Colegiul Naţional „SPIRU HARET“ Profil: UMAN Specializare: FILOLOGIE RELAŢIILE INTERNAŢIONALE Tema: Spaţiul românesc între...
 
<ul><li>La sfârşitul secolului al XIV-lea, Imperiul Otoman ajunsese pe linia Dunării, după victoriile împotriva bizantinil...
<ul><li>Pe tot parcursul Evului Mediu, tipul de război purtat de Ţările Române cu otomanii ar putea şi caracterizat drept ...
<ul><li>Ţara Românescă a fost prima ameninţată de înaintarea otomană, care tindea să ajungă la Dunăre. În condiţiile în ca...
<ul><li>Iancu de Hunedoara a urmărit să folosească toate forţele disponibile în lupta împotriva turcilor, motiv pentru ca...
<ul><li>Fiu al lui Vlad Dracul, Vlad Ţepeş este înscăunat în 1456 de către Iancu de Hunedoara, dornic să-şi asigure în ace...
<ul><li>Ştefan cel Mare ocupă tronul cu ajutorul lui Vlad Ţepeş care dorea să aibă un aliat în ţara vecină, în cazul unui ...
<ul><li>Luptele purtate de români în secolele XIV-XV, au avut atât semnificaţii interne cât şi semnificaţii europene. Expa...
<ul><li>Dicţionare, enciclopedii </li></ul><ul><li>Preda, Constantin (coord.), Enciclopedia arheologiei şi istoriei vechi...
of 10

Prezentare powerpoint - "Relatiile internationale"

Prezentare powerpoint - "Relatiile internationale" in cadrul proiectului echipei HistoryHunters
Published on: Mar 4, 2016


Transcripts - Prezentare powerpoint - "Relatiile internationale"

