Puustelli Group Oy informerar FRITT FÖR PUBLICERING ...
"Utvecklingen av Puustelli Miinus-köket har pågått i flera år, och arbetsgruppen har som mest bestått avnärmare 20 persone...
of 2

Pressrelease puustelli publicering 20130130

Published on: Mar 4, 2016


Transcripts - Pressrelease puustelli publicering 20130130

  • 1. Puustelli Group Oy informerar FRITT FÖR PUBLICERING 30.1.2013 kl. 9Puustelli lanserar ett banbrytande, miljövänligt kökPuustelli Group Oy lanserar ett innovativt kök, designat för att minimera belastningen på miljön. Stommarna iPuustelli Miinus-köket har ett ekologiskt fotavtryck som är ca. 50 procent mindre än för ett vanligt kök försettmed motsvarande funktioner. Inomhusutsläppen ligger dessutom långt under genomsnittet.Stommarna i Puustelli Miinus-köket är gjorda för att hålla i minst 30 år, och kökets alla delar går att återvinna,underhålla och byta ut. Puustelli Miinus har utvecklats under tre års intensivt arbete. Målsättningar i arbetet harvarit att produkterna ska vara finländska, hållbara och återvinningsbara.Flera av Puustelli Miinus-kökets egenskaper är banbrytande i möbelbranschen. Bland annat har Puustelli hittathelt nya lösningar för möblernas strukturer, material, tillverknings- och ytbehandlingsmetoder. Varken MDF-eller spånskivor används, inte heller melamin- eller laminatbeläggning. Genom att byta ut material sominnehåller formaldehyd och kolväteföreningar mot alternativa material, minskar Puustelli utsläppen inomhus.Mängden material som används minskar kraftigt med Puustelli Miinus-köken, till cirka hälften jämfört med ettvanligt kök. Materialet i köksstommen tillverkas av återvinningsbar UPM ForMi-komposit. Användningen avnaturfiberkomposit är en global nyhet för möbelbranschen. Stommarna framställs i ett stycke genomsprutgjutning. Stommarna har färdiga hål för fästning av olika lådor, gångjärn och mekanismer för många slagslösningar. Det testade materialet tål stora temperaturväxlingar och blötläggning. Stommarna är så hållbara attde tål upprepad nedmontering, förflyttning och montering. En PCT-patentansökan har lämnats in för PuustelliMiinus-kökslösningarna.Puustelli Miinus-köket kombinerar ny teknologi med traditionellt snickararbeteKollektionen bygger på idén om ett tidlöst utseende för att kökets design ska kännas tidsenlig i årtionden.Köket är både modernt och traditionsenligt på samma gång. För kökets stomme används högteknologiskamaterial och tillverkningsmetoder. I tillverkningen av luckor och skivor ingår alltjämt traditionellt snickararbete ihög grad. Puustelli har även utvecklat nya foglösningar för att förbättra hållbarheten.Materialen som används i Puustelli-köken är med undantag av lådhurtsarna, mekanismerna, glasen ocharbetsbänkarnas keramiska skivor finländska och tillverkas antingen på Puustellis fabrik i Harjavalta eller i dessnärområden. På så sätt kan Puustelli fortsätta att arbeta med finländska material och främja finländsktillverkning.Puustelli Miinus-köket introducerar miljövänliga lösningar i vardagen. En viktig del av dagens kökskultur utgörsav effektiv avfallssortering. Soporna kan sorteras traditionellt i bänkskåp, men Puustelli Miinus erbjuder ocksåett särskilt sorteringsskåp för ändamålet. Ytterligare en intressant lösning är ett skåp avsett för odling avköksväxter såsom kryddörter och plantor och försett med LED-lampor.För Puustelli Miinus-köket har vi valt vitvaror i AAA-klass, LED-lampor samt hoar och blandare som urmiljösynpunkt är topprodukter inom branschen.Hållbart och förnuftigt boende allt mer populärt"Med Puustelli Miinus-köken strävar vi efter att avsevärt minska det ekologiska fotavtrycket och belastningenpå miljön som orsakas av vanliga möbler i dag. I början av projektet designade vi ett typiskt finländskt köksom VTT noggrant räknade ut det ekologiska fotavtrycket för. Vårt mål var att halvera fotavtrycket.Projektet resulterade i Puustelli Miinus-köket, vars belastning på miljön enligt VTT:s beräkningar var,beroende på val av ytmaterial och bänkskivor, hela 30-45 procent mindre än testkökets", säger Jussi Aine,vd för Puustelli Group Oy.___________________________________________________________________Puustelli Group Oy puh./tel. +358 10 277 6000 Y-tunnus/Business Identity CodeTeollisuuskatu 46 fax +358 10 277 6021 1570646-0 Harjavalta29200 HARJAVALTA puustelli@puustelli.com www.puustelli.comFINLAND
  • 2. "Utvecklingen av Puustelli Miinus-köket har pågått i flera år, och arbetsgruppen har som mest bestått avnärmare 20 personer. Utvecklingsarbetet har varit väldigt lärorikt, och vi tänker baka in den expertis visamlat på oss i all vår utvecklings- och affärsverksamhet", säger Jussi Aine."Utvecklingen av det nya Puustelli Miinus-köket har stärkt motivationen hos oss alla, och vi är stolta överresultatet", fortsätter Aine."Hittills har vi investerat över 1,5 miljoner euro i Puustelli Miinus-köket. Miljöaspekter påverkar inköpsbeslutetför var tredje finländsk konsument – vi tror att detsamma gäller i Sverige. Vi ser Puustelli Miinus-köket som endel av trenden kring hållbart och förnuftigt boende och liv i övrigt. Vi beräknar att försäljningsandelen förPuustelli Miinus-köket inom de närmaste åren kommer att stiga till 20–30 procent av vår omsättning", sägerAine.Puustelli Miinus-köket är utvecklat av Puustelli Group Oy och Desigence Oy. Ledande designer är JuhaniSalovaara, industridesigner och professor. Även UPM, VTT och Aalto-universitetets laboratorium för träteknikhar aktivt deltagit i det teknologiska utvecklingsarbetet. Därtill har ett antal betydande finländska spetsföretaginom branschen varit med.På marknaden sommaren 2013Puustelli Miinus-köken introduceras på marknaden sommaren 2013. Köken kommer att finnas till salu i alla deelva Puustelli-butikerna i Sverige.Mer information och intervjubegäran:Pirjo Leva, Puustelli Group Oy, tel. +358 10 277 6218, pirjo.leva@puustelli.comPekka Ojanne / marknadschef Sverige, tel. + 46 709 756 381, pekka.ojanne@puustelli.comRelaterad fakta och tryckbara foton: www.puustellimiinus.comPuustelli Group Oy ingår i den 90-åriga koncernen Harjavalta. Till koncernen hör även Kastelli-husen.Koncernen omsatte cirka 180 miljoner euro år 2011. Koncernen med sina nätverk sysselsätter ungefär 1 400personer i Finland. Puustelli-köken och Kastelli-husen har varit marknadsledare i Finland i flera år.Puustelli Group Oy är numera även en organisation med en stark internationell inriktning. I dagslägetexporteras Puustelli-kök till Sverige, Ryssland, Estland och Lettland.___________________________________________________________________Puustelli Group Oy puh./tel. +358 10 277 6000 Y-tunnus/Business Identity CodeTeollisuuskatu 46 fax +358 10 277 6021 1570646-0 Harjavalta29200 HARJAVALTA puustelli@puustelli.com www.puustelli.comFINLAND

Related Documents