Popyt na rośliny energetyczne
jako paliwa stałe
Biomasa wytwarzana w gospodarstwach
rolnych może nie tylko uwolnić rolników od
konieczności zakupu energii ze źródeł
konwe...
Do 2020 roku zapotrzebowanie na rośliny
energetyczne do spalania wzrośnie
o 8 mln ton.
Elektrownie same zaczynają wprowadz...
Polska, wypełniając postanowienia polityki
energetycznej Unii Europejskiej, musi do
2020 roku zwiększyć produkcję energii ...
Energetycy są zainteresowani stałymi
dostawami biomasy dobrej jakości dla
celów produkcji „zielonej energii”. Aby
jednak r...
Rośliny energetyczne,
które w Polsce mogą być uprawiane:
• wierzby z rodzaju – Salix viminalis var. Gigantea
• ślazowiec p...
Prognoza rozwoju wykorzystania odnawialnych źródeł energii do 2030 roku.
Źródło: Energia 21 (Energi 21) (2002).
Koszty jednostkowe ciepła
 
Słoma:
Rocznie w kraju zbiera się około 29 mln ton słomy zbóż.
W zagospodarowaniu słomy należy uwzględnić trzy pozycje:
 ...
Zbiory słomy (tys. t) poszczególnych gatunków roślin
w województwach (średnio za lata 1999-2001)
POLSKA
{
RAZEM
* - str¹cz...
Rozdysponowanie słomy (tys. t) poszczególnych gatunków roślin
w województwach (średnio za lata 1999-2001)
POLSKA
{
1 798
1...
Nadwyżki słomy (tys. t) które mogą być zagospodarowane
w sposób alternatywny w województwach (średnio za lata 1999-2001)
P...
Lista zatwierdzonych podmiotów
skupujących i zatwierdzonych
pierwszych jednostek
przetwórczych
( stan na dzień 25.05.2010r...
ELEWATOR SIERADZ SP. Z O.O.- Skup roślin energetycznych: kukurydza, żyto, rzepak, pszenżyto, pszenica, owies;
PPHU AGRO – ...
EKO – KOM SP. Z O.O.- Skup roślin energetycznych: wierzba energetyczna;
PHU ASTECH ADAM SKAWIŃSKI - Skup roślin energetycz...
Popyt na rośliny energetyczne
w woj. łódzkim na przykładzie:
Elektrownia Bełchatów
Dalkia Łódź
Zapotrzebowanie na rośliny
energetyczne
Elektrownia Bełchatów
Obecnie zapotrzebowanie i możliwości przerobowe
Elektrowni B...
Zapotrzebowanie na rośliny
energetyczne przez
Dalkia Łódź S.A. – elektrownia Łódzka
Obecnie w elektrowni roczne
zapotrzebo...
PODSUMOWANIE
Zasoby oraz rynek biomasy w Polsce jest mocno rozproszony i może
zadawalająco funkcjonować w odniesieniu do m...
Dziękuję za
uwagę !
Jerzy Kuzański
Popyt na rośliny energetyczne kuzański
of 21

Popyt na rośliny energetyczne kuzański

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Sports      Technology      


Transcripts - Popyt na rośliny energetyczne kuzański

 • 1. Popyt na rośliny energetyczne jako paliwa stałe
 • 2. Biomasa wytwarzana w gospodarstwach rolnych może nie tylko uwolnić rolników od konieczności zakupu energii ze źródeł konwencjonalnych, ale też przynosić dochody ze sprzedaży nadwyżek lokalnym zakładom energetycznym. Zapotrzebowanie na biomasę będzie wzrastać nie tylko w energetyce, ale też w transporcie i ogrzewnictwie. Stworzy to rynek zbytu dla roślin energetycznych i otworzy nowe możliwości rozwoju gospodarstw.
