Prezentácia o prezentácii
alias
zopár rád, aby bolo dobre
Pre študentov bez ohľadu na
pôvod, pohlavie, vek, stav, vierovyz...
Bez formy nie je obsah
•
•
•
•
•
•
•
vzhľad - príjemný,
farebnosť – prijateľná pre oči, žalúdok,
štruktúra textu – jasná,...
Solárne kolektory
• červené
(svetločervené, tmavočervené, sýtočervené),
• veľké,
• s poškrabaným sklom,
• drahé,
!!!
vzhľa...
Solárne kolektory
• červené
(svetločervené, tmavočervené, sýtočervené),
• veľké,
• s poškrabaným sklom,
• drahé,
• krásne,...
Solárne kolektory – rozdelenie
•
•
•
•
•
•
farba (červené modré zelené),
veľkosť (veľké, stredné, malé),
stav povrchu (hl...
Solárne kolektory – rozdelenie
•
•
•
•
•
•
farba (červené modré zelené),
veľkosť (veľké, stredné, malé),
stav povrchu (hl...
Solárne kolektory – rozdelenie
•
•
•
•
•
•
farba (červené modré zelené),
veľkosť (veľké, stredné, malé),
stav povrchu (hl...
Platí: menej je viac !
•
•
•
Vývoj palivovej základne sa v princípe uberal od palív tuhých k tekutým (kvapalné, plynné)...
Jastrabí zrak sa vyplatí
•
farba (červené modré zelené),
•
veľkosť (veľké, stredné, malé),
•
stav povrchu (hladký, p...
Gramatika – nie grama-tyka
• Vážení trybunál, mylý študenty, dovolte, abi
som vas oboznamil s niektorimy nastrahamy
grama-...
Obrázok má byť
•
•
•
•
•
•
zásadný / ilustračný
obsažný,
kvalitný,
estetický,
čitateľný,
uvedený zdroj.
Zdroj: Payboy 201...
Schémy, diagramy
!!!
Super diagram, ale
úplne neprehľadný
a teda nepoužiteľný.
Graf nie je (len) obrázok
Podiel rôznych zdrojov na výrobe elektriny v Španielsku.
Zdroj: IDAE
!!!
Graf je vhodné si pr...
Tabuľka nie je obrázok
Mesiac
Jednotka
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
qs
tA
-2
W.m
412
490
558
580
600
590
600...
Odkazy na zdroje údajov
Solárne kolektory sú dobré a zdravé. Aj ovocie a
zelenina je dobrá a zdravá, ale môže byť aj čerst...
Odkazy na zdroje údajov
• V Číne sa v roku 1975 vyrobilo 10 solárnych
kolektorov, čo bolo 52% svetovej produkcie.1)
• V Čí...
Držíme palce
http://www.facebook.com/LZZZ.SK
of 17

Prezentácia o prezentácii 2014

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      Business      Technology      


