CO SIĘ WTEDY STAŁO?
Rozpoznawanie dat
DATY
Klasa
I
OK. 4 MLN LAT TEMU

4 mln lat temu - w Afryce Wschodniej
powstaje rodzaj człowiekowatych
australopitek
OK. 8000 R P.N.E.
OK. 8000 R P.N.E.
POCZĄTEK NEOLITU
CZŁOWIEK PROWADZI OSIADŁY TRYB
ŻYCIA
REWOLUCJA NEOLITYCZNA
.
1750 r.
p.n.e.
CO SIĘ WTEDY STAŁO?
KODEKS HAMMURABIEGO
Wyryty na STELI kodeks stał
w najważniejszym miejscu w
mieście, aby każdy mógł
go zobaczyć. Zawierał p...
508 p.n.e
.
GRECJA - ATENY
508 p.n.e
.
Perykles strateg ateński V w.
p.n.e. rozwój demokracji
POWSTANIE DEMOKRACJI ATEŃSKIEJ
776 r. p.n.e.
CO SIĘ WTEDY STAŁO?
PIERWSZE IGRZYSKA
W OLIMPII
490 P.N.E.
490 P.N.E.
Bitwa pod Maratonem
Grecja kontra Persja
480 P.N.E
 Klęska
Leonidasa
króla Sparty
BITWA POD TERMOPILAMI 480 P.N.E.
BITWA MORSKA

Zwycięstwo Temistoklesa –
Grecja nad flotą perską
BITWA POD SALAMINĄ 480 P.N.E
Plateje ostatnia bitwa -wyparcie Persów z Grecji
479 P.N.E.
338 R. P.N.E.
338 R. P.N.E. BITWA POD CHERONEĄ
FILIP II MACEDOŃSKI PODBIJA GRECJĘ
333 r.
p.n.e.
CO SIĘ WTEDY STAŁO?
BITWA POD ISSOS
Zwycięstwo Aleksandra
Macedońskiego nad
Dariuszem III, władcą
Presji.
753 r.
p.n.e.
CO SIĘ WTEDY STAŁO?
ZAŁOŻENIE
RZYMU
Rzym na siedmiu
wzgórzach się piętrzy!
CO SIĘ WTEDY STAŁO?
509 r. p.n.e.
POWSTANIE REPUBLIKI
RZYMSKIEJ
Republika – forma
ustrojowa, w której obywatele
wybierają swoich
przedstawicieli (urzędników...
Rzym
PRAWO XII TABLIC
216 R. P.N.E.

Rzym walczy z…..
216 R. P.N.E. BITWA POD KANNAMI
Rzym walczy z Kartaginą tzw. wojny punickie
 Hannibal ante portas - Hannibal u wrót
 Zwy...
202 R. P.N.E.
klęska Hannibala pod Zamą
Fortel Scypiona Afrykańskiego
W 146 r. p. n.e. zdobyto Kartaginę
"Poza tym sądzę,...
RZYM
44 R. P.N.E.
ŚMIERĆ Juliusz Cezara
44 R. P.N.E.
I TY, BRUTUSIE, PRZECIW MNIE?
ET TU BRUTE CONTRA ME.
264 r. p.n.e.
CO SIĘ WTEDY STAŁO?
DZIEL I RZĄDŹ
Oktawian August pierwszy cesarz
rzymski
Cesarstwo oficjalnie przyjęło się
dzielić na dwa okresy:
pryncypat (od 27 roku p.n.e. do
schyłku
III wieku n.e.)
dominat (...
31 r.
p.n.e.
CO SIĘ WTEDY STAŁO?
BITWA POD
AKCJUM
Oktawian pokonuje Marka
Antoniusza wspomaganego
przez Kleopatrę
30 r.
p.n.e.
CO SIĘ
WTEDY STAŁO?
OKTAWIAN
WŁADCĄ
IMPERIUM
RZYMSKIEGO
73 R. P.N.E. – 70 R. P.N.E.
POWSTANIE SPARTAKUSA
73 R. P.N.E. – 70 R. P.N.E.
CHRZEŚCIJAŃSTWO
313 r.
 Edykt mediolański- Konstantyn Wielki
nakazuje tolerancję religijną – koniec
prześladowań chrześci...
395 r.
CO SIĘ WTEDY STAŁO?
PODZIAŁ CESARSTWA
RZYMSKIEGO
NA CESARSTWO
ZACHODNIORZYMSKIE
I WSCHODNIORZYMSKIE
476 r.
CO SIĘ WTEDY STAŁO?
UPADEK CESARSTWA
ZACHODNIORZYMSKIEGO
KONIEC EPOKI STAROŻYTNEJ
Za datę uznaje się
pozbawienie tronu
Romulusa Augustulusa.
ŚREDNIOWIECZE
476 r. – 1492 r.
Przyjęcie chrztu przez
Chlodwiga z dynastii
Merowingów /państwo Franków/
.
Spisanie kodeksu
Justyniana Wielkiego
UCIECZKA
MAHOMETA Z
MEKKI DO MEDYNY
ISLAM
KORONACJA
KAROLA
WIELKIEGO
WŁADCY Franków na cesarza,
który stworzył pierwsze zachodnie
imperium od czasu upadku cesarstwa...
TRAKTAT
W VERDUN
 ROZPAD
PAŃSTWA
KAROLA WIELKIEGO
Schizma wschodnia podział chrześcijaństwa
na:
Prawosławie i katolicyzm
1122 R.

