează succesul economic al statului în cauză în interiorul zonei euro  criteriile de convergenţă nominală nu pot fi îndeplinite într-o manieră sustenabilă în lipsa competitivităţii, stabilităţii financiare şi a echilibrului fiscal  „imaginea de ansamblu” a câştigat teren (a se vedea Procedura privind dezechilibrele macroeconomice), iar criteriilor de convergenţă reală li s-a acordat o importanţă sporită Sunt suficiente criteriile de la Maastricht?
 • 14. 14 A avut loc o schimbare evidentă în contextul în care operează noile state membre ale UE … Mediul înainte de criză Mediul postcriză  Abundenţa capitalului, aversiune foarte scăzută la risc  Încetarea sau inversarea fluxurilor de capital, aversiune ridicată la risc  Convergenţă economică rapidă către economiile dezvoltate  Convergenţă economică lentă sau chiar inversare a câştigurilor în direcţia convergenţei, dar o sustenabilitate mai mare a progreselor în această privinţă  Acumularea unor dezechilibre mari, dificultăţi în respectarea criteriilor de convergenţă nominală  Dezechilibrele macroeconomice au fost în mare parte corectate; criteriile de convergenţă nominală sunt respectate sau tangibile
 • 15. 15 …care a fost însoţită de o schimbare similară la nivelul politicilor Politici înainte de criză Politici postcriză  Adeseori favorizând creşterea cu orice preţ în pofida temerilor privind sustenabilitatea/Adeseori ignorând mărimea riscului unei expansiuni economice rapide  Spaţiu limitat de manevră datorită comportamentului prociclic din trecut  Eficacitatea limitată a acţiunii contraciclice într-o lume fără bariere în calea fluxurilor de capital  Complicate de fragilitatea sistemelor bancare în unele cazuri  Perceperea adoptării euro ca fiind prioritară  Perceperea aderării la zona euro ca fiind problematică
 • 16. 16  Reducerea costurilor de finanţare nu mai poate fi considerată un beneficiu de la sine înţeles  Nivelul mai scăzut al primelor de risc din perioada premergătoare crizei pare să fi fost în mare măsură rezultatul evaluării eronate a riscurilor, fenomen consemnat pe scară largă la vremea respectivă  Pieţele au reînceput să evalueze riscul în funcţie de circumstanţele specifice fiecărei ţări:  în prezent, spread-urile CDS sunt comparabile sau chiar mai scăzute în România decât în ES, IT, PT, SI  Trenarea creşterii economice în zona euro diminuează beneficiile procesului de integrare comercială  Reculul economic din ţările Europei Centrale şi de Est cu regim de curs flotant a fost relativ mai moderat comparativ cu cel înregistrat în statele cu regim fix  Au apărut costuri directe ocazionate de criza datoriilor suverane şi de instituirea mecanismelor de rezoluţie  Este dificil din punct de vedere politic să explici publicului necesitatea contribuţiei financiare la mecanisme de care deocamdată beneficiază ţări mai bogate (căderea Guvernului Radičová în SK) Avantajele adoptării euro au devenit mai puţin evidente, iar costurile mai vizibile
 • 17. 17  Nimeni nu contestă faptul că, pe termen lung, adoptarea euro este decizia firească, dat fiind gradul ridicat de corelare a ciclurilor economice şi de integrare a pieţelor  Totuşi, avantajele adoptării euro nu sunt necondiţionate – înainte de aderarea la UEM fiecare stat membru trebuie să:  Asigure îndeplinirea durabilă a criteriilor de convergenţă nominală  Atingă un grad suficient de ridicat de convergenţă a venitului/locuitor  un decalaj mare din punct de vedere al convergenţei riscă să complice gestionarea ciclurilor economice în absenţa unei politici monetare independente  Să se asigure de eficacitatea noului cadru instituţional în prevenirea şi combaterea dezechilibrelor  este necesară existenţa unor instrumente de politică economică alternative care să poată înlocui politica monetară în cazul în care sunt necesare intervenţii Experienţa istorică recentă pare să justifice o perioadă mai lungă de aşteptare înainte de trecerea la moneda unică…
