Teadmusloome
 iPadide abil
Lili Kesa, Priit Tammets
Näidistund herbaarium
Herbaarium on kuivatatud taimede, vetikate
või seente (fungaarium) teaduslik või
õppeotstarbeline kollektsioon, mille
üles...
Teoreetiline ja praktiline
tegevus tunnis
•
Herbaariumi mõiste
•
Kasutatavate programmide mõiste, nende
tutvustamine
•...
Soovitavad õpitulemused
•
Õpilane oskab leida lisamaterjali levinumate
puuliikide kohta
•
Õpilane oskab koostada digita...
Herbaarium koosneb
•
Autorite nimed, herbaariumi (raamatu nimi)
•
Vähemalt 8 erinevat puu / taimeliiki
•
Iga liigi ju...
Lisamaterjal
•
Eesti eFloora II. Puit-ja rohtaimed https://itunes.apple.com/gw/app/eesti-efloora-ii.-puit-ja/id
•
Book ...
of 7

Teadmusloome iPadide abil

Näidistund konverentsil Tulevikuklass.com
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Education      


Transcripts - Teadmusloome iPadide abil

  • 1. Teadmusloome  iPadide abil Lili Kesa, Priit Tammets
  • 2. Näidistund herbaarium
  • 3. Herbaarium on kuivatatud taimede, vetikate või seente (fungaarium) teaduslik või õppeotstarbeline kollektsioon, mille ülesandeks neid säilitada äratuntaval ja vaadeldaval viisil. http://et.wikipedia.org/wiki/Herbaarium
  • 4. Teoreetiline ja praktiline tegevus tunnis • Herbaariumi mõiste • Kasutatavate programmide mõiste, nende tutvustamine • Lehtede ettevalmistamine pildistamiseks • Herbaariumi koostamine, esitlemine, jagamine
  • 5. Soovitavad õpitulemused • Õpilane oskab leida lisamaterjali levinumate puuliikide kohta • Õpilane oskab koostada digitaalset raamatut, seda jagada ning täiendada
  • 6. Herbaarium koosneb • Autorite nimed, herbaariumi (raamatu nimi) • Vähemalt 8 erinevat puu / taimeliiki • Iga liigi juures on • • Eesti ja ladinakeelne nimetus • • Foto (originaal) Viide pikemale artiklile (näiteks Wikipedia) 1 liigi juures on videolõik, milles te lühidalt räägite, kust nimetatud liiki võib kohata
  • 7. Lisamaterjal • Eesti eFloora II. Puit-ja rohtaimed https://itunes.apple.com/gw/app/eesti-efloora-ii.-puit-ja/id • Book Creator http://www.redjumper.net/bookcreator/