Konkordat wormacki- zakończenie walki
cesarza i papieża o inwestyturę/kto jest
ważniejszy/- papież dokonuje inw...
ok.
960 r.
CO SIĘ WTEDY STAŁO?
PRZEJĘCIE
WŁADZY PRZEZ
MIESZKA I
966 r.
CO SIĘ WTEDY STAŁO?
w obrządku
łacińskim
Śmierć biskupa Wojciecha w
Prusach.
Bolesław Chrobry wykupuje ciało
Wojciecha –święte relikwie
1000 r.
CO SIĘ WTEDY STAŁO?
Wymiana pomiędzy Ottonem III, a
Bolesławem Chrobrym włóczni
św. Maurycego
i ramienia św. Wojciecha.
Utworzenie arcybiskup...
1025 r.
CO SIĘ WTEDY STAŁO?
Pierwszy król Polski
1076 r.
CO SIĘ WTEDY STAŁO?
KORONACJA BOLESŁAWA
ŚMIAŁEGO
W Boże Narodzenie
koronował go arcybiskup
gnieźnieński.
1138 r.
CO SIĘ WTEDY STAŁO?
TESTAMENT
KRZYWOUSTEGO
Krzywousty podzielił Polskę na dzielnice,
dając po jednej każdemu ze swoich 4 synów
oraz jednego ni...
KLASA II

OD 1138 R. DO 1699 R.
SYNOD W CLERMONTpapież Urban II wzywa do krucjat

1226 r.
CO SIĘ WTEDY STAŁO?
Konrad Mazowiecki sprowadził
Krzyżaków, żeby odparli ataki
pogan na ziemie polskie.
Zdradzili i sami zaczęli je
podbijać.
1241 r.
CO SIĘ WTEDY STAŁO?
Przegrana przez Polskę
bitwa z Tatarami, w
której zginęli słynni
rycerze i Henryk
Koronacja Przemysła II
na króla Polski

Zjednoczył Wielkopolskę i Pomorze
Gdańskie
Koronacja
na króla Polski
Wacława II /król Czech z rodu
Przemyślidów/

panował w Polsce od 1300 r . do 1305 r.
wprowa...
1320 r.
CO SIĘ WTEDY STAŁO?
Władysław Łokietek zjednoczył
polskie ziemie po kilku wiekach
rozpadu i władzy obcych królów,
np. czeskich. Koronował go
a...
Kazimierz Wielki zakłada Akademię
Krakowską
 Zjazd monarchów, uczyta u Wierzynka

