“De Zorgwekkende Zorgmijder”. Oudere zorgmijders. Trudy Jacobs. Sociaal Psychiatrisch Verpleegk...
Wat zijn zorgmijders?• Definitie: Een observeerbaar toestand die het resultaat is van iemands onvermogen, bijvoorbeeld d...
Ouderen onderscheiden zich van andereleeftijdsgroepen.• Regieverlies op allerlei terreinen• In veel gevallen lijden zij aa...
Kenmerken van oudere zorgmijders.• Ze zijn moeilijk bereikbaar.• Hebben dikwijls meervoudige problematiek.• Leven va...
Risicofactoren van zorgmijdend gedrag bij ouderen.• Toenemende kwetsbaarheid van persoonlijke, sociale en maatschappelijk...
Het proces van zorgmijding in fasen. Bedreiging. I Blootstelling. ...
Knelpunten;Vanuit het perspectief van de “hulpzoeker”.• Fragmentatie van de hulpverlening.• Ontbrekende kennis en vaardigh...
Knelpunten;Vanuit het perspectief van de hulpverlener.• Cliënten zijn niet in beeld.• Versnippering van voorzieningen.
Knelpunten;Door de organisatie van voorzieningen in Nederland.• Fragmentatie van voorzieningen.• Rationalisering.• Vermaat...
Knelpunten;In bestuur en beleid.• Ontbreken landelijke standaard, richtinggevend kader en kennis.• Signaleringsfunctie ni...
Oudere zorgmijders en de ethiek.• Rechten- en plichtenethiek.• De deugdenethiek.
Rechten- en plichtenethiek.• De rechten en plichtenethiek legt het belang bij de samenleving als geheel en stelt de organ...
Deugdenethiek.• Start vanuit de onderlinge betrokkenheid.• Deugden vormen een belangrijk onderdeel in de ethiek van de sa...
Aanpak.• Signaleren.• Contact zoeken.• Contact maken (vertrouwen winnen)• Incidenteel oplossen van een probleem (u...
Aanbevelingen en voorwaarden.• Signaalfunctie binnen de organisatie versterken.• Kennis van complexe problematiek bij de k...
Tips en trics.• Wees beschouwend.• Neem de tijd (leer de cliënt/patiënt kennen)• Goed luisteren en aansluiten.• Fo...
Last but not least!• Wanneer je spreekt over “De Zorgwekkende Zorgmijder”, zeg je ook iets over jezelf !
of 17

