Helhetlig barnevern Vestfold Bufetat region sør Regiondirektør Ellen Ø. Nadim Side Helhetlig barnevern Vestfold / 18.05...
Politisk vilje og oppmerksomhet <ul><li>19 nov. 2010 : ”VEIEN TIL FREMTIDENS BARNEVERN STARTER NÅ” </li></ul><ul><li>Ny s...
Fylkesmannen i Vestfold, kommunene i Vestfold og Bufetat, region sør sammen om et godt barnevern Side Helhetlig barnevern...
Samlet innsats til barns beste Side Helhetlig barnevern Vestfold / 18.05.11 Differensierte kommunal innsats MÅL: Barn ...
Det handler om barna ! <ul><li>” Jeg har aldri snakket med barnevernsbarn som mener at hjelpen kom for tidlig – heller det...
<ul><li>” God praksis” </li></ul><ul><li>” Folk vet hva de gjør, ofte vet de også hvorfor de gjør det de gjør, men det de ...
Side Helhetlig barnevern Vestfold / 18.05.11 Det vi ser, er ofte avhengig av utgangspunktet!
Bufetat, region sør <ul><li>Mål: Vekst og utvikling for barn, unge og familier </li></ul><ul><li>Etablert 1.1.2004 5 fyl...
Prioriterte mål Bufetat-2011 <ul><li>Kvalitet </li></ul><ul><li>Likeverd </li></ul><ul><li>Kommunesamarbeid </li></ul><ul>...
Antall alle klienter utvikling pr formål Side Helhetlig barnevern Vestfold / 18.05.11
Dekningsgrad Bufetat på landsbasis Side Helhetlig barnevern Vestfold / 18.05.11
Dekningsgrad Bufetat region sør pr fagteam Side Helhetlig barnevern Vestfold / 18.05.11
VESTFOLD <ul><li>Økning i undersøkelser 2004 - 2009 : 1134 - 1619 </li></ul>Side Helhetlig barnevern Vestfold / 18.05...
Fordeling private institusjonsplasser pr 31.12.2010 Side Helhetlig barnevern Vestfold / 18.05.11
Kommunale egenandeler 2007-2010 Side Helhetlig barnevern Vestfold / 18.05.11   2007 2008 2009 2010 Totalt fra kommunene ...
VESTFOLD - sett fra Bufetat, region sør <ul><li>aktivitetsvekst i snitt fra 2004 på 5,4 % (5,3%) </li></ul><ul><li>38% ...
Utvikling nye akutt-saker ift til alder og plassering i hjem/institusjon 2008-2009-2010 Side Helhetlig barnevern Vestfold...
Fordeling av flyttinger for 153 ungdommer som flyttet ut i 2009 og er 18 år eller mer Side Helhetlig barnevern Vestfold /...
Kvalitet er at tjenesten våre <ul><li>er virkningsfulle </li></ul><ul><li>er trygge og sikre </li></ul><ul><li>involvere...
<ul><li>Det handler om kultur og måten vi gjør ting på </li></ul><ul><li>Det handler om kvalitet og det vi leverer </l...
Møte brukernes behov – nå og i framtiden <ul><ul><ul><li>Jeg får hjelp til å mestre mine problemer selv </li></ul></ul></u...
of 21

Nadim 130511

Presentasjon Oppstartseminar prosjekt Helhetlig Barnevern i Vestfold 13. mai 2011 ved Ellen Ø. Nadim, direktør Bufetat Region Sør.
Published on: Mar 3, 2016