1370 R.

Śmierć Kazimierza Wielkiego – koniec
dynastii Piastów
1374 r.
CO SIĘ WTEDY STAŁO?
Przywilej nadany szlachcie polskiej
przez króla Ludwika
Węgierskiego/Andegaweńskiego/
w zamian za uznanie córki jako
nastę...
1385 r.
CO SIĘ WTEDY STAŁO?
UNIA PERSONALNA
W KREWIE
Porozumienie pomiędzy Polską
i Litwą. Będą miały wspólnego
monarchę, lecz zachowają
odrębne urzęd...
UNIE POLSKO- LITEWSKIE
1385 r. Krewo
 1401 r. Wilno
 1413 r. Horodło


Unie w XV w. zmierzały do zachowania
odrębnoś...
15.07.
1410 r.
CO SIĘ WTEDY STAŁO?
BITWA POD
GRUNWALDEM
Rozegrana pomiędzy wojskami
Polski a Państwa Zakonu
Krzyżackiego. Wygrana przez
Polskę.
1411 r.
CO SIĘ WTEDY STAŁO?
I POKÓJ W TORUNIU
Podpisany przez Władysława Jagiełłę,
księcia Witolda
i mistrza krzyżackiego Henryka von
Plauena, dzięki ...
1423 r.
CO SIĘ WTEDY STAŁO?
STATUT WARCKI
Nadany przez Władysława Jagiełłę.
Ustanawiał zasady dla chłopów
i mniejszych władz, np. sołtysów.
Przywilej ...

Bitwa pod Warną śmierć Władysława
Warneńczyka, króla Polski i Węgier /w bitwie
z Turkami/.
1454 r.
CO SIĘ WTEDY STAŁO?
WYBUCH WOJNY
TRZYNASTOLETNIEJ
Kolejna wojna z zakonem
krzyżackim. Wybuchła w
1453, a zakończyła się w
1466.
1454 R.
cerekwicko –
nieszawski
 Przywilej

Kazimierz Jagiellończyk, kiedy wybuch wojna
13-letnia nadaje szlachcie pr...
1466 r.
CO SIĘ WTEDY STAŁO?
II POKÓJ TORUŃSKI
Pokój podpisany z zakonem krzyżackim,
po wojnie 13 – letniej, dzięki któremu
Polska
po 158 latach odzysk...
1492 r.
CO SIĘ WTEDY STAŁO?
ODKRYCIE AMERYKI
PRZEZ KOLUMBA
Krzysztof Kolumb chcąc
dopłynąć do Indii, odkrył
Amerykę, a ludzi tam
mieszkających nazwał
...
1496 r.
CO SIĘ WTEDY STAŁO?
PRZYWILEJ
PIOTRKOWSKI
Zakaz nabywania ziemi przez
mieszczan, zakaz pełnienia
większości urzędów przez
mieszczan, ogranicze...
1505 r.
CO SIĘ WTEDY STAŁO?
UCHWALENIE
KONSTYTUCJI NIHIL NOVI
Nihil Novi („nic nowego”) – dokument
zatwierdził Aleksander
Jagiellończyk i odtąd wszyst...
15191521r.
CO SIĘ WTEDY STAŁO?
OSTATNIA WOJNA
Z ZAKONEM KRZYŻACKIM
Zakończyła się klęską Zakonu
Krzyżackiego i w 1525 r.
Hołdem Pruskim, w którym
mistrz ...
1517
Początek reformacji
 Wystąpienie Marcina Lutra – 95 tez

