RELAŢIA PĂRINTE COPIL
ÎN CONTEXTUL SEPARĂRII
PARTENERILOR CONJUGALI
Coordonator ştiinţific:
Profesor doctor Petru Iluţ
Doc...
Cuprins
• Introducere
• Capitolul 1 – Relaţia părinte – copil în contextul separării
părinţilor
• Capitolul 2 – Socializar...
Introducere
• rata divorţurilor
• rata migraţiei
• model teoretic
- legătura între tipul familiei şi calitatea
relaţiei pă...
1. Definirea termenilor şi
analiza literaturii
• definirea termenilor
– sociologia familiei
– sociologia copilăriei
– soci...
2 . Socializarea
• definire
• procesul de socializare din perspectiva
sociologiei copilăriei
• instanţe socializatoare – f...
3. Perspective teoretice
• teorii despre divorţ
• teorii despre migraţie
• teorii despre efectele divorţului asupra
copiil...
4.1 Efectul separării de părinţi
asupra stimei de sine
• premise teoretice
perspectiva divort – stres – adaptare
sociologi...
4.1 Efectul separării de părinţi
asupra stimei de sine: rezultate
• situaţia economico – financiară
copii cu părinţi pleca...
4.2 Relaţia părinte copil şi
adaptarea copiilor
• premise teoretice – seturi de ipoteze – relaţia
între variabilele indepe...
4.2 Relaţia părinte copil şi
adaptarea copilului: rezultate şi
observaţii
• părinţi divorţaţi şi adaptarea copiilor
• fami...
4.2 Relaţia părinte copil şi
adaptarea copilului: rezultate
• media pe ultimul semestru este mereu mai
mare la grupul de c...
4.3 Inserţia în reţeaua clasei a
copiilor cu dificultăţi familiale
• premise teoretice – analiza de reţea
ipotezele testea...
4.3 Inserţia în reţeaua clasei a
copiilor cu dificultăţi familiale -
rezultate
• ipoteza 1 – există asociere pozitivă într...
5. Conluzii
• rezultate ale cercetării
calitatea relaţiei cu mama este semnificativă pentru
bunăstarea copilului
media pe ...
Vă mulţumesc!
of 15

prezentareteza

Published on: Mar 4, 2016


Transcripts - prezentareteza

 • 1. RELAŢIA PĂRINTE COPIL ÎN CONTEXTUL SEPARĂRII PARTENERILOR CONJUGALI Coordonator ştiinţific: Profesor doctor Petru Iluţ Doctorand Raluca Crişan
 • 2. Cuprins • Introducere • Capitolul 1 – Relaţia părinte – copil în contextul separării părinţilor • Capitolul 2 – Socializarea • Capitolul 3 – Rolul familiei în viaţa copilului. Divorţul şi migraţia ca procese ce pot afecta relaţia părinte – copil • Capitolul 4 – Calitatea relaţiei părinte – copil şi modificarea structurii familiei: investigaţii empirice în judeţul Cluj • Concluzii • Anexe 2 din 15
 • 3. Introducere • rata divorţurilor • rata migraţiei • model teoretic - legătura între tipul familiei şi calitatea relaţiei părinte – copil - legătura între calitatea relaţiei părinte – copil şi adaptarea copilului • structura lucrării 3 din 15
 • 4. 1. Definirea termenilor şi analiza literaturii • definirea termenilor – sociologia familiei – sociologia copilăriei – sociologia migraţiei • relaţia părinte – copil • efectele divorţului asupra copiiilor • copiii în familiile transnaţionale 4 din 15
 • 5. 2 . Socializarea • definire • procesul de socializare din perspectiva sociologiei copilăriei • instanţe socializatoare – familia, şcoala, prietenii • socializarea în contextul absenţei unui părinte • modele parentale – stiluri parentale validate de cercetare – comportamenul inductiv 5 din 15
 • 6. 3. Perspective teoretice • teorii despre divorţ • teorii despre migraţie • teorii despre efectele divorţului asupra copiilor • teorii emergente: copiii în contextul migraţiei 6 din 15
 • 7. 4.1 Efectul separării de părinţi asupra stimei de sine • premise teoretice perspectiva divort – stres – adaptare sociologia copilăriei ipoteze – relaţia între situaţia economică şi tipul familiei; relaţia între calitatea relaţiei cu părinţii şi stima de sine; efectele tranziţiilor • metodologie interviuri – ghid de interviu, întrebări şi chestionare esantion statistic 7 din 15
 • 8. 4.1 Efectul separării de părinţi asupra stimei de sine: rezultate • situaţia economico – financiară copii cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate copii cu părinţi divorţaţi • calitatea relaţiei cu părinţii efectele calităţii relaţiei cu părinţii asupra bunăstării copiilor • numărul şi intensitatea tranziţiilor tipuri de tranziţii efectele tranziţiilor 8 din 15
 • 9. 4.2 Relaţia părinte copil şi adaptarea copiilor • premise teoretice – seturi de ipoteze – relaţia între variabilele independente (tipul familiei şi calitatea relaţiei cu părinţii) şi variabilele dependente (stima de sine, consum de alcool, fumat, adaptare şcolară ) • metodologie – chestionar: relaţia părinte – copil, stima de sine, consum de alcool, fumat, adaptare şcolară • eşantion • coeficienţi de consistenţă internă pentru scale 9 din 15
 • 10. 4.2 Relaţia părinte copil şi adaptarea copilului: rezultate şi observaţii • părinţi divorţaţi şi adaptarea copiilor • familie cu membri migranţi şi adaptarea copiilor • relaţia părinte copil şi adaptarea copiilor • tipul familiei – observaţii • calitatea relaţiei cu mama este semnificativă pentru bunăstarea copiilor 10 din 15
 • 11. 4.2 Relaţia părinte copil şi adaptarea copilului: rezultate • media pe ultimul semestru este mereu mai mare la grupul de control • comparaţii pe genuri • comparaţii pe medii de provenienţă • rezultatele în contextul altor cercetări 11 din 15
 • 12. 4.3 Inserţia în reţeaua clasei a copiilor cu dificultăţi familiale • premise teoretice – analiza de reţea ipotezele testează legătura între calitatea relaţiei părinte – copil şi dimensiuni ale adaptării copilului • metodologie eşantion: trei clase chestionarul: cum se percep copiii între ei, calitatea relaţiei părinte – copil, tipul familiei 12 din 15
 • 13. 4.3 Inserţia în reţeaua clasei a copiilor cu dificultăţi familiale - rezultate • ipoteza 1 – există asociere pozitivă între calitatea relaţiei cu părinţii şi abilităţile de relaţionare ale copiilor • ipoteza 2 – copiii percepuţi ca agresivi au o relaţie proastă cu părinţii • ipoteza 3 – se concentrează pe legătura între implicarea socială a copilului şi calitatea relaţiei cu părinţii iar rezultatele sunt nuanţate 13 din 16
 • 14. 5. Conluzii • rezultate ale cercetării calitatea relaţiei cu mama este semnificativă pentru bunăstarea copilului media pe ultimul semestru este mai mare la grupul de control • limite probleme metodologice: valori lipsă, eşantion care nu permite unele comparaţii • direcţii viitoare de cercetare - situaţia economico – financiară şi statutul ocupaţional al părinţilor - efectele tranziţiilor 14 din 15
 • 15. Vă mulţumesc!

Related Documents