HOE VERTEL JE OVERAL DEZELFDE BOODSCHAP:
AAN KLANTEN EN AAN MEDEWERKERS
Communicatiemedewerkers
Content managers
Redactie
Communicatie extern: de belofte
Hoe is dat aan medewerkers verteld?
Geïntegreerd/elkaar versterkend is dé kracht
Magazine
Achtergrond/
dossier
Intran...
CONTENT
STRATEGIE
Wat is een contentstrategie
Content Strategie biedt richtlijnen
voor het beheer van bestaande content.
Contentstrategie...
Klant- en medewerkercontactstrategie
Contentstrategie
Kanaalstrategie
Klant- en kenniscommunicatieprocessen
Content
m...
Klant- en
medewerker
contactstrategie
Content-strategie
Corporate
communicatie
Identiteit van
de organisatie
Chann...
Het vertrekpunt van de contentstrategie vormen de ankers:
Naam en vorm Robeco
Duiding van het domein The investment engi...
Topprioriteit: klant centraal
anders kijken anders doen
Tijdig en transparant Thought Leader
Gelijkwaardigheid: Interaction Leader
Content is desired, biedt maatwerk
en is wederkerig.
Ondersteunt de relatie met
...
Kaders: diepgang content
Doelgroep
Particulier
Adviseur intermediair
Gatekeeper
Consultant/adviseur
Niveau
Informat...
Medewerkercontactstrategie Contentstrategie Kanaalstrategie
Doelen en strategie, elke medewerker:
§Weet wat er om hem/ha...
KANAAL
STRATEGIE
Bedrijfsstrategie
Klant- en medewerkercontactstrategie
Kanaal/omnichannelstrategie
Contentstrategie
Contentmanagement ...
inlener uitzendkracht
Persoonlijk Internet
Het persoonlijke
kanaal voor 'de
match' en
duurzame
klanterelaties
(bezo...
Positionering Toepassing
Integrale loket
Informatievoorziening
Verleiden
E-diensten
Inzage
Vraagbaak
Beantwoordt vr...
Positionering Toepassing
Integraal loket O.a. aanvragen,
meldingen, statusinformatie
Internet
Bezoek
Telefoon
Post
...
Dashboard
Onderzoeks-dimensies
Kanaal-tevredenheid.
Voorkeur
bekendheid
Kosten Klant-bereikbaarheid
Kanaalgebruik Kn...
CONTENT MANAGEMENT
ORGANISATIE
Contentstrategie
Verbetercirkel
Kwaliteitscontrole
Content maken
…%
…%
…%
…%
…%
…%
…%
…%
Samenwerken in managen content
Hoofd Communicatie
Balie Internet Telefonie
Kanaal coördinator Kanaal coördinator Kanaal...
Kanalen
Corporate
Communicatie
Externe Communicatie
Interne Communicatie
Voorlichting
CMO
Hoofd
Informatie-special...
Interne Communicatie Manager Interne
Communicatie
Communicatieregie Realisatie & Planning Content &
Channelmanagement
...
Contentstrategie
Verbetercirkel
Kwaliteitscontrole
Content maken
…%
…%
…%
…%
…%
…%
…%
…%
Atie de Heer
06-51440014
atie@datadirection.nl
Data Direction
Gebouw Castellum
Loire 116-B
2491 AJ Den Haag
070-320...
Hoe vertel je overal dezelfde boodschap: aan klanten en aan medewerkers?
Hoe vertel je overal dezelfde boodschap: aan klanten en aan medewerkers?
Hoe vertel je overal dezelfde boodschap: aan klanten en aan medewerkers?
of 29

Hoe vertel je overal dezelfde boodschap: aan klanten en aan medewerkers?