1525
Hołd pruski – przestaje istnieć Zakon
Krzyżacki, a Prusy Książęce zostają lennem
Polski
 Albrecht Hohenzollern skład...
Unia lubelska – unia realna
 Powstaje Rzeczpospolita Obojga Narodów
 Wspólny: król, sejm i polityka zagraniczna,
moneta...
1572 r.
CO SIĘ WTEDY STAŁO?
ŚMIERĆ ZYGMUNTA II
AUGUSTA
Zmarł ostatni przedstawiciel
rodu królewskiego z dynastii
Jagiellonów, nie
pozostawiając po sob...
1573 r.
CO SIĘ WTEDY STAŁO?
PIERWSZA
WOLNA ELEKCJA
Pierwszy raz w Polsce odbyły
się wybory na władcę kraju.
Wybrano Francuza Henryka
Walezego.
1573
Konfederacja warszawska
 Tolerancja religijna - Polska państwem bez
stosów
 Artykuły henrykowskie 
1596 R.
Unia brzeska
 Powstaje kościół unicki, czyli greko-katolicki
 To dzieło Zygmunta III Wazy – gorliwego
katolika i...
1605 r.
CO SIĘ WTEDY STAŁO?
BITWA POD
KIRCHOLMEM
Bitwa stoczona podczas polskoszwedzkiej wojny o Inflanty.
Dodatkowym czynnikiem była walka
o tron szw...
1620 r.
CO SIĘ WTEDY STAŁO?
BITWA POD CECORĄ
Podczas wycofywania się wojsk
polskich do granic RP zostały
dogonione przez armię turecką
i rozbite. Śmie...
1621 r.
CO SIĘ WTEDY STAŁO?
WALKI POD
CHOCIMIEM
Po trwających kilka tygodni
walkach z Turkami nad
Dniestrem Polacy
zwyciężyli.
1648 r.
CO SIĘ WTEDY STAŁO?
Po kilku latach walk pod
dowództwem Bohdana
Chmielnickiego, który chciał
wywalczyć chłopom lepsze warunki
i niezależność U...
16551660
r.
CO SIĘ WTEDY STAŁO?
Szwedzki najazd na Polskę w 1655 w
czasie II wojny północnej (1655–
1660). Ostatecznie najeźdźcy
zostali wyparci z kraju, ...
1683 r.
CO SIĘ WTEDY STAŁO?
ODSIECZ
WIEDEŃSKA
Turcy zaatakowali Wiedeń, a Jan III
Sobieski zgodnie z obietnicą, wyruszył
z armią na pomoc cesarzowi Au...
ŹRÓDŁA:
WIKIPEDIA.ORG/WIKI
GOOGLE.PL/GRAFIKA
„ŚLADAMI PRZESZŁOŚCI” PODRĘCZNIK DO 1 I
2 KLASY GIMNAZJUM
BRYK.PL
Prezentacja daty
Prezentacja daty
of 130

