Um: D2-Ii‘. "L-': «."= ,+t‘ IFJ-am
T‘ s"77 L‘ «
_= «‘}1_-: :w11g : i=1:: ]'1
u:11I. :1 3-. '?aI‘J ~ ; :_; .a'1 :1
c‘. ...
Thihnhlinm
us-: -tuna: '-'= "*
a'. '|. ':. -'| . m. or m. '.- "1 'q_ . |.| -.-. . ".3.-. [grin H‘. .1.. .‘ n. ....
of 2

Thưởng thức Ẩm thực Hàu và Vẹm Xanh tại Press Club Hà Nội vào tháng 1

Những con hàu tuy nhỏ bé nhưng lại chứa đựng vô vàn hương vị. Như những chuyên gia ẩm thực đã nhận định, vị của hàu được so sánh với rau diếp, táo, dưa chuột, thậm chí như hoa vi-ô-lét và kim loại đồng. Vẹm với hương vị đặc trưng cũng được nhắc tới như một trong những món ăn được yêu thích nhất từ biển cả. Hãy tới Press Club trong tháng Một này để thưởng thức thực đơn đặc biệt hấp dẫn với hàu và vẹm. Nổi bật trong thực đơn này gồm Hàu tươi (VND45.000/con), Hàu nướng hành, cà chua và rau mùi Tây (VND145.000/3 con), Hàu với rau chân vịt và sốt phô mai kem béo ngậy Rockefellers (VND125.000/3 con). Ngoài ra, Vẹm Marinieres, Vẹm sốt phô mai xanh dùng kèm khoai tây chiên (VND315.000/món), Mỳ Ý với Vẹm cay (VND260.000) cũng được bếp trưởng lựa chọn cho thực đơn để phục vụ thực khách trong tháng Một này. Mỗi món chính trong thực đơn này sẽ được tặng kèm một ly rượu Vang trắng miễn phí.
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Food      


Transcripts - Thưởng thức Ẩm thực Hàu và Vẹm Xanh tại Press Club Hà Nội vào tháng 1

