IIOSS PREZENTACIJA PRIVREDNA KOMORA SARAJEVOTransformation Professionals 08.12. 2009 ...
-Predstavljanje Učesnika - Razlog dolaska i OčekivanjaTransformation Professionals 08.12. 2009 ...
IIOSS UVOD ašto Japan ? ta je učinilo Japan 2 svjetskom ekonomijom ? oncept Zero Efekat (Vizija...
ŠTA JE IIOSS ? Japanska kompanija iz Tokija (CEO Seitaro Ishi) Nova, jedinstvena i inovativn...
PREDNOSTI IIOSS-a Na automatizovan softverski način se postavlja dijagnoza (nema više nag...
 IIOSS Misija: Obezbjediti kompanijama dijagnostičke i terapeutske alatke i usluge koje će dramatično poboljšati njih...
KAKO?Transformation Professionals 08.12. 2009 Confidential/Proprietary Slide-7
 description analysis transformation … of businessTransformation Professionals 08.12. 20...
 description  analysis  transformation ...
IIOSS Business Model IIOSS Diagnostic IIOSS Transformation ...
IIOSS Product Introduction Organization Profiler (OP) Management Profiler (MP) ...
IIOSS SeiJuku™ Organization Profiler 1/2  hat does IIOSS Organization Profiler (OP) does? kazuje gdje je va...
IIOSS SeiJuku™ Organization Profiler  2/2 Group Diagnoses with management team  Grupni Pregled Vaše Ko...
IIOSS Management Profiler (MP) YOUR Style : ...
IIOSS MODEL ŽIVOTNOG CIKLUSA FAZE i ZIDOVI (Kabe)Transformation Professionals 08.12. 2009 ...
IIOSS Seijuku Lifecycle Model Koliko je stara vaša kompanija? IIOSS Organization Lifecycle model ...
IIOSS Seijuku Lifecycle and Organization dje ste Vi sada ? - Šta se dešava? -...
IIOSS SeiJuku Lifecycle Model SeiJuku (“Prime stage”) ...
SEIJUKU LIFECYCLE  description  analysis  transformation ...
SEIJUKU LIFECYCLE  description  analysis  transformation ...
SEIJUKU LIFECYCLE  description  analysis  transformation ...
SEIJUKU LIFECYCLE  description  analysis  transformation ...
SEIJUKU LIFECYCLE  description  analysis  transformation ...
SEIJUKU LIFECYCLE  description  analysis  transformation ...
SEIJUKU LIFECYCLE  description  analysis  transformation ...
SEIJUKU LIFECYCLE  description  analysis  transformation ...
SEIJUKU LIFECYCLE  description  analysis  transformation ...
SEIJUKU LIFECYCLE  description  analysis  transformation ...
SEIJUKU LIFECYCLE  description  analysis  transformation ...
SEIJUKU LIFECYCLE  description  analysis  transformation ...
SEIJUKU LIFECYCLE  description  analysis  transformation ...
SEIJUKU LIFECYCLE  description  analysis  transformation ...
SEIJUKU LIFECYCLE  description  analysis  transformation ...
SEIJUKU LIFECYCLE  description  analysis  transformation ...
ORGANIZACIONI MODEL IIOSSTransformation Professionals 08.12. 2009 Confidential/Proprietary Sli...
IIOSS  Organization Model Based on research and development effort let by Chief Product Officer (Z. Kuzm...
Lifecycle and Organization (10 Entities) ...
10 karakteristika po Fazama poslenik Opstanak /Zaposlen /Glas za promjene /Poboljšana sposobnost /Samo-zaš...
10 Karakteristika po fazama agrada Sve ili ništa /Svrstano s prodajama /Novi sistem (nepostojanost) /Povezano sa...
SEIJUKU LIFECYCLE  description  analysis  transformation ...
TEN ENTITIES  description  analysis  transformation ...
TEN ENTITIES  description  analysis  transformation ...
TEN ENTITIES  description  analysis  transformation ...
Transformation Professionals TEN ENTITIES  description ...
Transformation Professionals TEN ENTITIES  description ...
Transformation Professionals TEN ENTITIES  description ...
Transformation Professionals TEN ENTITIES  description ...
Transformation Professionals TEN ENTITIES  description ...
Transformation Professionals TEN ENTITIES  description ...
Transformation Professionals TEN ENTITIES  description ...
Transformation Professionals TEN ENTITIES  description ...
Transformation Professionals TEN ENTITIES  description ...
Transformation Professionals TEN ENTITIES  description ...
IIOSS Organization Model Management (One of 10 entities) ...
Roles of Management & IIOSS Basic Style Accomplisher Regulator Creator ...
IIOSS Management Styles Basic Relationship Process Resu...
IIOSS Management Styles Profiler Ovo nije mjerenje Dobar – Loš, ...
IIOSS Management Styles Compatibility How compatible each style makes? ...
IIOSS Management Style Model through Lifecycle ominant (and sub-dominants) stilovi se mijenjaju tokom život.cikl. ...
