live stream
Podpor Rádio Bunker
ľubovoľnou sumou
web
facebook
youtube
Creative Commons je na Slovensku iba v plienkach, my sme však hrdí
na to, že sme sa v rámci Slovenska stali v tomto smere ...
o Creative Commons je nezisková organizácia, ktorá umožňuje
zdieľanie a využívanie kreativity legálnym spôsobom.
o Myšlien...
Ako je možné legálne využívať hudbu licencovanú pod
Creative Commons?
Licencia Creative Commons má viacero variácii a posk...
Konkrétne príklady využitia licencie CC BY-NC-ND 3.0
Creative Commons:
o sťahovanie, napaľovanie a používanie na osobné úč...
Prečo sme si zvolili
Creative Commons?
o Podporujeme právo umelca rozhodnúť sa, akým spôsobom sa bude jeho tvorba šíriť
be...
Čo je
Free Music Archive?
o Free Music Archive je interaktívna knižnica vysoko kvalitnej audio
produkcie, ktorá je legálne...
Pre hudobníkov
o Ak chcete licencovať svoju hudbu pod Creative Commons zvoľte si jednoduchým
spôsobom typ a rozsah licenci...
live stream
PODPOR RÁDIO BUNKER
EXISTUJE VIACERO SPÔSOBOV.
ĎAKUJEME!
web
facebook
youtube
Prezentacia Rádio Bunker (Creative Commons)
of 10

Prezentacia Rádio Bunker (Creative Commons)

Myšlienka voľného prístupu k vzdelávaniu a kultúre naráža často na problémy skostnatelých právnych systémov. Copyright bol vytvorený dlho pred vznikom internetu a myšlienka zdieľania kultúrnych hodnôt naráža na bariéru vytvorenú jeho aplikáciou. V realite Slovenského právneho systému by nebolo bez existencie Creative Commons možné, aby autor poskytol na akúkoľvek neziskovú verejnú prezentáciu svoju tvorbu bez toho, aby bolo nutné platiť poplatky autorským zväzom. Iróniou je, že tieto poplatky bolo potrebné uhrádzať aj za autorov, ktorí neboli autorskými zväzmi zastupovaní. Takto vznikla napríklad situácia, že keď neziskové médium - Rádio Bunker chcelo niekoho prezentovať a hudobník sám chcel byť prezentovaní ocitla sa medzi ich spoločným usilím stena nezmyselných poplatkov, ktoré paradoxne neputovali k umelcom, ale dostávali sa do byrokratických inštitúcií. Tieto poplatky odradili väčšinu nízkorozpočtových projektov zameraných na alternatívnu scénu od činnosti a v dôsledku toho aj neumožňvali zviditeľnovanie alternatívnej hudobnej tvorby menej známych autorov. Do tejto situácie prichádza licencia Creative Commons, ktorej využívanie novelou autorského zákona konečne nedávno umožnil aj Slovenský parlament. Neziskové médiá môžu hudbu legálne šíriť, autori sa môžu prezentovať a autorských zväzom neostáva nič iné len túto situáciu akceptovať ak sa jedná o diela licencované pod Creative Commons. Creative Commons je na Slovensku iba v plienkach, ale my sme hrdí na to, že sme sa v rámci Slovenska stali v tomto smere priekopníkmi a že sa nám v spolupráci s hudobníkmi podarilo licencoavať celý náš hudobný archív pod touto licenciou a umožniť tak ďalšie šírenie kvalitnej a výpovednej alternatívnej hudby.
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Self Improvement      


Transcripts - Prezentacia Rádio Bunker (Creative Commons)