Om elke dag enthousiast en gemotiveerd te werken met en voor klanten moeten medewerkers het verhaal heel goed kennen. Ze moeten nu immers als geen ander de dialoog met klanten, prospects en stakeholders aangaan en vasthouden. Medewerkers het verhaal te laten vertellen aan klanten met dezelfde boodschap als de website, social media, het magazine en Facebook kan niet zonder een goede contentstrategie. Dat kan zeker niet zonder het zorgvuldig en duurzaam managen van content voor de interne én de externe doelgroepen.
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Marketing      


Transcripts - Hoe vertel je overal dezelfde boodschap: aan klanten en aan medewerkers?

 • 1. HOE VERTEL JE OVERAL DEZELFDE BOODSCHAP: AAN KLANTEN EN AAN MEDEWERKERS
 • 2. Communicatiemedewerkers Content managers Redactie
 • 3. Communicatie extern: de belofte
 • 4. Hoe is dat aan medewerkers verteld? Geïntegreerd/elkaar versterkend is dé kracht Magazine Achtergrond/ dossier Intranet Nieuws/ ontwikkelingen Triggerende flyer nieuwsgierigheid op te wekken Een boodschap van verschillende kanten belicht Homepage take over + start bericht: intranet ‘Oproep’ interne sociaal media ‘Intranet Games/kennis testen E-zine Korte cases (video) Narrowcasting ‘verkopen’ magazine Recap / Resultaat intranet
 • 5. CONTENT STRATEGIE
 • 6. Wat is een contentstrategie Content Strategie biedt richtlijnen voor het beheer van bestaande content. Contentstrategie is de kunst van het plannen, organiseren en op peil houden van goede content. Contentstrategie is het planmatig en duurzaam bepalen hoe content effectief kan bijdragen aan de (merk)waarden en bedrijfsdoelstellingen van de organisatie. De planmatige aanpak van de productie, publicatie en het beheer van nuttige, bruikbare content. In de contentstrategie bepaal je welke inhoudelijke content je inzet en op welk moment en via welk kanaal. Contentstrategie is de kapstok voor je organisatie om effectief online te communiceren en te interacteren met je doelgroepen. In een omgeving die permanent in ontwikkeling is. In een contentstrategie leg je de strategische keuzes vast die je via content marketing ten uitvoer brengt.
 • 7. Klant- en medewerkercontactstrategie Contentstrategie Kanaalstrategie Klant- en kenniscommunicatieprocessen Content management Kanaal management Contentarchitectuur Contentarchitectuur Strategisch Tactisch Operationeel
 • 8. Klant- en medewerker contactstrategie Content-strategie Corporate communicatie Identiteit van de organisatie Channel Planning Campagnes, merken, producten en diensten Image strategie Kanaal-management Omnichannel managen van kanalen Content-architectuur Content-management Ontwikkelen, publicatie en beheren van content Content creatie Ontwikkelen en redigeren Publiceren Publiceren en beheren Design Vormgeving / interaction design Doel organisatie
 • 9. Het vertrekpunt van de contentstrategie vormen de ankers: Naam en vorm Robeco Duiding van het domein The investment engineers Duiding van het onderscheid Anders kijken anders doen Bewijs Gedrag, product en service
 • 10. Topprioriteit: klant centraal anders kijken anders doen Tijdig en transparant Thought Leader
 • 11. Gelijkwaardigheid: Interaction Leader Content is desired, biedt maatwerk en is wederkerig. Ondersteunt de relatie met een wederzijds respect. Leidend: Thought Leader Content is spraakmakend, interactief, inspirerend en initieert discussie. Onderscheidend: Trendwatcher Content is aantrekkelijk, begrijpelijk en op kennisniveau (taal) van de klant (K&KCP). Noodzakelijk: Basis op orde Content over productportfolio is consistent en informatief. Kosten / inspanning Effect Topprioriteit: klant centraal: §x% dekking op alle vragen en behoefte van klanten via onze eigen kanalen. § Waardering voor content: x. Tijdig en transparant: §Binnen x dagen onze klanten informeren over belangrijke ontwikkelingen. §Klanten waarderen deze tijdigheid en openheid met een: x. Thought Leadership: §Met x publicaties per jaar willen wij een discussie binnen ons vakgebied initiëren via de financiële media (print & digitaal). §Deze discussie wordt door x mensen gevolgd / overgenomen. §Onze klanten herkennen ons als spraakmakende trendsetter op onze thought leadership onderwerpen.
