‫בס"ד‬
‫קורות‬‫חיים‬‫יפרח‬ -‫פורת‬‫מהנדס‬‫חשמל‬‫ואלקטרוניקה‬6620095)052| (Porat222@gmail.com
‫אשדוד‬‫הציונות‬44/5:‫לידה‬ ....
of 1

Poratcv

Published on: Mar 4, 2016


Transcripts - Poratcv

  • 1. ‫בס"ד‬ ‫קורות‬‫חיים‬‫יפרח‬ -‫פורת‬‫מהנדס‬‫חשמל‬‫ואלקטרוניקה‬6620095)052| (Porat222@gmail.com ‫אשדוד‬‫הציונות‬44/5:‫לידה‬ .‫ש‬ |1987‫נשוי‬ :‫משפחתי‬ .‫מ‬ ||:‫ת.ז‬301005625 ‫תמצית‬ o‫ניסיון‬‫בתכנון‬‫ופיתוח‬‫בשימוש‬VHDL‫סימולציה‬‫וסינתזת‬:‫תוכנה‬Modelsim, Precision, ISE, Active-HD oRF Design | Verification | VHDL. o‫מעוניין‬‫בתפקיד‬‫פיתוח‬‫בתחום‬‫האלקטרוניקה‬‫האנלוגית‬.‫והדיגיטלית‬ :‫השכלה‬ 2010-2014:B.Sc‫בהנדסת‬ .‫חשמל‬‫מכון‬ ,‫ואלקטרוניקה‬– .‫ירושלים‬ ,‫לב‬‫סיום‬.‫בהצטיינות‬ 2014‫פרויקט‬‫בחברת‬‫"אלביט‬,"‫מערכות‬) .‫רחובות‬TLI( o‫יצירת‬‫וידאו‬‫בתקן‬BT656‫עם‬‫יכולת‬‫גרפיקה‬‫מלאה‬‫שליטה‬ .‫וצבעונית‬‫מלאה‬‫מהתקן‬‫חיצוני‬-‫ב‬RS232. o‫מימוש‬‫הפרויקט‬‫בשפת‬–vhdl‫בסביבת‬‫עבודה‬‫של‬Xilinx Spartan-6‫בורד‬ .‫העבודה‬‫היה‬nexys3. o‫מימוש‬‫רכיב‬Cellular RAM‫בשפת‬vhdl‫ע"י‬‫לוחות‬‫הזמנים‬‫שבדפי‬‫)ציון‬ .‫מידע‬‫גמר‬97( 2011-2013‫פרויקט‬ :‫מחקר‬‫עיבוד‬ -‫למצטיינים‬‫תמונה‬ o‫נחקרה‬‫טכניקת‬EigenFaces‫המבוססת‬‫על‬‫עקרון‬‫ה‬PCA‫המאפשרת‬‫זיהוי‬‫פנים‬‫בתת-מרחב‬‫מסוים‬ o‫בשיטה‬‫זו‬‫ניתן‬‫לממש‬‫זיהוי‬‫פנים‬‫במרחב‬‫עקב‬‫הורדה‬‫של‬‫מימדי‬‫מאגר‬.‫המידע‬ o‫מימוש‬‫ה‬PCA‫היה‬‫ע"י‬‫כתיבת‬‫קוד‬Matlab o‫זיהוי‬‫הפנים‬‫היה‬‫גם‬‫בתאורה‬..‫נמוכה‬ ‫ניסיון‬-‫תעסוקתי‬ 2014-2016:CheckPoint‫מהנדס‬ –‫איכות‬.‫וביצועים‬ o‫טיפול‬‫בכל‬‫מוצרי‬‫אבטחת‬‫מידע‬‫ותקשורת‬‫נתונים‬‫של‬.‫החברה‬ o‫שליטה‬‫מלאה‬‫במוצרי‬EndPoint‫הכוללת‬,VPN , FW , AB, AM ,URLF, FDE. o‫הקמת‬‫סביבות‬‫עבודה‬‫הכוללת‬‫שרתים‬‫וקלסתרים‬‫של‬Gateway. ‫קורסים‬:‫והשתלמויות‬ 2015:‫קורס‬‫פיתוח‬‫אפליקציות‬Android‫מבוסס‬JAVA‫במכללת‬Ness College (120.(‫שעות‬ 2014:‫קורס‬Networking‫בחברת‬CheckPoint‫בסביבת‬‫עבודה‬Linux 2013:‫קורס‬‫ומעבדה‬‫בהתפשטות‬‫גלי‬‫רדיו‬‫ואנטנות‬)RF‫ומעבדה‬ (‫בתכנון‬‫ספרתי‬‫ממוחשב‬)VHDL( 2013:‫קורס‬‫בתקשורת‬‫תקשורת‬ ,‫מודרנית‬‫סיפרתית‬‫ואנלוגית‬ ‫יישומי‬‫מחשב‬:,MATLAB, JAVA, VMware , ESX, Gaia C++, OFFICE , VHDL, Linux, AutoCAD 2007-2010‫שירות‬ :‫צבאי‬‫קרבי‬ o‫מפקד‬‫כח‬‫לאבטחת‬ ,‫התערבות‬.‫אישים‬ o‫התפקיד‬‫כלל‬‫אחריות‬‫פיקודית‬‫ומבצעית‬‫על‬‫חיילים‬‫והגעתם‬‫לעמידה‬.‫במשימות‬ ‫פעילות‬:‫קהילתית‬ 2012-2013:‫דובר‬‫אגודת‬‫הסטודנטים‬‫ואחראי‬‫קשרי‬‫חוץ‬‫של‬‫האגודה‬. 2006‫קרן‬ :‫קרב‬‫מדריך‬ -‫קבוצות‬‫תלמידים‬‫במקצועות‬‫המחשבים‬.‫וטכנולוגיה‬ :‫שפות‬‫עברית‬–‫שפת‬‫אם‬‫ן‬‫אנגלית‬‫ברמה‬ -‫גבוהה‬ ‫המלצות‬ *‫ינתנו‬‫לפי‬‫דרישה‬

Related Documents