LOGO 9 NhómGVHD: Th.S Nguyễn Thị Linh Tìm hiểu quy trình sản xuất polycaproamide
Giới thiệu chung 1. Tính chất 2. Ứng dụng 3. Nguyên liệu: caprolactam 4. C...
Policaproamide CTTQ: [-NH-(CH2)5 –CO-]n Tính chất vật lý:- Màu trắng, không mùi.- M = 10000-35000.- Tỷ trọng ở...
Polycaproamide Tính chất hóa học: - Phản ứng phân hủy trong môi trường axit và bazo:
Polycaproamide- Phản ứng trao đổi giữa nhóm amide với các nhóm chức axit,amin hay amide khác:• Phản ứng axit phân:
Polycaproamide• Phản ứng amin phân:• Phản ứng amide phân:
Polycaproamide Ứng dụng:- Sản xuất sợi- Sản xuất các chi tiết máy chạy êm không gỉ : bánh xe, răng cưa, chân vịt tàu thủy…
caprolactam caprolactam (CH2)5C(O)NH ...
Caprolactam Xyclohexan Phenol Toluen Axit b...
Caprolactam
Caprolactam Chuyển hóa Cyclohexane thành cyclohexanone:- Giai đoạn 1:Oxi hóa Cyclohexane dưới áp suất 40atm và 150 o C t...
Caprolactam1-Tháp tách sản phẩm nặng cuối cùng (Heavy –end Separation)2-Tháp tách sản phẩm nhẹ cuối cùng (Light-end Separa...
Caprolactam Chuyển hóa Cyclohexanon thành ε-caprolactamGiai đoạn 1:Phản ứng Oximation- Giai đoạn 2:Phản ứng tạoε-caprolac...
Caprolactam Chuyển hóa Cyclohexanon thành ε-caprolactam 1-Lò phản ứng thứ cấp 2,5,9-Tháp trung hòa 3,6-Bể lắng 4-Lò phản ...
Caprolactam Chuyển hóa Cyclohexanon thành ε-caprolactam qua quá trình oxim hóa- Giai đoạn 1:Phản ứng O...
Caprolactam
Caprolactam
Caprolactam
Polycaproamide Cơ chế tổng hợp: Trùng hợp caprolactam khi có H2O làm chất hoạt hóa ở 240-270oC với 5-10% là H2O:- PTPƯ: ...
Polycaproamide- Cơ chế:• Tương tác giữa nhóm cacbony của phân tử caprolactam với H của phân tử nước:
Polycaproamide• Nhóm OH- tấn công vào cacbocation trên:• Mở vòng tạo aminoaxit: ε-aminocaproic
Polycaproamide• ε– aminocaproic có chứa N có cặp e chưa tham gia liên kết sẽ tấn công vào cacbocation:
Polycaproamide• Phản ứng sẽ tiếp tục xảy ra tạo Polycaproamit:Caprolactam sử dụng phương pháp trùng hợp khối có sử dụng n...
Polycaproamide
PolycaproamideSơ đồ tổng hợp polycaproamide gồm 3 cụm chính:- Cụm polyme hóa- Cụm phân tách- Cụm làm khô
Polycaproamide- Cụm polyme hóa: Polyme hóa 1 giai đoạn Polyme hóa 2 giai đoạn
polycaproamide Yếu tố Polime hóa 1 giai đoạn Polime hóa 2 giai đoạnNhiệt độ 240-280o C 240-280oCĐ...
Polycaproamide-Cụm phân tách:•Sử dụng hơi nước là tác nhântách•Nhiệt độ hơi nước : 100-120oC•Polymer đầu vào chứa 8-10%cap...
Polycaproamide- Cụm phân tách:Làm khô chân không Ngưng tụ polime•Dùng dòng nitơ trộn lẫn với H2 •...
LOGO
of 30