  • 1. Um: D2-Ii‘. "L-': «."= ,+t‘ IFJ-am T‘ s"77 L‘ « _= «‘}1_-: :w11g : i=1:: ]'1 u:11I. :1 3-. '?aI‘J ~ ; :_; .a'1 :1 c‘. :1L. -’: r‘ [:21 P * M _ %- ‘ 1". «‘“I-*iA:3i~. ‘;s"; :-*. :m»“. .r. :;= T;: r: , .'r. . E la -uni Tr_: -ml r= *;. .j ; *'. ‘i| fiE'E']' -r H. —:-‘W fI: LSi1]-. ":'[_l‘ " I ' 12--l, rt-: ar1,r_: , Fit"! * a H Ea 'T_". H;: T" I" . ! . M1 _ F" , ‘I , 71‘: -: Tt1L1y, _w: :1'1 _’1T1g t'u.1;1n Pfifflififiii 1 1. ‘ *. T‘f"% '* . J‘ ‘ “ ‘ 1 [; "'7"fiii “ Es J. A.. l A H }, .;—- LI}1g"f, mm ”t-3:1 sang . :I"_, g_{ tt: .u:1r: SLIE‘. E‘: T.IET'. T,‘«s. .-Tazi‘ , . 1: [7 1 I1. I1'u'II'| I": -II.
  • 2. Thihnhlinm us-: -tuna: '-'= "* a'. '|. ':. -'| . m. or m. '.- "1 'q_ . |.| -.-. . ".3.-. [grin H‘. .1.. .‘ n. .. -. -:. ,.. ,.. ;. till: -hlnihlu: "I'll! -'-| ' 5-CID I13! | .'| I:| I -u'| .|: I HEM-. :' I. IIII-c-'I| .:I. 'I-'. _|'. u,u F| .|-C El. -.I ".1-'4.. | -.17‘: 'II": I'uII‘i II". . I. 'J -'I: I|I. :Ifi 715,5 . .u, _.I, .u, ,_ _. II-Cl-". |-. -|I'. I I. I1'I_| L.: I '__. ,_ | .|C"| | I-I"'. I|| I-I-. '|| I'I. |II| ,|I| |. ‘I . '~| : IIIII: fII'. II4_"hI-u . .-. _3' . ll | I|". 'I'I. | ! 'I-'. "I'n-: ' IH 'I_: lI. F'| .| IIIH: n"I-I-In v. ".hII1m. -'-: n_u. ; --. '|'l . I"-| ":I“-1-I -. -:Irh. m!-. 'r . ..1 I‘: _. ;n. _ -| I:"- -II-IIZI-IJIII III. ‘ l'I. I'IIr. I 'r | -----. -| I: -fI| ;I Cn'III'JIII'l'I'I'. II: I| .'I| I IIII1 I| .Jr: |rI . 'uI: ;. _u_ . _-lu. |1_'. I-I: ||I1III'I. :'II"'--. -. : -IrIII: l1.' Ir, I1|-I| |r_. ||1:-! H_. .1 », |.. '_", _' 1"; -I-LJII: -€I'-l| -. .r--| ..| .-r. -. r. ;m; u.. _, "I-: ||IZ‘! II. |'-1:: I. Inn -ul Pr| -I1L|1.I. |.II. |u. ..-. - J-ll! -bfl'1II1 J-I. -. I.fiI5. EIHIFEIIIHIIE ‘1 .1 . =-. --. ur. --.4 '+| III'-mlll. .. l‘-‘ll 5'-'I| '|'| "| '|. '.'. 'I‘I-. '|--I-. I'-.1 IIl. I | I1""ILiIIIL5III'nr, ' | |:I 'n_. .' I. ._ r_'. I| |:I'J. 'I! I'r. i.| .J ELIII I: |HIIII| - II-I-: :n. I=-an; |-: -:- . -.-. V--: ;. -.I . Il. .IIf'I H IIIr_ : IrIII1I'-IuI'III: -u| " : |IIi| || 'lI. I: |iII-quI. I": '- III '| I.1|': 'I '~r. .'-' -. .1.‘. .'-' Him. ‘ I. I. ._. '._ _-. ,.- '. 'II I . "-": Ir: , II-| 'I' Ir. '.r| -'_ rrusl . .'. .'. ' fill“ -| 'I | '|u. I'. -1'II| I'| IIIII-Ilr -II I. ' I. wI fl] .3 n. ._II : I.e. .I _'. , If‘-"ll-. !|'l| '-JI| I_| II| II! H. L. '|'! I- II III in In-I-1 -an | I.-. '| ',1'_ LI u-I3" Ila. -I I. 'I'‘-. :. -I | I'II"-ll: 1 IrI. 'II1 -: |1.1' ‘l'. '|__I1r‘l. |'| i_'| ||‘_-”. ,;l_g Mil 'I'II| ."--lI'II. -|III"i'-| |III: l . .u, .;‘" | 'I| -E-I-'lIIIId. C.: lIl'I| I.Ihu-: :I'| ITIv'l-E nunma-ntunun; Ir'II1'. I1-'I. 'J1r.1 'h; |r 111'. |. -,- -, n: - | |'. 'I I . ,I. I:II-I IIHI. II', II-I- -. '.| I:'. 'II | -rf"| - I! Ii'. -II‘ -| I.I'nIIu-. n '| Ih IIIlII"u'I- n'II l'I-'III1'I. ‘.1 ". I._u1 llIIl| I.I. '2|. I, '|-'| ||| |.'| ||' . :'| - "Ir. Il. ""i1'-' IIEI | 'I'uII II. '. 7II: -: I II I. ll-’I -ll: 'l. 'lII'! IL_I . ,'. [.L; .g. : _'. _._. :._ '-]III' . .u1 -I .1-: II'. ' 'I| |1--II1 . :rL' '-III-I '-1:I: .-: --II-u: .m-rI-. -.'u I-n-. '. Hi-III "I'l".1:"II-‘I I-. -.‘. .:. _I_'| _[| r.. '. T‘-"1 I-"3"'“-. 'I III! " . I " I. r rr. -.I I: |F| I.II: I-Ilu-'-I| 'I-. .,: |I-uIiI. |l'| .'n- r. 'II| I-. '|! TH-I]I. I.I. 'iIl1.iI: | a. .I. -. I1.. lII-u l: u.: h|I. I. u| .u rm Inn’: uh uh rug in "- -‘J '-‘Fla IJl1'nI'l'-I: -|: 'I'I. l.Ei| -I. mI

Related Documents