ESKİŞEHİR İLİ SÜRDÜRÜLEBİLİR KENT ULAŞIM PLANI VE UYGULAMASI
Eskişehir İç Anadolu Bölgesinin Kuzeybatısında yer almaktadır.
Orta Anadolu’nun Ankara’dan sonra en büyük ikinci kentiolan Eskişehir’in komşu illere uzaklıkları şöyledir. İLLER ...
Eskişehir ulaşımolanakları, tarıma elverişli toprakları, şifalı sıcak suları, hızla gelişen sanayisi ve yüksek ...
Eskişehir kent biçimi tek merkezli dairesel kentlerin gelişmemodelinin ana özelliklerini gösterse de Porsuk Çayı’nın da et...
Kentsel Gelişim çalışmaları sürecinde Eskişehir’in ilk yerleşim alanı olanOdunpazarı Semti de bölüm bölüm yenilenerek tari...
Tarihi dokunun yer aldığı, eski yerleşim bölgesi olan Odunpazarı semti dışında kent hemen hemen bütünüyle yenidir.
Anadolu’nun merkezinden batıya açılan kapı olaraktanımlanan Kentteki gelişmeler il merkezindeki arazi kullanımyapısına da ...
Eski dokunun oluşturduğu yapı adaları, bitişik nizam ve yoğunyapılaşmanın yanı sıra, dar ve düzensiz yollar ile de öne çık...
BÖYLE İDİ Gerek yapılaşma gerek yolculuktalepleri açısından oldukça yoğun olan kent merkezi trafik sirkülasyon...
Adrese dayalı nüfus sayım sonucuna göreEskişehir merkez ilçesinin nüfusu : 625.453Yıllık nüfus artış hızı : ...
Eskişehir kentinin geleceğini biçimlendirecekolan gelişme planları ile ulaştırma planları bir bütünlük içerisinde el...
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi olarak kent içi ulaşımda başlıcahedeflerimiz şunlardır:Kentin gelişme planıyla uyumlu ve ç...
Ulaşımda hedef, Toplu Taşıma sisteminin erişilebilirliğini ve hizmetdüzeyini yükselterek, toplam yolculuklar içindeki payı...
Kentlerin insanlar için olduğu gerçeğinden yola çıkarak kentselulaştırmada araçların değil yayaların hareket özgürlüğünü s...
Yaya ve bisiklet ulaşımınıgeliştirmek ve özellikle kent merkezinde otomobil kullanımını azaltmak.
EBB_Bina.JPGUlaştırmanın akılcı ve ekonomik biçimde yönetimi ve eşgüdümünde gerekli kurumsal yapıyı tasarlamak ve u...
Kent içi ulaşımda hedeflerimize ulaşmak için aşağıdaki ilkeler temelalınmıştır:*Arazi kullanım planları ile kent içi ulaşı...
Kent merkezinde Hafif Raylı Sisteme öncelik verilerek,Ana Ulaşım Planının ilkeleri doğrultusunda hafif raylı sistem ile di...
Kentin gelişme planları ve halkın ihtiyaçlarına paralel olarak tramvay hattının kentin diğer bölgelerine uzatılması ...
Otobüs, minibüs, taksi dolmuş güzergahları ise tramvaya aktarma yapabilecek noktalardan geçmekte veya sonlanmaktadır. Ken...
Kent içi toplu taşımahizmeti :Tramvay : 18 + 5 = 23Ö. Halk Otobüsü: 115Esulaş Otobüsü: 31Belediye Otobüsü:49M.Hat Sayısı :...
Ayrıca yaz aylarında merkezde belirli güzergahlarda turistik faytonlar çalışmaktadır.
Şu an gezinti amaçlı hizmet veren ESBOT su yolu taşımacılığı alternatifi de toplu taşım sistemimiz içindeki yerini a...
İlimizde Tramvay ile yapılan yolculuk yaklaşık 90.000, halk otobüsleri ileyapılan yolculuk yaklaşık 90.000, minibüslerle y...
Ayrıca,Kent merkezinin doğusunda yeni terminal binasının karşısındayer alan ve 275 000 m2 alanı kapsayan KENTPARK’ın içeri...
