S towarzyszenie Razem dla Skierniewic powstało 11 grudnia 2006 roku. Obecnie liczy ok. 50 członków i sympatyków. Stowar...
<ul><li>Konkurs plastyczny „Zdrowa żywność – zdrowe życie”, skierowany był do ponad 50 palcówek  oświatowo – wychowawczyc...
<ul><li>Konkurs wiedzy o Bolimowskim Parku Krajobrazowym </li></ul><ul><li>Nadrzędnym zadaniem konkursu było ukazanie p...
<ul><li>„ Wdrażanie dobrych praktyk z zakresu ekologii przykładem dla innych” – edukacja dla mieszkańców Skierniewic. </...
ROK 2008 <ul><li>Seminarium szkoleniowe dla rolników zainteresowanych produkcją żywności metodami ekologicznymi. </li></...
ROK 2008 <ul><li>Seminarium szkoleniowe poświęcone problematyce metod upraw roślin przez indywidualnych użytkowników dzia...
<ul><li>Seminarium szkoleniowe „Rola żywności ekologicznej w tworzeniu </li></ul><ul><li>i rozwijaniu gospodarstw agrotur...
<ul><li>Szkolenie: Termomodernizacja – „Moda czy konieczność” </li></ul><ul><li>Szkolenie odbyło się 14 grudnia 2007 roku ...
ROK 2008 <ul><li>VI Forum Ekologiczne „Formy ochrony przyrody w Skierniewicach i regionie”. </li></ul><ul><li>Seminarium b...
<ul><li>Wręczanie nagród w konkursie fotograficznym oraz wiedzy o Bolimowskim Parku Krajobrazowym </li></ul>FORUM EKOLOGI...
ROK 2009 <ul><li>II Targi Żywności Ekologicznej odbyły się podczas Święta Kwiatów, Owoców i Warzyw w Skierniewicach. Wzię...
ROK 2009 <ul><li>Święta Bożego Narodzenia były okazją do zorganizowania Kiermaszu Zdrowej Żywności. </li></ul><ul><li>Wi...
ROK 2009 <ul><li>Organizacja konkursów – „Zdrowa żywność, zdrowe życie”: - Plastycznego dla przedszkolaków i uczniów klas...
ROK 2009 <ul><li>Plener fotograficzny „Przyroda regionu skierniewickiego w obiektywie” – „Kochajmy przyrodę, bo dzięki n...
ROK 2009 <ul><li>Seminaria o tematyce ekologicznej dla działkowców i właścicieli ogródków przydomowych zawsze cieszą się...
ROK 2009 <ul><li>Współudział w organizacji Forum Ekologicznego które odbyło się w Zespole Szkół nr 4 w Skierniewicach. Wz...
PODSUMOWANIE <ul><li>Stowarzyszenie „Razem dla Skierniewic” prowadzi szereg działań mających na celu promocję zdrowego sty...
of 17