Test Marketing Result : MP anagement Style / Mismanagement Style Distribution of 150 executivesTransformation Prof...
TRANSFORMACIJE HARMONIZACIJA = WATransformation Professionals 08.12. 2009 ...
Harmonization Model  description  analysis  transformation ...
Transformation Professionals MISSION FOR GLOBAL COMPANIES  Misija: Šta će Organizacija da radi, U k...
MISSION FOR GLOBAL COMPANIES ENTITIES for MISSION ...
Harmonization Model - Mission Misija: Šta će organizacija daradi, glavni pravac kuda će da ide  Jasnoća Pravca...
Structure FOR GLOBAL COMPANIES ENTITIES for Structure: ...
Harmonization Model - Structure Organization Structure: Rezultat odnosa izmedju svih entiteta  Konfigurac...
Culture FOR GLOBAL COMPANIES ENTITIES for ...
Harmonization Model - Culture Culture: način na koji ljudi misle o pojedinim stvarima kao što su ...
Accountability FOR GLOBAL COMPANIES ...
Harmonization Model - Accountability Accountability: Koji rezultati se očekuju da će osoba isporučiti za ...
IIOSS SIMPTOM KARTETransformation Professionals 08.12. 2009 Confidential/Proprietary Slide-72
Transformation Professionals 08.12. 2009 Confidential/Proprietary Slide-73
BENEFITI ZA KOMPANIJU a brz,efikasan i cijenovno prihvatljiv način utvrdjivanje faze životnog ciklusa i st...
PITANJA I DISKUSIJA PITANJA ? ODGOVORI ! DISKUSIJA ZAKLJUČCI P...
ZAHVALA HVALA NA PAŽNJI ! KONTAKT: Agencija Probenefit Consulting ...
of 76

Prezentacija iioss pk sa

new management consulting methodology
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Business      Education      


Transcripts - Prezentacija iioss pk sa

 • 1. IIOSS PREZENTACIJA PRIVREDNA KOMORA SARAJEVOTransformation Professionals 08.12. 2009 Confidential/Proprietary Slide-1
 • 2. -Predstavljanje Učesnika - Razlog dolaska i OčekivanjaTransformation Professionals 08.12. 2009 Confidential/Proprietary Slide-2
 • 3. IIOSS UVOD ašto Japan ? ta je učinilo Japan 2 svjetskom ekonomijom ? oncept Zero Efekat (Vizija) adoholičari (Znoj) izija + Znoj = Japan No 2 apanski Inžerenjing i Kalifornijska Kreativnost IOSS (15 godina istraživanja, 2 godine testiranja,)Transformation Professionals 0.000 simptoma, 2.000 kompanija u cijelom svijetu 08.12. 2009 Confidential/Proprietary Slide-3
 • 4. ŠTA JE IIOSS ? Japanska kompanija iz Tokija (CEO Seitaro Ishi) Nova, jedinstvena i inovativna metodologija IIOSS Po prvi put u konsultantskom poslu na brz, egzaktan i praktičan način se dijagnosticira stanje kompanije Jedinstvene alatke – Profileri (OP i MP) Reporti OP i MP i Transformacione uslugeTransformation Professionals 08.12. 2009 Kompletan poslovni sistem analiza – dijagnoza – Confidential/Proprietary Slide-4
 • 5. PREDNOSTI IIOSS-a Na automatizovan softverski način se postavlja dijagnoza (nema više nagadjanja) Sveobuhvatan (Holistički) pristup kroz 10 karakterist. Daje jasnu sliku GAP – ova poslovanja i simptoma bolesti Kompanija Ukazuje na mjere poboljšanja (Road Map)Transformation Professionals 08.12. 2009 Confidential/Proprietary Slide-5
 • 6.  IIOSS Misija: Obezbjediti kompanijama dijagnostičke i terapeutske alatke i usluge koje će dramatično poboljšati njihove sveukupne performance postajući globalni.Transformation Professionals 08.12. 2009 Confidential/Proprietary Slide-6
 • 7. KAKO?Transformation Professionals 08.12. 2009 Confidential/Proprietary Slide-7
 • 8.  description analysis transformation … of businessTransformation Professionals 08.12. 2009 Confidential/Proprietary Slide-8
 • 9.  description  analysis  transformation business disharmony diagnosis treatment entities and relationships business in harmony ORGANIZATION ENTITY TRANSFORMATION PROFILER PROFILERS CONSULTING  Dijagnoza dobi & Dijagnozom  Dubok tretman entiteta Zdravlja DisharmonijaTransformation Professionals 08.12. 2009 Confidential/Proprietary Slide-9
 • 10. IIOSS Business Model IIOSS Diagnostic IIOSS Transformation IIOSS Basic Model Tools Services Organization Profiler On-Site Diagnosis Management Profiler SeiJuku Lifecycle Model Vision/Mission Creation (Product/Technology Profiler) Organization Model Organization Building (Market/Customer Profiler) Transformation Model Management Accountability (Employee Profiler) Problem Solving IIOSS Diagnose Report IIOSS Chief Product Office IIOSS Professionals IIOSS Symptom Database 10,000 or more and increasingTransformation Professionals 08.12. 2009 Confidential/Proprietary Slide-10
