Natjecanja školskih
prometnih jedinica
Natjecanja školskih prometnih jedinica
Natjecanja ŠPJ-a organizira policija u suradnji s Hrvatskim autoklubom i
temeljnim ...
Natjecanja školskih prometnih jedinica
pružiti mogućnost javnog prikazivanja djelovanja školskih
prometnih jedinica kako b...
Natjecanje školskih prometnih jedinica
Natjecanje se sastoji od:
- pismenog dijela
- praktičnog dijela
Natjecanje školskih prometnih jedinica
Pismeni dio natjecanja:
- prema testovima sastavljenima u Hrvatskom autoklubu provj...
of 5

Natjecanja školskih prometnih jedinica

Published on: Mar 3, 2016
Published in: Education      


Transcripts - Natjecanja školskih prometnih jedinica

  • 1. Natjecanja školskih prometnih jedinica
  • 2. Natjecanja školskih prometnih jedinica Natjecanja ŠPJ-a organizira policija u suradnji s Hrvatskim autoklubom i temeljnim autoklubovima. Najuspješnije ekipe nagrađuju se prigodnim poklonima.
  • 3. Natjecanja školskih prometnih jedinica pružiti mogućnost javnog prikazivanja djelovanja školskih prometnih jedinica kako bi se mogli uspoređivati u usvojenom znanju i postupanju s drugim vršnjacima potaknuti i druge osnovne škole na osnivanje školskih prometnih jedinica i usvajanje prometne kulture Cilj natjecanja:
  • 4. Natjecanje školskih prometnih jedinica Natjecanje se sastoji od: - pismenog dijela - praktičnog dijela
  • 5. Natjecanje školskih prometnih jedinica Pismeni dio natjecanja: - prema testovima sastavljenima u Hrvatskom autoklubu provjerava se teoretsko znanje o prometnim pravilima i prometnim znakovima