Polycaproamide

Published on: Mar 4, 2016


Transcripts - Polycaproamide

 • 1. LOGO 9 NhómGVHD: Th.S Nguyễn Thị Linh Tìm hiểu quy trình sản xuất polycaproamide
 • 2. Giới thiệu chung 1. Tính chất 2. Ứng dụng 3. Nguyên liệu: caprolactam 4. Cơ chế tổng hợp 5. Sơ đồ công nghệ
 • 3. Policaproamide CTTQ: [-NH-(CH2)5 –CO-]n Tính chất vật lý:- Màu trắng, không mùi.- M = 10000-35000.- Tỷ trọng ở 20oC : 1,13-1,14g/cm3 .- Khả năng kết tinh : ~60%.- Điểm nóng chảy : 225oC.- Chống mài mòn và va đập cơ học tốt.- Không tan trong hầu hết các dung môi…
 • 4. Polycaproamide Tính chất hóa học: - Phản ứng phân hủy trong môi trường axit và bazo:
 • 5. Polycaproamide- Phản ứng trao đổi giữa nhóm amide với các nhóm chức axit,amin hay amide khác:• Phản ứng axit phân:
 • 6. Polycaproamide• Phản ứng amin phân:• Phản ứng amide phân:
 • 7. Polycaproamide Ứng dụng:- Sản xuất sợi- Sản xuất các chi tiết máy chạy êm không gỉ : bánh xe, răng cưa, chân vịt tàu thủy…
 • 8. caprolactam caprolactam (CH2)5C(O)NH M=113.16Tính chất: Ứng dụng-Chất rắn màu trắng Là monome cho tổng hợp-Tỷ khối 1.01 g/cm3 nylon-6 và polyme tổng- Nhiệt độ nóng chảy : 68oC hợp- Nhiệt độ sôi: 136-138oC
 • 9. Caprolactam Xyclohexan Phenol Toluen Axit benzoic Xyclohexanol Axit hexahydrobenzoic Xyclohexanon Xyclohexanonoxim Caprolacton Caprolactam
 • 10. Caprolactam
 • 11. Caprolactam Chuyển hóa Cyclohexane thành cyclohexanone:- Giai đoạn 1:Oxi hóa Cyclohexane dưới áp suất 40atm và 150 o C tạo thành Cyclohexanol- Giai đoạn 2: Cyclohexanol - > Cyclohexanon dưới xúc tác ZnO,được gia nhiệt
 • 12. Caprolactam1-Tháp tách sản phẩm nặng cuối cùng (Heavy –end Separation)2-Tháp tách sản phẩm nhẹ cuối cùng (Light-end Separation)3-Tháp tách Cyclohexanon và Cyclohexanol4-Tháp đề hydro hóa Cyclohexanol5-Tháp tách lỏng-khí6-Tháp thu hồi Cyclohexanone
 • 13. Caprolactam Chuyển hóa Cyclohexanon thành ε-caprolactamGiai đoạn 1:Phản ứng Oximation- Giai đoạn 2:Phản ứng tạoε-caprolactam
 • 14. Caprolactam Chuyển hóa Cyclohexanon thành ε-caprolactam 1-Lò phản ứng thứ cấp 2,5,9-Tháp trung hòa 3,6-Bể lắng 4-Lò phản ứng sơ cấp 7-Tháp ổn định 8-Thiết bị lọc
 • 15. Caprolactam Chuyển hóa Cyclohexanon thành ε-caprolactam qua quá trình oxim hóa- Giai đoạn 1:Phản ứng Oximation- Giai đoạn 2:Phản ứng tạoε-caprolactam
 • 16. Caprolactam
 • 17. Caprolactam
 • 18. Caprolactam
 • 19. Polycaproamide Cơ chế tổng hợp: Trùng hợp caprolactam khi có H2O làm chất hoạt hóa ở 240-270oC với 5-10% là H2O:- PTPƯ: ε-Caprolactam Polycaproamit
 • 20. Polycaproamide- Cơ chế:• Tương tác giữa nhóm cacbony của phân tử caprolactam với H của phân tử nước:
 • 21. Polycaproamide• Nhóm OH- tấn công vào cacbocation trên:• Mở vòng tạo aminoaxit: ε-aminocaproic
 • 22. Polycaproamide• ε– aminocaproic có chứa N có cặp e chưa tham gia liên kết sẽ tấn công vào cacbocation:
 • 23. Polycaproamide• Phản ứng sẽ tiếp tục xảy ra tạo Polycaproamit:Caprolactam sử dụng phương pháp trùng hợp khối có sử dụng nước làm chất mở vòng.
 • 24. Polycaproamide
 • 25. PolycaproamideSơ đồ tổng hợp polycaproamide gồm 3 cụm chính:- Cụm polyme hóa- Cụm phân tách- Cụm làm khô
 • 26. Polycaproamide- Cụm polyme hóa: Polyme hóa 1 giai đoạn Polyme hóa 2 giai đoạn
 • 27. polycaproamide Yếu tố Polime hóa 1 giai đoạn Polime hóa 2 giai đoạnNhiệt độ 240-280o C 240-280oCĐộ nhớt 2,4-2,8 Cp 3,5 CpNăng suất 130 tấn /ngày 350 tấn / ngàyThiết bị Thiết bị có trang bị Hai tháp sau được ống trao dỏi nhiệt thiết kế giống như bên trong một giai đoạnĐộ trùng hợp Thấp hơn Cao hơnChi phí đầu tư Thấp hơn Cao hơn
 • 28. Polycaproamide-Cụm phân tách:•Sử dụng hơi nước là tác nhântách•Nhiệt độ hơi nước : 100-120oC•Polymer đầu vào chứa 8-10%caprolactam và oligomers•Polymer đầu ra chứa 0.6%caprolactam
 • 29. Polycaproamide- Cụm phân tách:Làm khô chân không Ngưng tụ polime•Dùng dòng nitơ trộn lẫn với H2 •người ta nâng nhiệt độ polimeđể làm khô. lên 150-190oC để xử lý các chất• chúng chỉ có thể loại bỏ triệt để có trọng lượng phân tử cao hơncaprolactam còn lại các oligome monome và thấp hơn polime yêukhó loại bỏ bằng phương pháp cầu. tại nhiệt độ này các phân tửnày sẽ nối với nhau tạo ra mạch dài• hơn
 • 30. LOGO

Related Documents