 • 11. IIOSS Product Introduction Organization Profiler (OP) Management Profiler (MP) Basic Four Characteristics Your Score A Accomplisher Action & Result 89.552% R Regulator System & Control 37.313% C Creator Vision & Creation 67.164% Communication & U Uniter Organization 44.776%Transformation Professionals 08.12. 2009 Confidential/Proprietary Slide-11
 • 12. IIOSS SeiJuku™ Organization Profiler 1/2  hat does IIOSS Organization Profiler (OP) does? kazuje gdje je vaša kompanija  Koji su simptomi u toj fazi i šta to znači?  Koliko je zdrava vaša kompanija? Zeleno,Žutio ili Crveno? Zdravstveno stanje u 10 entiteta? Ključni organizational management indicatori • Okruženje / Kultura • Organizaciona Struktura • Mission • Management Accountability  Gdje to vodi i šta će se desiti Koji je pravi put Koje promjene organizacija mora da napravi ako rade OP Profileri? Kao Individualni President by him/her self, General manager, HR, Strategic planning Grupna DijagnozaTransformation Professionals • Company’s management team 08.12. 2009 Confidential/Proprietary Slide-12 •
 • 13. IIOSS SeiJuku™ Organization Profiler  2/2 Group Diagnoses with management team  Grupni Pregled Vaše Kompanije kaocjeline U kojoj fai se nalazi vaša kompanija Koliko je zdrava vaša kompanija Gdje vaša Kompanija ide Koje promjene su esencijalne Analize su dostupne sa statistikama Razni organizational management indicators Group Diagnoses with management team • Management Workshop  Understanding of IIOSS theory  Review results of the CP  Additional diagnostic and group discussion  Action PlanningTransformation Professionals 08.12. 2009 Confidential/Proprietary Slide-13
 • 14. IIOSS Management Profiler (MP) YOUR Style : cA hat do you expect from IIOSS MP ? Creative Accomplisher 1. Pronadji svoj managemnet Stil Basic Four Characteristics Your Score TVOJ basic style (Dominant and sub-dominant style) A Accomplish Action & Result 89.552% er TVOJE radno ponašanje System & R Regulator Control 37.313% Characteristics of YOUR Style from 8 different angles Vision & C Creator Creation 67.164% YOUR Relationship with other different styles Communication U Uniter & Organization 44.776% Job matching with YOUR style 1. Prescription to improve YOUR management style YOUR winning patterns YOUR Mismanagement Style YOUR preporuke za poboljšanje ow does MP work for YOU?  Individual Diagnoses: YOUR own style  Group Diagnoses: Management Team groupTransformation Professionals diagnoses 08.12. 2009 Confidential/Proprietary Slide-14
 • 15. IIOSS MODEL ŽIVOTNOG CIKLUSA FAZE i ZIDOVI (Kabe)Transformation Professionals 08.12. 2009 Confidential/Proprietary Slide-15
 • 16. IIOSS Seijuku Lifecycle Model Koliko je stara vaša kompanija? IIOSS Organization Lifecycle model helps:  Životna dob organizacije (koja faza)  Zdravlje organizacije Symptoms through lifecycle  Simptomi se ponavljau i predvidljivi su  Šta disharmonizira organizaciju ? Šta je važno za Management?Transformation Professionals 08.12. 2009 Confidential/Proprietary Slide-16
 • 17. IIOSS Seijuku Lifecycle and Organization dje ste Vi sada ? - Šta se dešava? - Gdje ste se uputili ? - Kako slijedeći zid (Kabe)izgleda ? oliko ste zdravi ? - Zeleno, Žuto, Crveno ? - Koji dio je dobar , a koji loš ?Transformation Professionals 08.12. 2009 Confidential/Proprietary Slide-17
 • 18. IIOSS SeiJuku Lifecycle Model SeiJuku (“Prime stage”) • Vodjeni tržištem, sa brendom • Najbolje management prakse • Balanans izmedju profit centara HQ • Saturation/Aging Maximimiziranje ROU i vrijednosti Kompanije Transition (“Better create more”) (“Negative growth”?) • Borba izmedju nas (starosjedioci) i njih (novopridošli) • Konzervativnost i • Sukob izmedju kontrole i flexibilnosti izbjegavanja rizika • Prekretnicaza osnivača i Kompaniju • Život na staroj slavi i ne baš puno novih proizvoda Expansion (“More is better”) • Manje pažnje na tržište& • Šanse vode kompaniju više fokus na unutar • Previše prioriteta komapnije • Velika pukotina izmedju planova i realizacije • Veliki administrativni troškoviFormation (“We are in business”)• Rizik je preuzet i Beba se rodila• Proizvod se razvija• Povljene narudžbe Transformation Professionals 08.12. 2009 Confidential/Proprietary Slide-18
