UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE
“GRIGORE T. POPA” IAŞI
FACULTATEA DE MEDICINĂ
Doctorand,
ELENA HATNEANU (POPA)
Condu...
SINDROMUL METABOLIC
 rezistenta la insulina/hiperinsulinemie
 obezitate de tip central
 diabet zaharat/scaderea toleran...
3
 conditie clinica prediabetica
 alterari metabolice independente
 risc cardiovascular crescut prin initierea si
perpe...
Sindrom metabolic -
status- proinflamator
4
Relatia inflamatie sistemica -boli cronice
5
Receptorii activaţi de către inductorii
proliferării peroxizomilor (Peroxisome
proliferator- activated receptors-PPARs)
 ...
 PPAR - alpha acţionează ca un factor de transcriere ligand
activat. Dupa stimularea de catre ligand, se uneste cu
recept...
 Studiul sindromului metabolic din punct de
vedere al prevalenţei si status-ului
proinflamator.
 Investigarea prezenţei ...
Studiul sindromului metabolic s-a
desfăşurat în două etape:
1. studiul epidemiologic transversal,
2. studiul status-ului p...
Lotul de studiu
• 1530 subiecti (815 femei si
715 barbati) cu vârsta
cuprinsă între 18 şi 91 ani,
înscrisă pe lista medicu...
 Criterii de includere :
 vârsta peste 18 ani,
 capacitate de decizie,
 participare pe baza consimţământului
liber inf...
IDF
Criteriu obligatoriu: -Obezitate
abdominală (CA ≥ 80 cm la
femei, respectiv ≥ 94 cm la
bărbaţi sau IMC≥30 kg/m2
+ mini...
Program de diagnostic al SM
 încadrarea pacienţilor
funcţie de componentele
SM în SM3, SM4, SM5
 editarea şi arhivarea u...
Sex Clasificarea subiecţilor conform Harmonized Total
non SM SM3 SM4 SM5
F 611 118 63 23 815 (53,3%)
M 530 123 41 21 715 (...
    ORa ORb
  Bărbaţi vs femei 1,04 0,95
  Grupa 35-54 ani 7,21 7,16
Sindrom metabolic vs 20-34 ani
  Grupa 55-69 ani 24,2...
Sex Clasificarea subiecţilor conform
criteriilor IDF
Total
Non SM SM3 SM4 SM5
F 640 91 61 23 815 (53,3%)
M 565 92 37 21 71...
Populatia studiata
1530 subiecti
(815 femei si 715
barbati) recrutati
pentru studiul
epidemiologic
 Perioada de
desfăşu...
Lot Control
Număr 1141
Mediana 40,00
Percentila 25 29,00
Percentila 75 57,00
Lot SM
Număr 389
Mediana 63,00
Percentila 25 ...
LDL-col(mg/dl)
120
125
130
135
140
145
Lot Control Lot SM
P = 0,0002
LDL-col
Non-HDL-col(mg/dl)
150
155
160
165
170
175
18...
Lot Control
Număr 1141
Mediana 3,97
Percentila 25 3,37
Percentila 75 4,82
Lot SM
Număr 389
Mediana 4,87
Percentila 25 3,84...
Lot Control
Număr 1141
Mediana 4,10
Percentila 25 3,84
Percentila 75 5,80
Lot SM
Număr 389
Median 5,29
Percentila 25 4,50
...
Leucocite totale Eozinofile Limfocite
Monocite PMN
Leucocite/mm3
6750
6800
6850
6900
6950
7000
7050
7100
7150
Lot Control ...
Comparaţie între valorile fibrinogenului
în cele două loturi
Fibrinogen(mg/dl)
290
300
310
320
330
340
Lot Control Lot SM
...
24
0 20 40 60 80 100
0
20
40
60
80
100
100-Specificitate
Sensibilitate
Non-HDL-C
Col T/ HDL-C
Acid uric
Fibrinogen
Eozinof...
 Studiu de tip caz-
martor
 Au fost comparate
doua loturi:
› Lotul cu sindrom
metabolic – Lot SM(26
pacienti
› Lotul nor...
