INVESTICIONI PROJEKAT
PORESKI BONTON BiH-RS
 Složenost poreskog sistema u BiH, Republici Srpskoj i
Brčkog distriktu, česte izmjene zakonskih propisa i
nedovoljna inf...
Misija
 U toku je stvaranje baze kvalitetnih, ažurnih
informacija iz oblasti poreske politike Bosne i
Hercegovine, Republ...
Cilj projekta
 Unaprediti svijest građana o značaju poreza i doprinjeti boljem
razumjevanju i dostupnosti materije kroz a...
PORESKI BONTON BiH - RS
ALAT KOJI TREBA KORISNIKA DA UVEDE U
MOGUĆNOSTI
POKRETANJA SOPSTVENOG BIZNISA,
ZAPOŠLJAVANJA, OSIG...
PORESKI BONTON BIH-RS
Poreski bonton BiH-RS daje odgovore na pitanja u
vezi registrovanja biznisa, procedurama, obavezama
...
PORESKI BONTON BIH RS
 kako utvrditi poreske obaveze
 kako prijaviti poreske obaveze
 kako ostvariti poreske olakšice, ...
of 7

PORESKI BONTON

Published on: Mar 4, 2016


Transcripts - PORESKI BONTON

  • 1. INVESTICIONI PROJEKAT PORESKI BONTON BiH-RS
  • 2.  Složenost poreskog sistema u BiH, Republici Srpskoj i Brčkog distriktu, česte izmjene zakonskih propisa i nedovoljna informisanost građana o pravima i obavezema iz oblasti poreske i fiskalne politike, za posljedicu ima:  neizvršavanje poreskih obaveza obveznika,  smanjenje priliva budžetskih sredstava  niži nivo životnog standarda građana.
  • 3. Misija  U toku je stvaranje baze kvalitetnih, ažurnih informacija iz oblasti poreske politike Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i Brčko Distrikta  Postići komparativnost sa propisima EU i angažovano doprinositi na analizi postupaka i formi administriranja u BiH sa ciljem otklanjanja administrativnih barijera
  • 4. Cilj projekta  Unaprediti svijest građana o značaju poreza i doprinjeti boljem razumjevanju i dostupnosti materije kroz aktivnost civilnog sektora;  razmjena iskustava osoba koji se bave poreskom tematikom i segmentiranje poreskih obveznika;  pravilno organizovati sadržaj i strukturu sajta;  postići ažurnost informacionog sistema Poreskog bontona, kao i i interaktivnu posjećenost sajta i samoodrživost projekta;  omogućiti dostupnost što većem broju potencijalnih korisnika  afirmisati portal u građanskim i privrednim društvenim zajednicama
  • 5. PORESKI BONTON BiH - RS ALAT KOJI TREBA KORISNIKA DA UVEDE U MOGUĆNOSTI POKRETANJA SOPSTVENOG BIZNISA, ZAPOŠLJAVANJA, OSIGURANJA, RAČUNOVODSTVA
  • 6. PORESKI BONTON BIH-RS Poreski bonton BiH-RS daje odgovore na pitanja u vezi registrovanja biznisa, procedurama, obavezama i pravima ...  fizičkim licima  preduzetnicima  preduzećima  nezaposlenim  rezidentima  strancima u BiH, RS i Brčko Distriktu
  • 7. PORESKI BONTON BIH RS  kako utvrditi poreske obaveze  kako prijaviti poreske obaveze  kako ostvariti poreske olakšice, i prava iz oblasti poreske politike

Related Documents