Intuice a kreativita PhDr. Jan Benda Odyssey Network PROFI ŽENA 2 rozvoj podnikatelských kompetencí žen
<ul><li>Mapa budoucnosti </li></ul><ul><li>Co je to intuice? </li></ul><ul><li>Jak intuice promlouvá? </li></ul><ul><li>6 ...
 
<ul><li>Přidržíme-li se popisu Carla Gustava Junga, můžeme intuici charakterizovat jako schopnost „mimovědomého vnímání“. ...
<ul><li>Intuitivní informace přicházejí velmi často skrze nejrůznější pocity. Někdy jednoduše „cítíte“, která volba je pro...
<ul><li>V některých případech je možné intuici zaznamenat ve formě „hlasu“ nebo neobvyklé myšlenky, jež vstoupí do vědomí ...
<ul><li>K mnoha lidem intuice spontánně přichází ve formě „vizí“, nenadálých představ, obrazů, někdy zcela konkrétních a „...
<ul><li>Tento poslední svébytný způsob rozeznávání intuice ilustrujeme příběhem: Když 1. dubna 1949 dopisoval C. G. Jung p...
<ul><li>Bílá barva umožňuje hovořit jen o faktech, číslech, potřebách a nedostatcích. S bílým kloboukem na hlavě se ptáme ...
<ul><li>Červená barva je barvou pocitu. Myslitel se oprostí od faktů a dává najevo svůj pocit, který z problému má, projev...
<ul><li>Specialitou černého klobouku je kritické hodnocení. Jeho nositel je povinen nahlížet na problém se všemi možnými n...
<ul><li>Žlutá je barva slunce. Podněcuje nositele k optimismu. Myslitel se žlutým kloboukem na hlavě se soustředí výhradně...
<ul><li>Zelený klobouk je zdrojem kreativního myšlení. Nositelé tohoto klobouku jsou zplnomocněni k tomu, aby přednášeli j...
<ul><li>Modrý klobouk signalizuje řídící funkci. Myslitel s modrou barvou na hlavě organizuje celé myšlení. Je dirigentem ...
of 14