 • 3. Do 2020 roku zapotrzebowanie na rośliny energetyczne do spalania wzrośnie o 8 mln ton. Elektrownie same zaczynają wprowadzać uprawy potrzebnych im roślin.
 • 4. Polska, wypełniając postanowienia polityki energetycznej Unii Europejskiej, musi do 2020 roku zwiększyć produkcję energii ze źródeł odnawialnych z obecnych 5–6 proc. do 15 proc., a do 2030 roku ten wskaźnik wzrośnie prawdopodobnie do 20 proc. Specjaliści oceniają, że aby zrealizować te cele, elektroenergetyka powinna zwiększyć produkcję zielonej energii z 6,3 TWh w 2008 roku do około 30,3 TWh w 2020 roku i 40,3 TWh w 2030 roku.
 • 5. Energetycy są zainteresowani stałymi dostawami biomasy dobrej jakości dla celów produkcji „zielonej energii”. Aby jednak rolnicy chcieli zakładać plantacje roślin energetycznych ceny proponowane przez energetykę muszą zapewniać pożądaną opłacalność produkcji biomasy.
 • 6. Rośliny energetyczne, które w Polsce mogą być uprawiane: • wierzby z rodzaju – Salix viminalis var. Gigantea • ślazowiec pensylwański – Sida hermaphrodita Rusby • róża wielokwiatowa – Rosa multiflora • topinambur (słonecznik bulwiasty) – Helianthus Ruberosus L. • topole – Populus L. • robinia akacjowa – Robina pseudacacia L. Tak zwane trawy energetyczne głównie z rodzaju Miscanthus, w tym między innymi: • Miskant olbrzymi – Miscanthus gigantea • Miskant cukrowy – Miscanthus sacchariflorus • Spartina preriowa – Spartima pretinata • Palczatka Gerarda – Andropogon gerardi
 • 7. Prognoza rozwoju wykorzystania odnawialnych źródeł energii do 2030 roku. Źródło: Energia 21 (Energi 21) (2002).
 • 8. Koszty jednostkowe ciepła
 • 9. Słoma: Rocznie w kraju zbiera się około 29 mln ton słomy zbóż. W zagospodarowaniu słomy należy uwzględnić trzy pozycje:  pasza i ściółka;  zużycie na przyoranie – ilość warunkująca utrzymanie zrównoważonego bilansu substancji organicznej gleby;  nadwyżki na alternatywne zagospodarowanie, w tym na cele energetyczne Wyniki przeprowadzonych szacunków wskazują, że w skali kraju na cele energetyczne można przeznaczyć około 6-7 mln ton słomy rocznie. Przy czym nadwyżki te są bardzo zróżnicowane regionalnie. Wartość energetyczna słomy – 15 MJ/kg, a więc 1,5 kg słomy równoważy 1 kg węgla średniej jakości.
