NAIIBANG PAGTITIPON
Pinapayuhan ko naman
ang mga may-ari ng
bagsakan ng mga kahoy na
palitan ang mga punong
Kumusta na kayo?
Mabuti at na...
of 2

Naiibang pagtitipon

Story
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Education      


Transcripts - Naiibang pagtitipon

  • 1. NAIIBANG PAGTITIPON
  • 2. Pinapayuhan ko naman ang mga may-ari ng bagsakan ng mga kahoy na palitan ang mga punong Kumusta na kayo? Mabuti at nakarating kayo sa ating pagtitipon. Ako, pinilit kong makarating nang malaman kong magsisidalo kayo. Ikaw naman, Bulong Bubuyog, ano na ang nangyari sa koleksiyon mo ng pulot? pinutol nila upang ‘di maubos ang punong nagbibigay ng lilim, pagkain, papel, gamut, at marami pang iba. Hmmp, ako lang ba? Di ba’t ikaw rin ay saksakan ng sipag sa pagaaral, at ni hindi ka naming makasama Mabuti naman. Ayon sa aking natuklasan, mahusay pala iyon sa kalusugan kaya’t pinagsikapan kong matutuhan kung paano ko lalong mapauunlad ang paggawa Totoo nga palang nasa pagsisikap ang tagumpay. Hindi ba’t ito ang palaging pangaral sa atin noon ni Ginang sa Kulisap? aming paglilibot? Madalas niya akong pagalitan noon dahil pa-easy- Tingnan niyon. mo Dahil ngayon, sa aking isa ka nang iginagalang na guro easy lamang ako habang ang mga kaibigan ko ay abala sa pagtitiyaga, nakapagpatayo ako ng pagawaan rito sa ating ng pulot bayan. na siyan kanilang pag-aaral. Marahil kung Ikaw lang ba? “Ikaw lang ba? Masaya naman ako sa mga Gawain. Sa simula, inoobserbahan kong mabuti ang bawat halaman at dahon. Sumunod, lulundagin ko at kakainin ang mga kulisap at iba pang insektong sumisira sa mga dahon at halaman. Sa wakas ay magaalisan ang mga insekto at ‘di na babalik sa lugar na iyon. Alam niyo pinagkukunan ko ng aking kabuhayan, at nakatutulong sa hindi ko pinakinggan ang kaniyang payo, hindi ako magiging iba pa nating inhinyero kababayan. ngayon. Ikaw, Ebok Tipaklong, ano naman ang ikukuwento mo? Kanina ka pa ‘di umiimik. Di ka ba Masaya naman ang halaga ng mga puno at halaman sa atin sa kalagayan mo? Ako, bilang guro, itinuturo ko ang mga bagay kung paano pangangalagaan ang kapaligiran upang matagal itong mapakinabangan ng mga taong susunod pa sa atin. Siya, tama na kayo riyan. Lumalalim na ang gabi’y di pa rin kayo nagsasayaw. Sabik na sabik pa rin kayo sa isa’t-isa.

Related Documents