Yine kentin batısında yaklaşık 400.000 m2 alanda yapımı tamamlanmışolan SAZOVA BİLİM KÜLTÜR SANAT PARKI; içerisinde yer al...
Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Kültür Sarayı , her türlü ulusal veuluslararası kültür ve sanat etkinliklerinin gerçekleşti...
Kent içi ulaşım yapısında “sürdürülebilir bir ulaşım sistemi”temelinin oluşturulabilmesi için, ulaşım türleri aşağıdaki ön...
Vatandaşlara daha kaliteli toplu Taşım Hizmeti sunabilmek vekent çevre sorunlarına katkı sağlamak amacıyla özel otobüsler ...
24.12.2004 tarihinde hafif raylı sistemin devreye girmesi ilealınan ulaşım kararları sonucu, kent içinde trafik kazalarısa...
Estram’la birlikte kent içindeki araç trafiği seyrelmiş, havadakizehirli gazların yoğunluğu azalmış, kentin büyüme bölgele...
Şehrin ortasından geçen Porsuk Çayı kenti fiziksel olarak kuzey vegüney kesimleri olarak ikiye ayırmaktadır. Porsuk Çayı D...
Kentte Resmi Kurumlar ve Ticaret Merkezi, geçmişteolduğu gibi, günümüzde de Porsuk Çayı’nın kıyılarında ve yak...
Bu alan kentin diğerbölgelerine oranladaha önceyapılaşmıştır.Çizgisel bir kentmerkezi oluşmuştur.
Şehrin adeta merkezini belirleyen Porsuk Çayının Toplu Taşıma Sistemine entegre bir şekilde kullanılmaya başlanmasının str...
Porsuk Su Yolu Taşımacılığı yaklaşık 12km.’lik bir hatta şehrin iki ucu sayılan NuribeyÇiftliği ve Kentpark arasında hizme...
Su Seviye Kontrol Yapısı
Fotoğrafta Bot Transfer yapısını veSu Seviye Kontrol Yapısını görüyoruz.
Fotoğrafta botlara erişim kolaylığı net olarak görülmektedir.
Yine Porsuk Çayında 4 mevsim hizmet verebilecek Porsuk Taksi ulaşımsistemimize entegre edilecektir.
Hat üzerinde ayrıca Turistik amaçlı gezintiler için kullanılmak üzere gondollar hizmet verecektir.
Belediyemiz bünyesinde oluşturduğumuz tersanede turistik amaçlı Venedik tipigondolların benzerlerinin de üretilmesine ...
Porsuk’ta taksi hizmeti verecek botların yapımı da belediye tersanesinde devam etmektedir.
Fotoğrafta da görüldüğü gibi belediyemiztersanesinde nehir ve çay suları için her türlü su ulaşım aracı yapılabilmekt...
Bütün bu araçların periyodik bakımları yinetersanemizce yapılmaktadır.
Islah çalışmasından sonra PORSUK ÇAYI ve botla kent içi ulaşım imkanı
Porsuk’ta su temizliğinde kullanılacakteknelerinin yapımı devam etmektedir.
GÜNDÜZ KÖPRÜBAŞI
GECE KÖPRÜBAŞI
Porsuk Çayı’nınkent merkezindekikısmında ayrıcakano müsabakalarıyapılarak sosyalhayat açısındanönemli birplatformoluşturul...
Porsuk Islah Projesi’nin mevcut durumdaoluşturduğu farkı, önce ve sonrasını gösteren görüntülerle kısaca özet...
Adalar 1 Yaya KöprüsüÖnce Sonra
Adalar 2 Yaya KöprüsüÖnce Sonra
Adalar 3 Yaya KöprüsüÖnce Sonra
Adalar 4 Yaya KöprüsüÖnce Sonra
Kurtuluş Yaya KöprüsüÖnce Sonra
Atatürk Araç KöprüsüÖnce Sonra
Göksu Araç KöprüsüÖnce Sonra
İki Eylül KöprüsüÖnce Sonra
Salhane Araç KöprüsüÖnce Sonra
Sümer 2 Araç KöprüsüÖnce Sonra
Porsuk Çayı IslahıÖnce Sonra 30/09/2006
ÖnceSonra
Sürdürülebilir Ulaşım Planı olarak yapılanların yerinde, karakteristik ve uygulanabilir olduğunun göstergesi bufotoğra...