Transcripts - Prezentácia o prezentácii 2014

 • 1. Prezentácia o prezentácii alias zopár rád, aby bolo dobre Pre študentov bez ohľadu na pôvod, pohlavie, vek, stav, vierovyzna nie,...., spracoval Radim Rybár, 2014 http://www.facebook.com/LZZZ.SK
 • 2. Bez formy nie je obsah • • • • • • • vzhľad - príjemný, farebnosť – prijateľná pre oči, žalúdok, štruktúra textu – jasná, gramatika – správna, obrázky, grafy, tabuľky – zrozumiteľné, citácie, odkazy – adresné, zbytočnosti - spôsobujú chaos.
 • 3. Solárne kolektory • červené (svetločervené, tmavočervené, sýtočervené), • veľké, • s poškrabaným sklom, • drahé, !!! vzhľad • krásne, neprijateľný pre oči, mozog • nemecké. a žalúdok, obsah nehomogénne delenie.
 • 4. Solárne kolektory • červené (svetločervené, tmavočervené, sýtočervené), • veľké, • s poškrabaným sklom, • drahé, • krásne, • nemecké. !!! - lepší vzhľad (potencionálne nedostatočný kontrast), - stále nehomogénne delenie.
 • 5. Solárne kolektory – rozdelenie • • • • • • farba (červené modré zelené), veľkosť (veľké, stredné, malé), stav povrchu (hladký, poškriabaný), cena (drahé, lacné), vzhľad (krásne, škaredé) krajina pôvodu (nemecké, čínske, mozambické). !!! - triezvy vzhľad, - homogénna logická štruktúra
 • 6. Solárne kolektory – rozdelenie • • • • • • farba (červené modré zelené), veľkosť (veľké, stredné, malé), stav povrchu (hladký, poškriabaný), cena (drahé, lacné), vzhľad (krásne, škaredé) krajina pôvodu (nemecké, čínske, mozambické). !!! Takmer všetky efekty sú vhodné akurát tak na prezentovanie fotiek z exotickej dovolenky na bujarom večierku...
 • 7. Solárne kolektory – rozdelenie • • • • • • farba (červené modré zelené), veľkosť (veľké, stredné, malé), stav povrchu (hladký, poškriabaný), cena (drahé, lacné), vzhľad (krásne, škaredé) krajina pôvodu (nemecké, čínske, mozambické). !!! Zaručená nečitateľnosť časti textu!
 • 8. Platí: menej je viac ! • • • Vývoj palivovej základne sa v princípe uberal od palív tuhých k tekutým (kvapalné, plynné). Priemyselná revolúcia sa opierala o uhlie, monumentálny nástup dopravy v 20. storočí o ropu a v súčasnosti sa čoraz viac do popredia dostávajú plynné palivá aktuálne reprezentované zemným plynom. Približne 90 % vo svete vyprodukovanej energie pochádza z uhlia ropy a zemného plynu. V poslednej dobe sa stáva čoraz naliehavejšou potreba diverzifikácie energetických zdrojov smerom k zdrojom obnoviteľným. Táto skutočnosť je determinovaná predovšetkým ekologickými, ekonomickými, strategickými a kapacitnými faktormi. Toto platí zvlášť pre krajiny alebo regióny bez dostatočných zásob vlastných primárnych energetických zdrojov, medzi ktoré Slovenská republika zaiste patrí. Z pohľadu možnosti substitúcie existujúcich energetických zdrojov má významné postavenie slnečná energia vo svojej primárnej forme. Napriek tomu, že sa jedná o energiu s nízkym stupňou hustoty energetického toku a časovo a priestorovo variabilným charakterom, tak predstavuje predovšetkým v oblasti výroby nízkopotenciálového tepla a niektorých špecifických aplikácií, ako je zabezpečovanie výroby a dodávky elektrickej energie pre izolované objekty mimo dosahu verejnej elektrickej siete významnú alternatívu. Zvlášť významné uplatnenie nachádza solárna technika pri príprave teplej vody !!! domácnosti, ohreve vody pre v bazénoch, pasívnom vykurovaní, vetraní a klimatizácii objektov, kde sú charakter slnečnej Neodprezentovateľná energie a úroveň a kvalita požadovaného výstupu vhodne zosúladené. a nezrozumiteľná masa textu
 • 9. Jastrabí zrak sa vyplatí • farba (červené modré zelené), • veľkosť (veľké, stredné, malé), • stav povrchu (hladký, poškriabaný), • cena (drahé, lacné), • vzhľad (krásne, škaredé) • krajina pôvodu (nemecké, čínske, mozambické). !!! Trochu malé písmo!