Prezentacja daty

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      News & Politics      


Transcripts - Prezentacja daty

 • 1. CO SIĘ WTEDY STAŁO? Rozpoznawanie dat
 • 2. DATY Klasa I
 • 3. OK. 4 MLN LAT TEMU  4 mln lat temu - w Afryce Wschodniej powstaje rodzaj człowiekowatych australopitek
 • 4. OK. 8000 R P.N.E.
 • 5. OK. 8000 R P.N.E. POCZĄTEK NEOLITU CZŁOWIEK PROWADZI OSIADŁY TRYB ŻYCIA REWOLUCJA NEOLITYCZNA
 • 6. .
 • 7. 1750 r. p.n.e. CO SIĘ WTEDY STAŁO?
 • 8. KODEKS HAMMURABIEGO Wyryty na STELI kodeks stał w najważniejszym miejscu w mieście, aby każdy mógł go zobaczyć. Zawierał prawa i kary za jego złamanie. „Oko za oko ząb za ząb” Babilonia
 • 9. 508 p.n.e . GRECJA - ATENY
 • 10. 508 p.n.e . Perykles strateg ateński V w. p.n.e. rozwój demokracji POWSTANIE DEMOKRACJI ATEŃSKIEJ
 • 11. 776 r. p.n.e. CO SIĘ WTEDY STAŁO?
 • 12. PIERWSZE IGRZYSKA W OLIMPII
 • 13. 490 P.N.E.
 • 14. 490 P.N.E. Bitwa pod Maratonem Grecja kontra Persja
 • 15. 480 P.N.E
 • 16.  Klęska Leonidasa króla Sparty BITWA POD TERMOPILAMI 480 P.N.E.
 • 17. BITWA MORSKA  Zwycięstwo Temistoklesa – Grecja nad flotą perską BITWA POD SALAMINĄ 480 P.N.E
 • 18. Plateje ostatnia bitwa -wyparcie Persów z Grecji 479 P.N.E.
 • 19. 338 R. P.N.E.
 • 20. 338 R. P.N.E. BITWA POD CHERONEĄ FILIP II MACEDOŃSKI PODBIJA GRECJĘ
 • 21. 333 r. p.n.e. CO SIĘ WTEDY STAŁO?
 • 22. BITWA POD ISSOS Zwycięstwo Aleksandra Macedońskiego nad Dariuszem III, władcą Presji.
 • 23. 753 r. p.n.e. CO SIĘ WTEDY STAŁO?
 • 24. ZAŁOŻENIE RZYMU Rzym na siedmiu wzgórzach się piętrzy!
 • 25. CO SIĘ WTEDY STAŁO? 509 r. p.n.e.
 • 26. POWSTANIE REPUBLIKI RZYMSKIEJ Republika – forma ustrojowa, w której obywatele wybierają swoich przedstawicieli (urzędników), aby sprawowali władzę w ich imieniu.
 • 27. Rzym
 • 28. PRAWO XII TABLIC
 • 29. 216 R. P.N.E.  Rzym walczy z…..
 • 30. 216 R. P.N.E. BITWA POD KANNAMI Rzym walczy z Kartaginą tzw. wojny punickie  Hannibal ante portas - Hannibal u wrót  Zwycięstwo Kartaginy, na Rzym pada strach  Droga do Rzymu stanęła dla Hannibala otworem. 
 • 31. 202 R. P.N.E. klęska Hannibala pod Zamą Fortel Scypiona Afrykańskiego W 146 r. p. n.e. zdobyto Kartaginę "Poza tym sądzę, że należy zniszczyć Kartaginę„ tymi słowami senator i cenzor Marek Porcjusz Kato kończył każde swoje przemówienie. 
 • 32. RZYM 44 R. P.N.E.
 • 33. ŚMIERĆ Juliusz Cezara 44 R. P.N.E. I TY, BRUTUSIE, PRZECIW MNIE? ET TU BRUTE CONTRA ME.
 • 34. 264 r. p.n.e. CO SIĘ WTEDY STAŁO?
 • 35. DZIEL I RZĄDŹ
 • 36. Oktawian August pierwszy cesarz rzymski
 • 37. Cesarstwo oficjalnie przyjęło się dzielić na dwa okresy: pryncypat (od 27 roku p.n.e. do schyłku III wieku n.e.) dominat (od IV do 476 roku n.e.).
 • 38. 31 r. p.n.e. CO SIĘ WTEDY STAŁO?
 • 39. BITWA POD AKCJUM Oktawian pokonuje Marka Antoniusza wspomaganego przez Kleopatrę
