Projekt: Narzędzia zarządzaniatestowaniem – badanie narzędziaCzęść 2.3 Badanie Synapse RT testerzy.pl ...
Projekt – Części• Część 1 dostępna pod adresami: • http://www.testerzy.pl/artykuly/narzedzie-do-zarzadzanie-testowaniem-c...
Projekt - Zespół• Lider: Radosław Smilgin• Zespół testerów w testerzy.pl"Analiza została wykonana dla ING BankuŚląskiego" ...
SynapseRTOgólna charakterystyka narzędziaNarzędzie w formie wtyczki jest częścią JIRA co pozwala na zarządzanie testami b...
SynapseRTZalety:● Łatwa instalacja i bardzo dobra integracja z JIRA jako plugin● Daje możliwość śledzenia procesu budo...
SynapseRTWady:• Wymagania, projekty, test plany tworzone z opcji Create issue‘• Proste rozwiązanie• Ograniczona funkcjonal...
SynapseRTWspierane wersje Koszt licencji © testerzy.pl 7
SynapseRT Testowanie w oparciu o wymagania Jira Zarządzanie projektem Zarządzania poprzez wydan...
SynapseRTW opcji Find New Plugins wyszukuje się lub wybiera plugin do instalacji. © teste...
SynapseRTW Manage Plugin wyszukuje się potrzebnego pluginu przez filtr. Na oknie widoczne są dostępne aktualizacje i plug...
SynapseRTPo zainstalowaniu pluginu, wyborze i uzupełnieniu klucza licencyjnego, JIRA wymaga jeszcze re-indeksacji aby plu...
SynapseRTW głównym oknie panelu administracyjnego widoczne są opcje zarządzania konfiguracją. ...
SynapseRTAdministracja SynapseRT - konfiguracja Mapowanie pól ...
SynapseRTAdministracja SynapseRT – Test Suites ManagementJIRA container określa typ zestawu testów, Global (domyślny, umoż...
SynapseRTJob managment – śledzenie postępów wykonania zadań © testerzy.pl 15
SynapseRTAdministracja SynapseRT – Test Suites ManagementZestaw testów można edytować, łączyć, dzielić i kopiować pomiędzy...
SynapseRTAdministracja SynapseRT – konfiguracja dashboardu Ustawienie ...
SynapseRTOgólny widok projektu – projekt tworzony w JIRA © testerzy.pl 18
SynapseRTZarządzanie wersjami w projekcie © testerzy.pl 19
SynapseRTProjekt – zarządzanie przepływem pracy. Dla poprawnego działania w projekcie potrzebna jest ustawienie ścieżki p...
SynapseRTProjekt – zarządzanie organizacją pracy – widok diagramu © testerzy.pl ...
SynapseRTTworzenie nowego elementu – Wymagania Typ obiektu ...
SynapseRTPrzypadek testowy tworzony spod wymagania dziedziczy własności od tego wymagania. ...
SynapseRTOgólne właściwości przypadku testowego © testerzy.pl 24
SynapseRTPowiązanie przypadków testowych z wymaganiami oraz przypisanie zestawu testowego ...
SynapseRTWykonywanie przypadków testowych Wykonanie testu © testerzy.p...
SynapseRTOkno wykonania przypadku testowego © testerzy.pl 27
SynapseRTPo wykonaniu przypadku testowego kolejne wyniki są dopisywane do sekcji Test Case Results ...
SynapseRTTworzenie nowego błędu dla przypadku testowego Logowanie czasu ...
SynapseRTLogowanie czasu przeznaczonego na testowanie © testerzy.pl 30
SynapseRTPowiązane z błędem przypadki testowe i wymagania Przypadki testowe ...
SynapseRTMożliwość dodania wymagań z poziomu przypadku testowego Dodawanie wymagań ...
SynapseRTPodgląd błędów wykazanych podczas wykonania przypadku testowego © testerzy.pl ...
SynapseRTDostęp i podgląd planu testu spod przypadku testowego © testerzy.pl 34
SynapseRTDefiniowanie oraz podgląd planu testów z poziomu szczegółów projektu © testerzy.pl 35
SynapseRT Działanie SynapseRTDostęp do głównych funkcji:● Traceability (śledzenie powiązań między wymaganiami i przy...
