Projekt: Narzędzia zarządzaniatestowaniem – badanie narzędziaCzęść 2.2 Badanie TestRail testerzy.pl w...
Projekt – Części• Część 1 dostępna pod adresami: • http://www.testerzy.pl/artykuly/narzedzie-do-zarzadzanie-testowaniem-c...
Projekt – Zespół• Lider: Radosław Smilgin• Zespół testerów w testerzy.pl"Analiza została wykonana dla ING BankuŚląskiego" ...
Test Rail• Zarządzanie testami i wykonaniem testów – Bez wymagań – Łatwa instalacja – Część funkcji wymaga dodatkowych ...
Test Rail• Dobre rozwiązania – Nawigacja po zakładkach zapisuje już uzupełnione pola na innych zakładkach – Funkcja F...
Test Rail• Potencjalne zagrożenia – Nie ma zabezpieczenia przed wyjściem ze strony niezapisanego formularza – Ogranic...
Test Rail• Zakładanie projektu przez Administratora Podpięcie ...
Test Rail• Standardowe role i ich definiowanie (Administrator) © testerzy.pl 8
Test Rail• Kastomizacja - pola (administrator) © testerzy.pl 9
Test Rail• Kastomizacja – inne (administrator) © testerzy.pl 10
Test Rail• Dashboard projektowy lidera © testerzy.pl 11
Test Rail• Widok projektu (lider) © testerzy.pl 12
Test Rail• Widok projektu (lider) Zadania do wykonania © testerzy.pl 13
Test Rail• Widok projektu - > milestones (lider) Dodawanie ...
Test Rail• Widok projektu - > milestones na liście (lider) © testerzy.pl 15
Test Rail• Definicje • Test run – Wykonanie Test Suite lub Test Case • Test cases – przypadek testowy do wykonan...
Test Rail Możliwość formatowania tekstu• Nowy przypadek...
Test Rail• Nowy przypadek testowy (lider) – Przypadek otrzymuje automatycznie ID – Brak wersjonowania przypadków – histo...
Test Rail• Kopiowanie sekcji i przypadków testowych z innego projektu © testerzy.pl 19
Test Rail• Kopiowanie sekcji i przypadków testowych w ramach jednego projektu Drag & drop – move ...
Test Rail• Test Run (lider) © testerzy.pl 21
Test Rail• Test Run dla testera – Todo (tester) Definiowanie statusu ...
Test Rail• Raportowanie defektu (tester) © testerzy.pl 23
Test Rail• Link do defektu w TestRail (tester) Raportującym będzie TestRail (nie ...
Test Rail• Czas wykonywania testów (lider / tester) Estymowany czas trwania testu Obliczany czas trwania ...
Test Rail• Czas wykonywania testów – miary i wyliczenia (lider / tester) Za mało danych Przewidyw...
Test Rail• Test Run - raport dla testów (lider) Uruchom ponownie wybrane przypadki ...
Test Rail• Test Run - raport postępu jakości (lider) © testerzy.pl 28
Test Rail• Test Run - raport postępu prac (lider) © testerzy.pl 29
Test Rail• Test Run - podsumowanie wykonania testów (lider) © testerzy.pl 30
Test Rail• Milestone – raport z postępu © testerzy.pl 31
Test Rail• Personalizowanie widoku zestawu testów © testerzy.pl 32
Test Rail• Wyszukiwarka (lider) © testerzy.pl 33
Test Rail• Import / Eksport (lider) …/testrail/index.php?/help/import © testerzy.pl 34
Więcej informacji na stronie http://testerzy.pl Masz pytania? Napisz na kontakt@testerzy.pl © testerzy.pl ...
of 35

Narzędzie zarządzania testowaniem. Badanie TestRail.

Kolejna część analizy dobrych narzędzi zarządzania testowaniem w rozsądnej cenie.
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Education      


Transcripts - Narzędzie zarządzania testowaniem. Badanie TestRail.

