WSB
Skoczów
Skoczów to miasto i gmina na Śląsku Cieszyńskim, w woj. śląskim, powiat cieszyński. Leży na Pogórzu
Śląskim nad rz...
WSB
www.skoczow.pl
WSB
Propozycje dojazdu z
Dąbrowy Górniczej.
Warto
zobaczyć.
Najcenniejszymi zabytkami Skoczowa są kościoły, których strzeliste wieże
górują nad miastem – katolickie p...
Klikając w odpowiednie ikonki ,
możemy przenieść się do witryn
poświęconych pogodzie , mapie
oraz oficjalnym serwisom
pośw...
WSB
Gmina Skoczów z uwagi na swoje położenie przy ważnych arteriach komunikacyjnych
oraz bliskości masywu Beskidu Śląskieg...
Muzeum
parafialne im.
św. Jana
Sarkandra.
WSB
Kult św. Jana Sarkandra zaczął rozpowszechniać się na Śląsku i Morawach pocz...
Pytanie do prezentacji.
Kiedy Papież Jan Paweł II
odwiedził Skoczów?
WSB
1. 22 maj 1995r.
2. 12 maj 1997r.
3. 22 maj 1997r.
WSB
Źródła wykorzystane w pracy:
1. www.skoczow.pl
2. https://pl.wikipedia.org/wiki/Skoczów
WSB
Dziękuję z uwagę.
of 11