SynapseRTTraceability, możliwość przełączania widok w formie płaskiej © testerzy.pl ...
SynapseRTTraceability, możliwość przełączania widok w formie drzewiastej © testerzy.pl ...
SynapseRTWidok wykonanych testów © testerzy.pl 39
SynapseRTPanel wyszukiwania na podstawie parametrówOraz filtrowania na podstawie wcześniej zdefiniowanych filtrów ...
SynapseRTZmiana sposobu wyświetlania wymagań zgodnie z wybranym porządkiem © testerzy.pl ...
SynapseRTZmiana sposobu wyświetlania przypadków testowych zgodnie z wybranym porządkiem © te...
SynapseRTZmiana właściwości w stylu Agile (przez przeciąganie) dla wymagań i przypadków testowych ...
SynapseRTZ poziomu planowania wymagań i przypadków testowych jest możliwość pozostawiania informacji innym uczestnikom p...
SynapseRTPodsumowanie wymagań – eksport tylko do .xml © testerzy.pl 45
SynapseRTPodsumowanie przypadków testowych © testerzy.pl 46
SynapseRTMonitorowanie zadań © testerzy.pl 47
SynapseRTPodsumowanie zadań w projekcie © testerzy.pl 48
SynapseRTDostępne predefiniowane raporty oraz filtry © testerzy.pl 49
SynapseRTPrzykład raportu – Time Tracking Report, wybór parametrów © testerzy.pl ...
SynapseRTPrzykład raportu – Time Tracking Report © testerzy.pl 51
SynapseRTPrzykład wyniku filtru – Updated recently © testerzy.pl 52
Więcej informacji na stronie http://testerzy.pl Masz pytania? Napisz na kontakt@testerzy.pl © testerzy.pl ...
of 53

Narzedzia zarządzania testowaniem. Badanie - SynapseRT

Analiza plugin-u do JIRA przeznaczonego do zarządzania testowaniem
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Education      


Transcripts - Narzedzia zarządzania testowaniem. Badanie - SynapseRT

 • 1. Projekt: Narzędzia zarządzaniatestowaniem – badanie narzędziaCzęść 2.3 Badanie Synapse RT testerzy.pl wersja 1.0
 • 2. Projekt – Części• Część 1 dostępna pod adresami: • http://www.testerzy.pl/artykuly/narzedzie-do-zarzadzanie-testowaniem-czesc-1-analiza • http://www.slideshare.net/testerzy/narzdzia-zarzadzania-testowaniem-analiza-rynku• Część 2.1 (TestLink) dostępna pod adresami: • http://www.testerzy.pl/artykuly/narzedzie-do-zarzadzanie-testowaniem-czesc-2-1-testlink • http://www.slideshare.net/testerzy/analiza-testlink-narzdzie-do-zarzadzania-testowaniem• Część 2.2 (TestRail): • http://www.testerzy.pl/artykuly/narzedzie-do-zarzadzania-testowaniem-czesc-2-2-testrail •http://www.slideshare.net/testerzy/narzedzia-zarzadzaniatestowaniem-badanietestrail © testerzy.pl 2
 • 3. Projekt - Zespół• Lider: Radosław Smilgin• Zespół testerów w testerzy.pl"Analiza została wykonana dla ING BankuŚląskiego" © testerzy.pl 3
 • 4. SynapseRTOgólna charakterystyka narzędziaNarzędzie w formie wtyczki jest częścią JIRA co pozwala na zarządzanie testami bez jego opuszczania. Cały zespół może budować wymagania. W jednym narzędziu zespół QA zarządza testami i uruchamia przypadki testowe a zespół dewloperski pracuje nad problemami. © testerzy.pl 4