 • 40. 30 r. p.n.e. CO SIĘ WTEDY STAŁO?
 • 41. OKTAWIAN WŁADCĄ IMPERIUM RZYMSKIEGO
 • 42. 73 R. P.N.E. – 70 R. P.N.E.
 • 43. POWSTANIE SPARTAKUSA 73 R. P.N.E. – 70 R. P.N.E.
 • 44. CHRZEŚCIJAŃSTWO 313 r.  Edykt mediolański- Konstantyn Wielki nakazuje tolerancję religijną – koniec prześladowań chrześcijan  380 r. Teodozjusz I Wielki nakazał wszystkim podległym mu ludom przyjęcie katolicyzmu  392 r. Teodozjusz Wielki ogłasza religią panującą 
 • 45. 395 r. CO SIĘ WTEDY STAŁO?
 • 46. PODZIAŁ CESARSTWA RZYMSKIEGO NA CESARSTWO ZACHODNIORZYMSKIE I WSCHODNIORZYMSKIE
 • 47. 476 r. CO SIĘ WTEDY STAŁO?
 • 48. UPADEK CESARSTWA ZACHODNIORZYMSKIEGO KONIEC EPOKI STAROŻYTNEJ Za datę uznaje się pozbawienie tronu Romulusa Augustulusa.
 • 49. ŚREDNIOWIECZE 476 r. – 1492 r.
 • 50. Przyjęcie chrztu przez Chlodwiga z dynastii Merowingów /państwo Franków/
 • 51. . Spisanie kodeksu Justyniana Wielkiego
 • 52. UCIECZKA MAHOMETA Z MEKKI DO MEDYNY ISLAM
 • 53. KORONACJA KAROLA WIELKIEGO WŁADCY Franków na cesarza, który stworzył pierwsze zachodnie imperium od czasu upadku cesarstwa rzymskiego.
 • 54. TRAKTAT W VERDUN  ROZPAD PAŃSTWA KAROLA WIELKIEGO
 • 55. Schizma wschodnia podział chrześcijaństwa na: Prawosławie i katolicyzm
 • 56. 1122 R.  Konkordat wormacki- zakończenie walki cesarza i papieża o inwestyturę/kto jest ważniejszy/- papież dokonuje inwestytury biskupów.
 • 57. ok. 960 r. CO SIĘ WTEDY STAŁO?
 • 58. PRZEJĘCIE WŁADZY PRZEZ MIESZKA I
 • 59. 966 r. CO SIĘ WTEDY STAŁO?
 • 60. w obrządku łacińskim
 • 61. Śmierć biskupa Wojciecha w Prusach. Bolesław Chrobry wykupuje ciało Wojciecha –święte relikwie
 • 62. 1000 r. CO SIĘ WTEDY STAŁO?
 • 63. Wymiana pomiędzy Ottonem III, a Bolesławem Chrobrym włóczni św. Maurycego i ramienia św. Wojciecha. Utworzenie arcybiskupstwa w Gnieźnie.
 • 64. 1025 r. CO SIĘ WTEDY STAŁO?
 • 65. Pierwszy król Polski
 • 66. 1076 r. CO SIĘ WTEDY STAŁO?
 • 67. KORONACJA BOLESŁAWA ŚMIAŁEGO W Boże Narodzenie koronował go arcybiskup gnieźnieński.
 • 68. 1138 r. CO SIĘ WTEDY STAŁO?
 • 69. TESTAMENT KRZYWOUSTEGO Krzywousty podzielił Polskę na dzielnice, dając po jednej każdemu ze swoich 4 synów oraz jednego nienarodzonego, który otrzymuje dzielnicę wdowią. Dzielnicę senioralną otrzymywał najstarszy syn. Miało to zapobiec wojnom między nimi o władzę, lecz plan się nie powiódł.
 • 70. KLASA II  OD 1138 R. DO 1699 R.
 • 71. SYNOD W CLERMONTpapież Urban II wzywa do krucjat 
 • 72. 1226 r. CO SIĘ WTEDY STAŁO?
 • 73. Konrad Mazowiecki sprowadził Krzyżaków, żeby odparli ataki pogan na ziemie polskie. Zdradzili i sami zaczęli je podbijać.
 • 74. 1241 r. CO SIĘ WTEDY STAŁO?
 • 75. Przegrana przez Polskę bitwa z Tatarami, w której zginęli słynni rycerze i Henryk
 • 76. Koronacja Przemysła II na króla Polski  Zjednoczył Wielkopolskę i Pomorze Gdańskie