Porsuk eskiåÿehir
Porsuk eskiåÿehir
of 67

Porsuk eskiåÿehir

Published on: Mar 4, 2016


Transcripts - Porsuk eskiåÿehir

 • 1. ESKİŞEHİR İLİ SÜRDÜRÜLEBİLİR KENT ULAŞIM PLANI VE UYGULAMASI
 • 2. Eskişehir İç Anadolu Bölgesinin Kuzeybatısında yer almaktadır.
 • 3. Orta Anadolu’nun Ankara’dan sonra en büyük ikinci kentiolan Eskişehir’in komşu illere uzaklıkları şöyledir. İLLER UZAKLIK (km) ANKARA 232 BURSA 148 KÜTAHYA 83 AFYON 168 BOLU 297 BİLECİK 80Tablo1: Eskişehir’in komşu illere olan uzaklığı
 • 4. Eskişehir ulaşımolanakları, tarıma elverişli toprakları, şifalı sıcak suları, hızla gelişen sanayisi ve yüksek öğretimde sağladığı potansiyel ile sosyo- ekonomik gelişkinlik açısından da Türkiye’nin önde gelen kentlerinden birisidir.
 • 5. Eskişehir kent biçimi tek merkezli dairesel kentlerin gelişmemodelinin ana özelliklerini gösterse de Porsuk Çayı’nın da etkisiyle çizgisel gelişmeye açıktır.
 • 6. Kentsel Gelişim çalışmaları sürecinde Eskişehir’in ilk yerleşim alanı olanOdunpazarı Semti de bölüm bölüm yenilenerek tarihi dokusuna kavuşmaktadır.
 • 7. Tarihi dokunun yer aldığı, eski yerleşim bölgesi olan Odunpazarı semti dışında kent hemen hemen bütünüyle yenidir.
 • 8. Anadolu’nun merkezinden batıya açılan kapı olaraktanımlanan Kentteki gelişmeler il merkezindeki arazi kullanımyapısına da yansımıştır. Kentin merkezi çoğunlukla yüksekyoğunluklu konut ve ticaret alanlarından oluşmaktadır.
 • 9. Eski dokunun oluşturduğu yapı adaları, bitişik nizam ve yoğunyapılaşmanın yanı sıra, dar ve düzensiz yollar ile de öne çıkmaktadır.
 • 10. BÖYLE İDİ Gerek yapılaşma gerek yolculuktalepleri açısından oldukça yoğun olan kent merkezi trafik sirkülasyonu ve otopark talebi açısından tramvayla ulaşım başlayıncaya kadar kentin ensorunlu bölgesi idi. BÖYLE OLDU
 • 11. Adrese dayalı nüfus sayım sonucuna göreEskişehir merkez ilçesinin nüfusu : 625.453Yıllık nüfus artış hızı : 1,57%İl nüfusu : 724.849Hane sayısı : 198.954olarak tespit edilmiştir.
 • 12. Eskişehir kentinin geleceğini biçimlendirecekolan gelişme planları ile ulaştırma planları bir bütünlük içerisinde ele alınmıştır. Sürdürülebilir bir ulaştırma sistemi hedeflenmiştir. Bu nedenle Eskişehir, Türkiye’de Kent İçi Ulaştırma Ana Planını İstanbul Teknik Üniversitesi Ulaştırma ve Ulaşım Araçları Uygulama AraştırmaMerkezine (UYG-AR) hazırlatıp, BüyükşehirBelediye Meclisinden onaylayarak yürürlüğe koyan ilk kenttir.