  • 1. Colegiul Naţional „SPIRU HARET“ Profil: UMAN Specializare: FILOLOGIE RELAŢIILE INTERNAŢIONALE Tema: Spaţiul românesc între diplomaţie şi conflict în Evul Mediu şi la începuturile modernităţii Profesor coordonator , Prof. Grd. I Bilcea Valentina Elevi implicaţi , Băceanu Raluca (responsabil multimedia) Niţulescu Mihaela (responsabil-conceptul lucrării) Onciu Tudor-Andrei (responsabil text) Stanciu Bianca Maria (lider)
  • 3. <ul><li>La sfârşitul secolului al XIV-lea, Imperiul Otoman ajunsese pe linia Dunării, după victoriile împotriva bizantinilor, sârbilor şi bulgarilor, ale căror state sunt desfiinţate. </li></ul><ul><li>Ţările române deveneau, la rândul lor, obiect al expansiunii otomane, care îşi propunea de fapt, să ajungă prin Belgrad şi Viena, în inima Europei. </li></ul><ul><li>În aceste condiţii, deşi în anumite momente Poarta a încercat să transforme Ţările Române în paşalâcuri, pentru otomani s-a dovedit, în cele din urmă, mai profitabil din punct de vedere economic, dar şi politic şi militar, să permită conservarea autonomiei spaţiului românesc. </li></ul>Rezistenţa antiotomană a Ţărilor Române în secolele XIV-XV
  • 4. <ul><li>Pe tot parcursul Evului Mediu, tipul de război purtat de Ţările Române cu otomanii ar putea şi caracterizat drept „conflict asimetric“, întrucât inferioritatea armată îi obligă pe români să ducă un război de uzură, al cărui final este silirea adversarului să accepte o pace relativ favorabilă. </li></ul><ul><li>Strategia folosită este una defensivă, de apărare a teritoriului propriu, prin care se încearcă pătrunderea în teritoriul inamicului pentru a-i lovi acestuia unele puncte slabe. De exemplu, „tactica pământului ars“ avea drept scop crearea unui „gol demografico-economic“, prin care armata invadatoare era lipsită de posibilităţi de aprovizionare şi de obţinere de informaţii. </li></ul><ul><li>Rezultatul conflictului multisecular din Ţările Române şi Poarta otomană a fost păstrarea fiinţei statale în condiţiile în care state mai puternice ( ale bulgarilor, sârbilor, bizantinilor, ungurilor), au dispărut de pe harta politică a Europei. </li></ul><ul><li>În lupta antiotomană din secolele XIV-XV, Ţările Româneşti au avut uneori tendinţa de a face front comun dincolo de hotarele politice de moment. </li></ul>
  • 5. <ul><li>Ţara Românescă a fost prima ameninţată de înaintarea otomană, care tindea să ajungă la Dunăre. În condiţiile în care statul lui Dobrotici era în pericol să fie cucerit de otomani, Mircea intervine şi încorporează Dobrogea la Ţara Românescă. În acest moment, turcii reacţionează începând să organizeze raiduri de pradă la nord de Dunăre, prin achingii ( ostaşi turci ce aveau scopul de a realiza incursiuni în teritoriul inamic, alcătuind trupe de cavalerie). În aceste condiţii, Mircea încheie înţelegeri diplomatice cu Polonia şi cu regele Ungariei, Sigismund de Luxembourg. Apoi lansează în 1394 o expediţie împotriva bazelor achingiilor pentru a-i împiedica să mai organizeze raiduri de pradă, motiv pentru care sultanul Baiazid I organizează o expediţie ce avea ca scop eliminarea lui Mircea cel Bătrân. Astfel, în toamna lui 1394 sau în primăvara lui 1395 , oastea munteană acceptă bătălia decisivă într-un loc numit Rovine. În urma acestei bătălii, Mircea a obţinut victoria, dar forţele otomane continuau să fie puternice. </li></ul><ul><li>După victoria mongolă de la Ankara din 1402, când Baiazid I este luat prizonier, Mircea devine un fel de arbitru, al luptelor pentru succesiune pentru fiii lui Baiazid. Acest lucru asigură ţării stabilitatea pentru un timp. În cele din urmă, tronul imperiului otoman este cucerit de Mehmed I care reia politica agresivă îndreptată împotriva Ţării Româneşti. Prin urmare, în 1417 Dobrogea este cucerită, iar după moartea lui Mircea, în 1420, Ţara Românească acceptă plata tributului. Acesta are semnificaţia unei răscumpărări a păcii, nerecunoscând totuşi dependenţa politică faţă de otomani. </li></ul>Mircea cel Bătrân (1386 - 1418)
  • 6. <ul><li>Iancu de Hunedoara a urmărit să folosească toate forţele disponibile în lupta împotriva turcilor, motiv pentru care a implicat alături de Transilvania şi Ţara Românescă şi Moldova. În 1442, înfrânge o oaste intrată în Transilvania şi apoi intervine în Ţara Românescă, unde obţine o importantă victorie pe râul Ialomiţa. Apoi îl impune ca domn pe Vlad Dracul. În 1443 organizează „campania cea lungă“, o expediţie la sud de Balcani prin care cucereşte Nişul, Sofia, în încercarea de a dezorganiza forţele otomane pe propriul teritoriu şi pentru a întârzia cât mai mult noi atacuri ale acestora împotriva Ungariei. În 1444 se organizează Cruciada de la Varna. Aceasta a fost creată la insistenţele lui Iancu de Hunedoara sub conducerea regelui Ungariei şi Poloniei, Vladislav I, sfârşindu-se cu un adevărat dezastru pentru forţele creştine. În 1453, Mehmed al II-lea cucereşte Constantinopolul, vizând extinderea Imperiului Otoman către Europa Centrală, principala sa ţintă devenind Ungaria. În acest context Iancu de Hunedoara reuşeste în 1456 să-l oprească pe cuceritorul Constantinopolului în faţa Belgradului, care reprezenta pentru otomani cheia Europei centrale. </li></ul><ul><li>Iancu de Hunedoara moare în 1456 de ciumă, dar lupa lui reuşeşte să întârzie dominaţia otomană asupra spaţiului românesc. De asemenea voievodul amână cu 70 de ani transformarea Ungariei în paşalâc. </li></ul>Iancu de Hunedoara (1441 - 1456)