 • 77. Koronacja na króla Polski Wacława II /król Czech z rodu Przemyślidów/  panował w Polsce od 1300 r . do 1305 r. wprowadził urząd starosty i grosze praskie moneta srebrna
 • 78. 1320 r. CO SIĘ WTEDY STAŁO?
 • 79. Władysław Łokietek zjednoczył polskie ziemie po kilku wiekach rozpadu i władzy obcych królów, np. czeskich. Koronował go arcybiskup Janisław 20 stycznia 1320 roku.
 • 80. Kazimierz Wielki zakłada Akademię Krakowską  Zjazd monarchów, uczyta u Wierzynka 
 • 81. 1370 R.  Śmierć Kazimierza Wielkiego – koniec dynastii Piastów
 • 82. 1374 r. CO SIĘ WTEDY STAŁO?
 • 83. Przywilej nadany szlachcie polskiej przez króla Ludwika Węgierskiego/Andegaweńskiego/ w zamian za uznanie córki jako następcy tronu.
 • 84. 1385 r. CO SIĘ WTEDY STAŁO?
 • 85. UNIA PERSONALNA W KREWIE Porozumienie pomiędzy Polską i Litwą. Będą miały wspólnego monarchę, lecz zachowają odrębne urzędy i instytucje państwowe.
 • 86. UNIE POLSKO- LITEWSKIE 1385 r. Krewo  1401 r. Wilno  1413 r. Horodło   Unie w XV w. zmierzały do zachowania odrębności Litwy- rządy wielkiego księcia Witolda /unie personalne/
 • 87. 15.07. 1410 r. CO SIĘ WTEDY STAŁO?
 • 88. BITWA POD GRUNWALDEM Rozegrana pomiędzy wojskami Polski a Państwa Zakonu Krzyżackiego. Wygrana przez Polskę.
 • 89. 1411 r. CO SIĘ WTEDY STAŁO?
 • 90. I POKÓJ W TORUNIU Podpisany przez Władysława Jagiełłę, księcia Witolda i mistrza krzyżackiego Henryka von Plauena, dzięki któremu Polska odzyskała Ziemię Dobrzyńską, a Litwini Żmudź.
 • 91. 1423 r. CO SIĘ WTEDY STAŁO?
 • 92. STATUT WARCKI Nadany przez Władysława Jagiełłę. Ustanawiał zasady dla chłopów i mniejszych władz, np. sołtysów. Przywilej warcki został nadany w celu zapewnienia ciągłości dynastii.
 • 93.  Bitwa pod Warną śmierć Władysława Warneńczyka, króla Polski i Węgier /w bitwie z Turkami/.
 • 94. 1454 r. CO SIĘ WTEDY STAŁO?
 • 95. WYBUCH WOJNY TRZYNASTOLETNIEJ Kolejna wojna z zakonem krzyżackim. Wybuchła w 1453, a zakończyła się w 1466.
 • 96. 1454 R. cerekwicko – nieszawski  Przywilej  Kazimierz Jagiellończyk, kiedy wybuch wojna 13-letnia nadaje szlachcie przywilej, w którym zobowiązuje się nie zwoływać pospolitego ruszenia bez zgody sejmików ziemskich.
 • 97. 1466 r. CO SIĘ WTEDY STAŁO?
 • 98. II POKÓJ TORUŃSKI Pokój podpisany z zakonem krzyżackim, po wojnie 13 – letniej, dzięki któremu Polska po 158 latach odzyskała Pomorze Gdańskie z Gdańskiem, Ziemię Chełmińską i Michałowską, biskupstwo warmińskie, a z większych miast, m.in.
 • 99. 1492 r. CO SIĘ WTEDY STAŁO?
 • 100. ODKRYCIE AMERYKI PRZEZ KOLUMBA Krzysztof Kolumb chcąc dopłynąć do Indii, odkrył Amerykę, a ludzi tam mieszkających nazwał Indianami.
 • 101. 1496 r. CO SIĘ WTEDY STAŁO?
 • 102. PRZYWILEJ PIOTRKOWSKI Zakaz nabywania ziemi przez mieszczan, zakaz pełnienia większości urzędów przez mieszczan, ograniczenie wychodźstwa (nie wolno opuszczać swojej ziemi) chłopów.
 • 103. 1505 r. CO SIĘ WTEDY STAŁO?
