Analýza veřejné finanční podpory rozvoje informační společnosti v Moravskoslezském kraji <br />Vedoucí práce: PhDr. Aleš P...
1. Obecná problematika veřejné regionální podpory informační společnosti v ČR<br />
Informační strategie v rámci <br />EU (Lisabonská strategie)<br />ČR (SRR 04-06, 07-13, e-Česko 2006 )<br />Krajů<br /><ul...
Fondy (ERDF, ESF)</li></li></ul><li>2. Podpora informační společnosti v Moravskoslezském kraji v letech 2004-2006<br />
3. Podpora informační společnosti v Moravskoslezském kraji v letech 2007-2013<br />
Analýza a krátké představení provedených projektů<br />Jak a kým byly financovány<br />Možné kontaktování osob zodpovídají...
4. Porovnání obou období a výhled do budoucna<br />
Děkuji za pozornost<br />
of 9

sihajaa

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      


Transcripts - sihajaa

  • 1. Analýza veřejné finanční podpory rozvoje informační společnosti v Moravskoslezském kraji <br />Vedoucí práce: PhDr. Aleš Pekárek<br />
  • 2. 1. Obecná problematika veřejné regionální podpory informační společnosti v ČR<br />
  • 3. Informační strategie v rámci <br />EU (Lisabonská strategie)<br />ČR (SRR 04-06, 07-13, e-Česko 2006 )<br />Krajů<br /><ul><li>Operační programy (SROP, ROP, IOP)
  • 4. Fondy (ERDF, ESF)</li></li></ul><li>2. Podpora informační společnosti v Moravskoslezském kraji v letech 2004-2006<br />
  • 5. 3. Podpora informační společnosti v Moravskoslezském kraji v letech 2007-2013<br />
  • 6.
  • 7. Analýza a krátké představení provedených projektů<br />Jak a kým byly financovány<br />Možné kontaktování osob zodpovídající za provedený projekt<br />Současné a budoucí projekty<br />
  • 8. 4. Porovnání obou období a výhled do budoucna<br />
  • 9. Děkuji za pozornost<br />

Related Documents