RANCANGAN PERSEDIAAN HARIAN (RPH)
PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN SEKOLAH RENDAH
Mata pelajaran: Pendidikan Sivik dan...
3. hormat-menghormati
Unsur patriotisme:
1. Berbangga dengan kebersihan dan keceriaan persekitaran
2. Bersyukur dengan sum...
Prosedur Pelaksanaan Elemen Pengurusan, Pembelajaran
Bestari, Kemahiran Generik
Catatan, Penerapan Nilai Murni, Nilai
Alam...
Langkah 2 (20 minit)
1) Murid secara berpasangan menghasilkan
topeng:
a. Sang kerbau
b. Musang
c. Badak
d. Seladang
e. San...
of 4

Rancangan Pelajaran Harian psk

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      


Transcripts - Rancangan Pelajaran Harian psk

  • 1. RANCANGAN PERSEDIAAN HARIAN (RPH) PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN SEKOLAH RENDAH Mata pelajaran: Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Kelas: 6H Bil murid: 30 orang Masa: 8.00-9.00 pagi Tarikh: 10 Februari 2012 Tema: Hidup Bersama di Sekolah dan Masyarakat Tajuk:Hidup Sepakat Membawa Berkat Sub tajuk: Pemeliharaan kebersihan dan keceriaan persekitaran Hasil pembelajaran: Pada akhir pembelajaran ini, murid akan dapat: 1. Menghuraikan cara menjaga kebersihan dan keceriaan persekitaran 2. Melibatkan diri dalam penjagaan kemudahan awam dan persekitaran 3. Menghargai alam sekitar yang ada Ringkasan isi kandungan 1. Membaca cerita dan menjawab soalan yang berkaitan dengan cerita 2. Menghasilkan topeng binatang berdasarkan watak binatang yang terdapat dalam cerita. 3. Melakon warta-watak dalam cerita Penerapan nilai-nilai murni: 1. Kasih sayang, 2. kerjasama,
  • 2. 3. hormat-menghormati Unsur patriotisme: 1. Berbangga dengan kebersihan dan keceriaan persekitaran 2. Bersyukur dengan sumber alam sekitar yang ada adalah anugerah Allah s.w.t Pengetahuan sedia ada: 1. Murid pernah membaca dan mendengar cerita 2. Murid dapat menjawab soalan yang berkaitan dengan kandungan cerita dengan baik. Bil Sumber Kuantiti 1 2 3 4 5 Lirik lagu Kad manila Radio Kaset Gambar haiwan 1 4 1 1 8 Kemahiran genetik: KB: kemahiran memerhati, kemahiran komunikasi TPK: linguistik, ruang, muzik, kinestik Pembelajaran koperatif: Round Table, One Stay Three Stray Pendekatan konstruktivisme
  • 3. Prosedur Pelaksanaan Elemen Pengurusan, Pembelajaran Bestari, Kemahiran Generik Catatan, Penerapan Nilai Murni, Nilai Alam Sekitar, Unsur Patriotisme Dan Sumber P&P Set induksi (5 minit) 1) Guru memperdengarkan kaset yang mengandungi rakaman suara binatang. 2) Murid diminta meneka suara binatang. 3) Murid meniru suara binatang dalam kesakitan. KB: Meramal MI: muzik & linguistik Sumber P&P: - Radio - Kaset Nilai murni: - Kasih sayang Langkah 1 (15 minit) 1) Murid diminta untuk membaca cerita yang terdapat dalam buku teks. 2) Kemudian, guru membahagikan murid kepada 3 kumpulan untuk mengadakan perbincangan terhadap soalan yang disediakan. 3) Murid diminta untuk menghantar satu wakil bagi membentangkan hasil perbincangan kumpulan masing-masing. 4) Guru memberi komen terhadap hasil perbincangan murid. MI: linguistik KB: - Membuat inferens - Meramal - Menjana idea KBF: - Membuat keputusan - Menyelesaikan masalah SPP: berpusatkan murid Sumber P&P: Nilai murni: - Kerjasama - Kasih sayang - Hormat menghormati
  • 4. Langkah 2 (20 minit) 1) Murid secara berpasangan menghasilkan topeng: a. Sang kerbau b. Musang c. Badak d. Seladang e. Sang kancil f. Pak belang g. Sang gajah h. Pak batik MI: Ruang KB: - Menjana idea - Menghubungkait SPP: berpusatkan murid, koperatif Sumber P&P: - Kad manila - Warna crayon / pensil / air - Gambar haiwan Nilai murni: - Kerjasama - Hormat menghormati - Kerajinan Langkah 3 (15 minit) 1) Murid memakai topeng yang telah dihasilkan. 2) Dengan bimbingan guru, murid melakon watak- watak yang terdapat dalam cerita. 3) Lagu dinyanyikan semasa lakonan dilakukan. MI: kinestetik KB: - Menghubungkait Sumber P&P: - Radio - Lagu Nilai murni: - Kerjasama Penutup (5 minit) 1) Guru mengimbas kembali kandungan cerita yang telah dipelajari KB: - Menghubungkait Sumber P&P: Nilai murni: - Kasih sayang - Hormat menghormati

Related Documents