 • 104. UCHWALENIE KONSTYTUCJI NIHIL NOVI Nihil Novi („nic nowego”) – dokument zatwierdził Aleksander Jagiellończyk i odtąd wszystkie ważne decyzje musiały być potwierdzone przez władcę, senat i izbę poselską.
 • 105. 15191521r. CO SIĘ WTEDY STAŁO?
 • 106. OSTATNIA WOJNA Z ZAKONEM KRZYŻACKIM Zakończyła się klęską Zakonu Krzyżackiego i w 1525 r. Hołdem Pruskim, w którym mistrz zakonu prosił Zygmunta Starego o rozejm.
 • 107. 1517 Początek reformacji  Wystąpienie Marcina Lutra – 95 tez 
 • 108. 1525 Hołd pruski – przestaje istnieć Zakon Krzyżacki, a Prusy Książęce zostają lennem Polski  Albrecht Hohenzollern składa hołd Zygmuntowi I Staremu 
 • 109. Unia lubelska – unia realna  Powstaje Rzeczpospolita Obojga Narodów  Wspólny: król, sejm i polityka zagraniczna, moneta  Odrębne: prawo, skarb, urzędy i wojsko
 • 110. 1572 r. CO SIĘ WTEDY STAŁO?
 • 111. ŚMIERĆ ZYGMUNTA II AUGUSTA Zmarł ostatni przedstawiciel rodu królewskiego z dynastii Jagiellonów, nie pozostawiając po sobie potomka.
 • 112. 1573 r. CO SIĘ WTEDY STAŁO?
 • 113. PIERWSZA WOLNA ELEKCJA Pierwszy raz w Polsce odbyły się wybory na władcę kraju. Wybrano Francuza Henryka Walezego.
 • 114. 1573 Konfederacja warszawska  Tolerancja religijna - Polska państwem bez stosów  Artykuły henrykowskie 
 • 115. 1596 R. Unia brzeska  Powstaje kościół unicki, czyli greko-katolicki  To dzieło Zygmunta III Wazy – gorliwego katolika i zwolennika kontrreformacji 
 • 116. 1605 r. CO SIĘ WTEDY STAŁO?
 • 117. BITWA POD KIRCHOLMEM Bitwa stoczona podczas polskoszwedzkiej wojny o Inflanty. Dodatkowym czynnikiem była walka o tron szwedzki między Karolem Sudermańskim a Zygmuntem III Wazą.
 • 118. 1620 r. CO SIĘ WTEDY STAŁO?
 • 119. BITWA POD CECORĄ Podczas wycofywania się wojsk polskich do granic RP zostały dogonione przez armię turecką i rozbite. Śmierć poniósł hetman Żółkiewski.
 • 120. 1621 r. CO SIĘ WTEDY STAŁO?
 • 121. WALKI POD CHOCIMIEM Po trwających kilka tygodni walkach z Turkami nad Dniestrem Polacy zwyciężyli.
 • 122. 1648 r. CO SIĘ WTEDY STAŁO?
 • 123. Po kilku latach walk pod dowództwem Bohdana Chmielnickiego, który chciał wywalczyć chłopom lepsze warunki i niezależność Ukrainie.
 • 124. 16551660 r. CO SIĘ WTEDY STAŁO?
 • 125. Szwedzki najazd na Polskę w 1655 w czasie II wojny północnej (1655– 1660). Ostatecznie najeźdźcy zostali wyparci z kraju, a formalnie zakończył go pokój w Oliwie zawarty w 1660 roku.
 • 126. 1683 r. CO SIĘ WTEDY STAŁO?
 • 127. ODSIECZ WIEDEŃSKA Turcy zaatakowali Wiedeń, a Jan III Sobieski zgodnie z obietnicą, wyruszył z armią na pomoc cesarzowi Austrii. Polsko-austriacko-niemieckie wojska pokonały Turków, jedna z decydujących bitew w dziejach świata- Polska przedmurzem chrześcijaństwa
 • 128. ŹRÓDŁA: WIKIPEDIA.ORG/WIKI GOOGLE.PL/GRAFIKA „ŚLADAMI PRZESZŁOŚCI” PODRĘCZNIK DO 1 I 2 KLASY GIMNAZJUM BRYK.PL