Prezentacja działań ekologicznych

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      


Transcripts - Prezentacja działań ekologicznych

 • 1. S towarzyszenie Razem dla Skierniewic powstało 11 grudnia 2006 roku. Obecnie liczy ok. 50 członków i sympatyków. Stowarzyszenie nasze j est organizacją działającą na rzecz miasta Skierniewice.  Realizujemy projekty w zakresie ekologii, oświaty, sportu i r ekreacji.  Zasięgiem swojej działalności staramy się obejmować również gminę i powiat skierniewicki. Celem prezentacji jest przedstawienie wybranych działań ekologicznych w latach 2007 – 2009.
 • 2. <ul><li>Konkurs plastyczny „Zdrowa żywność – zdrowe życie”, skierowany był do ponad 50 palcówek  oświatowo – wychowawczych z terenu Skierniewic  oraz powiatu Skierniewickiego. </li></ul><ul><li>Cele konkursu: </li></ul><ul><li>edukacja ekologiczna oraz upowszechnianie idei zdrowego odżywiania, </li></ul><ul><li>wdrażanie dzieci i młodzieży do analitycznej obserwacji otaczającej rzeczywistości i nawyku racjonalnego odżywiania się, </li></ul><ul><li>nauka krytycznego podejścia do konsumpcji, </li></ul><ul><li>kształtowanie więzi z „Małą Ojczyzną”, </li></ul><ul><li>uwrażliwienie dzieci na problemy ochrony zdrowia i przyrody poprzez twórczość artystyczną, </li></ul><ul><li>kształtowanie postaw proekologicznych i prozdrowotnych, </li></ul><ul><li>Adresaci: przedszkolaki i uczniowie szkół podstawowych </li></ul>ROK 2007
 • 3. <ul><li>Konkurs wiedzy o Bolimowskim Parku Krajobrazowym </li></ul><ul><li>Nadrzędnym zadaniem konkursu było ukazanie piękna przyrody znajdującej się wokół oraz wyrabianie nawyków czynnego wypoczynku wśród młodzieży. </li></ul><ul><li>Celem konkurs było zwrócenie uwagi na problem ochrony środowiska ale również okazją do edukacji na temat unijnych sposobów walki </li></ul><ul><li>z zanieczyszczaniem środowiska. </li></ul><ul><li>Główne obszary objęte konkursem: </li></ul><ul><li>walory przyrodnicze i edukacyjne regionu skierniewickiego, </li></ul><ul><li>współczesne problemy ekologiczne, </li></ul><ul><li>zdrowa żywność, zdrowe odżywianie, </li></ul><ul><li>postawa młodego obywatela Europy wobec środowiska i nasilającej się presji konsumenckiej, </li></ul><ul><li>rolnictwo ekologiczne, </li></ul><ul><li>Adresaci: uczniowie klas gimnazjalnych </li></ul>ROK 2007
 • 4. <ul><li>„ Wdrażanie dobrych praktyk z zakresu ekologii przykładem dla innych” – edukacja dla mieszkańców Skierniewic. </li></ul>ROK 2007
 • 5. ROK 2008 <ul><li>Seminarium szkoleniowe dla rolników zainteresowanych produkcją żywności metodami ekologicznymi. </li></ul><ul><li>Seminarium odbyło się 24 stycznia 2008 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Skierniewicach. Celem przedsięwzięcia było zapoznanie uczestników ze stanem obecnym oraz pespektywami rozwoju w Polsce rolnictwa ekologicznego. Ukazanie podstaw rolnictwa i przetwórstwa ekologicznego oraz zapoznanie z tajnikami marketingu produktów rolnictwa ekologicznego. Prelegentami spotkania byli znani fachowcy m. in. prof. Maria Staniszewska i Janina Sokołowska z Polskiego Klubu Ekologicznego z oddziału w Gliwicach oraz Ewa Weremczuk ze Stowarzyszenia EKOLAND. </li></ul>
 • 6. ROK 2008 <ul><li>Seminarium szkoleniowe poświęcone problematyce metod upraw roślin przez indywidualnych użytkowników działek. </li></ul><ul><li>Spotkanie odbyło się dnia 24 maja 2008 roku  i przeznaczone było głównie dla osób posiadających pracownicze ogródki działkowe. Współorganizatorem przedsięwzięcia był Instytut Sadownictwa i Warzywnictwa oraz Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa. Z obu placówek gościliśmy specjalistów, którzy dostarczyli fachowej wiedzy na ten temat. </li></ul>
 • 7. <ul><li>Seminarium szkoleniowe „Rola żywności ekologicznej w tworzeniu </li></ul><ul><li>i rozwijaniu gospodarstw agroturystycznych”. </li></ul><ul><li>Organizacja I Targów Ekologicznej Żywności. </li></ul><ul><li>Pierwsze Targi Żywności Ekologicznej zorganizowało Stowarzyszenie w dniach 20-21 września podczas Skierniewickiego Święta Kwiatów, Owoców i  Warzyw na terenie Osady Pałacowej Instytutu.  </li></ul><ul><li>W przedsięwzięciu wzięło udział siedmiu wystawców prezentujących bogatą gamę swoich przetworów. </li></ul>ROK 2008
 • 8. <ul><li>Szkolenie: Termomodernizacja – „Moda czy konieczność” </li></ul><ul><li>Szkolenie odbyło się 14 grudnia 2007 roku z udziałem 51 osób. Celem szkolenia była edukacja z zakresu wiedzy na temat termomodernizacji budynków mieszkalnych oraz korzyści płynące </li></ul><ul><li>z termomodernizacji. </li></ul><ul><li>Cele termomodernizacji: </li></ul><ul><li>poprawa izolacji cieplnej budynku oraz wynikające z tego oszczędności finansowe, </li></ul><ul><li>podwyższenie standardu obiektu oraz jego walorów estetycznych, </li></ul><ul><li>wzrost wartości rynkowej budynku, </li></ul><ul><li>wpływ na ochronę środowiska naturalnego poprzez ograniczenie emisji substancji szkodliwych do atmosfery. </li></ul>ROK 2007