 • 13. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi olarak kent içi ulaşımda başlıcahedeflerimiz şunlardır:Kentin gelişme planıyla uyumlu ve çevreye olumsuz etkileri en azaindirilmiş, çağdaş bir kent içi ulaşım altyapısının ve giderek, çevredostu Hafif Raylı Sistemi aşamalı olarak yaygınlaştırarak uygulamayasokmak. Önceki hali Sonraki hali
 • 14. Ulaşımda hedef, Toplu Taşıma sisteminin erişilebilirliğini ve hizmetdüzeyini yükselterek, toplam yolculuklar içindeki payını arttırmak ve bu artışın zaman içinde süreklilik göstermesini sağlamak.
 • 15. Kentlerin insanlar için olduğu gerçeğinden yola çıkarak kentselulaştırmada araçların değil yayaların hareket özgürlüğünü sağlamak ve kentsel etkinliklere erişimlerini kolaylaştırmak.
 • 16. Yaya ve bisiklet ulaşımınıgeliştirmek ve özellikle kent merkezinde otomobil kullanımını azaltmak.
 • 17. EBB_Bina.JPGUlaştırmanın akılcı ve ekonomik biçimde yönetimi ve eşgüdümünde gerekli kurumsal yapıyı tasarlamak ve uygulamak.
 • 18. Kent içi ulaşımda hedeflerimize ulaşmak için aşağıdaki ilkeler temelalınmıştır:*Arazi kullanım planları ile kent içi ulaşım planlarınıbütünleştirmek.*Ulaşım araçlarının çeşitlenmesi için gereken düzenlemeleri yapmak.*Toplu taşıma sistemini geliştirmek.*Kent merkezinde motorlu araç trafiğini azaltmak ve yayabölgelerinin geliştirilmesi için gereken düzenlemeleri yapmak.
 • 19. Kent merkezinde Hafif Raylı Sisteme öncelik verilerek,Ana Ulaşım Planının ilkeleri doğrultusunda hafif raylı sistem ile diğer lastik tekerlekli toplu taşım sistemlerinin entegrasyon projesi gerçekleştirilmiştir.
 • 20. Kentin gelişme planları ve halkın ihtiyaçlarına paralel olarak tramvay hattının kentin diğer bölgelerine uzatılması planlanmaktadır.
 • 21. Otobüs, minibüs, taksi dolmuş güzergahları ise tramvaya aktarma yapabilecek noktalardan geçmekte veya sonlanmaktadır. Kentmerkezi alanında araç yoğunluğu azaltılarak alışveriş merkezlerinin yoğun olduğu büyük caddeler ağırlıklı olarak yayalara ayrılarak yürüme alanları oluşturulmuştur.
 • 22. Kent içi toplu taşımahizmeti :Tramvay : 18 + 5 = 23Ö. Halk Otobüsü: 115Esulaş Otobüsü: 31Belediye Otobüsü:49M.Hat Sayısı :20Minibüs: 211Taksi Durağı : 40Ticari Taksi : 487Taksi Dolmuş : 168Öğrenci ve PersonelServisi : 1329Tarafındankarşılanmaktadır.
 • 23. Ayrıca yaz aylarında merkezde belirli güzergahlarda turistik faytonlar çalışmaktadır.
 • 24. Şu an gezinti amaçlı hizmet veren ESBOT su yolu taşımacılığı alternatifi de toplu taşım sistemimiz içindeki yerini almak üzeredir.
 • 25. İlimizde Tramvay ile yapılan yolculuk yaklaşık 90.000, halk otobüsleri ileyapılan yolculuk yaklaşık 90.000, minibüslerle yapılan yolculuk yaklaşık60.000, taksi dolmuşlarla yapılan yolculuk ise yaklaşık 12.500 kadardır. Toplutaşım yolcuları elektronik akıllı bilet sistemi sayesinde tramvaydan otobüse,otobüsten tramvaya ek bir yolculuk bedeli ödemeden binebilmektedir.
 • 26. Ayrıca,Kent merkezinin doğusunda yeni terminal binasının karşısındayer alan ve 275 000 m2 alanı kapsayan KENTPARK’ın içerinde bulunansosyal alanlar ve nikah dairesi ile birlikte kayda değer bir cazibe merkezi haline gelmesi ulaşım ihtiyacını farklı bir rotada artıracaktır.