Najaar 2011 verpleegkundig vizier trudy jacobs

Najaar 2011 verpleegkundig vizier trudy jacobs
Published on: Mar 3, 2016


Transcripts - Najaar 2011 verpleegkundig vizier trudy jacobs

 • 1. “De Zorgwekkende Zorgmijder”. Oudere zorgmijders. Trudy Jacobs. Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige. Kennis Centrum Geriatrie, UMCN. t.jacobs@ger.umcn.nl
 • 2. Wat zijn zorgmijders?• Definitie: Een observeerbaar toestand die het resultaat is van iemands onvermogen, bijvoorbeeld door een lichamelijke of geestelijke aandoening om essentiële taken te verrichten in de zorg voor zichzelf op het gebied van voeding, kleding, onderdak en omgaan met geld, evenals het verkrijgen van goederen en diensten die nodig zijn om het lichamelijk, geestelijk en emotioneel welbevinden en de eigen veiligheid te handhaven
 • 3. Ouderen onderscheiden zich van andereleeftijdsgroepen.• Regieverlies op allerlei terreinen• In veel gevallen lijden zij aan aandoeningen als dementie, depressie en gedragsstoornissen• Meer dan gemiddeld sprake van een beperkte mobiliteit.• Leiden een teruggetrokken bestaan (vallen minder op)• Kunnen tot een bepaalde hoogte in hun eigen bestaansvoorwaarden voorzien.• Bij ouderen gaat het vaak om (zelf)verwaarlozing
 • 4. Kenmerken van oudere zorgmijders.• Ze zijn moeilijk bereikbaar.• Hebben dikwijls meervoudige problematiek.• Leven vaak in een achterstandssituatie.• Zijn een deel van hun zelfstandigheid verloren.• Krijgen niet de zorg die volgens hulpverleners nodig is.• Hebben geen op de reguliere hulpverlening passende hulpvraag, waardoor vaker sprake is van ongevraagde bemoeienis of hulpverlening.
 • 5. Risicofactoren van zorgmijdend gedrag bij ouderen.• Toenemende kwetsbaarheid van persoonlijke, sociale en maatschappelijke aard.• Ontbreken van een goede vangnet.• Zorgmijdend gedrag ontstaat altijd door allerlei factoren plus een zichzelf versterkend proces dat zich afspeelt tussen de persoon en zijn omgeving. Dit proces verloopt in een aantal fasen.
 • 6. Het proces van zorgmijding in fasen. Bedreiging. I Blootstelling. I Er (niet) tegen kunnen. I Uitkomst.
 • 7. Knelpunten;Vanuit het perspectief van de “hulpzoeker”.• Fragmentatie van de hulpverlening.• Ontbrekende kennis en vaardigheden.• Geen beschermende omgeving.
 • 8. Knelpunten;Vanuit het perspectief van de hulpverlener.• Cliënten zijn niet in beeld.• Versnippering van voorzieningen.
 • 9. Knelpunten;Door de organisatie van voorzieningen in Nederland.• Fragmentatie van voorzieningen.• Rationalisering.• Vermaatschappelijking.
 • 10. Knelpunten;In bestuur en beleid.• Ontbreken landelijke standaard, richtinggevend kader en kennis.• Signaleringsfunctie niet goed ontwikkeld.• Geen coördinatie en eindverantwoordelijkheid in het zorgproces.
 • 11. Oudere zorgmijders en de ethiek.• Rechten- en plichtenethiek.• De deugdenethiek.
 • 12. Rechten- en plichtenethiek.• De rechten en plichtenethiek legt het belang bij de samenleving als geheel en stelt de organisatie van het publieke leven boven dat van het persoonlijk leven gaat.• De rechtenethiek richt zich vooral op de grenzen die individuen behoren te respecteren om anderen niet in gevaar te brengen of tot last te zijn. Zij hebben recht op een eigen levensplan, maar mogen anderen daarin niet frustreren.• Vanuit deze ethiek mogen hulpverleners zich pas met zorgmijders bemoeien.
 • 13. Deugdenethiek.• Start vanuit de onderlinge betrokkenheid.• Deugden vormen een belangrijk onderdeel in de ethiek van de samenleving.• Mededogen en bekommernis zijn hierbij praktische deugden.• Hulpverleners bemoeien zich eigenlijk niet met hulpverleners, maar zoeken contact om een wederkerige relatie te ontwikkelen. Samen te zoeken naar belemmeringen en voordelen.
 • 14. Aanpak.• Signaleren.• Contact zoeken.• Contact maken (vertrouwen winnen)• Incidenteel oplossen van een probleem (uitbouwen van vertrouwen)• Contacttrouw realiseren.• Planmatig aanpak van het probleem.• Opgebouwde werkrelatie evalueren.• Werkrelatie beëindigen of definiëren voor de toekomst (doorverwijzen naar verschillende hulpverleners)• Zorgen voor een vangnet en/of sociaal netwerk.
 • 15. Aanbevelingen en voorwaarden.• Signaalfunctie binnen de organisatie versterken.• Kennis van complexe problematiek bij de kwetsbare ouderen.• Kennis van de verschillende soorten dementie.• Sociaal vaardig en motiveringstechnieken beheersen.• Kennis van de sociale kaart.• Kennis van de huidige wetgeving (drang en dwang)• Goed/groot netwerk.• Landelijke standaard, richtinggevend kader.• Duidelijke coördinatie en eindverantwoordelijkheid in het zorgproces.
 • 16. Tips en trics.• Wees beschouwend.• Neem de tijd (leer de cliënt/patiënt kennen)• Goed luisteren en aansluiten.• Focus bij het eerste contact op wat goed gaat. Bekrachtig dit positief.• Start met haalbare en voor de cliënt/patiënt belangrijke doelen.• Pak niet te veel aan tegelijk. Kleine stappen, die cliënt/ patiënt kan overzien.• Kunst van het verleiden.• Positief heretiketteren.• Heb respect voor de wijze waarop de oudere tot nu geprobeerd heeft zelfstandig te functioneren.
 • 17. Last but not least!• Wanneer je spreekt over “De Zorgwekkende Zorgmijder”, zeg je ook iets over jezelf !

Related Documents