 • 1. Projekt: Narzędzia zarządzaniatestowaniem – badanie narzędziaCzęść 2.2 Badanie TestRail testerzy.pl wersja 1.0
 • 2. Projekt – Części• Część 1 dostępna pod adresami: • http://www.testerzy.pl/artykuly/narzedzie-do-zarzadzanie-testowaniem-czesc-1-analiza • http://www.slideshare.net/testerzy/narzdzia-zarzadzania-testowaniem-analiza-rynku• Część 2.1 (TestLink) dostępna pod adresami: • http://www.testerzy.pl/artykuly/narzedzie-do-zarzadzanie-testowaniem-czesc-2-1-testlink • http://www.slideshare.net/testerzy/analiza-testlink-narzdzie-do-zarzadzania-testowaniem © testerzy.pl 2
 • 3. Projekt – Zespół• Lider: Radosław Smilgin• Zespół testerów w testerzy.pl"Analiza została wykonana dla ING BankuŚląskiego" © testerzy.pl 3
 • 4. Test Rail• Zarządzanie testami i wykonaniem testów – Bez wymagań – Łatwa instalacja – Część funkcji wymaga dodatkowych zmian poza interfejsem graficznym • Załączniki • Wątki tła (background task) • Integracja z JIRA © testerzy.pl 4
 • 5. Test Rail• Dobre rozwiązania – Nawigacja po zakładkach zapisuje już uzupełnione pola na innych zakładkach – Funkcja Forecast – przewidująca koniec testów – Pontencjalna możliwość importu plików scenariuszy (format XML) © testerzy.pl 5
 • 6. Test Rail• Potencjalne zagrożenia – Nie ma zabezpieczenia przed wyjściem ze strony niezapisanego formularza – Ograniczona integracja z JIRA • Wymaga „doprogramowania” • Możliwe problemy z integracją z JIRA dla pól wymaganych i niewymaganych – Brak rozbudowanych raportów • Brak raportu zbierającego defekty na Test Run © testerzy.pl 6
 • 7. Test Rail• Zakładanie projektu przez Administratora Podpięcie wymagań © testerzy.pl 7
 • 8. Test Rail• Standardowe role i ich definiowanie (Administrator) © testerzy.pl 8
 • 9. Test Rail• Kastomizacja - pola (administrator) © testerzy.pl 9
 • 10. Test Rail• Kastomizacja – inne (administrator) © testerzy.pl 10
 • 11. Test Rail• Dashboard projektowy lidera © testerzy.pl 11
 • 12. Test Rail• Widok projektu (lider) © testerzy.pl 12
 • 13. Test Rail• Widok projektu (lider) Zadania do wykonania © testerzy.pl 13
 • 14. Test Rail• Widok projektu - > milestones (lider) Dodawanie obrazka © testerzy.pl 14
 • 15. Test Rail• Widok projektu - > milestones na liście (lider) © testerzy.pl 15
 • 16. Test Rail• Definicje • Test run – Wykonanie Test Suite lub Test Case • Test cases – przypadek testowy do wykonania • Section – organizowanie testów w grupy • Test Suites – All test cases » Test Case – Section (i Subsection) » Test Case © testerzy.pl 16
 • 17. Test Rail Możliwość formatowania tekstu• Nowy przypadek testowy (lider) Załącznik Estymacja wykonania Referencja(defekt, wiki, RM, Word, Excel) Dodawanie obrazka © testerzy.pl 17
 • 18. Test Rail• Nowy przypadek testowy (lider) – Przypadek otrzymuje automatycznie ID – Brak wersjonowania przypadków – historia zmian © testerzy.pl 18
 • 19. Test Rail• Kopiowanie sekcji i przypadków testowych z innego projektu © testerzy.pl 19
 • 20. Test Rail• Kopiowanie sekcji i przypadków testowych w ramach jednego projektu Drag & drop – move Drag & drop – move Shift + drag & drop - copy Shift + drag & drop - copy © testerzy.pl 20
 • 21. Test Rail• Test Run (lider) © testerzy.pl 21
 • 22. Test Rail• Test Run dla testera – Todo (tester) Definiowanie statusu wykonania © testerzy.pl 22
 • 23. Test Rail• Raportowanie defektu (tester) © testerzy.pl 23
 • 24. Test Rail• Link do defektu w TestRail (tester) Raportującym będzie TestRail (nie konkretna osoba) TestRail © testerzy.pl 24
 • 25. Test Rail• Czas wykonywania testów (lider / tester) Estymowany czas trwania testu Obliczany czas trwania testu © testerzy.pl 25
 • 26. Test Rail• Czas wykonywania testów – miary i wyliczenia (lider / tester) Za mało danych Przewidywania © testerzy.pl 26
 • 27. Test Rail• Test Run - raport dla testów (lider) Uruchom ponownie wybrane przypadki Zablokuj i nie pozwól na modyfikacje © testerzy.pl 27
 • 28. Test Rail• Test Run - raport postępu jakości (lider) © testerzy.pl 28
 • 29. Test Rail• Test Run - raport postępu prac (lider) © testerzy.pl 29
 • 30. Test Rail• Test Run - podsumowanie wykonania testów (lider) © testerzy.pl 30
 • 31. Test Rail• Milestone – raport z postępu © testerzy.pl 31
 • 32. Test Rail• Personalizowanie widoku zestawu testów © testerzy.pl 32
 • 33. Test Rail• Wyszukiwarka (lider) © testerzy.pl 33
 • 34. Test Rail• Import / Eksport (lider) …/testrail/index.php?/help/import © testerzy.pl 34
 • 35. Więcej informacji na stronie http://testerzy.pl Masz pytania? Napisz na kontakt@testerzy.pl © testerzy.pl 35