Prezentace intuice a kreativita

Published on: Mar 4, 2016


Transcripts - Prezentace intuice a kreativita

 • 1. Intuice a kreativita PhDr. Jan Benda Odyssey Network PROFI ŽENA 2 rozvoj podnikatelských kompetencí žen
 • 2. <ul><li>Mapa budoucnosti </li></ul><ul><li>Co je to intuice? </li></ul><ul><li>Jak intuice promlouvá? </li></ul><ul><li>6 klobouků </li></ul>PROFI ŽENA 2 OBSAH Intuice a kreativita Intuice a kreativita
 • 4. <ul><li>Přidržíme-li se popisu Carla Gustava Junga, můžeme intuici charakterizovat jako schopnost „mimovědomého vnímání“. Intuice umožňuje přímý celostní vhled do podstaty věcí. Umožňuje rychle odhadovat situaci a rozhodovat se ve složitých situacích, na něž rozumové uvažování nestačí. Díky intuici máme pocit, že víme, aniž dokážeme říci, „jak“ to víme. Podle současných výzkumů je intuice zřejmě podmíněna zkušeností v dané oblasti. Hraje významnou úlohu ve vědeckém objevování, v obchodě, leadershipu, ale také v umění a v každé tvořivé činnosti. </li></ul>
 • 5. <ul><li>Intuitivní informace přicházejí velmi často skrze nejrůznější pocity. Někdy jednoduše „cítíte“, která volba je pro vás ta pravá. Jindy se objeví naopak pocit nedůvěry nebo obavy. Chcete-li při rozhodování následovat intuici, stačí se mnohdy zeptat: „Přinese mi tato volba vnitřní úlevu?“, „Cítím příjemné vzrušení, když si představím tuto možnost?“ Mrazení v zádech, tíha, která na vás padne, kámen v žaludku a další „divné“ pocity a vnitřní nekomfort mohou být skvělým vnitřním kompasem a kanálem, jímž promlouvá intuice. V rámci projektu Profižena společnosti Odyssey je seznámení s tímto zdrojem vnitřní moudrosti věnován speciální kurz nazvaný „ Focusing “. </li></ul>
 • 6. <ul><li>V některých případech je možné intuici zaznamenat ve formě „hlasu“ nebo neobvyklé myšlenky, jež vstoupí do vědomí neznámo odkud. Není to ono běžné vnitřní mluvení ani to není výsledek našeho racionálního uvažování. O takové informaci obvykle říkáme: „To by mně ani ve snu nenapadlo!“. Záblesk náhlého vhledu. Může to být ale i nepříjemná nutkavá myšlenka, která nám naopak nejde z hlavy, přestože sami sebe uklidňujeme a vysvětlujeme si, že ona myšlenka odporuje rozumu a je nesmyslná. Intuice přichází ke slovu, když dokážeme utišit přemýšlení a jen si v duchu formulujeme jednoduché otázky jako „Co bych měl teď udělat?“. Pokud vás zajímá tato cesta, doporučujeme vám seznámit se například s  meditací nebo s metodou „ Thinking At the Edge “. </li></ul>
 • 7. <ul><li>K mnoha lidem intuice spontánně přichází ve formě „vizí“, nenadálých představ, obrazů, někdy zcela konkrétních a „realistických“, jindy majících skrytý, symbolický význam. V našem kurzu se seznámíme s postupy umožňujícími záměrně popustit uzdu fantazii a kreativitě a otevřít se věcem podvědomým, ať už pocházejí z vlastní zkušenosti nebo zkušenosti našich předků, jež se zjevuje prostřednictvím archetypálních symbolů a příběhů. Poslouží nám k tomu zvláště imaginace a šamanské putování . </li></ul>
 • 8. <ul><li>Tento poslední svébytný způsob rozeznávání intuice ilustrujeme příběhem: Když 1. dubna 1949 dopisoval C. G. Jung právě článek týkající se symbolu ryby, podávala se u nich k obědu ryba. Téhož dne odpoledne navštívila Junga bývalá pacientka a přinesla mu obrázek ryby. Večer mu pak někdo ukazoval látku s výšivkou ryby. A příští ráno mu jiný pacient vyprávěl sen o rybě. Jung si poznamenal tuto zvláštní shodu náhod. Když šel pak na procházku, na hrázi jezera ležela ryba. Možná by si všech těch ryb jindy ani nevšiml, kdo ví? Někdy se k nám ale vnější události zdají zvláštním způsobem promlouvat a my tak nalézáme v nejrůznějších detailech a náhodách individuální smysl a význam . I to je cesta, jíž může intuice promlouvat: všímavost k tomu, co v nás a okolo nás probíhá v přítomném okamžiku. Jednou z bran k této cestě je meditace . </li></ul>
 • 9. <ul><li>Bílá barva umožňuje hovořit jen o faktech, číslech, potřebách a nedostatcích. S bílým kloboukem na hlavě se ptáme na doplňující otázky, které ještě chybí, opět jen informačního a datového charakteru. Myslitel s bílým kloboukem by měl napodobovat počítač, který se jen ptá na data, sbírá je a nepřisuzuje jim ani interpretace, ani názory. Bílá barva je barva nestrannosti. </li></ul>
 • 10. <ul><li>Červená barva je barvou pocitu. Myslitel se oprostí od faktů a dává najevo svůj pocit, který z problému má, projevuje svou intuici. Pocity jsou pro myšlení velmi důležité, proto je jim vyhrazena jedna perspektiva. Je nutné pocity a intuici každého individuálně pojmenovat, aby se nezpozorovaná a neidentifikovaná nestala v celém průběhu řešení blokem. Červený klobouk zviditelňuje pocity. Umožňuje použít v procesu řešení emoce. Nositel klobouku není povinen komentovat a zdůvodňovat své pocity. </li></ul>
 • 11. <ul><li>Specialitou černého klobouku je kritické hodnocení. Jeho nositel je povinen nahlížet na problém se všemi možnými negativními důsledky. CO by se stalo, kdybychom problém nevyřešili? Kde se najdou při realizaci řešení problémy? Jaké jsou hlavní nedostatky, omyly, chyby nabízeného řešení? Nositel černého klobouku je &quot;advokátem diaboli&quot;. Nejde ovšem o to, aby byl černokloboučník podněcovatelem a vyvolavatelem sporů a hádek. Jeho hlavním cílem je přinést do řešení problému konstruktivní dávku skepticismu a pragmatismu. </li></ul>
 • 12. <ul><li>Žlutá je barva slunce. Podněcuje nositele k optimismu. Myslitel se žlutým kloboukem na hlavě se soustředí výhradně na všechna pozitiva a hodnoty, jež se sebou problém a jeho řešení přinášejí. Návrhy zpod žlutého klobouku jsou konstruktivní. Nevycházejí z pozitivní euforie, ale spíše z vědomého optimismu. Zkoumají se přednosti a hodnoty a myslitelé se přitom pokoušejí tyto hodnoty opřít o konkrétní argumenty. Pod žlutým kloboukem se rodí sny. Zde je místo pro logický pozitivní přístup. </li></ul>
 • 13. <ul><li>Zelený klobouk je zdrojem kreativního myšlení. Nositelé tohoto klobouku jsou zplnomocněni k tomu, aby přednášeli jakékoli nápady k realizaci. </li></ul><ul><li>Je možné si zelený klobouk nasadit a mlčet. Taková pauza je tvůrčí a je sama o sobě kreativní. Zelený klobouk má právo mlčky probírat myšlenky a přemýšlet, zda neexistují ještě jiné alternativy. Zelený klobouk je symbolem laterálního myšlení. </li></ul>
 • 14. <ul><li>Modrý klobouk signalizuje řídící funkci. Myslitel s modrou barvou na hlavě organizuje celé myšlení. Je dirigentem orchestru. On rozhoduje, který klobouk si kdo nasadí. On udává tón hry. Modrý klobouk vypracovává závěry, shrnutí, zapisuje podněty. Je to klobouk facilitátora, a proto je určen výhradně jen jednomu člověku. Je to klobouk nadhledu, objektivity a praxe. </li></ul>

Related Documents