Centrum Doradczo-Usługowe „ALFA” Świadczenie usług w zakresie ochronyśrodowiska i gospodarki odpadami dla firm
Czym zajmuje się firma świadcząca usługi z zakresuochrony środowiska i gospodarki odpadami:• PROGRAMY GOSPODARKI ODPADAM...
Czym zajmuje się firma świadcząca usługi z zakresuochrony środowiska i gospodarki odpadami:Oferowane usługi niezbędne do u...
Czym zajmuje się firma świadcząca usługi z zakresuochrony środowiska i gospodarki odpadami:Oferowane usługi niezbędne do u...
Oddziaływanie firmy usługowej CDU „ALFA” naśrodowiskoJako typowo firma usługowa dbamy o środowisko w następujący sposób:• ...
Usługi świadczone przez firmę CDU „ALFA” narzecz ochrony środowiska• doradztwo z zakresu nowoczesnych metod gospodaro...
Korzyści, jakie firma uzyskała poprzez udział wszkoleniach z zakresu zarządzania środowiskiem:• Poszerzenie wiedzy na tema...
Korzyści, jakie firma uzyskała poprzez udział wszkoleniach z zakresu zarządzania środowiskiem:• Zwiększenie wiedzy na tema...
Dzisiejsi przedsiębiorcy są zbyt zajęci prowadzeniem swoich interesów, aby całyczas śledzić i wyszukiwać bezcenne nieraz d...
www.cdu-alfa.pl - strona internetowa: odpady? odpady.jpg
www.energopass.pl - strona internetowa: certyfikacja energetyczna budynków
Jesteśmy członkiem:• www.fors.pl• www.ekoauto.org• www.wsciae.pl
Dziękuję za uwagę. Przemysław Śmichurski
of 13

Prezentacja srodowisko cdu alfa 17.05. - ah

Published on: Mar 4, 2016


Transcripts - Prezentacja srodowisko cdu alfa 17.05. - ah

 • 1. Centrum Doradczo-Usługowe „ALFA” Świadczenie usług w zakresie ochronyśrodowiska i gospodarki odpadami dla firm
 • 2. Czym zajmuje się firma świadcząca usługi z zakresuochrony środowiska i gospodarki odpadami:• PROGRAMY GOSPODARKI ODPADAMI,• POZWOLENIE NA TRANSPORT ODPADÓW,• EWIDENCJA ODPADÓW.
 • 3. Czym zajmuje się firma świadcząca usługi z zakresuochrony środowiska i gospodarki odpadami:Oferowane usługi niezbędne do uzyskania dotacji na recykling pojazdów:1.Sporządzanie dla Urzędu Marszałkowskiego rocznych, zbiorczych zestawień danych o rodzajach i ilości odpadów oraz sposobach gospodarowania nimi,2.Wykonywanie rocznych sprawozdań do NFOŚiGW o pojazdach wycofywanych z eksploatacji,3.Sporządzanie wniosków do NFOŚiGW o udzielenie dopłaty do demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji,
 • 4. Czym zajmuje się firma świadcząca usługi z zakresuochrony środowiska i gospodarki odpadami:Oferowane usługi niezbędne do uzyskania dotacji na recykling pojazdów:4.Wykonywania, półrocznych informacji dla Urzędu Marszałkowskiego o korzystaniu ze środowiska odnośnie zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery,5.Realizacja wniosków i zadań wynikających z kontroli prowadzonych przez Inspekcje Ochrony Środowiska dotyczących w/w zagadnień,6. Prowadzenia ewidencji odpadów.
 • 5. Oddziaływanie firmy usługowej CDU „ALFA” naśrodowiskoJako typowo firma usługowa dbamy o środowisko w następujący sposób:• składamy 2 razy w roku informacje o korzystaniu ze środowiska (pojazdy firmowe),• oszczędzamy makulaturę np. poprzez wprowadzanie faktur elektronicznych• wprowadzamy energooszczędne urządzenia biurowe,• segregujemy odpady biurowe, tusze do drukarki, świetlówki, baterie, akumulatory, przeterminowane leki.
 • 6. Usługi świadczone przez firmę CDU „ALFA” narzecz ochrony środowiska• doradztwo z zakresu nowoczesnych metod gospodarowania odpadami• doradztwo w zakresie oszczędności energii (mniejsza emisja CO2 do atmosfery) w trakcie certyfikacji energetycznej budynków• propagowanie odnawialnych źródeł energii: systemy solarne - pozyskiwanie energii cieplnej z promieniowania słonecznego, fotowoltaika - pozyskiwanie energii elektrycznej z promieniowania słonecznego, rekuperatory
 • 7. Korzyści, jakie firma uzyskała poprzez udział wszkoleniach z zakresu zarządzania środowiskiem:• Poszerzenie wiedzy na temat skomplikowanych regulacji w zakresie obowiązkówśrodowiskowych,• Zapoznanie się z nowoczesnymi metodami gospodarowania odpadami w firmie,np. poprzez segregację u źródła makulatury, odpadów organicznych oraz zzasadami postępowania ze zużytym sprzętem elektronicznym,• Poznanie sposobów na oszczędzanie energii w firmie,• Przeanalizowanie własnej sytuacji gospodarczej w firmie pod kątem korzystaniaze środowiska,• Decyzja o poszukiwaniu dotacji na zainstalowanie w firmie odnawialnych źródełenergii – kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych,
 • 8. Korzyści, jakie firma uzyskała poprzez udział wszkoleniach z zakresu zarządzania środowiskiem:• Zwiększenie wiedzy na temat bieżących obowiązków środowiskowych, wzorówaktualnych dokumentów, narzędzi i zasad ułatwiających wypełnianie dokumentów.Głównym celem naszej firmy jest rozwiązywanie problemów przedsiębiorców,przede wszystkim z zakresu ochrony środowiska. Udział w projekcie pozwoliłposzerzyć naszą wiedzę w tym zakresie.
 • 9. Dzisiejsi przedsiębiorcy są zbyt zajęci prowadzeniem swoich interesów, aby całyczas śledzić i wyszukiwać bezcenne nieraz dla nich informacje.Biorąc udział w szkoleniach środowiskowych i ustawicznie dokształcając się,dbamy o wysoką jakość świadczonych usług i jesteśmy spokojniejsi, że nienarażamy naszych klientów na łamanie prawa i kary finansowe.Kwestie ochrony środowiska i zarządzania środowiskowego powinny zajmowaćzdecydowanie więcej miejsca w praktyce gospodarczej.
 • 10. www.cdu-alfa.pl - strona internetowa: odpady? odpady.jpg
 • 11. www.energopass.pl - strona internetowa: certyfikacja energetyczna budynków
 • 12. Jesteśmy członkiem:• www.fors.pl• www.ekoauto.org• www.wsciae.pl
 • 13. Dziękuję za uwagę. Przemysław Śmichurski

Related Documents