Nahradí WCAG 2.0 Vyhlášku o přístupnosti?Radek Pavlíček, TyfloCentrum Brno, o. p. s.
Ahoj, jmenuji se Radek Pavlíček a jsemmetodikem projektu Blind Friendly Web.
Přístupnost, které se budeme v této prezentaci věnovat,nepřináší výhody jen uživatelům se zdravotnímznevýhodněním…
…ale její přesah je mnohem širší.
V ČR je přístupnost webů veřejné správyošetřena Vyhláškou o přístupnosti z roku 2008.
Ve stejném roce byla vydána i metodika Web Content Accessibility Guidelines 2.0.
Oba dokumenty byly publikovány ve stejném roce, alezatímco WCAG 2.0 je stále platná a použitelná metodika, ...
Slabá místaVyhlášky o přístupnosti
Chybí rady, tipy, návody…
Nevymahatelnost
Provozovatelé se často snaží vyhnout se povinnosti dbát na přístupnost různými kličkami.
„Portál veřejné správy není web. Portál veřejné správy je rozsáhlýinformační systém. Pravidla tvorby přístupného webu ...
Neřeší situace, jako jsou…
…dokumenty na úředních deskách.
Vložený obsah (widgety, videa, atp.)
Webové aplikace (ale konkrétně ČZÚK je čestná výjimka).
Nezohledňuje vývoj
Uživatelé dnes mohou informace„konzumovat“ nejrůznějšími způsoby.
Mobilní zařízení dnes začínají dominovat.
Jak z toho ven?
Principy, ne pravidla
PRAVIDLA
Didaktickéformulace
Strach z pochybení
Magický počet(3, 5, 7, 10, 12)
Nepřipouštějí výjimky
Zastarávají
Poměrně snadno seověří jejich splnění
V minulosti byla přístupnost vnímánadvoustavově: web byl, nebo nebyl přístupný.
Dnešní pohled mnohem více odpovídá realitě – jen máloco je 100 % přístupné, nebo nepřístupné.
PRINCIPY
Formulují problémv abstraktní rovině
Více možných(správných) výkladů
Dlouhá životnost
Zodpovědnost
Erudovanost
Hůře se ověřuje jejich splnění
PročWCAG 2.0?
Mezinárodně uznávaná metodika
Orientace na uživatele
Měřitelnější výsledky
Nadčasové, flexibilní a přizpůsobivé požadavky
Dokument s Technikami
Nezávislost na technologii
Ani WCAG 2.0 není bez chyb
Chyby v něm ale díky jeho struktuře lze opravovat mnohem snáz
„Uklidnění“ na závěr ;-) Základní věciv přístupnosti se nemění
Další informace o přístupnostiwww.blindfriendly.cz, www.poslepu.cz, www.twitter.com/radlicek
Neoficiální český překlad části WCAG 2.0
Na ISSS 2013 nás najdete v přízemí na stánku č. 52
Kontaktpavlicek@blindfriendly.cz @radlicek
Photo Credits• www.flickr.com/photos/36400728@N04/4567237362• www.flickr.com/photos/34353483@N00/205467442• www.flickr.com...
Nahradí WCAG 2.0 Vyhlášku o přístupnosti?
Nahradí WCAG 2.0 Vyhlášku o přístupnosti?
of 54

Nahradí WCAG 2.0 Vyhlášku o přístupnosti?

Více jak pět let stará Vyhláška o přístupnosti přestává plnit svou hlavní funkci - zajištění přístupnosti webu pro uživatele se zdravotním postižením. Mezi aspekty, které se na této skutečnosti podepsaly, můžeme zařadit například vývoj ve způsobu tvorby webu, obsah tvořený uživateli, nástup sociálních sítí, jednoduché publikování multimediálního obsahu či rozvoj asistivních technologií. Z těchto důvodů nemůže Vyhláška o přístupnosti řešit celou řadu situací, se kterými se dnes na webu uživatelé se specifickými potřebami běžně setkávají. Řešením by mohlo být přijetí mezinárodně uznávaného doporučení WCAG 2.0 od W3C-WAI, které je i ISO normou, a o němž Evropská komise předběžně uvažuje jako o součásti nové směrnice EU k přístupnosti webových stránek subjektů veřejného sektoru.
Published on: Mar 3, 2016


Transcripts - Nahradí WCAG 2.0 Vyhlášku o přístupnosti?