 • 5. SynapseRTZalety:● Łatwa instalacja i bardzo dobra integracja z JIRA jako plugin● Daje możliwość śledzenia procesu budowania wzajemnie dla testerów i deweloperów bez konieczności zmiany środowiska / przełączania się pomiędzy kilkoma aplikacjami● Uproszczona procedura wydawania: przez zezwolenie całemu zespołowi na przeglądanie całego procesu ● Definiowanie uprawnień (przyznawanie / odbieranie)● Produkty są wydawane szybciej● Usprawnienie procesów: w następstwie metodologii opartej o wymagania pozwala skonfigurować proces testowania i tworzenia wokół przepływu pracy ● Nowy przepływ (w edytorze)● Konfiguracja dashboardów: pozwala korzystać z konfigurowalnego dashboardu od wymagań po wydanie produktu, wszystko w ramach JIRA’y● Łatwa konfiguracja● Niska cena © testerzy.pl 5
 • 6. SynapseRTWady:• Wymagania, projekty, test plany tworzone z opcji Create issue‘• Proste rozwiązanie• Ograniczona funkcjonalność raportów © testerzy.pl 6
 • 7. SynapseRTWspierane wersje Koszt licencji © testerzy.pl 7
 • 8. SynapseRT Testowanie w oparciu o wymagania Jira Zarządzanie projektem Zarządzania poprzez wydania dla projektu Jira Wersje są definiowane w projekcie JIRA i zawierają zestawy wymagań. Realizacja Synapse wymagań jest testowana przez przypadki testowe, przypisane do jednego lub kilku releasów. Błędy które pojawiły się w Synapse testowaniu w procesie wykrywane są za pomocą zdefiniowanych przypadków testowych. Jira. © testerzy.pl 8
 • 9. SynapseRTW opcji Find New Plugins wyszukuje się lub wybiera plugin do instalacji. © testerzy.pl 9
 • 10. SynapseRTW Manage Plugin wyszukuje się potrzebnego pluginu przez filtr. Na oknie widoczne są dostępne aktualizacje i pluginy już zainstalowane. © testerzy.pl 10
 • 11. SynapseRTPo zainstalowaniu pluginu, wyborze i uzupełnieniu klucza licencyjnego, JIRA wymaga jeszcze re-indeksacji aby plugin był gotowy do działania. © testerzy.pl 11
 • 12. SynapseRTW głównym oknie panelu administracyjnego widoczne są opcje zarządzania konfiguracją. © testerzy.pl 12
 • 13. SynapseRTAdministracja SynapseRT - konfiguracja Mapowanie pól Definicje obiektów © testerzy.pl 13
 • 14. SynapseRTAdministracja SynapseRT – Test Suites ManagementJIRA container określa typ zestawu testów, Global (domyślny, umożliwia połączenie z issues z wszystkich projektów), Category (zestaw testów będzie dostępny do projektów przypisanych do danej kategorii ), Project (zestaw testów dostępny tylko dla jednego projektu). © testerzy.pl 14
 • 15. SynapseRTJob managment – śledzenie postępów wykonania zadań © testerzy.pl 15
 • 16. SynapseRTAdministracja SynapseRT – Test Suites ManagementZestaw testów można edytować, łączyć, dzielić i kopiować pomiędzy poziomami. © testerzy.pl 16
 • 17. SynapseRTAdministracja SynapseRT – konfiguracja dashboardu Ustawienie wyświetlania © testerzy.pl 17
 • 18. SynapseRTOgólny widok projektu – projekt tworzony w JIRA © testerzy.pl 18
 • 19. SynapseRTZarządzanie wersjami w projekcie © testerzy.pl 19
 • 20. SynapseRTProjekt – zarządzanie przepływem pracy. Dla poprawnego działania w projekcie potrzebna jest ustawienie ścieżki przepływu zdefiniowanej przez SynapseRT © testerzy.pl 20
 • 21. SynapseRTProjekt – zarządzanie organizacją pracy – widok diagramu © testerzy.pl 21
 • 22. SynapseRTTworzenie nowego elementu – Wymagania Typ obiektu Temat Przypisanie Szacowanie wykonania © testerzy.pl 22
 • 23. SynapseRTPrzypadek testowy tworzony spod wymagania dziedziczy własności od tego wymagania. © testerzy.pl 23