 • 10. Gramatika – nie grama-tyka • Vážení trybunál, mylý študenty, dovolte, abi som vas oboznamil s niektorimy nastrahamy grama-tyki. !!! Len pre sylné nervi...
 • 11. Obrázok má byť • • • • • • zásadný / ilustračný obsažný, kvalitný, estetický, čitateľný, uvedený zdroj. Zdroj: Payboy 2010 Inštalácia FV panelu Zdroj: autor, 2012 !!! Takto nie!
 • 12. Schémy, diagramy !!! Super diagram, ale úplne neprehľadný a teda nepoužiteľný.
 • 13. Graf nie je (len) obrázok Podiel rôznych zdrojov na výrobe elektriny v Španielsku. Zdroj: IDAE !!! Graf je vhodné si predpripraviť na komentár , vypichnutím podstatných údajov, extrémov, charakteru priebehu a pod. Má byť čitateľný, obsažný a jasný! Nehovoriť, že niečo vidíme, ale vysvetliť, čo to čo vidíme znamená, prečo atď.* *Vyhýbať sa takýmto hrôzostrašným formuláciám.!
 • 14. Tabuľka nie je obrázok Mesiac Jednotka I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII qs tA -2 W.m 412 490 558 580 600 590 600 580 558 490 412 344 tv ta-tv °C °C °C 27,67 32,24 42,92 49,32 50,51 51,81 50,54 50,94 46,0 34,81 29,92 25,58 0,1 1,7 6,6 12,1 16,3 20,5 22,4 22,2 18,7 13,1 7,5 2,8 27,57 30,54 36,32 37,22 34,21 31,31 28,14 28,74 27,32 21,71 22,42 22,78 Buderus SKS 3.0 c0 = (1-r) = 0,79 c1= 4,89 c2= SA= 35,2 Qspotrden 92,40 SA-kolekt. 2,2 uhol alfa = 45° A - 0,46 0,49 0,47 0,48 0,51 0,53 0,56 0,55 0,55 0,57 0,52 0,47 Qsdenteor QAdenteor SA*QAdenteor -2 kW.h.m 3,40 4,96 6,70 8,06 9,42 9,64 9,42 8,06 6,70 4,96 3,40 2,70 -2 kW.h.m 1,57 2,41 3,16 3,84 4,82 5,11 5,28 4,41 3,69 2,84 1,78 1,26 kW.h 55,38 84,72 111,25 135,11 169,51 180,00 185,90 155,39 129,84 100,10 62,69 44,31 n deň QAmes.teor -2 kW.h.m 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365 prietok: 54 l/kol. 48,77 67,39 97,97 115,15 149,28 153,41 163,72 136,85 110,66 88,16 53,43 39,02 1223,82 SA*QAmes Qspotrmes kW.h kW.h 1716,74 2372,18 3448,64 4053,38 5254,71 5400,10 5762,98 4816,97 3895,30 3103,16 1880,83 1373,51 43078,50 127,73% 2864,40 2587,20 2864,40 2772,00 2864,40 2772,00 2864,40 2864,40 2772,00 2864,40 2772,00 2864,40 33726,00 100,00% Qspotmes-QAmes*SA Qspotden-QAden.SA kW.h kW.h 1147,66 215,02 -584,24 -1281,38 -2390,31 -2628,10 -2898,58 -1952,57 -1123,30 -238,76 891,17 1490,89 -9352,50 -27,73% 0 cw = 4200 n kol. 16 qw= 1000 nobyv= 32 pstrat= 0,1 O/os= 50 t1= 10 t2= 55 !!! Lepší graf ako tabuľka, ale môže mať zmysel prezentovať aj tabuľku. Netreba zabudnúť na adekvátny komentár a tiež je vhodné vypichnúť podstatné údaje! 37,02 7,68 -18,85 -42,71 -77,11 -87,60 -93,50 -62,99 -37,44 -7,70 29,71 48,09 -305,40
 • 15. Odkazy na zdroje údajov Solárne kolektory sú dobré a zdravé. Aj ovocie a zelenina je dobrá a zdravá, ale môže byť aj čerstvá a listová. Listového ovocia je veľmi málo. Zatiaľ ešte nebolo celkom objavené (www.google.com). Vplyv konzumácie ovocia na výrobu kolektorov v Mjarmansku. Prameň: referáty.sk !!! Pozor na zdroje údajov, hlavne ich dôsledné a adresné uvádzanie ako aj serióznosť zdroja!
 • 16. Odkazy na zdroje údajov • V Číne sa v roku 1975 vyrobilo 10 solárnych kolektorov, čo bolo 52% svetovej produkcie.1) • V Číne sa v roku 1975 vyrobilo 10 solárnych kolektorov, čo bolo 52% svetovej produkcie (Xiang et al, 2011). • Podľa údajov zverejnených v [5] sa v roku 1975 vyrobilo 10 solárnych kolektorov, čo bolo 52% svetovej produkcie. 1) Xiang, Chu et al.: Journal of hallucination and science. Volume 8, Issue 3, October 2011, Pages 209– 240. [5] Xiang, Chu et al.: Journal of hallucination and science. Volume 8, Issue 3, October 2011, Pages 209– 240. ISSN 123-45-X3
 • 17. Držíme palce http://www.facebook.com/LZZZ.SK

Related Documents