 • 12. Kaders: diepgang content Doelgroep Particulier Adviseur intermediair Gatekeeper Consultant/adviseur Niveau Informatie Informatief Achtergrond Vakinhoudelijk Vakinhoudelijk Relatie/wordt gekoppeld aan Wordt naar keuze van de lezer gekoppeld aan achtergrond > lees meer Informatief fungeert als toeleidingscontent naar achtergrond Geen Geen
 • 13. Medewerkercontactstrategie Contentstrategie Kanaalstrategie Doelen en strategie, elke medewerker: §Weet wat er om hem/haar heen gebeurt. Kent de context, de doelen, de normen en waarden en is volledig op de hoogte van wat er speelt. Werk, elke medewerker: §Weet en voelt zich volledig ondersteunt in zijn werkzaamheden en uitoefening van zijn/haar vak. §Is zich bewust van de omgeving en de effecten van de handelingen en communicatie met de doelgroepen waar hij/zij mee te maken heeft. Baan, elke medewerker: §Heeft een actueel inzicht in werktijden, inkomen en perspectief. §Wordt gestimuleerd in groei en ontwikkeling. §Voelt zich gehoord en serieus genomen. §Kan altijd en overal in contact staan met collega's. 2 3 1 Leidinggevenden (interactie) Digitaal (interactie) Print (ondersteunend)
 • 14. KANAAL STRATEGIE
 • 15. Bedrijfsstrategie Klant- en medewerkercontactstrategie Kanaal/omnichannelstrategie Contentstrategie Contentmanagement Kanaalmanagement Potentële klanten
 • 16. inlener uitzendkracht Persoonlijk Internet Het persoonlijke kanaal voor 'de match' en duurzame klanterelaties (bezoek/vestiging) Het primaire kanaal voor servicevragen, en het bieden van inzicht en overzicht Mijn X Internet Social Media Persoonlijk Social Media Het initiële kanaal voor servicevragen, en het bieden van inzicht en overzicht Mijn X Het verbindende en kennisdelende kanaal dat inzicht geeft in (klant)voorkeuren, meningen en opinies Het persoonlijke kanaal als het niet anders kan en voor (opleiding)advies (vestiging) Het verbindende en kennisdelende kanaal dat inzicht geeft in baanvoorkeuren, meningen en opinies Vestiging Vestiging
 • 17. Positionering Toepassing Integrale loket Informatievoorziening Verleiden E-diensten Inzage Vraagbaak Beantwoordt vragen Zet door naar BO indien materiekennis vereist is. Biedt hulp bij e-diensten Identificerend Formaliserend Wettelijk verplichte zaken Voorlichting (w.o. ook brochures etc.) daar waar het niet anders kan. Formaliserend Maken en vastleggen afspraken Bevestigen officiële zaken Beantwoorden van vragen Service centrum Persoonlijke contact Wettelijke verplichte persoonlijke publieksdienst Situatie scan Inzicht verkrijgen als situatie daar om vraagt Alert Bij calamiteiten en incidenten Internet Telefonie Post E-mail Balie Thuisbezoek Social
 • 18. Positionering Toepassing Integraal loket O.a. aanvragen, meldingen, statusinformatie Internet Bezoek Telefoon Post Social Integraal loket O.a. statusinformatie & gegevenslevering Dienstencentrum O.a. re-integratie, keuren, verifiëren* Dienstencentrum O.a. advies contact regiodirecteur Intelligente assistent O.a. algemene informatie & regisseren spreekuur Intelligente assistent O.a. algemene informatie & verwijzingen Formalisatie* O.a. beschikkingen Formalisatie* O.a. beschikkingen Opleiden Leren, coachen, verwijzen, antwoorden Netwerken Netwerk met collega’s, achtergrond m.b.v. webinars Werknemer Werkgever Werknemer Werkgever Werknemer Werkgever Werknemer Werkgever Werknemer Werkgever * wettelijk verplicht