  • 7. <ul><li>Fiu al lui Vlad Dracul, Vlad Ţepeş este înscăunat în 1456 de către Iancu de Hunedoara, dornic să-şi asigure în acest fel spatele în vederea apărării Belgradului. Lupta sa antiotomană se desfăşoară în perioada cruciadei târzii. </li></ul><ul><li>După ce întăreşte puterea domnească, Vlad refuză în 1459 plata tributului, motiv pentru care se declanşează încercarea otomană de a-l captura, dar care eşuează. În 1461-1462, Vlad Ţepeş lansează expediţii în sudul Dunării urmărind să dezorganizeze forţele antiotomane. Din acest motiv, în 1462, Mehmed al II-lea, soseşte în Ţara Românescă în fruntea unei armate imense. Vlad Ţepeş aplică tactica tradiţională, hărţuind oastea otomană. Turcii ajung la Târgovişte şi în cele din urmă încep să se retragă. Boierimea îl acceptă însă drept domn pe Radu cel Frumos, fratele lui Vlad Ţepeş, adus de otomani şi restabilesc şi plata tributului. În aceste condiţii, Vlad Ţepeş se refugiază în Transilvania, aşteptând sprijin din partea lui Matia Corvin. Regele Ungariei era însă preocupat de alte conflicte, preferând să se debaraseze de incomodul domn muntean. Inventează deci trădarea de către Vlad, capturându-l şi ţinându-l închis la Buda. </li></ul><ul><li>În 1476 se dovedeşte că trădarea de care fusese acuzat nu existase. Prin urmare este ajutat să revină pe tronul Ţării Româneşti, dar moare la scurt timp într-o luptă cu turcii. </li></ul>Vlad Ţepeş ( 1448; 1456 - 1462; 1476)- 1456)
  • 8. <ul><li>Ştefan cel Mare ocupă tronul cu ajutorul lui Vlad Ţepeş care dorea să aibă un aliat în ţara vecină, în cazul unui conflict cu Imperiul Otoman. Acesta este declanşat în 1473 prin refuzul plăţii tributului. În 1474-1475 se desfăşoară campania iniţiată de Mehmed al II-lea la care participau 120.000 de soldaţi otomani. Domnul Moldovei dispunea de circa 40.000 de oameni, motiv pentru care tactica a fost cea tradiţională. În 1475, Ştefan a hotârât să dea o bătălie decisivă unde oştirea moldoveană obţine victoria, considerată una dintre cele mai importante victorii ale Evului Mediu. În 1484 turcii reiau ( sub conducerea lui Baiazid al II-lea) atacul asupra Moldovei, încercuind cetăţile Chilia şi Cetatea Albă. În 1486-1487 domnul Moldovei este silit să accepte pacea şi să achite plata tributului în schimbul conservării autonomiei ţării. </li></ul><ul><li>În 1504 după moartea lui Ştefan, Moldova era autonomă faţă de Poartă, având un prestigiu internaţional indubitabil şi beneficiind de o înflorire culturală şi artistică unică în istoria ei medievală. </li></ul>Ştefan cel Mare ( 1457 - 1504)
  • 9. <ul><li>Luptele purtate de români în secolele XIV-XV, au avut atât semnificaţii interne cât şi semnificaţii europene. Expansiunea otomană a fost oprită pe linia Dunării iar forţele turcilor au fost uzate în lupte, nu întotdeauna de mare amploare, dar care surveneau la intervale destul de strânse, ceea ce îi impiedica să se concentreze în alte direcţii. </li></ul>Concluzii
  • 10. <ul><li>Dicţionare, enciclopedii </li></ul><ul><li>Preda, Constantin (coord.), Enciclopedia arheologiei şi istoriei vechi a României , Ed. Enciclopedică, Bucureşti, 1994-1996 </li></ul><ul><li>Sachelarie, Ovid; Stoicescu Nicolae (coord.), Instituţii feudale în Ţările Române . Dicţionar, Ed. Academiei, Bucureşti, 1988 </li></ul><ul><li>Lucrări generale </li></ul><ul><li>Brătianu, Gheorghe, O enignă şi un miracol istoric: poporul român, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1988 </li></ul><ul><li>Brătianu, Gheorghe, Marea Neagră, de la origini până la cucerirea otomană, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1988 </li></ul><ul><li>Constantiniu, Florin, O istorie sinceră a poporului român , Ed. Univers Enciclopedic, Bucureşti, 1997 </li></ul><ul><li>Georgescu, Vlad, Istoria românilor de la origini până în zilele noastre, Ed. Humanitas, Bucureşti, 1992 </li></ul><ul><li>Istoriografie </li></ul><ul><li>Bârzu, Ligia; Brezeanu Stelian, Originea şi continuitatea românilor , Ed. Enciclopedică, Bucureşti, 1991 </li></ul><ul><li>Maxim, Mihai, Ţările Române şi Înalta Poartă. Cadrul juridic al relaţiilor româno-otomane în Evul Mediu, Ed. Enciclopedică, Bucureşti, 1993 </li></ul><ul><li>Manuale </li></ul><ul><li>Petre, Zoe (coord.), Istorie, manual pentru clasa a XII-a, Ed. Corint, Bucureşti, 2006 </li></ul><ul><li>Marcu, George; Stoica Stan, Istorie, Bacalaureat 2011 şi admiterea la Academia de Poliţie, Sinteze şi teste, Ed. Meronia, Bucureşti, 2010. </li></ul>BIBLIOGRAFIE

Related Documents