 • 19. SEIJUKU LIFECYCLE  description  analysis  transformation SeiJuku Lifecycle Model  Pet (5) Faza  Prenatal, Afterdeath  Kabe (Zid) Izmedju FazaTransformation Professionals 08.12. 2009 Confidential/Proprietary Slide-19
 • 20. SEIJUKU LIFECYCLE  description  analysis  transformation Prenatal Period  Licno Zrtvovanje  tezak rad za malo nagrade  Robovanje Klijentima  Mnogo Grešaka  Probijanje Rokova  Porodjaj KompanijeTransformation Professionals 08.12. 2009 Confidential/Proprietary Slide-20
 • 21. SEIJUKU LIFECYCLE  description  analysis  transformation Prvi Zid  Ocekivanja = Posvecenost  Davanje vlasništva drugimTransformation Professionals 08.12. 2009 Confidential/Proprietary Slide-21
 • 22. SEIJUKU LIFECYCLE  description  analysis  transformation 1. Formation  Licno Zrtvovanje  Veliki rad za malo nagrada  Robovanje Klijentima  Mnogo Grešaka  Probijanje Rokova  Porodjaj KompanijeTransformation Professionals 08.12. 2009 Confidential/Proprietary Slide-22
 • 23. SEIJUKU LIFECYCLE  description  analysis  transformation Drugi Zid  Izvuci se iz “medvjedjeg zagrljaja”Transformation Professionals 08.12. 2009 Confidential/Proprietary Slide-23
 • 24. SEIJUKU LIFECYCLE  description  analysis  transformation 2. Expansion  Vrijeme slave – sve se pretvara u zlato!  Sretni dani, uzbudjenje, mnogo šansi  Ponekad, kompanija se ponaša kao nenavodjeni projektil.Transformation Professionals 08.12. 2009 Confidential/Proprietary Slide-24
 • 25. SEIJUKU LIFECYCLE  description  analysis  transformation Third Kabe  Uzmi Pauzu  Prepoznaj Limite  Nauci rece NE nekim mogucnostimaTransformation Professionals 08.12. 2009 Confidential/Proprietary Slide-25
 • 26. SEIJUKU LIFECYCLE  description  analysis  transformation 3. Transition  najkriticnije vrijeme za napredovanje  Mnogo internih borbi za kontrolu  Nekoliko puteva za osnivaca i Kompaniju  Arogancija,Nekontrolis an rast,centralizovano odlucivanje,nedostatakTransformation Professionals 08.12. 2009 Confidential/Proprietary planova,budzeta,strukt Slide-26
 • 27. SEIJUKU LIFECYCLE  description  analysis  transformation Fourth Kabe  Obuzdaj vatru  Fokusiraj se na dodatni play off  Ne troši energiju na unutrašnje borbeTransformation Professionals 08.12. 2009 Confidential/Proprietary Slide-27
 • 28. SEIJUKU LIFECYCLE  description  analysis  transformation 4. SeiJuku  Kompanija u Harmoniji  Potrebno vjezbanje da bi se ostalo na tron  Mnogi napadi da se preuzme tron  Još uvijek “gladni” novi ljudi i idejaTransformation Professionals 08.12. 2009 Confidential/Proprietary Slide-28
 • 29. SEIJUKU LIFECYCLE  description  analysis  transformation Fifth Kabe  Kriza na cekanju  Mjerenja u “negativnom rastu” Saznaj kako ne preci ovaj zidTransformation Professionals 08.12. 2009 Confidential/Proprietary Slide-29
 • 30. SEIJUKU LIFECYCLE  description  analysis  transformation 5. Saturation  Dostizanje plafona  Organizacioni Zamor  Opadanje.Transformation Professionals 08.12. 2009 Confidential/Proprietary Slide-30
 • 31. SEIJUKU LIFECYCLE  description  analysis  transformation After Termination  Pravna transformacija  Stvarna Smrt.Transformation Professionals 08.12. 2009 Confidential/Proprietary Slide-31
 • 32. SEIJUKU LIFECYCLE  description  analysis  transformation Green Area  Izvrsno zdravlje  Disharmonije su u normali i očekivane  Ostajanje u zelenom iziskuje stalnu pažnjuTransformation Professionals 08.12. 2009 Confidential/Proprietary Slide-32
 • 33. SEIJUKU LIFECYCLE  description  analysis  transformation Yellow Area  Mnogo Disharmonija  Trenutna pažnja  Uobičajeno, intervencija je uspješna.Transformation Professionals 08.12. 2009 Confidential/Proprietary Slide-33
 • 34. SEIJUKU LIFECYCLE  description  analysis  transformation Red Area  Veoma kritično stanje  trenutne akcije  Ponekad se moze spasiti, ali cesto je nemoguce.Transformation Professionals 08.12. 2009 Confidential/Proprietary Slide-34
 • 35. ORGANIZACIONI MODEL IIOSSTransformation Professionals 08.12. 2009 Confidential/Proprietary Slide-35
 • 36. IIOSS  Organization Model Based on research and development effort let by Chief Product Officer (Z. Kuzmanovski), IIOSS concluded and defines Organization as: Oraganizacija je Kompleksan sistem koji vodi kompanijski posao Dinamičan onoliko koliko i posao ili Tajfun Consist of 10 Entities represent 10 critical elements of Business Employees Goals Technology / Products Organization Structure Money (Financial) Environment/Culture Market and Customer Information Management Reward Svaki entitet je kompleksan.. Interakcija svih 10 entities je daleko više kompleksnija! Oni reauguju u “promjenama” u poslovnom okruženju. Disharmonija 10 entiteta uzrokujeTransformation Professionals organizacionu disfunkcionalnostl. To može 08.12. 2009 da čak uzrokuje totalno uništenje poslovanja. Confidential/Proprietary Slide-36
