Campionatul Na ţ ional de Fotbal pe Plaj ă 1 Iunie – 15 August 2009
<ul><li>Fotbalul pe plaj ă a fost inspirat de fotbalul acrobatic pe care brazilienii î l jucau pe plajele din America de...
Campionatul Na ţ ional de Fotbal pe Plaj ă Rom â nia - Mamaia <ul><li>Campionatul Na ţ ional de Fotbal pe Plaj ă de la Ma...
Campionatul Na ţ ional de Fotbal pe Plaj ă Rom â nia - Mamaia <ul><li>Partenerii media ai evenimentului sunt: KISS FM, TV ...
Competi ţ ia <ul><li>Perioada: 1 iunie - 15 august 200 9 </li></ul><ul><li>Participan ţ i: 8 echipe î nscrise </li></ul><...
Concursuri ş i evenimente <ul><li>Meciuri î ntre echipele liceelor </li></ul><ul><li>Concurs de lovituri de la 11 m </...
Meciuri amicale ale Echipei Na ţ ionale de Fotbal pe Plaj ă a Rom â niei <ul><li>Echipa na ţ ional ă de fotbal pe plaj ă...
Arena Melody Vedere de ansamblu
Arena Melody Zone de interes <ul><li>Zona 1 </li></ul><ul><ul><li>primul rand de bannere, scaunul arbitrului, corturi, p...
<ul><li>Suprafe ţ e disponibile pentru a fi decorate </li></ul><ul><li>R â ndul 1 de bannere î n jurul terenului </li>...
Partener Oficial 1 pachet <ul><li>Banner la intrarea principal ă (deasupra intr ă rii) </li></ul><ul><li>50% bannere î ...
Sponsori principali 2 pachete <ul><ul><li>25% bannere î n r â ndul 1 </li></ul></ul><ul><ul><li>25 % bannere în r â ...
Mul ţ umesc !
of 13