 • 24. SynapseRTOgólne właściwości przypadku testowego © testerzy.pl 24
 • 25. SynapseRTPowiązanie przypadków testowych z wymaganiami oraz przypisanie zestawu testowego Wymagania Wybór zestawu testowego Opis wyniku wykonania przypadku testowego © testerzy.pl 25
 • 26. SynapseRTWykonywanie przypadków testowych Wykonanie testu © testerzy.pl 26
 • 27. SynapseRTOkno wykonania przypadku testowego © testerzy.pl 27
 • 28. SynapseRTPo wykonaniu przypadku testowego kolejne wyniki są dopisywane do sekcji Test Case Results © testerzy.pl 28
 • 29. SynapseRTTworzenie nowego błędu dla przypadku testowego Logowanie czasu testowania © testerzy.pl 29
 • 30. SynapseRTLogowanie czasu przeznaczonego na testowanie © testerzy.pl 30
 • 31. SynapseRTPowiązane z błędem przypadki testowe i wymagania Przypadki testowe Hierarchia wymagań © testerzy.pl 31
 • 32. SynapseRTMożliwość dodania wymagań z poziomu przypadku testowego Dodawanie wymagań © testerzy.pl 32
 • 33. SynapseRTPodgląd błędów wykazanych podczas wykonania przypadku testowego © testerzy.pl 33
 • 34. SynapseRTDostęp i podgląd planu testu spod przypadku testowego © testerzy.pl 34
 • 35. SynapseRTDefiniowanie oraz podgląd planu testów z poziomu szczegółów projektu © testerzy.pl 35
 • 36. SynapseRT Działanie SynapseRTDostęp do głównych funkcji:● Traceability (śledzenie powiązań między wymaganiami i przypadkami testowymi)● Requirement Planning (planowanie wymagań)● Test Case Planning (planowanie przypadków testowych)● Requirement Summary (podsumowanie wymagań)● Test Cases Summary (podsumowanie przypadków testowych) © testerzy.pl 36
 • 37. SynapseRTTraceability, możliwość przełączania widok w formie płaskiej © testerzy.pl 37
 • 38. SynapseRTTraceability, możliwość przełączania widok w formie drzewiastej © testerzy.pl 38
 • 39. SynapseRTWidok wykonanych testów © testerzy.pl 39
 • 40. SynapseRTPanel wyszukiwania na podstawie parametrówOraz filtrowania na podstawie wcześniej zdefiniowanych filtrów © testerzy.pl 40
 • 41. SynapseRTZmiana sposobu wyświetlania wymagań zgodnie z wybranym porządkiem © testerzy.pl 41
 • 42. SynapseRTZmiana sposobu wyświetlania przypadków testowych zgodnie z wybranym porządkiem © testerzy.pl 42
 • 43. SynapseRTZmiana właściwości w stylu Agile (przez przeciąganie) dla wymagań i przypadków testowych Drag & Drop © testerzy.pl 43
 • 44. SynapseRTZ poziomu planowania wymagań i przypadków testowych jest możliwość pozostawiania informacji innym uczestnikom projektu. © testerzy.pl 44
 • 45. SynapseRTPodsumowanie wymagań – eksport tylko do .xml © testerzy.pl 45
 • 46. SynapseRTPodsumowanie przypadków testowych © testerzy.pl 46
 • 47. SynapseRTMonitorowanie zadań © testerzy.pl 47
 • 48. SynapseRTPodsumowanie zadań w projekcie © testerzy.pl 48
 • 49. SynapseRTDostępne predefiniowane raporty oraz filtry © testerzy.pl 49
 • 50. SynapseRTPrzykład raportu – Time Tracking Report, wybór parametrów © testerzy.pl 50
 • 51. SynapseRTPrzykład raportu – Time Tracking Report © testerzy.pl 51
 • 52. SynapseRTPrzykład wyniku filtru – Updated recently © testerzy.pl 52
 • 53. Więcej informacji na stronie http://testerzy.pl Masz pytania? Napisz na kontakt@testerzy.pl © testerzy.pl 53

Related Documents