METODA DE EVALUARE A RISCURILOR DE SĂNĂTATE ŞISECURITATE ÎN MUNCĂ © MERA™© Autor: dr.ing.Ioan Mina Sava cart...
Ce este MERA şi de ce ?• O metoda de evaluare a riscurilor de sănătate şi securitate în muncă structurată pe cerinţele un...
Unde se poate folosi MERA şi de ce ?•Îndeplinirea îndatoririlor legale ale angajatorilor şi alesistemului de organizare a ...
Cerinţe legale• Directiva cadru 89/391/CE• Legea 319/2006 legea securităţii şi sănătăţii în muncă• Standardul OHSAS 18001...
Evaluarea de riscuri este proactiva şi intervineasupra pericolelor/factorilor de risc Observă ...
Cum se face evaluarea MERA ?• Organizarea activităţii de evaluare (individual / grup)• Instruire / antrenare evaluator...
Principiul evaluării de risc (MERA) pe formularul FENRAPericole Factori de...
Specific faţă de alte metode• Utilizează ca ţinte pentru evaluare unităţi logice loc de muncă• Sunt identificate numa...
Locuri de muncă / unităţi logice (ULM)O unitate logică de loc de muncă poate fi :• loc de muncă individualizat sau un grup...
Unde se aplică conform cerinţelor OHSAS 18001:2007• activităţile de rutină şi de nonrutină;• activităţile tuturor pe...
Formularul FENRA instrument de lucru• Identificarea locaţiei factorilor de risc (LULM,LFRI)• Identificarea pericolelor...
Expunerea la factorii de riscExpunerea la factorii de risc se exprimă prin durata în timp saufrecvenţa în timp la care un ...
Scala de apreciere a probabilităţii Probabilitate Caracteristica Probabilitate Valoare Pu...
Scala gravităţii Clasa efectelor V`t`marea Punctaj ...
Nivelul de risc evaluatGrila de apreciere a nivelului de risc conţine valorile produsului probabilitate-gravitate obţ...
Grila de apreciere a nivelului de risc Gravitate medie Mg F~R~ U}OARE MEDII GRAVEProbab...
Zone de apreciere a acceptabilităţii nivelului de risc GRAVITATE NU MICA ...
Atitudinea faţă de nivelul de risc determinat Nivel de risc Atitudine / mod de aciune recomandat RI...
NNR Nomograma de apreciere a nivelului de risc ...
Ce oferă metoda O alternativă pe piaţa metodelor de evaluarea riscurilor de SSM,cu costuri relativ scăzute şi cu următor...
Cartea www.savaioan.3x.rocarte ISBN: 973-750-032-6 Editura Conphys R@m...
OHSAS 18002:2008• Nu este o singură metodologie de pentru identificarea pericolelor şi evaluarea riscurilor potrivită tut...
Cine aplică şi ce se întâmplă• Metoda de evaluare a riscului de SSM MERA a fost aplicată practic în organizaţii mari ca S...
contact• Dr.ing.Ioan Mina Savawww.radusava.home.rowww.mera-sava.blogspot.comioanmina@rdslink.ro ; savaioanmina@gmail.com ...