 • 10. Zbiory słomy (tys. t) poszczególnych gatunków roślin w województwach (średnio za lata 1999-2001) POLSKA { RAZEM * - str¹czkowe * - rzepak * - kukurydza * - zbo¿a 1 605 1 333 1 417 1 234 2 887 2 054 3 638 622 1 748 1 158 1 656 673 765 2 351 7 119 43 296 204 50 3 46 9 7 41 38 17 39 175 38 165 123 27 157 114 73 80 2 23 39 11 12 11 2 8 3 2 4 6 33 16 26 20 25 27 9 1798 1434 1533 1252 2967 2240 3934 705 2217 1488 752 820 1690 2461 PODLASKIEWARMIÑSKO-MAZURSKIE POMORSKIE ZACHODNIOPOMORSKIE WIELKOPOLSKIE LUBUSKIE LUBELSKIE MAZOWIECKIE KUJAWSKO-POMORSKIE £ÓDZKIE ŒL¥SKIE OPOLSKIE DOLNOŒL¥SKIE 735 37 5 782 5 MA£OPOLSKIE PODKARPACKIE 770 4 6 10 790 ŒWIÊTOKRZYSKIE 24654 960 1051 207 26872
 • 11. Rozdysponowanie słomy (tys. t) poszczególnych gatunków roślin w województwach (średnio za lata 1999-2001) POLSKA { 1 798 1 434 705 3 934 2 217 1 488 2 240 1 533 1 252 2 967 1 690 752 782 2 461 820 336 170 535 2029 1018 742 1131 1762 972 1043 556699 346363 364 183 274 450 485 886 93 206 164 558 236 538 729 1058 632 395 329 823 0 0 38 0 0 0 529 00 0395 1335 0 456 587 341 737 1019 113 312 566 170 -455 -131 257 147 160 -608 ZACHODNIOPOMORSKIE POMORSKIE PODLASKIE MAZOWIECKIE KUJAWSKO-POMORSKIE WIELKOPOLSKIE LUBUSKIE DOLNOŒL¥SKIE £ÓDZKIE LUBELSKIE PODKARPACKIEMA£OPOLSKIE ŒL¥SKIE OPOLSKIE WARMIÑSKO-MAZURSKIE 790 502 329 0 -41 ŒWIÊTOKRZYSKIE * - zbiór * - œció³ka * - pasze * - przyoranie RÓ¯NICA 26872 12547 7215 3451
 • 12. Nadwyżki słomy (tys. t) które mogą być zagospodarowane w sposób alternatywny w województwach (średnio za lata 1999-2001) POLSKA = 4866 170 566 312 113 1 019 160 147 0 0 0 257 0 341587 456 737 MA£OPOLSKIE ŒWIÊTOKRZYSKIE PODKARPACKIE PODLASKIE LUBELSKIE MAZOWIECKIE £ÓDZKIE ŒL¥SKIE OPOLSKIE DOLNOŒL¥SKIE LUBUSKIE WIELKOPOLSKIE KUJAWSKO-POMORSKIE WARMIÑSKO-MAZURSKIE POMORSKIE ZACHODNIOPOMORSKIE
 • 13. Lista zatwierdzonych podmiotów skupujących i zatwierdzonych pierwszych jednostek przetwórczych ( stan na dzień 25.05.2010r.) Województwo łódzkie
 • 14. ELEWATOR SIERADZ SP. Z O.O.- Skup roślin energetycznych: kukurydza, żyto, rzepak, pszenżyto, pszenica, owies; PPHU AGRO – AROMAT MIROSŁAW OLCZAK-Skup roślin energetycznych: rzepak; PPHU GABIKO ROMUALD GODLIŃSKI - Skup roślin energetycznych: rzepak, pszenica, kukurydza; CUKROWNIA LEŚMIERZ S.A. -Przetwórstwo roślin energetycznych: buraki cukrowe. Produkcja syropów cukrowych z przeznaczeniem dla przemysłu fermentacyjnego. HODOWLA ROŚLIN STRZELCE SP. Z O.O. GRUPA IHAR -Przetwórstwo roślin energetycznych: żyto, kukurydza, pszenica, jęczmień, pszenżyto. Produkcja alkoholu etylowego. GORZELNIA BEŁDÓW TADEUSZ MICHAŚ - Przetwórstwo roślin energetycznych: żyto, kukurydza. Produkcja spirytusu surowego. PPHU ZBIG – ROL ZBIGNIEW MICHAŁOWICZ - Przetwórstwo roślin energetycznych: żyto, kukurydza, pszenica, pszenżyto. Produkcja spirytusu surowego. PHU ELŻBIETA ZAGAJEWSKA - Przetwórstwo roślin ener getycznych: żyto, pszenżyto, pszenica, jęczmień.Produkcja alkoholu etylowego. PPUH SOBPOL SP. J. MARIAN SOBOLEWSKI, PIOTR SOBOLEWSKI - Przetwórstwo roślin energetycznych: żyto, pszenżyto, pszenica, kukurydza. Produkcja spirytusu surowego. BIOENERGIA OIL SP. Z O.O. ZBIGNIEW WYMYSŁOWSKI -Przetwórstwo roślin energetycznych: rzepak. Produkcja oleju.