 • 9. ROK 2008 <ul><li>VI Forum Ekologiczne „Formy ochrony przyrody w Skierniewicach i regionie”. </li></ul><ul><li>Seminarium było skierowane do uczniów szkół ponadgimnazjalnych i miało na celu promowanie walorów przyrodniczych naszego regionu oraz uświadomić uczestnikom znaczenie ochrony przyrody w wieku najnowszych technologii. Podczas EKOFORUM młodzież miała okazję wysłuchać wykładów na temat Światowego Programu NATURA 2000. </li></ul>
 • 10. <ul><li>Wręczanie nagród w konkursie fotograficznym oraz wiedzy o Bolimowskim Parku Krajobrazowym </li></ul>FORUM EKOLOGICZNE 2008
 • 11. ROK 2009 <ul><li>II Targi Żywności Ekologicznej odbyły się podczas Święta Kwiatów, Owoców i Warzyw w Skierniewicach. Wzięło w nich udział 12 wystawców, którzy prezentowali swoje wyroby skierniewiczanom oraz gościom naszego Święta. Pomimo kilku problemów, które wyniknęły podczas imprezy uznaliśmy, że takie targi są doskonałym sposobem na promocje ekologicznej żywności. Kolejną taką imprezę </li></ul><ul><li>zaplanowano przed Świętami </li></ul><ul><li>Bożego Narodzenia. </li></ul>
 • 12. ROK 2009 <ul><li>Święta Bożego Narodzenia były okazją do zorganizowania Kiermaszu Zdrowej Żywności. </li></ul><ul><li>Wielu z nas zapomniało już jak smakuję szynka wykonana tradycyjnymi metodami, wędzona w prawdziwym drzewnym dymie. Nieco starsze osoby na pewno już rozmarzyły się wspominając smak tych wszystkich produktów. Chcemy, aby wszyscy mieszkańcy Skierniewic przygotowujący się do świętowania mieli okazję poczęstować swoim najbliższych smaczną wędliną, a przede wszystkim ekologiczną i zdrową żywnością. Kiermasz zdrowej żywności cieszył się dużym zainteresowaniem, co oznacza, że wielu skierniewiczan tęskni za wspaniałym smakiem jedzeniem, które jako jedyne można nazwać „Przysmakami Babuni”. </li></ul>
 • 13. ROK 2009 <ul><li>Organizacja konkursów – „Zdrowa żywność, zdrowe życie”: - Plastycznego dla przedszkolaków i uczniów klas młodszych szkół podstawowych - Wiedzy dla gimnazjalistów. </li></ul><ul><li>Do wszystkich konkursów ufundowano ciekawe nagrody. Cieszy nas fakt, że dzieci i młodzież chętnie biorą udział w takich konkursach, dzięki temu zdobywają niezbędną wiedzę dotyczącą zdrowia i ekologii. </li></ul>
 • 14. ROK 2009 <ul><li>Plener fotograficzny „Przyroda regionu skierniewickiego w obiektywie” – „Kochajmy przyrodę, bo dzięki niej coraz lepiej rozumiemy sztukę” – słowa Vincenta Van Gocha były mottem pleneru. Plener był specjalnie stworzoną imprezą dla amatorów fotografii ze szkół ponadgimnazjalnych. Dzięki współpracy z Dyrekcją Bolimowskiego Parku Krajobrazowego uczestnicy mieli okazję poznać walory przyrodnicze, krajobrazowe i kulturowe Parku. Wyniki konkursu oraz prace fotograficzne wykonane podczas pleneru były prezentowane podczas Skierniewickiego Święta Kwiatów, Owoców i Warzyw. </li></ul>
 • 15. ROK 2009 <ul><li>Seminaria o tematyce ekologicznej dla działkowców i właścicieli ogródków przydomowych zawsze cieszą się dużym zainteresowaniem. Każdorazowo bierze w nich udział blisko stu działkowiczów zainteresowanych ekologiczną produkcja roślin. Seminarium to przede wszystkim ciekawe wykłady dotyczące upraw ekologicznych, dyskusje o rzadko hodowanych roślinach, ale także doskonała okazja do profilaktyki i promocji zdrowego stylu życia. Podczas seminarium wszyscy uczestnicy mieli okazję do zbadania ciśnienia krwi </li></ul><ul><li>i zasięgnięcia porad medycznych. </li></ul>
 • 16. ROK 2009 <ul><li>Współudział w organizacji Forum Ekologicznego które odbyło się w Zespole Szkół nr 4 w Skierniewicach. Wzięło w nich udział około 100 przedstawicieli szkół ponadgimnazjalnych. Podczas Ekoforum poruszono m.in. tematy promocji zdrowego stylu życia przez edukację ekologiczną, walory zdrowotne spożywania owoców i warzyw, a także wspomniano o dzikich roślinach jadalnych. Wszystkich obecnych zaprosiliśmy na degustację potraw ekologicznych. </li></ul>
 • 17. PODSUMOWANIE <ul><li>Stowarzyszenie „Razem dla Skierniewic” prowadzi szereg działań mających na celu promocję zdrowego stylu życia, promocję zdrowej żywności oraz zachowań proekologicznych. Powyżej przedstawione działania to tylko wybrane z wielu naszych projektów. </li></ul><ul><li>Osoby zainteresowane zachęcamy do udziału w naszych przedsięwzięciach. </li></ul><ul><li>Dziękuję za zainteresowanie naszą działalnością. </li></ul>

Related Documents