  • 1. live stream Podpor Rádio Bunker ľubovoľnou sumou web facebook youtube
  • 2. Creative Commons je na Slovensku iba v plienkach, my sme však hrdí na to, že sme sa v rámci Slovenska stali v tomto smere priekopníkmi, pretože sa nám v spolupráci s hudobníkmi podarilo licencovať celý hudobný archív Rádia Bunker pod touto licenciou. Touto cestou je možné ďalšie šírenie kvalitnej a výpovednej alternatívnej hudby.
  • 3. o Creative Commons je nezisková organizácia, ktorá umožňuje zdieľanie a využívanie kreativity legálnym spôsobom. o Myšlienka voľného prístupu k vzdelávaniu a kultúre naráža často na problémy skostnatelých právnych systémov. Copyright bol vytvorený dlho pred vznikom internetu a myšlienka zdieľania kultúrnych hodnôt naráža na bariéru vytvorenú jeho aplikáciou. o Do tejto situácie vstupuje Creative Commons a jednoduchým spôsobom umožňuje autorovi zmeniť klasickú formuláciu: všetky práva vyhradené na niektoré práva vyhradené a tým umožniť šírenie jeho tvorby spôsobom, aký si sám určí.
  • 4. Ako je možné legálne využívať hudbu licencovanú pod Creative Commons? Licencia Creative Commons má viacero variácii a poskytuje rozličné úrovne legálneho použitia od úplne ničím neobmedzeného využitia, až po využitie definované viacerými podmienkami. Licencia, ktorú používame my CC BY-NC-ND 3.0 umožňuje voľné zdieľanie na osobné a neziskové účely za podmienok: o o o o uvedenie autorstva pri každom zdieľaní obsah nie je možné meniť ani modifikovať licencia sa vzťahuje na konkrétny audio záznam, nie na akékoľvek iné verzie dielo sa môže ďalej šíriť len pod tou istou licenciou
  • 5. Konkrétne príklady využitia licencie CC BY-NC-ND 3.0 Creative Commons: o sťahovanie, napaľovanie a používanie na osobné účely o prezentácie a videá osobného a neziskového charakteru o neziskové médiá (napr. rádiá ako Bunker môžu zaradiť hudbu licencovanú pod CC do svojho vysielania, na stránke však nemôže byť uverejnená žiadna reklama a médium musí byť neziskovým subjektom) o neziskové organizácie (občianske združenia a podobne) a blogeri môžu použiť túto hudbu na svojich stránkach o podcasty na blogoch a na stránkach alternatívnych projektov neziskového charakteru o neziskové podujatia (susedské burzy, fundraisingy, pochody, stretnutia, protesty...) o školské besiedky, stretávky, stužkové (ak sa nedejú v bare, alebo v reštaurácii, ale napríklad v školských priestoroch. Licenciu využíva väčšina hudobníkov prezentujúcich svoju tvorbu v Rádiu Bunker
  • 6. Prečo sme si zvolili Creative Commons? o Podporujeme právo umelca rozhodnúť sa, akým spôsobom sa bude jeho tvorba šíriť bez toho, aby z toho mali osoh organizácie, ktoré nemajú s umelcom žiadne prepojenie. o Veríme, že hudba licencovaná pod Creative Commons má veľký prezentačný potenciál a je to najlepší spôsob akým sa tvorba môže dostať k tým, ktorým je určená – k obyčajným ľuďom. o Veríme, že voľné zdieľanie prináša obojstranný osoh pre umelca aj pre poslucháča. Hudobníci zviditeľnia svoju hudbu a dostanú sa k ľuďom a poslucháči majú možnosť dobrovoľne podporiť tvorbu, ktorá sa im páči, takže žiadna byrokratická mašinéria nie je potrebná k tomu, aby sa hudobník prezentoval v neziskovom médiu. o Je to jediná legálna alternatíva, v rámci ktorej môžu byť hudobníci so svojim súhlasom prezentovaní v neziskovom médiu akým je Rádio Bunker bez toho, aby bolo nutné platiť poplatky autorským zväzom, v ktorých nie sú registrovaní. viac informácií o Creative Commons
  • 7. Čo je Free Music Archive? o Free Music Archive je interaktívna knižnica vysoko kvalitnej audio produkcie, ktorá je legálne stiahnuteľná. o Free Music Archive je v réžii WFMU, najznámejšej freeformátovej rozhlasovej stanice v Amerike. Toto rádio vždy ponúkalo verejnosti voľný prístup k hudbe. o Free Music Archive je nadstavbou tohto účelu, ktorý je určený pre vek internetu. Rádio Bunker je kurátorom FMA. Viac informácii o FMA
  • 8. Pre hudobníkov o Ak chcete licencovať svoju hudbu pod Creative Commons zvoľte si jednoduchým spôsobom typ a rozsah licencie TU a vložte embedovaný kód na svoju stránku k dielu, ktoré chcete pod Creative Commons licencovať. Áno je to len také jednoduché. o Ďalšou možnosťou je uploadnutie vašej tvorby na jamendo.com, kde si zvolíte formu Creative Commons licencie, pod ktorou budete na stránke prezentovať svoju tvorbu. o Ak chcete byť súčasťou FMA, napíšte nám, pošlite songy/album, ktoré by ste chceli na FMA prezentovať a my vám v krátkom čase dáme vedieť, či je to z pohľadu našej koncepcie možné. o Ak je vaša tvorba už licencovaná pod Creative Commons a chcete byť hraný v Rádiu Bunker napíšte nám. Ak má vaša tvorba výpovednú hodnotu a bude sedieť do konceptu toho čo prezentujeme radi ju zaradíme do nášho vysielania. Email: info@godot.sk kontakt: na webe TU
  • 9. live stream PODPOR RÁDIO BUNKER EXISTUJE VIACERO SPÔSOBOV. ĎAKUJEME! web facebook youtube

Related Documents