 • 1. Nahradí WCAG 2.0 Vyhlášku o přístupnosti?Radek Pavlíček, TyfloCentrum Brno, o. p. s.
 • 2. Ahoj, jmenuji se Radek Pavlíček a jsemmetodikem projektu Blind Friendly Web.
 • 3. Přístupnost, které se budeme v této prezentaci věnovat,nepřináší výhody jen uživatelům se zdravotnímznevýhodněním…
 • 4. …ale její přesah je mnohem širší.
 • 5. V ČR je přístupnost webů veřejné správyošetřena Vyhláškou o přístupnosti z roku 2008.
 • 6. Ve stejném roce byla vydána i metodika Web Content Accessibility Guidelines 2.0.
 • 7. Oba dokumenty byly publikovány ve stejném roce, alezatímco WCAG 2.0 je stále platná a použitelná metodika, Vyhláška
 • 8. Slabá místaVyhlášky o přístupnosti
 • 9. Chybí rady, tipy, návody…
 • 10. Nevymahatelnost
 • 11. Provozovatelé se často snaží vyhnout se povinnosti dbát na přístupnost různými kličkami.
 • 12. „Portál veřejné správy není web. Portál veřejné správy je rozsáhlýinformační systém. Pravidla tvorby přístupného webu na něj sice vztahovat můžeme a také vztahujeme, ale neodpovídá to zcela obsahu metodiky.“
 • 13. Neřeší situace, jako jsou…
 • 14. …dokumenty na úředních deskách.
 • 15. Vložený obsah (widgety, videa, atp.)
 • 16. Webové aplikace (ale konkrétně ČZÚK je čestná výjimka).
 • 17. Nezohledňuje vývoj
 • 18. Uživatelé dnes mohou informace„konzumovat“ nejrůznějšími způsoby.
 • 19. Mobilní zařízení dnes začínají dominovat.
 • 20. Jak z toho ven?
 • 21. Principy, ne pravidla
 • 22. PRAVIDLA
 • 23. Didaktickéformulace
 • 24. Strach z pochybení
 • 25. Magický počet(3, 5, 7, 10, 12)
 • 26. Nepřipouštějí výjimky
 • 27. Zastarávají
 • 28. Poměrně snadno seověří jejich splnění
 • 29. V minulosti byla přístupnost vnímánadvoustavově: web byl, nebo nebyl přístupný.
 • 30. Dnešní pohled mnohem více odpovídá realitě – jen máloco je 100 % přístupné, nebo nepřístupné.
 • 31. PRINCIPY
 • 32. Formulují problémv abstraktní rovině
 • 33. Více možných(správných) výkladů
 • 34. Dlouhá životnost
 • 35. Zodpovědnost
 • 36. Erudovanost
 • 37. Hůře se ověřuje jejich splnění
 • 38. PročWCAG 2.0?
 • 39. Mezinárodně uznávaná metodika
 • 40. Orientace na uživatele
 • 41. Měřitelnější výsledky
 • 42. Nadčasové, flexibilní a přizpůsobivé požadavky
 • 43. Dokument s Technikami
 • 44. Nezávislost na technologii
 • 45. Ani WCAG 2.0 není bez chyb
 • 46. Chyby v něm ale díky jeho struktuře lze opravovat mnohem snáz
 • 47. „Uklidnění“ na závěr ;-) Základní věciv přístupnosti se nemění
 • 48. Další informace o přístupnostiwww.blindfriendly.cz, www.poslepu.cz, www.twitter.com/radlicek
 • 49. Neoficiální český překlad části WCAG 2.0
 • 50. Na ISSS 2013 nás najdete v přízemí na stánku č. 52
 • 51. Kontaktpavlicek@blindfriendly.cz @radlicek
 • 52. Photo Credits• www.flickr.com/photos/36400728@N04/4567237362• www.flickr.com/photos/34353483@N00/205467442• www.flickr.com/photos/38745062@N02/6102931366/

Related Documents