Prezentacja radoslaw kolawa_30626

prezentacja
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Business      


Transcripts - Prezentacja radoslaw kolawa_30626

 • 1. WSB
 • 2. Skoczów Skoczów to miasto i gmina na Śląsku Cieszyńskim, w woj. śląskim, powiat cieszyński. Leży na Pogórzu Śląskim nad rzeką Wisłą. Skoczów był osadą targową położoną przy szlaku prowadzącym z Moraw do Krakowa. Po raz pierwszy wymieniano go w 1232 r., następnie wspomniano o Skoczowie przy okazji uzyskania przez miasto przywileju lokacyjnego w 1327 r. w dokumencie lennym Księcia Cieszyńskiego. Skoczów w początkach swoich dziejów był przede wszystkim osadą rolno-rzemieślniczo-handlową. Dopiero napływ ludności z Moraw i Węgier spowodował wyspecjalizowanie się grodu głównie w rzemiośle. Od końca XIII wieku Skoczów znajdował się pod zwierzchnictwem Czech. Po zakończeniu I wojny światowej Skoczów wraz z całym Śląskiem Cieszyńskim stał się punktem sporu pomiędzy Polską i Czechosłowacją. W styczniu 1919 r. rozegrała się pod Skoczowem bitwa pomiędzy armią czechosłowacką a resztkami pozostałych na Śląsku Cieszyńskim oddziałów polskich. Podczas II wojny światowej, już we wrześniu 1939 roku Niemcy wywieźli wszystkich Żydów ze Skoczowa do gett na Śląsku i następnie do obozów zagłady. Miasto zostało poważnie zniszczone podczas walk w zimie 1945 roku, kiedy to zostało wyzwolone przez armię sowiecką. Z miastem Skoczów związani byli tacy pisarze jak: Gustaw Morcinek, który tutaj żył i tworzył, niedaleko Skoczowa - w Górkach mieszkała i tworzyła Zofia Kossak Szczucka-Szatkowska. WSB
 • 3. WSB www.skoczow.pl
 • 4. WSB Propozycje dojazdu z Dąbrowy Górniczej.
 • 5. Warto zobaczyć. Najcenniejszymi zabytkami Skoczowa są kościoły, których strzeliste wieże górują nad miastem – katolickie pw. śś. Ap. Piotra i Pawła i pw. Znalezienia Krzyża Świętego oraz ewangelicko-augsburski Świętej Trójcy – to jedne z najbardziej oryginalnych dzieł architektonicznych Śląska Cieszyńskiego. W Skoczowie działa Muzeum im. Gustawa Morcinka mieszczące się w najstarszym budynku w mieście z 1793 roku, można w nim zapoznać się z bogactwem dziejów Śląska Cieszyńskiego, a także historią miasta i tradycjami rzemieślniczymi. Specjalna ekspozycja poświęcona jest Gustawowi Morcinkowi – literat i nauczyciel mieszkał przez lata właśnie w Skoczowie. Warto również poznać szlak morcinkowski, który wiedzie przez miejsca związane z pisarzem. Kolejną propozycją spaceru jest szlak sarkandrowski, który zaprowadzi nas m.in. do Parafialnego Muzeum im. Św. Jana Sarkandra. Można tam zobaczyć wiele ciekawych eksponatów związanych z szeroko pojętą sztuką sakralną, osobą świętego oraz wizytą papieską, która w Skoczowie miała miejsce 22 maja 1995r. Nad miastem wznosi się Górka Wilamowicka ze wzgórzem Kaplicówka, na którym stoi zabytkowa kaplica – Sanktuarium św. Jana Sarkandra. Przed nią znajduje się oświetlony nocą wysoki na 21 metrów stalowy krzyż. To również miejsce, gdzie papież Jan Paweł II – zarazem honorowy obywatel naszego miasta odprawił mszę świętą po kanonizacji Jana Sarkandra w Ołomuńcu. WSB
 • 6. Klikając w odpowiednie ikonki , możemy przenieść się do witryn poświęconych pogodzie , mapie oraz oficjalnym serwisom poświęconych miastu Skoczów.
 • 7. WSB Gmina Skoczów z uwagi na swoje położenie przy ważnych arteriach komunikacyjnych oraz bliskości masywu Beskidu Śląskiego, stanowi ważny punkt, przez który przebiegają lub też rozpoczynają się piesze szlaki turystyczne oraz rowerowe. Atrakcyjność gminy podnosi jej położenie w dolinie Wisły, pomiędzy malowniczo okalającymi ją, łagodnymi wzgórzami, oraz bliskość do takich ośrodków wczasowo - turystycznych jak Brenna, Ustroń, czy Wisła. Podróżujących przyciągają także liczne zabytki oraz atrakcje turystyczno - rekreacyjne, jak np. Stadnina Koni w Ochabach czy kompleks Krytej Pływalni "Delfin". Turystyka rowerowa staje się coraz bardziej popularną forma spędzania wolnego czasu. Gmina Skoczów stwarza dogodne warunki do uprawiania tego rodzaju aktywności sportowej. Nizinne położenie i piękne krajobrazy to tylko część naszych atutów. Gmina zarówno we własnym zakresie, jak i we współpracy z innymi podmiotami, urządza ścieżki i trasy rowerowe, które prowadzą przez najciekawsze i najbardziej malownicze miejsca. Przez teren Gminy Skoczów przebiegają trasy rowerowe obejmujące swoim zasięgiem część obszaru nadgranicznego zarówno po polskiej jak i czeskiej stronie. Trasy te wyznaczono w ramach Euroregionu Śląsk Cieszyński - Tesinskie Slezsko. Turystyka rowerowa.
 • 8. Muzeum parafialne im. św. Jana Sarkandra. WSB Kult św. Jana Sarkandra zaczął rozpowszechniać się na Śląsku i Morawach począwszy od daty Jego męczeńskiej śmierci – 1620 roku. W XVIII w. był już ugruntowany w jego rodzinnym mieście Skoczowie. XVII w. przekazy Komonieckiego podają jako miejsce urodzenia kamienicę przy Rynku, sąsiadującą bezpośrednio ze skoczowskim ratuszem. W okresie międzywojennym w przyziemiu miejscu urodzenia zorganizowano kaplicę, gdzie odbywały się nabożeństwa ku czci bł. Jana Sarkandra. W budynku tym znalazły siedzibę organizacje katolickie, biblioteka i Czytelnia Katolicka. II wojna światowa, czasy powojenne zmieniły dotychczasowy bieg wydarzeń, przyczyniając się do zawieszenia kultu w tym miejscu. Dopiero w 1959 roku piwniczka ponownie odzyskała swe dawne przeznaczenie i pełni je do dnia dzisiejszego. Jesienią 1993 roku dzięki staraniom ks. dziekana Alojzego Zubra, z pomocą władz miasta, przystąpiono do prac remontowych wewnątrz budynku. W czerwcu 1994 roku ks. bp. Tadeusz Rakoczy poświęcił odnowioną kaplicę, konsekrował nowy ołtarz. Co środę o godz. 18.30 odprawiane są tutaj Msze św. Właścicielem kamienicy od 1890 roku jest skoczowska parafia św. św. Ap. Piotra i Pawła. W listopadzie 1994 roku oddane zostały do użytku sale ekspozycyjne. Stała ekspozycja muzeum prezentuje życie i kult św. Jana Sarkandra w Skoczowie i na Morawach. Zgromadzone eksponaty sakralne pochodzą głównie z okolicznych kościołów – parafialnego w Skoczowie, św. Bartłomieja w Grodźcu Śląskim. Są to stare kościelne druki, obrazy,rzeźby. Na szczególną uwagę zasługują XVII w. konfesjonał, tabernakulum, płaskorzeźba dłuta Jana Wałacha z 1936 roku – św. Teresa nad Skoczowem. Ostatnia sala muzealna przeznaczona jest na wystawy czasowe: malarstwa, grafiki, rysunku, rzeźby, fotografii, tkaniny.
 • 9. Pytanie do prezentacji. Kiedy Papież Jan Paweł II odwiedził Skoczów? WSB 1. 22 maj 1995r. 2. 12 maj 1997r. 3. 22 maj 1997r.
 • 10. WSB Źródła wykorzystane w pracy: 1. www.skoczow.pl 2. https://pl.wikipedia.org/wiki/Skoczów
 • 11. WSB Dziękuję z uwagę.

Related Documents