of 24

Prezentare mera 2010 rom

una din metodele alternative de Evaluare de riscuri in SSM
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Business      Technology      News & Politics      


Transcripts - Prezentare mera 2010 rom

 • 1. METODA DE EVALUARE A RISCURILOR DE SĂNĂTATE ŞISECURITATE ÎN MUNCĂ © MERA™© Autor: dr.ing.Ioan Mina Sava carte ISBN: 973-750-032-6 Editura Conphys R@mnicu V@lcea Page 1 (c) dr.ing.Ioan Mina Sava /// 2010
 • 2. Ce este MERA şi de ce ?• O metoda de evaluare a riscurilor de sănătate şi securitate în muncă structurată pe cerinţele unui standard de sistem de management al securităţii şi sănătăţii în muncă - OHSAS 18001• În cadrul metodei au fost aplicate principiile de evaluare formulate în specificaţia BS 8800:1996 Anexa D - pentru a fi mai uşor de recunoscută de către auditorii OH&S Page 2 (c) dr.ing.Ioan Mina Sava /// 2010
 • 3. Unde se poate folosi MERA şi de ce ?•Îndeplinirea îndatoririlor legale ale angajatorilor şi alesistemului de organizare a activităţii de SSM de a faceevaluarea riscurilor la locurile de muncă;•Implementarea sistemului de management în domeniulSSM conform cerinţelor standardelor OHSAS18001/18002;•Cunoaşterea şi consolidarea stării de securitate şisănătate în muncă a unei organizaţii;•In activitatea de proiectare pentru integrarea principiilorşi măsurilor de securitate în concepţia sistemelor demuncă aflate în funcţiune. Page 3 (c) dr.ing.Ioan Mina Sava /// 2010
 • 4. Cerinţe legale• Directiva cadru 89/391/CE• Legea 319/2006 legea securităţii şi sănătăţii în muncă• Standardul OHSAS 18001:2007• Standarde europene care dau recomandări pentru metodologia de evaluare a riscurilor de SSM (CEI 812/1985; EN 1050:2000; EN 12100:2003; BS 8800:1996 anexa D etc)Nota: sunt standardizate numai principiile de evaluare a riscurilor ,NU şi metodele Page 4 (c) dr.ing.Ioan Mina Sava /// 2010
 • 5. Evaluarea de riscuri este proactiva şi intervineasupra pericolelor/factorilor de risc Observă Monitorizare Identifică P/FR Măsuri Evaluează Decide ProgramePage 5 (c) dr.ing.Ioan Mina Sava /// 2010
 • 6. Cum se face evaluarea MERA ?• Organizarea activităţii de evaluare (individual / grup)• Instruire / antrenare evaluatori• Observare,percepţie / identificare pericole• Identificare pericole şi factori de risc• Evaluare nivel de risc (instrumente /formulare)• Stabilirea atitudinii faţă de nivelul de risc• Măsuri şi acţiuni corective pentru controlul şi dominarea riscurilor Page 6 (c) dr.ing.Ioan Mina Sava /// 2010
 • 7. Principiul evaluării de risc (MERA) pe formularul FENRAPericole Factori de risc Risc = f (P * G * E) Nivel de risc identificare evaluare Probabilitate * Gravitate * Expunere Page 7 (c) dr.ing.Ioan Mina Sava /// 2010
 • 8. Specific faţă de alte metode• Utilizează ca ţinte pentru evaluare unităţi logice loc de muncă• Sunt identificate numai pericolele şi factorii de risc previzibili şi semnificativi (aplică PARETO 80/20) prin observare directă• Probabilitatea de manifestare a factorilor de risc asupra omului depinde de gradul de expunere al acestuia• Gravitatea manifestării factorilor de risc asupra omului se consideră cea reală şi este legată de un istoric al evenimentelor (criterii)• Utilizează scale şi o nomogramă pentru determinarea nivelului de risc Page 8 (c) dr.ing.Ioan Mina Sava /// 2010