 • 15. EKO – KOM SP. Z O.O.- Skup roślin energetycznych: wierzba energetyczna; PHU ASTECH ADAM SKAWIŃSKI - Skup roślin energetycznych: wierzba energetyczna, róża wielokwiatowa, ślazowiec pensylwański, miskant olbrzymi, trawa; EKOGLOB S.C. KRZYSZTOF PRUSKI, ADAM SKAWIŃSKI, MACIEJ PRUSKI -Skup roślin energetycznych: wierzba energetyczna, róża wielokwiatowa, ślazowiec pensylwański, miskant olbrzymi, trawa; BIOENERGIA SP. Z O.O. Przetwórstwo roślin energetycznych: wierzba energetyczna. Produkcja zrębek. ZPHU DULAS PRZEMYSŁAW - Przetwórstwo roślin energetycznych: wierzba energetyczna. Produkcja zrębek. PW ANPOL RAJMUND ANDRYCH - Przetwórstwo roślin energetycznych: wierzba energetyczna, róża bezkolcowa, robinia akacjowa, topola, mozga trzcinowata. Produkcja brykietu. GALAXIA SP. Z O.O. - Przetwórstwo roślin energetycznych: wierzba energetyczna, róża wielokwiatowa, ślazowiec pensylwański, miskant olbrzymi, topinambur, spartina preriowa, trawy. Produkcja brykietu. FUREL SP. Z O.O. - Przetwórstwo roślin energetycznych: kukurydza, szarłat, len, wierzba energetyczna, róża wielokwiatowa, ślazowiec pensylwański, miskant olbrzymi, topinambur, spartina preriowa, rzepik, lnianka, gorczyca biała, len oleisty, trawa. Produkcja peletu, brykietu oraz zrębek.
 • 16. Popyt na rośliny energetyczne w woj. łódzkim na przykładzie: Elektrownia Bełchatów Dalkia Łódź
 • 17. Zapotrzebowanie na rośliny energetyczne Elektrownia Bełchatów Obecnie zapotrzebowanie i możliwości przerobowe Elektrowni Bełchatów pozwalają na zagospodarowanie ok. 150 tys. ton biomasy rocznie W najbliższych latach zapotrzebowanie to ma się zwiększyć do 600 – 900 tys. ton rocznie z czego 30 % mogą stanowić brykiety ze słomy
 • 18. Zapotrzebowanie na rośliny energetyczne przez Dalkia Łódź S.A. – elektrownia Łódzka Obecnie w elektrowni roczne zapotrzebowanie na biomasę wynosi 50 tys. ton Do 2012 roku Dalkia ma zużywać 365 tys. ton rocznie biomasy na cele energetyczne z czego 20% to biomasa pochodząca z produkcji rolnej.
 • 19. PODSUMOWANIE Zasoby oraz rynek biomasy w Polsce jest mocno rozproszony i może zadawalająco funkcjonować w odniesieniu do małych, indywidualnych użytkowników. Podstawowym ograniczeniem szerszego wykorzystania biomasy w energetyce jest brak czytelnych relacji pomiędzy plantatorem a zakładem. Podstawowe bariery ograniczające szerszy udział biomasy w zakładach energetycznych to: •cena oferowanej biomasy wydaje sie być barierą szerszego jej wykorzystania •brak zorganizowanego rynku biomasy wiążącego dostawców oraz zakłady energetyczne wieloletnimi umowami wraz z czytelnym warunkami produkcji, zbioru, transportu oraz parametrami biomasy dostarczanej do zakładów, •rozwój rynku biomasy jest uzależniony od powierzchni plantacji roślin energetycznych,
 • 20. Dziękuję za uwagę ! Jerzy Kuzański

Related Documents