Transcripts - Nadim 130511

 • 1. Helhetlig barnevern Vestfold Bufetat region sør Regiondirektør Ellen Ø. Nadim Side Helhetlig barnevern Vestfold / 18.05.11
 • 2. Politisk vilje og oppmerksomhet <ul><li>19 nov. 2010 : ”VEIEN TIL FREMTIDENS BARNEVERN STARTER NÅ” </li></ul><ul><li>Ny stortingsmelding om barnevern høsten 2012 </li></ul><ul><li>Barnevernpanel </li></ul><ul><li>12 MAI 2010 : Fremtidens barnevern i Vestfold: </li></ul><ul><li>HELHETLIG BARNEVERN </li></ul>Side Helhetlig barnevern Vestfold / 18.05.11
 • 3. Fylkesmannen i Vestfold, kommunene i Vestfold og Bufetat, region sør sammen om et godt barnevern Side Helhetlig barnevern Vestfold / 18.05.11
 • 4. Samlet innsats til barns beste Side Helhetlig barnevern Vestfold / 18.05.11 Differensierte kommunal innsats MÅL: Barn og unge mestrer sine liv og videreutvikler egne ressurser Institusjoner/ andre statlige tiltak Differensierte kommunal innsats
 • 5. Det handler om barna ! <ul><li>” Jeg har aldri snakket med barnevernsbarn som mener at hjelpen kom for tidlig – heller det motsatte!” </li></ul><ul><li>Renathe Arevoll, leder Landsforeningen for Barnevernsbarn </li></ul>Side Helhetlig barnevern Vestfold / 18.05.11
 • 6. <ul><li>” God praksis” </li></ul><ul><li>” Folk vet hva de gjør, ofte vet de også hvorfor de gjør det de gjør, men det de ikke vet, er hva det de gjør, gjør!” </li></ul><ul><ul><ul><li>(MICHEL FOUCAULT 1926-1984 </li></ul></ul></ul><ul><li>Bufetat har ca. 10 jurister som arbeider med saker fra tidligere barnevernsbarn </li></ul><ul><li>Barnevernet i offentlighetens lys </li></ul><ul><li>Barnets stemme i barnevernet </li></ul>Side Helhetlig barnevern Vestfold / 18.05.11
 • 7. Side Helhetlig barnevern Vestfold / 18.05.11 Det vi ser, er ofte avhengig av utgangspunktet!
 • 8. Bufetat, region sør <ul><li>Mål: Vekst og utvikling for barn, unge og familier </li></ul><ul><li>Etablert 1.1.2004 5 fylker 83 kommuner </li></ul><ul><li>Fagteam 6 lokale kontor </li></ul><ul><li>Adopsjon 1 sentralt kontor </li></ul><ul><li>Familievern 9 lokale kontorer </li></ul><ul><li>Enslige mindreårige asylsøkere 1 omsorgssenter </li></ul><ul><li>Barnevern 16 enheter 143 Inst.plasser 307 Fost.hj.pl. 155 Hj.bas.pl. </li></ul>Side Helhetlig barnevern Vestfold / 18.05.11 Antall barn/unge i tiltak i 2010 Statlig Kommunal Privat Institusjon (akutt/langtid) 492 - 213 Fosterhjem 599 1441 + 312 (forst.) 85 Andre hjemmebaserte 643 - - SUM 1734 1753 298
 • 9. Prioriterte mål Bufetat-2011 <ul><li>Kvalitet </li></ul><ul><li>Likeverd </li></ul><ul><li>Kommunesamarbeid </li></ul><ul><li>____________ </li></ul><ul><li>Budsjett </li></ul>Side Helhetlig barnevern Vestfold / 18.05.11 UTKAST TIL FOILSETT, pr. 10.1.2011 / Side Plankonferansen 2010 / 18.05.11
 • 10. Antall alle klienter utvikling pr formål Side Helhetlig barnevern Vestfold / 18.05.11
 • 11. Dekningsgrad Bufetat på landsbasis Side Helhetlig barnevern Vestfold / 18.05.11
 • 12. Dekningsgrad Bufetat region sør pr fagteam Side Helhetlig barnevern Vestfold / 18.05.11
 • 13. VESTFOLD <ul><li>Økning i undersøkelser 2004 - 2009 : 1134 - 1619 </li></ul>Side Helhetlig barnevern Vestfold / 18.05.11 3 Barnevernenheter 2 regionale Institusjon ungdom Institusjon akutt ungdom Inst foreldre og barn Foster-hjem Hjemme-basert ANTALL BARN I 2010 (totalt 409 barn) 49 82 27 120 131
 • 14. Fordeling private institusjonsplasser pr 31.12.2010 Side Helhetlig barnevern Vestfold / 18.05.11
 • 15. Kommunale egenandeler 2007-2010 Side Helhetlig barnevern Vestfold / 18.05.11   2007 2008 2009 2010 Totalt fra kommunene i Vestfold 39 663 555 43 321 355 49 248 502 55 187 718 Region sør totalt 162 188 000 167 378 000 188 109 000 195 475 345 Vestfold-andel av region sør 24,5 % 25,9 % 26,2 % 28,2 %
 • 16. VESTFOLD - sett fra Bufetat, region sør <ul><li>aktivitetsvekst i snitt fra 2004 på 5,4 % (5,3%) </li></ul><ul><li>38% av alle plasseringer kommer akutt (26%) </li></ul><ul><li>En analyse av 552 barn som flyttet ut av Bufetats tiltak i 2009 viser at barn fra Vestfold har flyttet 0,99 ganger. (1,1) </li></ul>Side Helhetlig barnevern Vestfold / 18.05.11
 • 17. Utvikling nye akutt-saker ift til alder og plassering i hjem/institusjon 2008-2009-2010 Side Helhetlig barnevern Vestfold / 18.05.11
 • 18. Fordeling av flyttinger for 153 ungdommer som flyttet ut i 2009 og er 18 år eller mer Side Helhetlig barnevern Vestfold / 18.05.11
 • 19. Kvalitet er at tjenesten våre <ul><li>er virkningsfulle </li></ul><ul><li>er trygge og sikre </li></ul><ul><li>involverer brukerne og gir dem innflytelse </li></ul><ul><li>er samordnet og preget av kontinuitet </li></ul><ul><li>utnytter ressursene på en god måte </li></ul><ul><li>er tilgjengelig og rettferdig fordelt </li></ul>Side Helhetlig barnevern Vestfold / 18.05.11 Side
 • 20. <ul><li>Det handler om kultur og måten vi gjør ting på </li></ul><ul><li>Det handler om kvalitet og det vi leverer </li></ul>Side Helhetlig barnevern Vestfold / 18.05.11 Side
 • 21. Møte brukernes behov – nå og i framtiden <ul><ul><ul><li>Jeg får hjelp til å mestre mine problemer selv </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Jeg opplever at hjelpen nytter </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Vi får hjelp når vi trenger den </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Jeg oppfatter godt samarbeid mellom ulike hjelpere </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Jeg føler meg verdifull og delaktig i beslutningene om meg </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Vi er trygge på at barnet vårt blir godt ivaretatt </li></ul></ul></ul>Side Helhetlig barnevern Vestfold / 18.05.11 Side

Related Documents