 • 37. Lifecycle and Organization (10 Entities) 5 Phases in Organization Lifecycle Organization 10 Entities Formation Expansion Transition SeiJuku™ Saturation/ Aging Employees Survival Very busy Rumor Capability enhancement Job security Technology M&A Driven Product development Production rump up Standardization Product management Product Less new products Money Inventory Cash rich Higher G&A expenses Under capitalization Capital investment (Financial) Receivables M&A Cash outf low Inconsistent ROI Conservative Goals Materializing the dream Very high Unclear Corporate value Looks good, but? Organization Flat Functional Metrics Powerf ul HQ Divisionalization Structure Everything by top Sales driven Marketing driven Bureaucracy Much info but Information Individual PC Within department Begin integration KPI Dash Board off f rom reality High risk New system Loosing f lexibility Reward Revenue driven Company performance based High return Inconsistent Becomes “ Right” Market Brand position Distance f rom customers Repeat order Opportunity driven Pricing does not work Customer Market driver or needs Environment Growth & Control Form over substance Hard work Everything is priority Stable & Exciting Culture Power game Avoid risks Management inf rastructure Losing entrepreneur Management Founder decides everything Limited delegation Management accountability in place Own protectionTransformation Professionals 08.12. 2009 Confidential/Proprietary Slide-37
 • 38. 10 karakteristika po Fazama poslenik Opstanak /Zaposlen /Glas za promjene /Poboljšana sposobnost /Samo-zaštita adatak Osnivač je sve /Ravna struktura /po funkcijama Vertikalna/horizontalna diferencijacija /Balans glavni uredi -profit centri /Snažna zajednička uprava kruženje Težak rad /Sve je veliki prioritet /Konflikt između kontrole i razvoja /Tržni brend, dominacija moći /Formalizacija enadžment Osnivač kontroliše sve /Limitirana delegacija moći Stvaranje rukovodeće infrastrukture /Sistem procjene upravljanja /Unutarnja poduzetnička kriza ilj San protiv stvarnosti /Uvijek visok /Nema sporazuma/nema jasnihTransformation Professionals 08.12. 2009 Confidential/Proprietary Slide-38 ciljeva /ROI Korporativna vrijednost /Konzervativan
 • 39. 10 Karakteristika po fazama agrada Sve ili ništa /Svrstano s prodajama /Novi sistem (nepostojanost) /Povezano sa realizacijom kompanije /Gubitak fleksibilnosti ržište Ponavljanje narudžbi /Energična obaveza /Politika cijene Novi biznisi u kompaniji i M&A /Manje suočavanje kupca ehnologija Istraživanje i razvoj /Ostatak proizvodnje /Standardizacija /Obogaćenje portfolijo proizvoda /Nema mnogo novih proizvoda ovac Unutarnja invensticija /Kapitalna investicija /Popis i A/R Bogati gotovinom /Visoki administrativni troškovi nformacija RazdvojeneTransformation Professionals /Funkcijom /Početak integracije Upravljačka 08.12. 2009 Confidential/Proprietary Slide-39 Tabla /Šupljina između mgmt.informacija i stvarnosti
 • 40. SEIJUKU LIFECYCLE  description  analysis  transformation Style green yellow red  Organizacija “se Prenatal [aC] [ac] [c] ponaša” narazlizite Formation [Acu] [AC] [aC] nacine Expansion [ArC] [ACu] [Acu]  Dominantna i Transition [ARcu] [ArCu] [ArC] Subdominantna SeiJuku [ARCU] [ARcU] [Arcu] dimenzija Saturation [Arcu] [aRu] [R] Aftertermination [R] [r] []Transformation Professionals 08.12. 2009 Confidential/Proprietary Slide-40
 • 41. TEN ENTITIES  description  analysis  transformation System Analysis  Svaki sistem se sastoji od (entities)  Svaki dio ima svoju karakteristiku(attributes)  Svi djelovi su povezani (relationships).Transformation Professionals 08.12. 2009 Confidential/Proprietary Slide-41
 • 42. TEN ENTITIES  description  analysis  transformation task Organization as a management System technology  svaka Organizacija se money employee O sastoji od 10 entities market goal  Svaki entitet ima environment svoje attributes ARCU information reward  Entiteti ostvaruju posebne odnose.Transformation Professionals 08.12. 2009 Confidential/Proprietary Slide-42