 • 27. Yine kentin batısında yaklaşık 400.000 m2 alanda yapımı tamamlanmışolan SAZOVA BİLİM KÜLTÜR SANAT PARKI; içerisinde yer alan Bilim Merkezi, Planetaryum, çocuklara yönelik masal dünyası, su kayağı ve diğer aktiviteler ile bambaşka bir cazibe merkezi oluşturmuştur.
 • 28. Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Kültür Sarayı , her türlü ulusal veuluslararası kültür ve sanat etkinliklerinin gerçekleştiği yurt çapındamodern bir Sanat Merkezi haline gelmiştir. Bu durum o bölgeye olan ulaşım ihtiyacını artırmıştır.
 • 29. Kent içi ulaşım yapısında “sürdürülebilir bir ulaşım sistemi”temelinin oluşturulabilmesi için, ulaşım türleri aşağıdaki önceliksırasına göre değerlendirilmelidir.1- Yaya2- Bisiklet3- Toplu Taşım4- Özel AraçEnerjinin “savaş nedeni” olarak algılandığı bir dönemde;Her sektörde olduğu gibi ulaşım sektöründe de yenilenemeyenenerji kaynakları yerine yenilenebilir enerji kaynağınayönlenilmeli, kaynaklarımız dengeli kullanılmalı, çevreye duyarlıolunmalıdır. Bu maksatla Özel halk otobüsleri yönetmelikdoğrultusunda 2005 yılında yenilenmiştir. 5 yaşından büyük olanaraçlar seferden men edilmiştir.
 • 30. Vatandaşlara daha kaliteli toplu Taşım Hizmeti sunabilmek vekent çevre sorunlarına katkı sağlamak amacıyla özel otobüsler veBelediye otobüslerinde Avrupa standartlarında “Çevre Dostu”motor ve egzoz sistemine sahip çağdaş araçların hizmete sokulmasıBelediyenin temel amacıdır. Bu nedenle yeni sefere başlayacak 0Km. araçlarda bu vasıfları aramaktayız.Özel otomobil ve benzeri taşıt sayısındaki hızlı ve sürekli artışnedeni ile Eskişehir’in yaşamaya başladığı ve yakın gelecekteartacağı kesin olan bu ulaşım sorunlarını çözümlemek amacıyla;24 Aralık 2004 tarihinde işletmeye başlayan tramvay işletmemizinaynı zamanda 2004 yılı Uluslar arası Hafif Raylı Sistem ödülünükazanması Eskişehir olarak bir övünç kaynağımızdır.
 • 31. 24.12.2004 tarihinde hafif raylı sistemin devreye girmesi ilealınan ulaşım kararları sonucu, kent içinde trafik kazalarısayısında azalma olmuştur. 2004-2005-2006 YILLARI KAZALARI80706050403020100 Z M K RT S AK U LI YI SI M A C A A KA M M O AR M TE 2004 YILI GENEL TOPLAM AYLAR 2005 YILI GENEL TOPLAM 2006 YILI GENEL TOPLAM
 • 32. Estram’la birlikte kent içindeki araç trafiği seyrelmiş, havadakizehirli gazların yoğunluğu azalmış, kentin büyüme bölgeleriçeşitlenmiştir. Ayrıca; yaya bölgelerinin açılmasına da olanak sağladığıiçin kentlilerin birbirleriyle buluşabileceği mekanları çeşitlendirip, sosyalilişkileri güçlendirmiştir. Raylı Sistemin ulaşım master planındaöngörülen bölgeler öncelikli olmak üzere geliştirme çalışmalarısürdürülmektedir.
 • 33. Şehrin ortasından geçen Porsuk Çayı kenti fiziksel olarak kuzey vegüney kesimleri olarak ikiye ayırmaktadır. Porsuk Çayı Doğu ve Batı hattında Toplu Taşım açısından önemli bir arter olarak planlanmıştır.
 • 34. Kentte Resmi Kurumlar ve Ticaret Merkezi, geçmişteolduğu gibi, günümüzde de Porsuk Çayı’nın kıyılarında ve yakın çevresinde gelişmiştir.