Prezentare Fotbal pe plaja_editia 2009

Published on: Mar 4, 2016


Transcripts - Prezentare Fotbal pe plaja_editia 2009

 • 1. Campionatul Na ţ ional de Fotbal pe Plaj ă 1 Iunie – 15 August 2009
 • 2. <ul><li>Fotbalul pe plaj ă a fost inspirat de fotbalul acrobatic pe care brazilienii î l jucau pe plajele din America de Sud. Se joac ă pe nisip fin ş i pune la grea î ncercare calit ăţ ile fizice ş i tehnice ale fiec ă rui juc ă tor. </li></ul><ul><li>Mingea trebuie s ă fie î n aer majoritatea timpului cu lovituri de la î n ă l ţ ime ş i s ă rituri ceea ce confer ă jocului o foarte mare vitez ă ş i face jocul spectaculos pentru privitori. </li></ul><ul><li>Regulamentul Oficial al Fotbalului pe Plaj ă este f ă cut de FIFA. </li></ul>Scurt ă istorie a fotbalului pe plaj ă
 • 3. Campionatul Na ţ ional de Fotbal pe Plaj ă Rom â nia - Mamaia <ul><li>Campionatul Na ţ ional de Fotbal pe Plaj ă de la Mamaia reune ş te î n fiecare var ă , jucatori de fotbal amatori ş i iubitori ai fotbalului, î ntr-o competi ţ ie unic ă , organizat ă sub egida Federa ţ iei Rom â ne de Fotbal. </li></ul><ul><li>Meciurile se desfa ş oar ă pe arena de pe plaja Melody din Mamaia, capacitatea acesteia fiind de 2000 de spectatori. </li></ul><ul><li>Juc ă torii de fotbal amatori, cu v â rsta peste 18 ani, se pot î nscrie î n competiţie î n fiecare zi, de luni p â n ă joi. Meciurile din campionat au loc î n fiecare vineri, s â mb ă t ă şi duminic ă , ş i sunt arbitrate de arbitri ai Federa ţ iei Rom â ne de Fotbal. </li></ul>
 • 4. Campionatul Na ţ ional de Fotbal pe Plaj ă Rom â nia - Mamaia <ul><li>Partenerii media ai evenimentului sunt: KISS FM, TV Neptun, Telegraf. </li></ul><ul><li>KISS FM: 10 spoturi/zi, de joi p â n ă duminic ă , î n fiecare s ă pt ă m â n ă , care promoveaz ă evenimentul, concursurile ş i invita ţ ii speciali din week-endul respectiv. </li></ul><ul><li>TV NEPTUN: ş tiri despre eveniment î n buletinele de ş tiri de s â mb ă t ă ş i duminic ă , difuzarea î nregistr ă rilor meciurilor importante. </li></ul><ul><li>TELEGRAF: machete, comunicate de pres ă , ş tiri. </li></ul>
 • 5. Competi ţ ia <ul><li>Perioada: 1 iunie - 15 august 200 9 </li></ul><ul><li>Participan ţ i: 8 echipe î nscrise </li></ul><ul><li>Particip ă numai echipele cu Certificat de identitate sportiv ă </li></ul><ul><li>Jucatorii vor avea carnete eliberate de AS Municipal </li></ul><ul><li>Echipele vor avea 2 r â nduri de echipamente </li></ul><ul><li>Desf ăş urarea competi ţ iei se va face î n sistem campionat . </li></ul>
 • 6. Concursuri ş i evenimente <ul><li>Meciuri î ntre echipele liceelor </li></ul><ul><li>Concurs de lovituri de la 11 m </li></ul><ul><li>Diverse competi ţ ii pentru executarea unor tipuri de lovituri (de col ţ , foarfec ă etc) </li></ul><ul><li>Meciuri de fotbal feminin </li></ul><ul><li>Meciuri cu vedete de fotbal ş i tv </li></ul><ul><li>Campionatul presei </li></ul><ul><li>Cupa politicienilor </li></ul>
 • 7. Meciuri amicale ale Echipei Na ţ ionale de Fotbal pe Plaj ă a Rom â niei <ul><li>Echipa na ţ ional ă de fotbal pe plaj ă a Rom â niei s-a format î n 2007 prin selec ţ ionarea celor mai buni juc ă tori din echipele Campionatului Na ţ ional de Fotbal pe Plaj ă . </li></ul><ul><li>Primul meci amical a fost sus ţ inut î n luna iunie 2007 î n compania selec ţ ionatei Turciei. Lovitura de î ncepere a fost dat ă de Gheorghe Hagi iar meciul a fost transmis î n direct de postul de televiziune TELESPORT. </li></ul><ul><li>Î n pauzele meciurilor sponsorii au organizat concursuri cu diferite premii. </li></ul><ul><li>Intrarea pe stadion a fost liber ă . </li></ul><ul><li>Î n 2008 echipa na ţ ional ă a jucat meciuri amicale cu Olanda, Germania ş i Turcia. </li></ul>
 • 8. Arena Melody Vedere de ansamblu
 • 9. Arena Melody Zone de interes <ul><li>Zona 1 </li></ul><ul><ul><li>primul rand de bannere, scaunul arbitrului, corturi, panoul de premii, tricouri, suporturi 3 D </li></ul></ul><ul><li>Zona 2 </li></ul><ul><ul><li>r â ndul doi de bannere, steaguri, panoul de intreviuri </li></ul></ul><ul><li>Zona 3 </li></ul><ul><ul><li>expunere pe spatele tribunelor, banere pe intr ă ri </li></ul></ul>
 • 10. <ul><li>Suprafe ţ e disponibile pentru a fi decorate </li></ul><ul><li>R â ndul 1 de bannere î n jurul terenului </li></ul><ul><li>R â ndul 2 de bannere din jurul terenului </li></ul><ul><li>R â ndul de bannere destinat echipelor </li></ul><ul><li>St â lpul instala ţ iei de nocturn ă </li></ul><ul><li>Spatele tribunelor </li></ul><ul><li>Po rţ ile de la intrare </li></ul><ul><li>Panoul de fundal la desemnarea c âş tig ă torilor </li></ul><ul><li>Panoul de fundal la conferin ţ a de pres ă </li></ul><ul><li>Corturile arbitrilor ş i ale b ă ncilor de rezerv ă </li></ul><ul><li>Steagurile de pe tribune </li></ul><ul><li>Elemente gonflabile/product placement </li></ul>Suprafe ţ e ce pot fi inscrip ţ ionate
 • 11. Partener Oficial 1 pachet <ul><li>Banner la intrarea principal ă (deasupra intr ă rii) </li></ul><ul><li>50% bannere î n r â ndul 1 </li></ul><ul><li>50% bannere r â ndul 2 </li></ul><ul><li>50% din poten ţ ialul corturilor </li></ul><ul><li>50% din suprafa ţ a echipamentului juc ă torilor </li></ul><ul><li>50 % din poten ţ ialul de publicitate de pe spatele tribunelor </li></ul><ul><li>50% din numarul de steaguri </li></ul><ul><li>40% din panoul de fundal pt premii </li></ul><ul><ul><li>Valoare Pachet - 50.000 euro </li></ul></ul><ul><li>40 % din panoul de la conferin ţ ele de pres ă </li></ul><ul><li>Prezen ţ a logo pe site-ul oficial : www.fotbalpeplaja.ro </li></ul><ul><li>Prezentare eveniment pe site-ul oficial </li></ul><ul><li>Prezen ţ a pe toate materialele promo ţ ionale ş i î n toate campaniile media </li></ul><ul><li>Activit ăţ i promo ţ ionale î n timpul ş i î n zona turneului </li></ul><ul><li>Atribuirea premiilor </li></ul>
 • 12. Sponsori principali 2 pachete <ul><ul><li>25% bannere î n r â ndul 1 </li></ul></ul><ul><ul><li>25 % bannere în r â ndul 2 </li></ul></ul><ul><ul><li>30% din panoul de fundal p en t ru prem ii </li></ul></ul><ul><ul><li>30 % din panoul de la conferin ţ ele de pres ă </li></ul></ul><ul><ul><li>Prezen ţ a logo pe site-ul oficial : www.fotbalpeplaja.ro </li></ul></ul><ul><ul><li>Prezentare eveniment pe site-ul oficial </li></ul></ul><ul><ul><li>Prezen ţ a pe materialele promo ţ ionale </li></ul></ul><ul><ul><li>Prezen ţ a î n campaniile media </li></ul></ul><ul><ul><li>Atribuirea premiilor </li></ul></ul><ul><ul><li>Activitati promo ţ ionale î n timpul ş i î n zona turneului( BTL) </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Valoare Pachet - 25.000 euro </li></ul></ul></ul>
 • 13. Mul ţ umesc !

Related Documents