 • 43. TEN ENTITIES  description  analysis  transformation Entities go through SeiJuku Lifecycle  Rast zavisi od promjena atributa  Zdravlje zavisi od promjena u odnosimaTransformation Professionals 08.12. 2009 Confidential/Proprietary Slide-43
 • 44. Transformation Professionals TEN ENTITIES  description  analysis  transformation  Environment: economic, political, socio-cultural, geographical, and legal forces from the company’s surrounding that influence the company  izvjesnost [A]  jasnoca [R]  kompleksnost [C]  sukobljavanje [U] 1. Formation 2. Expansion 3. Transition 4. SeiJuku 5. Saturation Pod Uticajem Reakcije na Vazan Faktor Uticaji Racunaju na to PromjenuTransformation Professionals 08.12. 2009 Confidential/Proprietary Slide-44
 • 45. Transformation Professionals TEN ENTITIES  description  analysis  transformation  Market: all potential customers sharing a particular need who might be willing and able to engage in exchange to satisfy that need  sluzenje [A]  odrzavanje [R]  razvijaju [C]  integrisu [U] 1. Formation 2. Expansion 3. Transition 4. SeiJuku 5. Saturation Ubjedjuju Privlace Inoviraju Vozaju ZatvarajuTransformation Professionals 08.12. 2009 Confidential/Proprietary Slide-45
 • 46. Transformation Professionals TEN ENTITIES  description  analysis  transformation  Technology: equipment, techniques, and processes required to transform inputs into outputs  masovna proizvodnja [A]  standardizacija [R]  krojenje [C]  spajanje [U] 1. Formation 2. Expansion 3. Transition 4. SeiJuku 5. Saturation Uska grla Rutina Systematizing Balancing Time-wastingTransformation Professionals 08.12. 2009 Confidential/Proprietary Slide-46
 • 47. Transformation Professionals TEN ENTITIES  description  analysis  transformation  Money: managing financial resources  ponuda [A]  cijena [R]  povrat [C]  circulation [U] 1. Formation 2. Expansion 3. Transition 4. SeiJuku 5. Saturation Kredibilitet osnivaca Revenue-driven Profit-driven Predvidiv,agresivan Cash-rich, passiveTransformation Professionals 08.12. 2009 Confidential/Proprietary Slide-47
 • 48. Transformation Professionals TEN ENTITIES  description  analysis  transformation  Goal: end result, achieved in some way, within some time frame, by somebody  quantity [A]  quality [R]  novelty [C]  coherence [U] 1. Formation 2. Expansion 3. Transition 4. SeiJuku 5. Saturation Founder’s goals Unrealistic Unit vs. organization goal Reconciled, balanced ConservativeTransformation Professionals 08.12. 2009 Confidential/Proprietary Slide-48
 • 49. Transformation Professionals TEN ENTITIES  description  analysis  transformation  Task: end result, achieved in some way, within some time frame, by somebody  configuration [A]  control [R]  complexity [C]  coordination [U] 1. Formation 2. Expansion 3. Transition 4. SeiJuku 5. Saturation Result Stretch Precise division Clear definition Over-documentedTransformation Professionals 08.12. 2009 Confidential/Proprietary Slide-49
 • 50. Transformation Professionals TEN ENTITIES  description  analysis  transformation  Management: end result, achieved in some way, within some time frame, by somebody  accomplishing [A]  regulating [R]  creating [C]  uniting [U] 1. Formation 2. Expansion 3. Transition 4. SeiJuku 5. Saturation Autocratic Ad-hoc delegation Competition, fight Creative monitoring RegulatorsTransformation Professionals 08.12. 2009 Confidential/Proprietary Slide-50
 • 51. Transformation Professionals TEN ENTITIES  description  analysis  transformation  Employee: end result, achieved in some way, within some time frame, by somebody  productivity [A]  compliance [R]  individuality [C]  synergy [U] 1. Formation 2. Expansion 3. Transition 4. SeiJuku 5. Saturation Result Innovative In turfs Best company to work for Unfriendly cooperationTransformation Professionals 08.12. 2009 Confidential/Proprietary Slide-51
 • 52. Transformation Professionals TEN ENTITIES  description  analysis  transformation  Reward: end result, achieved in some way, within some time frame, by somebody  performance [A]  security [R]  profit sharing [C]  status [U] 1. Formation 2. Expansion 3. Transition 4. SeiJuku 5. Saturation Per performance Sort-term bonus Based on profitability Myriad of rewards Based on “how”Transformation Professionals 08.12. 2009 Confidential/Proprietary Slide-52
