Prezentacja drugiego etapu wdrażania strategii 2013-16
Warszawa, 7 października 2014 r.
Drugi etap strategii 2013-16
STRATEGIA
2013-16
Wzrost wartości spółki
Osiągnięcie pozycji lidera
w wybranych niszach rynkowych
(np. infrastruktura lotn...
STRATEGIA
2013-16
Wzrost wartości spółki
Osiągnięcie pozycji lidera
w wybranych niszach rynkowych
(np. infrastruktura lotn...
Struktura backlogu 2014-2015+
Pozostałe
6%
Data Center
12%
Infrastruktura
Lotnicza
12%
Intelligent
Transportation System
8...
Stworzenie Grupy Kapitałowej Qumak
Grupa Kapitałowa Qumak – główne założenia
Akwizycje kompetencji – silna pozycja rynkowa Grupy Qumak platformą rozwoju dla
...
Grupa Kapitałowa Qumak – dlaczego takie rozwiązanie
Alternatywa wobec kosztownych i często nieudanych przejęć
Spółki „rosn...
Pozyskanie ekspertów:
sprawnych menedżerów
lub
mikroprzedsiębiorców
Szybki rozwój
w strukturach GK
Qumak, dzięki sile
sprz...
Spółki zależne Grupy Qumak
Zakres
działalności
udział Qumak SA93%
• Kalibracja, obsługa i utrzymanie systemów sterowania
i zarządzania ruchem
• Proje...
Inteligentne Systemy
Transportowe w Polsce
2007 – 2013 2014 - 2020
prognoza
Wartość rynku systemów ITS
4 mld zł
10 mld zł
...
Zakres
działalności
udział Qumak SA90%
• Projektowanie, wdrażanie i utrzymanie systemów nawigacyjnych oraz
radarów meteo, ...
Rynek infrastruktury lotniczej
Do 2016
Do 2017
Do 2020
Ok. 500 mln zł do 2020 r. - wartość rynku
w Polsce do pozyskania pr...
Zakres
działalności
udział Qumak SA58%
• Kompleksowe projektowanie i wykonawstwo multimedialnych sal
wystawienniczych, eks...
Rynek ekspozycji multimedialnych
do 2015
2015 - 2017
2017 - 2020
Dynamicznie rozwijający się rynek w Polsce i UE
Znaczne ś...
Wstępne założenia finansowe
900
2300
4500
2015 2016 2017
Dodatkowy szacunkowy wkład spółek córek
do zysku netto
Zysk netto...
Podsumowanie
Podsumowanie
Qumak chce być platformą dla ekspertów-menedżerów
i mikroprzedsiębiorców o unikatowych kompetencjach wpisując...
O spółce
FIRMA
Filia w Gdańsku
Centrala w Warszawie
Oddział w Krakowie
Filia w Bielsku-Białej
Qumak jest spółką informatyczno-techn...
Dziękujemy za uwagę
Prezentacja II etapu wdrażania strategii Qumak SA
Prezentacja II etapu wdrażania strategii Qumak SA
Prezentacja II etapu wdrażania strategii Qumak SA
of 25

Prezentacja II etapu wdrażania strategii Qumak SA

Qumak prezentuje II etap wdrażania strategii na lata 2013-16, który zawiera utworzenie Grupy Kapitałowej i trzech wyspecjalizowanych w wąskich dziedzinach spółek.
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Business      