 • 18. 18  Grad insuficient de sustenabilitate în îndeplinirea criteriilor de convergenţă nominală  Posibila accentuare a tendinţelor centrifuge existente în actuala configuraţie a zonei euro  Un număr mai mare de ţări la „periferie”, în condiţiile menţinerii aceluiaşi număr de state în „centru”  Demotivarea factorilor de decizie la nivel naţional în privinţa implementării reformelor necesare  În cazul în care sunt încă necesare reforme, obiectivul adoptării euro poate fi o ancoră mai eficientă pentru politici decât cea oferită de statutul de membru al zonei euro  O zonă monetară unică nu este un loc potrivit pentru ţările cu probleme de competitivitate sau pentru pieţele cu probleme de rigiditate … pentru a se evita riscurile asociate unei extinderi prea rapide a zonei euro
 • 19. 19 0 2 4 6 8 10 12 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 cele mai performante 3 state din UE (medie + 1,5 pp) zona euro (medie + 1,5 pp) România 0 2 4 6 8 10 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 cele mai performante 3 state din UE (medie + 2 pp) zona euro (medie + 2 pp) România Rata dobânziipe termen lung medii anuale (%) 2015* Indicele armonizatal preţurilor de consum Sursa: Eurostat, BCE medii anuale (%) 2015* *) februarie Elemente care complică decizia: Îndeplinirea criteriului referitor la inflaţie poate intra în contradicţie cu mandatul BCN privind stabilitatea preţurilor, în cazul unor şocuri deflaţioniste în unele state din UE
 • 20. 20 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 zona euro (12) UE-27 Deviaţia standard a PIB/locuitor la PPS faţă de media grupului (%) Sursa: Eurostat, calcule BNR Tendinţa ascendentă indică disparităţiîn creştere între ţările din zona euro Elemente care complică decizia: Zona euro (în compoziţia iniţială) pare să nu fi favorizat un grad sporit de omogenitate din perspectiva veniturilor în rândul statelor membre
 • 21. 21 Convergenţa reală în România: câteva repere
 • 22. 22  Spre deosebire de criteriile de convergenţă nominală, care sunt clar stabilite de Tratatul de la Maastricht, în cazul convergenţei reale nu există o definiţie neechivocă şi nici repere numerice  De obicei, prin convergenţă reală se înţelege convergenţa standardelor de viaţă sau a PIB real pe cap de locuitor către nivelul din zona euro  Obiectiv al oricărui factor de decizie prin prisma funcţiei de maximizare a prosperităţii sociale  Relevanţă specială în contextul adoptării euro – un parametru important în ceea ce priveşte minimizarea riscurilor asociate abandonării independenţei politicii monetare  Convergenţa nominală şi cea reală se susţin reciproc:  Convergenţa nominală asigură mediul macroeconomic stabil care facilitează convergenţa reală, în timp ce  Convergenţa reală creează premisele sustenabilităţii convergenţei nominale prin reducerea expunerii economiei la şocuri asimetrice şi prin limitarea diferenţelor în procesul de transmitere a şocurilor simetrice Definirea convergenţei reale
 • 23. 23  Chiar dacă nu sunt definite criterii precise care să indice convergenţa reală suficientă în vederea adoptării cu succes a euro, un reper de bun-simţ în acest sens ar putea fi nivelul minim de convergenţă reală la care s-a produs intrarea unui stat în zona euro  58,3 la sută pentru Estonia  59,6 la sută pentru Letonia  65 la sută pentru Slovacia  Nu trebuie neglijată dimensiunea decalajelor de dezvoltare între regiuni atunci când evaluăm gradul de convergenţă reală  România este statul UE cu cea mai mare disparitate între regiuni  Calitatea slabă a infrastructurii care conectează provinciile istorice favorizează concentrarea investiţiilor în apropierea graniţei de vest şi permanentizarea decalajelor de dezvoltare Repere pentru convergenţa reală
 • 24. 24  Atât analizele CE, cât şi cele ale FMI identifică lipsa infrastructurii ca obstacol major în calea creşterii economice  România nu posedă un cadru funcţional pentru dezvoltarea, prioritizarea şi execuţia proiectelor de investiţii publice  Capacitatea de planificare strategică pe termen lung şi de asumare a unor angajamente pe termen mediu în materie de proiecte de investiţii este insuficientă  Oportunităţile de finanţare prin fonduri structurale şi de coeziune nu sunt suficient fructificate  Potrivit FMI, îmbunătăţirea calităţii investiţiilor publice în perioada 2016-2020 ar putea adăuga 0,5pp la rata de creştere a PIB potenţial la finele intervalului Călcâiul lui Ahile: infrastructura