 • 53. Transformation Professionals TEN ENTITIES  description  analysis  transformation  Information: end result, achieved in some way, within some time frame, by somebody  skupljanje [A]  organiziranje[R]  izvjestavanje [C]  tekuce [U] 1. Formation 2. Expansion 3. Transition 4. SeiJuku 5. Saturation Technical Many, wrong Data, not information integrated Strong, dysfunctionalTransformation Professionals 08.12. 2009 Confidential/Proprietary Slide-53
 • 54. IIOSS Organization Model Management (One of 10 entities) Role of management What management do Iniciraju Akcije Proizvode Rezultate Market share Vision Growth Uspostave Kontrolu Mission Učinkovitost sa sistematičnom Motivate Customer satisfaction kontrolom people Risk mgt. Quality Strateške puteve Team building Vizija sa budućom mogućnošću Profit Product ROI development Organizaciona Harmonija Poželjna Kultura Individual style Detail IIOSS Management Style orientation Aggressive Accomplisher (A) Conservative Logical Regulator (R) Action Organic orientation Creative Creator (C) Slow/Fast Risk taker Emotional Uniter (U) StrategicTransformation Professionals 08.12. 2009 Confidential/Proprietary Slide-54
 • 55. Roles of Management & IIOSS Basic Style Accomplisher Regulator Creator Uniter Basic Style Realizator Regulator Kreator Ujedinitelj [ A ] [ R ] [ C ] [ U ] Realističan Visionarni Flexibilni Predominantno Stalni Kontrolor realizator Strateg Facilitator iskustvo Analiza  Budućnost Vrijednosti Preokupiran sa Akcija Proces Mogućnosti Kultura Znanje Kontrola Orijentisan na Akcija Sistem Kreacija Consensus Fokusiran na Šta Kako Zašto Ko Klasična Filozofija Voda Zemlja Vatra ZrakTransformation Professionals 08.12. 2009 Confidential/Proprietary Slide-55
 • 56. IIOSS Management Styles Basic Relationship Process Results Flexible Global U  ( Who ) C ( Why ) Long Term Air Fire Short R ( How ) A ( What ) Term Earth Water Structure Local Slow Fast Efficiency EffectivenessTransformation Professionals 08.12. 2009 Confidential/Proprietary Slide-56
 • 57. IIOSS Management Styles Profiler Ovo nije mjerenje Dobar – Loš, Ispravno – Pogrešno, ・ nego Mogu - Želim U C ? ・ ovo nije indikator personalnog karaktera već više, ovo je managersko ponašanje zasnovano nasvakodnevnim poslovnim aktivnostima R A ・ Važni determinirani faktori: ①  Prvi 1st Dominantni stil ②Kombinacija 1st and 2nd dominatnog stila ③  Loš Mannagement style - Dominatni stil gura previše - Nedostatak jednog stila je značajnoTransformation Professionals 08.12. 2009 Confidential/Proprietary Slide-57
 • 58. IIOSS Management Styles Compatibility How compatible each style makes? C vs A, U C A vs R, R vs U, U vs C, R A Yes or No  A R C U Yes Yes Yes Maybe Maybe No Yes Maybe No MaybeTransformation Professionals 08.12. 2009 Confidential/Proprietary Slide-58
 • 59. IIOSS Management Style Model through Lifecycle ominant (and sub-dominants) stilovi se mijenjaju tokom život.cikl. aRu aRcU dealni Tim treba: ARCU ・ R ・・ Sve stilove sa različitim Dominantostima U različitim fazama raličito ARcu struktuirani timovi ArCu AC aCTransformation Professionals 08.12. 2009 Confidential/Proprietary Slide-59
 • 60. Test Marketing Result : MP anagement Style / Mismanagement Style Distribution of 150 executivesTransformation Professionals 08.12. 2009 Confidential/Proprietary Slide-60
 • 61. TRANSFORMACIJE HARMONIZACIJA = WATransformation Professionals 08.12. 2009 Confidential/Proprietary Slide-61
 • 62. Harmonization Model  description  analysis  transformation  Harmonization Consulting  In-depth diagnosis by entities  Mission, structure, culture, and accountability system.Transformation Professionals 08.12. 2009 Confidential/Proprietary Slide-62
 • 63. Transformation Professionals MISSION FOR GLOBAL COMPANIES  Misija: Šta će Organizacija da radi, U kom pravcu će da se kreće ?  U kom smo mi biznisu, šta radimo?  Da li smo na pravom polju ?  Možemo li remodulirati posao kao odgovor na promjene?Transformation Professionals 08.12. 2009 Confidential/Proprietary Slide-63
 • 64. MISSION FOR GLOBAL COMPANIES ENTITIES for MISSION 1.Okruzenje 2.Trzište 3.Technology 4.Novac 5.CiljeviTransformation Professionals 08.12. 2009 Confidential/Proprietary Slide-64
