Tismenický potok Aneb měření fyzikálně-chemických hodnot vody
<ul><li>Eh -kyslík ve vodě </li></ul><ul><li>pH -kyselost </li></ul><ul><li>Vodivost -ukazuje množství rozpuštěných látek ...
 
Co nás zajímalo?? <ul><li>-hodnoty vody </li></ul><ul><li>-přítoky </li></ul><ul><li>-vliv člověka </li></ul><ul><li>-teko...
Výsledky:
Výsledky:
Závěry: <ul><li>Eh - 140 mV </li></ul><ul><li>Radiace - 0,25 </li></ul><ul><li>pH - 7,7 </li></ul><ul><li>Vodivost - 370 <...
of 7

Prezentace .tismenický potok

Published on: Mar 4, 2016


Transcripts - Prezentace .tismenický potok

  • 1. Tismenický potok Aneb měření fyzikálně-chemických hodnot vody
  • 2. <ul><li>Eh -kyslík ve vodě </li></ul><ul><li>pH -kyselost </li></ul><ul><li>Vodivost -ukazuje množství rozpuštěných látek ve vodě </li></ul><ul><li>Teplota </li></ul><ul><li>Radioaktivita -poukazuje na radioaktivní záření </li></ul>
  • 4. Co nás zajímalo?? <ul><li>-hodnoty vody </li></ul><ul><li>-přítoky </li></ul><ul><li>-vliv člověka </li></ul><ul><li>-tekoucí a stojatá voda </li></ul><ul><li>-hodnoty vody v průběhu toku </li></ul>
  • 5. Výsledky:
  • 6. Výsledky:
  • 7. Závěry: <ul><li>Eh - 140 mV </li></ul><ul><li>Radiace - 0,25 </li></ul><ul><li>pH - 7,7 </li></ul><ul><li>Vodivost - 370 </li></ul><ul><li>Teplota - 16 ° C </li></ul><ul><li>Některé hodnoty se v průběhu toku mění </li></ul><ul><li>Domníváme se že přítok č.8 změnil hodnoty Eh </li></ul>

Related Documents