 • 9. Locuri de muncă / unităţi logice (ULM)O unitate logică de loc de muncă poate fi :• loc de muncă individualizat sau un grup de locuri(posturi) de muncă ,care pot fi delimitate pe un plangeneral de situaţie• activitate individuală sau colectivă• activitate temporară sau ocazională• activitate externă sau servicii• acţiunea unor persoane sau grupuri• infrastructura,echipamente,utilaje,materiale Page 9 (c) dr.ing.Ioan Mina Sava /// 2010
 • 10. Unde se aplică conform cerinţelor OHSAS 18001:2007• activităţile de rutină şi de nonrutină;• activităţile tuturor persoanelor care au acces la locurile de muncă (incluzând contractorii şi vizitatorii);• de comportamentul uman,capabilităţi şi alţi factori umani;• pentru pericolele cu originea în afara locurilor de muncă capabile de efecte adverse asupra sănătăţii şi securităţii persoanelor care aflate în responsabilitatea organizaţiei la locurile de muncă;• pentru pericolele create în vecinătatea locurilor de muncă de alte activităţi legate de muncă aflate sub controlul organizaţiei;• pentru infrastructura, echipamentele şi materialele de la locul de muncă furnizate de organizaţie sau de alţii;• la schimbările sau schimbările propuse de organizaţie pentru activităţi sau materiale; Page 10 (c) dr.ing.Ioan Mina Sava /// 2010
 • 11. Formularul FENRA instrument de lucru• Identificarea locaţiei factorilor de risc (LULM,LFRI)• Identificarea pericolelor-factorilor de risc (LFR)• Ierarhizarea factorilor de risc• Verificare măsuri de protecţie existente• Stabilire grad de expunere a persoanelor la factorii de risc• Stabilire probabilitate a manifestării factorilor de risc• Stabilire gravitate a manifestărilor factorilor de risc• Stabilire nivel de risc specific unităţii logice loc de muncă• Stabilire acceptabilitate nivel de risc determinat• Propunere de măsuri de control a factorilor de risc semnificativi Page 11 (c) dr.ing.Ioan Mina Sava /// 2010
 • 12. Expunerea la factorii de riscExpunerea la factorii de risc se exprimă prin durata în timp saufrecvenţa în timp la care un lucrător este expus acţiunii unuia saumai multor factori de risc.Aprecierea expunerii se poate face după o scală cu următoarelecategorii lexicale de apreciere: (1) Extrem de rar (ER) – expunere de până la o oră pe lună (2) Rar (R) – expunere de până la o oră pe săptămână (3) Accidental (AC) – expunere de până la o oră pe zi (4) Temporar (T) – expunere între o oră şi patru ore pe zi (5) Permanent (P) – expunere de peste patru ore pe zi Page 12 (c) dr.ing.Ioan Mina Sava /// 2010
 • 13. Scala de apreciere a probabilităţii Probabilitate Caracteristica Probabilitate Valoare Punctaj lexical`/nuan` CEI 812/1995 Frecven` ConvenionalProbabilitate FOARTE FRECVENT P > 10-2 / h F > 1 pe lun` 40 mare Posibil FRECVENT 10-2/ h < P < 10-3 / h 1 la 2 ani < F 20 < 1 pe lun` Incidental PUTIN 10-3/ h < P < 10-4 / h 1 la 5 ani < F 13 FRECVENT < 1 la 2 aniPuin probabil RAR 10-4 / h < P< 10-5/ h 1 la 20 ani < 9 F< 1 la 5 ani Improbabil FOARTE RAR 10-5 / h < P< 10-7/ h F< 1 la 20ani 6 Aproape EXTREM DE RARE P< 10-7/ h 3 imposibil Page 13 (c) dr.ing.Ioan Mina Sava /// 2010