 • 65. Harmonization Model - Mission Misija: Šta će organizacija daradi, glavni pravac kuda će da ide  Jasnoća Pravca: Gdje se Kompanija uputila, dugoročna orijentacija  Akciona/Svrsishodna: Da li je Misija / Vizija podržana pojedinim akcijama, da li su angažovani ljudi da prošire te aktivnosti  Izazovna vs. realistična: Da li kompanija pravi planove na realnoj osnovi, kako su kreativnost i inovacije podržane u Misiji i Viziji Slaganje: Da li svako zna Misiju i Viziju kompanije i da li svako stoji iza njihTransformation Professionals 08.12. 2009 Confidential/Proprietary Slide-65
 • 66. Structure FOR GLOBAL COMPANIES ENTITIES for Structure: 1.Ciljevi 2.Zadatci 3.Management 4.UposleniciTransformation Professionals 08.12. 2009 Confidential/Proprietary Slide-66
 • 67. Harmonization Model - Structure Organization Structure: Rezultat odnosa izmedju svih entiteta  Konfiguracija and centralization vs. decentralization  Coordination, control, and formalization: Dostići zajedničke ciljeve, aktivnosti moraju biti koordinisane  Kompleksnost: ona definiše dubinu i disperziju organizacione konfiguracije. To je stepen horizontal, vertical, and spatial differentiation.  Podstrekač: To je način na koje se osobe i njihove aktivnosti u organizaciji ocjenjuju i konpenzirajuTransformation Professionals 08.12. 2009 Confidential/Proprietary Slide-67
 • 68. Culture FOR GLOBAL COMPANIES ENTITIES for Organisation Culture: 1.Management 2.Uposlenici 3.NagradjivanjeTransformation Professionals 08.12. 2009 Confidential/Proprietary Slide-68
 • 69. Harmonization Model - Culture Culture: način na koji ljudi misle o pojedinim stvarima kao što su dostignuće, blagostanje i materijalna dobit, rizik, i uticaj promjena te kako pristupaju poslu i njihove relacije prema organizaciji. ■ Rizik/Izbjegavanje neizvjesnosti: je kulturna tendencija prema neugodnostima sa rizikom i neizvjesnošću. ■ Individualism vs collectivism: To je tendencija kulture da naglasi individualni kontra organizational (company’s) interes ■ Motivacija: je relativno stabilan nivo entuzijazma za dostizanje organizacionih ciljeva ■ Internal vs external focus: nivo energije u organizaciji je nekako limitirana i ona se može trošiti ili externally (u radu na tržištu) ili internally (u radu sa samim sobom).Transformation Professionals 08.12. 2009 Confidential/Proprietary Slide-69
 • 70. Accountability FOR GLOBAL COMPANIES ENTITIES for Accountability SVIH 10 entiteta (Karakteristika) ali poseban osvrt na: 1. Informacije 2. NagradjivanjeTransformation Professionals 08.12. 2009 Confidential/Proprietary Slide-70
 • 71. Harmonization Model - Accountability Accountability: Koji rezultati se očekuju da će osoba isporučiti za postavljeni zadatak  Definicija Rezultata: Organizacija treba da definiše rezultate koji se očekuju od nekoga  Jasnoća Zadatka:Organizacija treba da je sigurna da je dodjeljeni zadatak jasan onome koji treba da ga obavi  Sposobnost: Organizacija je accountable ako ljudi koji dobijaju zadatak su spossobni da izvedu taj zadatak  Nagradjivanje: Organizacija je accountable ako ljudi koji dobiju neki zadatak znaju unaprijed koju nagradu ili kaznu dobiju ako izvedu ili neizvedu taj zadatakTransformation Professionals 08.12. 2009 Confidential/Proprietary Slide-71
 • 72. IIOSS SIMPTOM KARTETransformation Professionals 08.12. 2009 Confidential/Proprietary Slide-72
 • 73. Transformation Professionals 08.12. 2009 Confidential/Proprietary Slide-73
 • 74. BENEFITI ZA KOMPANIJU a brz,efikasan i cijenovno prihvatljiv način utvrdjivanje faze životnog ciklusa i stanja zdravlja Kompanije a brz,efikasan i cijenovno prihvatljiv način utvrdjivanje individualnog stila managera i njihova kompatibilnost u management timu tvrdjivanje da li manageri odgovaraju svom poslu i radnom mjestu (Job Map) i potrebe njihovog razvoja tvrdjivanje mjera i akcija za poboljšanja rada Kompanije na putu ka TOP Formi ransformacija Kompanije u radu sa certificiranim IIOSSTransformation Professionals konsultantima i domaćim vrhunskim profesionalcima 08.12. 2009 Confidential/Proprietary Slide-74
 • 75. PITANJA I DISKUSIJA PITANJA ? ODGOVORI ! DISKUSIJA ZAKLJUČCI PREPORUKETransformation Professionals 08.12. 2009 Confidential/Proprietary Slide-75
 • 76. ZAHVALA HVALA NA PAŽNJI ! KONTAKT: Agencija Probenefit Consulting e.mail: probenefit@bih.net.ba www.Probenefit.com.ba www.iioss.co.jp Mob. 061 378 356Transformation Professionals Emir Medanhodžić, IIOSS individ. Partner 08.12. 2009 Confidential/Proprietary Slide-76

Related Documents