 • 19. Dashboard Onderzoeks-dimensies Kanaal-tevredenheid. Voorkeur bekendheid Kosten Klant-bereikbaarheid Kanaalgebruik Knelpunten & klachten Benchmark Interne kosten Normen UWV Div rapportages met aantal en soort afspraken AG/WW incl uitval Spobilo incidenten bezoekers FMIS RAB /afspraken Klachten rapportage Benchmark F&I,ICT vd Most Peoplesoft Listman. Uitval: F&I, TPG TNT innight C&C listman. Primair proces F&I, PostNL innight ICT,C&C listman. Primair proces Klachten rapportage Benchmark Interne kosten Peoplesoft KCC Calvi KCC Calvi Klachten rapportage Benchmark interne kosten Q-go sitetrack Moniforce Q-go sitetrack Moniforce Klachten rapportage Klanttevredenheidsonderzoek kanalen Benchmark interne kosten Moniforce Moniforce Klachten rapportage Persoonlijk Post Telefoon Internet Social
 • 20. CONTENT MANAGEMENT ORGANISATIE
 • 21. Contentstrategie Verbetercirkel Kwaliteitscontrole Content maken …% …% …% …% …% …% …% …%
 • 22. Samenwerken in managen content Hoofd Communicatie Balie Internet Telefonie Kanaal coördinator Kanaal coördinator Kanaal coördinator Communicatie Redacteuren Kanaal coördinator Kanaal coördinator Kanaal coördinator Materie-deskundigen Materie-deskundigen Materie-deskundigen
 • 23. Kanalen Corporate Communicatie Externe Communicatie Interne Communicatie Voorlichting CMO Hoofd Informatie-specialist Traffic-manager Redactie Publicatie Roll call: dagstart Telefonie E-mail/webcare Internet/intranet Brieven Marketingmanagement Productmanagement Servicemarketeer E-commerce Pakketten Marketingmanagement Marketingmanagement Productmanagement Productmanagement Marktmanagement Servicemarketeer Servicemarketeer Communicatie Marktmanagement Communicatie Marktmanagement Communicatie Coördinator Coördinator Coördinator Coördinator per kanaal
 • 24. Interne Communicatie Manager Interne Communicatie Communicatieregie Realisatie & Planning Content & Channelmanagement Hoofd Communicatieregie Sr. Communicatieregisseur Communicatieregisseur Hoofd Realisatie & Planning Sr. Realisatiemanager Realisatiemanager Hoofd Content & Channelmanagement 1 1 1 1 4 4 3 3 Contentmanagement Dialoogmanagement Kanaalmanagement Teamleider Contentmanagement Sr Communicatieregisseur Tekstschrijvers 1 2 1 Sr. Dialoogmanager Dialoogmanager Hoofd Content & Channelmanagement 3 2 6 Vertaler/tekstschrijver Kanaalstrateeg Sr. Publicist Publicist 3 2 3 4
 • 25. Contentstrategie Verbetercirkel Kwaliteitscontrole Content maken …% …% …% …% …% …% …% …%
 • 26. Atie de Heer 06-51440014 atie@datadirection.nl Data Direction Gebouw Castellum Loire 116-B 2491 AJ Den Haag 070-3207700 www.datadirection.nl Als je in aanmerking wilt komen voor een gratis exemplaar van dit boek, laat dan je visitekaartje achter bij de balie. Zo lang de voorraad strekt!

Related Documents