 • 14. Scala gravităţii Clasa efectelor V`t`marea Punctaj Conven ional1 FARA URMARI Dac` nu au fost [nregistrate cazuri de v`t`m`ri sau 1 personalul expus la factorii de risc nu acuz` efecte care creaz` disconfort asupra organismului lor sau st`ri care [i deranjeaz`, atunci valoarea gravit`ii este 1.2 U}OAR~ / MIC~ R`ni superficiale,t`ieturi minore,iritaii ale pielii sau 2 ochilor, disconfort respiratoriu sau de alt tip (vindecare f`r` tratament sau cu [ngrijiri medicale de scurt` durat` 0-3 zile ITM )3 MEDIE / CRITICA Ulceraii,arsuri superficiale,fracturi minore, acnee, 3 dermatite, astm,boli de scurt` durat` (necesit` tratament prin spitalizare 3-180 zile ITM)4 GRAVE / FATALA Amputaii,fracturi majore,otraviri, leziuni multiple, 4 cancer,boli cronice care scurteaz` viaa sau decesul dup` accident (consecine ireversibile,invaliditate,deces) Page 14 (c) dr.ing.Ioan Mina Sava /// 2010
 • 15. Nivelul de risc evaluatGrila de apreciere a nivelului de risc conţine valorile produsului probabilitate-gravitate obţinute în urma evaluării, grupate pe categorii de clasificare a nivelului de risc.Categoriile de clasificare conform standardului BS8800/1996 Anexa D sunt :• Risc minor ; clasa (I)• Risc tolerabil ; clasa (II)• Risc moderat ; clasa (III)• Risc substanţial ; clasa (IV)• Risc intolerabil; clasa (V) Page 15 (c) dr.ing.Ioan Mina Sava /// 2010
 • 16. Grila de apreciere a nivelului de risc Gravitate medie Mg F~R~ U}OARE MEDII GRAVEProbabilitate Mp PUNCTE 1 2 3 4IMPOSIBIL 3 MINOR MINOR MINOR TOLERABIL (I) 3 (I) 6 (I) 9 (II) 12IMPROBABIL 6 MINOR MINOR TOLERABIL MODERAT (I) 6 (I) 12 (II)18 (III) 24PU|IN 9 MINOR TOLERABIL MODERAT SUBSTANTIALPROBABIL (I) 9 (II)18 (III) 27 (IV) 36INCIDENTAL 13 TOLERABIL TOLERABIL MODERAT SUBSTANTIAL (II)13 (II) 26 (III) 39 (IV) 52POSIBIL 20 TOLERABIL MODERAT SUBSTANTIAL INTOLERABIL (II) 20 (III) 40 (IV) 60 (V) 80FOARTE 40 MODERAT MODERAT SUBSTANTIAL INTOLERABILPOSIBIL (III) 40 (III) 80 (IV)120 (V) 160 Page 16 (c) dr.ing.Ioan Mina Sava /// 2010
 • 17. Zone de apreciere a acceptabilităţii nivelului de risc GRAVITATE NU MICA CRITICA FATALA PROBAILITATE 1 2 3 4 Foarte posibil 40 40 80 120 160 Posibil 20 20 40 60 80 Incidental 13 13 26 39 52 Puin probabil 9 9 18 27 36 Improbabil 6 6 12 18 24 Imposibil 3 3 6 9 12Inacceptabil Acceptabil F`r` probleme Page 17 (c) dr.ing.Ioan Mina Sava /// 2010
 • 18. Atitudinea faţă de nivelul de risc determinat Nivel de risc Atitudine / mod de aciune recomandat RISC MINOR Nu se întreprind acţiuni speciale. (I)RISC TOLERABIL Se face monitorizarea situaţiilor periculoase, controlul manifestării factorilor de risc, (II) se pot aplica măsuri corective suplimentare ţinând seama de raportul cost-eficienţă. RISC Se vor face eforturi de reducere a nivelului, dar nivelul costurilor de prevenire trebuie MODERAT măsurat cu grijă. Acolo unde riscul moderat este asociat cu consecinţe grave, trebuie stabilită exact probabilitatea de manifestare a factorilor de risc răspunzători , se vor (III) lua măsurile de control pentru diminuarea acestora. RISC Activităţile nu pot continua până cănd nivelul de risc nu se reduce! Trebuie alocate SUBSTAN|IAL resurse pentru reducerea riscului. La apariţia riscurilor în procesul de muncă se iau măsuri imediate. (IV) RISC Activităţile nu pot porni sau continua până când nivelul de risc nu se reduce! Dacă nuINTOLERABIL (V) este posibil să fie redus nivelul de risc imediat lucrul în aceste condiţii ESTE INTERZIS! Page 18 (c) dr.ing.Ioan Mina Sava /// 2010