 • 25. 25 Flux şi reflux în convergenţa reală: performanţa economică relativă în perioada pre şi postcriză -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 Slovenia Slovacia România Polonia** Malta Lituania* Letonia Ungaria Estonia Cipru Rep. Cehă Croaţia Bulgaria 2008 vs 2000 2013 vs 2008 Sursa: Eurostat PIB/locuitor la PPS ca pondere în cel din zona euro 41,8 – modificare în puncte procentuale, 2000-2013 – 68,4 63,2 59,6 68,1 61,8 80,7 76,8 50,9 76,5 70,2 56,5 82,8 (pondere maximă: 96,6% în 2009) *) SEC95 pentru 2000-2008; **) SEC95 Pondere în PIB/loc. la PPS din zona euro în 2013
 • 26. 26 Convergenţa sporită la nivelul statelor a fost însoţită însă de creşterea disparităţilor intranaţionale, România consemnând cea mai ridicată eterogenitate regională
 • 27. 27 NV PIB/locuitor la PPS (2011): 10 500 Populaţia (2014): 2,59 mil. pers. V PIB/locuitor la PPS (2011): 13 500 Populaţia (2014): 1,82 mil. pers. Centru PIB/locuitor la PPS (2011): 11 400 Populaţia (2014): 2,36 mil. pers. NE PIB/locuitor la PPS (2011): 7 200 Populaţia (2014): 3,27 mil. pers. SE PIB/locuitor la PPS (2011): 9 900 Populaţia (2014): 2,51 mil. pers. SV PIB/locuitor la PPS (2011): 9 300 Populaţia (2014): 2,03 mil. pers. S PIB/locuitor la PPS (2011): 10 000 Populaţia (2014): 3,09 mil. pers. B-IF B-IF (Bucureşti-Ilfov): PIB/locuitor la PPS (2011): 30 700 Populaţia (2014): 2,28 mil. pers. Regiunile de dezvoltare ale României Sursa: Eurostat
 • 28. 28 0 10 20 30 40 10 20 30 40 50 60 70 80 B-IF SE,SV,S NV, Centru PIB/locuitor la PPS, 2011 PIB/loc. la PPS (mii) Sursa: Eurostat, calcule BNR V NE Majoritatea regiunilor de dezvoltare din România se plasează la extremitatea stângă a distribuţiei veniturilor la nivelul UEnumărderegiuni
 • 29. 29 Accentuarea decalajelor de dezvoltare între regiuni; fenomen de concentrare a investiţiilor industriale … 57 27 21 23 21 23 27 18 26 122 54 40 42 37 39 45 29 49 0 20 40 60 80 100 120 140 B-IF** V S NV SV SE Centru NE RO 2000 2011 PIB pe locuitor (PPS) % din media UE -0,03 -0,02 -0,01 0,00 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 V S SV Centru NV SE NE B-IF** Auto Echipamente electrice Cauciuc şi mase plastice Dacia, Michelin, Yazaki, Arctic Gradul de specializare a regiunilor* * pe baza indicelui Herfindahl (IH); ** Bucureşti-Ilfov Sursa: Eurostat, calcule BNR unităţi (IH2011 - IH2000) Continental Automotive, Delphi Diesel & Packard, Valeo, Takata Petri Compa, Daimler, Bosch, Continental Systems, Hutchinson, DeLonghi Pirelli, Artego, IAC, Ford, Yazaki Leoni Wiring, Zes Zollner, Fujikura, Trelleborg Grad mai redus de specializare, întrucât majoritatea operatorilor nou-intraţi pe piaţa românească îşi stabilesc sediul central în regiunea Bucureşti-Ilfov
 • 30. 30 … favorizat de calitatea scăzută a infrastructurii Sursa: Global Competitiveness Report, World Economic Forum Sursa: Eurostat, calcule BNR 1 3 5 7 RO CZ EE HU LTLV PL BG SK GCR 2014-2015 GCR 2006-2007 scor (1-7); 7 este maximum posibil 1 3 5 7 RO CZ EE HU LTLV PL BG SK GCR 2014-2015 GCR 2006-2007 scor (1-7); 7 este maximum posibil 0 5 10 15 RO CZ HU PL BG SK 2012* 1991 km autostradă/1 000 km2 Notă: Distanţa mai mare faţă de centru indică o ameliorare. * 2013 pentru RO, PL Calitatea infrastructurii totale Infrastructură rutieră
 • 31. 31  Asigurarea unui grad relativ ridicat de convergenţă durabilă înainte de adoptarea monedei unice, şi nu doar îndeplinirea criteriilor de la Maastricht, este esenţială pentru participarea cu succes la zona euro  Calitatea de membru al UE a acţionat ca un catalizator pentru convergenţa reală în România, dar PIB pe cap de locuitor la PPS este încă inferior nivelurilor din alte state membre la momentul adoptării monedei unice  Trebuie evitată urmărirea câştigurilor în planul convergenţei reale cu preţul sacrificării stabilităţii macroeconomice  Un prim pas în direcţia atenuării decalajelor consistente de dezvoltare între regiuni este fără îndoială interconectarea acestora prin infrastructură de transport de calitate În loc de concluzii …

Related Documents