Transcripts - Prezentacja II etapu wdrażania strategii Qumak SA

 • 1. Prezentacja drugiego etapu wdrażania strategii 2013-16 Warszawa, 7 października 2014 r.
 • 2. Drugi etap strategii 2013-16
 • 3. STRATEGIA 2013-16 Wzrost wartości spółki Osiągnięcie pozycji lidera w wybranych niszach rynkowych (np. infrastruktura lotnicza) Rozwój kompetencji w segmencie infrastruktury transportowej Współpraca z uczelniami wyższymi w ramach rozwoju R&D (m.in.: WAT, UJK, AGH, PG) Utrzymanie pozycji lidera w perspektywicznych obszarach (np. data center) Zmiana struktury organizacji – uzyskanie synergii kosztowych i przychodowych Wygaszanie linii biznesowych: -najmniej perspektywicznych (wysokie nasycenie rynku, brak przewag konkurencyjnych, np. ERP, CRM) -obarczonych największym ryzykiem najmniej zyskownych, np. dostawy sprzętu bez wartości dodanej Stopniowe zwiększanie rentowności: -eksploracja wysokomarżowych nisz -rozwój dedykowanego oprogramowania Wzrost ekspozycji na sektor publiczny - interdyscyplinarne projekty zwiększające komfort i bezpieczeństwo obywateli Główne założenia strategii 2013-16
 • 4. STRATEGIA 2013-16 Wzrost wartości spółki Osiągnięcie pozycji lidera w wybranych niszach rynkowych (np. infrastruktura lotnicza) Rozwój kompetencji w segmencie infrastruktury transportowej Stopniowe zwiększanie rentowności: -eksploracja wysokomarżowych nisz -rozwój dedykowanego oprogramowania Główne założenia strategii 2013-16
 • 5. Struktura backlogu 2014-2015+ Pozostałe 6% Data Center 12% Infrastruktura Lotnicza 12% Intelligent Transportation System 8% BMS i technologie budynkowe 19% Systemy IT dla sektora publicznego 18% Ekspozycje multimedialne 8% Dostawy sprzętu i licencji 9% Zarzadzanie i serwis systemów komputerowych 8% Backlog wg linii biznesowych
 • 6. Stworzenie Grupy Kapitałowej Qumak
 • 7. Grupa Kapitałowa Qumak – główne założenia Akwizycje kompetencji – silna pozycja rynkowa Grupy Qumak platformą rozwoju dla mikroprzedsiębiorstw i wysoko wykwalifikowanych ekspertów Powoływanie wyspecjalizowanych spółek zależnych Głębokie zagospodarowanie najbardziej perspektywicznych nisz rynkowych Qumak pozostaje jako oferent lub lider konsorcjum przy wysokobudżetowych kontraktach Duża niezależność operacyjna spółek córek przy zachowaniu kontroli i nadzoru spółki matki (Zarząd GKQ w RN) Przejęcie marż podwykonawców – rozwój kompetencji wewnątrz organizacji Cel nadrzędny: wzrost rentowności
 • 8. Grupa Kapitałowa Qumak – dlaczego takie rozwiązanie Alternatywa wobec kosztownych i często nieudanych przejęć Spółki „rosną” w strukturach i biznesowym środowisku QMK – brak ryzyka niedopasowania kultur organizacyjnych Podmioty zależne będą zdobywać mniejsze, ale wysokomarżowe kontrakty, przy pozyskiwaniu których QMK nie jest konkurencyjny w dotychczasowej strukturze. Niższe koszty sprzedaży – menedżerowie spółek zależnych doskonale poruszają się w swoich niszach, nie potrzebują wsparcia pionu handlowego QMK Niskie zaangażowanie kapitałowe = niskie ryzyko Potencjalnie wysoki zwrot z inwestycji, dużo szybszy niż w przypadku klasycznych akwizycji Alternatywa wobec kosztownych przejęć
 • 9. Pozyskanie ekspertów: sprawnych menedżerów lub mikroprzedsiębiorców Szybki rozwój w strukturach GK Qumak, dzięki sile sprzedażowej i pozycji rynkowej GKQ Wyodrębnienie i dokapitalizowanie spółki - uzyskanie niezależności operacyjnej Osiągniecie ambitnych targetów finansowych Zbudowanie silnej pozycji rynkowej Samodzielna realizacja większości kontraktów Grupa Kapitałowa Qumak – schemat rozwoju 1 3 4 2
 • 10. Spółki zależne Grupy Qumak
 • 11. Zakres działalności udział Qumak SA93% • Kalibracja, obsługa i utrzymanie systemów sterowania i zarządzania ruchem • Projektowanie i konsulting • Rozbudowa i dostosowanie istniejących ITS-ów • Kompleksowe wdrożenia ITS jako podwykonawca GK Qumak kapitał zakładowy 250 tys. zł Star ITS to firma składająca się z wykwalifikowanych inżynierów ruchu, analityków i informatyków, działająca w szeroko pojętej sferze Inteligentnych Systemów Transportowych.