 • 19. NNR Nomograma de apreciere a nivelului de risc clasa INTOLERABIL Linia de Probabilitate V referin` Nivel de RiscFoarte posibil 40 SUBSTANTIAL Grad de Posibil expunere IV 20 Gravitate Extrem de rar Rar 4 Incidental 13 GRAV / FATAL MODERAT Accidental Temporar Permanent III MEDIE / CRITIC~ 3Puin probabil 9 U}OAR~ / MIC~ 2 TOLERABIL FAR~ URM~RI 1 Improbabil 6 II Imposibil 3 MINOR I Page 19 (c) dr.ing.Ioan Mina Sava /// 2010
 • 20. Ce oferă metoda O alternativă pe piaţa metodelor de evaluarea riscurilor de SSM,cu costuri relativ scăzute şi cu următorul specific:(a) caracter global semianalitic pentru evaluare nivelului de risc;(b) caracter participativ utilizând grupuri de evaluatori instruiţi;(c) caracter iterativ cu corecţii de procedură în urma feed-backului experimental(d) este în acord cu recomandările standardelor BS 8800/1996 şi SR EN 1050/2000 ;(e) se aplică pentru condiţiile de funcţionare normală de rutină şi nonrutină;(f) utilizează locurile de muncă complexe denumite unităţi logice de loc de muncă;(g) rezultatul evaluărilor are caracter predominant calitativ;(h) factorii de risc identificaţi prin procedură generează măsuri corective Page 20 (c) dr.ing.Ioan Mina Sava /// 2010
 • 21. Cartea www.savaioan.3x.rocarte ISBN: 973-750-032-6 Editura Conphys R@mnicu V@lcea Page 21 (c) dr.ing.Ioan Mina Sava /// 2010
 • 22. OHSAS 18002:2008• Nu este o singură metodologie de pentru identificarea pericolelor şi evaluarea riscurilor potrivită tuturor organizaţiilor. Metodologiile de identificarea pericolelor şi evaluarea riscurilor variază foarte mult în funcţie de domeniu de la evaluari simple la analize cantitative complexe cu documentaţii extinse. Pericolele individuale specifice necesită metode diferite, ex.evaluarea expunerii la agenţi chimici.• Fiecare organizaţie trebuie să aleagă o metodă cât mai aproape şi mai potrivită cu scopul, natura, complexitatea, timpul, posibilităţile financiare şi disponibilitatea unor date sigure. Luate impreună aceste criterii duc la alegerea unei metode cuprinzătoare pentru evaluarea riscurilor organizaţiei. Page 22 (c) dr.ing.Ioan Mina Sava /// 2010
 • 23. Cine aplică şi ce se întâmplă• Metoda de evaluare a riscului de SSM MERA a fost aplicată practic în organizaţii mari ca S.C.Oltchim SA, J.T.I. Manufacturing Romania , S.C.Rombat Bistriţa, S.C.Protechim SA, S.C.Minet SA şi în alte 23 firme mici şi mijlocii• Faţă de varianta 2004 metoda de evaluare este la rev.5 şi este îmbunătăţită datorită feed-backului experimental• Formularele de aplicare a metodei pot fi diferite în funcţie de utilizator (este bine sa consultaţi autorul la aplicarea formularelor).Ele pot fi puse la dispoziţie împreună cu metoda în format .pdf.• Aplicarea metodei din proprie iniţiativă,fără consultarea autorului sau fără un training specific poate duce la rezultate care să nu vă satisfacă scopul. Page 23 (c) dr.ing.Ioan Mina Sava /// 2010
 • 24. contact• Dr.ing.Ioan Mina Savawww.radusava.home.rowww.mera-sava.blogspot.comioanmina@rdslink.ro ; savaioanmina@gmail.com Page 24 (c) dr.ing.Ioan Mina Sava /// 2010

Related Documents