 • 35. Bu alan kentin diğerbölgelerine oranladaha önceyapılaşmıştır.Çizgisel bir kentmerkezi oluşmuştur.
 • 36. Şehrin adeta merkezini belirleyen Porsuk Çayının Toplu Taşıma Sistemine entegre bir şekilde kullanılmaya başlanmasının stratejik önemi ve kentin ihtiyaçları doğrultusunda;Porsuk Çayı IslahProjeleri ile birlikte Porsuk Su Yolu Taşımacılığı da kısmen hizmete açılmıştır.
 • 37. Porsuk Su Yolu Taşımacılığı yaklaşık 12km.’lik bir hatta şehrin iki ucu sayılan NuribeyÇiftliği ve Kentpark arasında hizmet verebilecekşekilde PORSUK ISLAH PROJESİ iledüzenlenmiştir. Proje, batı noktasında yapılan bir su tutmayapısı ile başlayıp 12 km.’lik hat boyunca suseviyesi kontrol ve bot transfer yapıları ve gerekliyerlere yapılan iskeleleri içermektedir.
 • 38. Su Seviye Kontrol Yapısı
 • 39. Fotoğrafta Bot Transfer yapısını veSu Seviye Kontrol Yapısını görüyoruz.
 • 40. Fotoğrafta botlara erişim kolaylığı net olarak görülmektedir.
 • 41. Yine Porsuk Çayında 4 mevsim hizmet verebilecek Porsuk Taksi ulaşımsistemimize entegre edilecektir.
 • 42. Hat üzerinde ayrıca Turistik amaçlı gezintiler için kullanılmak üzere gondollar hizmet verecektir.
 • 43. Belediyemiz bünyesinde oluşturduğumuz tersanede turistik amaçlı Venedik tipigondolların benzerlerinin de üretilmesine başlanmıştır.
 • 44. Porsuk’ta taksi hizmeti verecek botların yapımı da belediye tersanesinde devam etmektedir.
 • 45. Fotoğrafta da görüldüğü gibi belediyemiztersanesinde nehir ve çay suları için her türlü su ulaşım aracı yapılabilmektedir.
 • 46. Bütün bu araçların periyodik bakımları yinetersanemizce yapılmaktadır.
 • 47. Islah çalışmasından sonra PORSUK ÇAYI ve botla kent içi ulaşım imkanı
 • 48. Porsuk’ta su temizliğinde kullanılacakteknelerinin yapımı devam etmektedir.
 • 49. GÜNDÜZ KÖPRÜBAŞI
 • 50. GECE KÖPRÜBAŞI
 • 51. Porsuk Çayı’nınkent merkezindekikısmında ayrıcakano müsabakalarıyapılarak sosyalhayat açısındanönemli birplatformoluşturulmaktadır.
 • 52. Porsuk Islah Projesi’nin mevcut durumdaoluşturduğu farkı, önce ve sonrasını gösteren görüntülerle kısaca özetlemek gerekirse:
 • 53. Adalar 1 Yaya KöprüsüÖnce Sonra
 • 54. Adalar 2 Yaya KöprüsüÖnce Sonra
 • 55. Adalar 3 Yaya KöprüsüÖnce Sonra
 • 56. Adalar 4 Yaya KöprüsüÖnce Sonra
 • 57. Kurtuluş Yaya KöprüsüÖnce Sonra
 • 58. Atatürk Araç KöprüsüÖnce Sonra
 • 59. Göksu Araç KöprüsüÖnce Sonra
 • 60. İki Eylül KöprüsüÖnce Sonra
 • 61. Salhane Araç KöprüsüÖnce Sonra
 • 62. Sümer 2 Araç KöprüsüÖnce Sonra
 • 63. Porsuk Çayı IslahıÖnce Sonra 30/09/2006
 • 64. ÖnceSonra
 • 65. Sürdürülebilir Ulaşım Planı olarak yapılanların yerinde, karakteristik ve uygulanabilir olduğunun göstergesi bufotoğraflarda da görüldüğü gibi kullanım kalitesiyle doğruorantılıdır. Ulaşım kalitesi artığı ölçüde ulaşım planı sağlıklıdır.

Related Documents