 • 12. Inteligentne Systemy Transportowe w Polsce 2007 – 2013 2014 - 2020 prognoza Wartość rynku systemów ITS 4 mld zł 10 mld zł Źródło: ITS Polska Rynek ITS Szczecin Koszalin Gdańsk, Gdynia, Sopot (TRISTAR) Olsztyn Białystok Bydgoszcz Toruń Warszawa Lublin Rzeszów Kielce KrakówBielsko- Biała Górnośląski Okręg Przemysłowy Katowice Legnica Wrocław Opole Kalisz Poznań Łódź Gliwice ● 23 ITS-y aglomeracyjne działające lub w budowie / projektowaniu ● Ponad 20 kolejnych miast planujących wdrożenie ITS ● 10 mld zł z Unii Europejskiej na projekty lokalne i ogólnopolskie w latach 2014-2020 ● Duża determinacja do realizacji ITS zarówno w administracji lokalnej jak i centralnej – silne poparcie społeczne ● Niska konkurencja – żadna z większych firm do tej pory nie miała własnego zespołu inżynierów ● Szansa wejścia na rynki europejskie z usługami inżynieryjno-informatycznymi poprzez międzynarodowego partnera działające w budowie projektowane
 • 13. Zakres działalności udział Qumak SA90% • Projektowanie, wdrażanie i utrzymanie systemów nawigacyjnych oraz radarów meteo, modernizacja i serwis systemów radiokomunikacji • Projektowanie i serwis heliportów oraz lądowisk wojskowych i cywilnych • Montaż i serwis systemów bagażowych (BHS) oraz prześwietlarek (EDS) • Kompleksowe wdrożenia z zakresu bezpieczeństwa i ochrony jako konsorcjant Qumak kapitał zakładowy 250 tys. zł Firma zatrudniająca wysokiej klasy inżynierów specjalizujących w projektach związanych z modernizacją i serwisem lotnisk i lądowisk oraz wdrożeniach zapewniających bezpieczeństwo w portach lotniczych
 • 14. Rynek infrastruktury lotniczej Do 2016 Do 2017 Do 2020 Ok. 500 mln zł do 2020 r. - wartość rynku w Polsce do pozyskania przez Skylar (bez usług serwisowych) 15 lotnisk w Polsce, ponad 4000 w całej Europie, w tym 800 dużych i średnich Silna presja na modernizację lotnictwa ze strony Unii Europejskiej – program SESAR Możliwość wejścia na rynki europejskie we współpracy z koncernem branżowym Co najmniej 120 mln zł - lądowiska i radary pogodowe IMGW Ponad 260 mln zł na modernizację nawigacji cywilnych i wojskowych portów lotniczych Co najmniej 130 mln zł - modernizacja wież kontroli lotów i systemy nawigacyjne Około 3,5 mld zł – systemy EDS w Unii Europejskiej w ramach programu SESAR
 • 15. Zakres działalności udział Qumak SA58% • Kompleksowe projektowanie i wykonawstwo multimedialnych sal wystawienniczych, ekspozycji stałych i czasowych w muzeach, wystaw okolicznościowych oraz części interaktywnych w parkach nauki w konsorcjum z Qumak • Prace architektoniczne, koncepcje kreatywnych zastosowań rozwiązań IT/Audio/Video • Produkcja kontentu multimedialnego 2 i 3D (animacje, filmy, zdjęcia, prezentacje, etc.) kapitał zakładowy1 mln zł Firmę tworzy multidyscyplinarny zespół kreatywny, który opracowuje i wdraża projekty z wykorzystaniem nowoczesnych technologii ekspozycyjnych.
 • 16. Rynek ekspozycji multimedialnych do 2015 2015 - 2017 2017 - 2020 Dynamicznie rozwijający się rynek w Polsce i UE Znaczne środki z UE na edukację poza formalną w latach 2014-2020 Kompetencje kreatywne spółki o szerokim zastosowaniu: eventy, targi, konferencje, imprezy medialne Niska konkurencja W planach opracowanie produktu dla sektora publicznego i komercyjnego oferowanego w Polsce i Europie 135 mln zł 210 mln zł 540 mln zł
 • 17. Wstępne założenia finansowe 900 2300 4500 2015 2016 2017 Dodatkowy szacunkowy wkład spółek córek do zysku netto Zysk netto wypracowany przez spółkę, którego QMK nie realizowałby w dotychczasowej strukturze
 • 18. Podsumowanie
 • 19. Podsumowanie Qumak chce być platformą dla ekspertów-menedżerów i mikroprzedsiębiorców o unikatowych kompetencjach wpisujących się w model biznesowy Grupy Strategia rozwoju oparta na minimalnym ryzyku (niskie zaangażowanie finansowe, pełna kontrola i nadzór) Usamodzielnienie spółek generujące wartość dodaną dla Grupy – już w 2016 roku ponad 2 mln zł „dodatkowego” zysku netto Zwiększenie rentowności – wysoka marżowość wyspecjalizowanych usług Opracowanie produktów i wyjście na rynki zagraniczne Wzrost wartości dla akcjonariuszy
 • 20. O spółce
 • 21. FIRMA Filia w Gdańsku Centrala w Warszawie Oddział w Krakowie Filia w Bielsku-Białej Qumak jest spółką informatyczno-technologiczną wdrażającą innowacyjne rozwiązania IT w przedsiębiorstwach usługowych (telekomunikacja, finanse) oraz w sektorach: przemysłowym, infrastrukturalnym, edukacyjnym czy administracji publicznej. Firma zapewnia jednocześnie ich serwis i utrzymanie. Qumak współpracuje z czołowymi dostawcami sprzętu i oprogramowania. Przy realizacji złożonych projektów interdyscyplinarnych wpiera się sprawdzonymi podwykonawcami, którzy uzupełniają kompetencje firmy.
 • 22. Dziękujemy za uwagę

Related Documents