 Lot SM
 vârsta peste 18 ani
 recrutarea pe baza semnării
Consimţământului liber
informat,
 SM nou-diagnosticat confor...
 Studiul componentelor sindromului metabolic
conform criteriilor Harmonised I
› - evaluarea clinica - s-a desfăşurat în c...
28
29
 metodă convenţională pentru marcare de
suprafaţă şi evaluare pe bază de citometrie în flux
(cu focalizare pe monocite şi...
 Au fost comparate doua loturi: Lot Non-SM
(31 subiecti) si Lot SM (26 subiecti)
Tabel XXV. Comparaţie între criteriile d...
Lot Non-SM Lot SM Valoarea P
(t-Student)
Colesterol  total
(mg/dl)
199,94 ± 36,81 223,75±40,54 P = 0,02*
Non-HDL-col
(mg/d...
Tabel XXVII. Indicatori statistici calculaţi pentru
toţi subiecţii investigaţi în populaţia de monocite
N 57
Media 232,102...
1
6
11
16
21
26
31
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
MFIanti-PPARα
228,2
110,6
345,8
51,8
404,6
Media
LCI
LCI
50 100 15...
Tabel XXVIII. Statistica descriptivă a
nivelului de expresie relativă a PPARα în
monocite
Lot SM Lot Non-SM
N 26 31
Media ...
AHC HTA prezente
Număr 22
Mediana 199,50
Percentila 25 178,00
Percentila 75 227,00
AHC HTA absente
Număr 35
Mediana 248,00...
AHC Dislipidemie
Număr 20
Mediana 197
Percentila 25 182,00
Percentila 75 243,00
AHC Dislipidemie absente
Număr 37
Mediana ...
Tabel XXIX :Variabila MFI anti-PPARα Ly-
statistica descriptivă
N 57
Media 180,58
SD 56,00
Mediana 167,00
Minimum 74,80
Ma...
50 89 128 167 206 244 283 322 361 400
0
5
10
15
20
25
30
35
MFI anti-PPAR α
Frecventarelativa(%)
Lot SM
1
6
11
16
21
26
31...
150
160
170
180
190
200
210
Lot SM Lot Non-SM
P= 0,88
Tabel XXX: Statistica descriptivă -
nivelul de expresie relativă a
P...
AHC HTA prezente
Număr 22
Mediana 160,00
Percentila 25 127,00
Percentila 75 171,00
AHC HTA absente
Număr 35
Mediana 187,00...
AHC Dislipidemie prezente
Număr 20
Mediana 158,00
Percentila 25 135,00
Percentila 75 186,50
AHC Dislipidemie absente
Număr...
Analiza nivelului de expresie relativă
a PPARα în neutrofile (PMN)
Tabel XXXI . Variabila MFI anti-PPARα PMN
statistica de...
50 100 150 200 250 300 350 400 450 500
0
5
10
15
20
25
30
35
MFI anti-PPAR α
Frecventarelativa(%)
Lot SM
50 100 150 200 25...
Tabel XXXII . Statistica descriptivă a
nivelului de expresie relativă a PPARα
în PMN
Lot SM Lot Non-SM
N 26 31
Media 262,7...
AHC HTA prezente
Număr 22
Mediana 224,00
Percentila 25 194,00
Percentila 75 279,50
AHC HTA absente
Număr 35
Mediana 273,00...
AHC Dislipidemie prezente
Număr 20
Mediana 225,00
Percentila 25 193,50
Percentila 75 274,50
AHC Dislipidemie absente
Număr...
Analiza nivelului de expresie relativă
a PPARα în eozinofile
Tabel XXXIII :Variabila MFI anti-PPARα Eo
statistica descript...
0 500 1000 1500 2000 2500 3000
0
10
20
30
40
50
MFI anti-PPAR α
Frecventarelativa(%)
Lot SM
400 800 1200 1600 2000 2400 28...
Comparaţie între nivelul de expresie a
PPARα în Eo- lot SM vs Lot Non-SM
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
Lot SM Lo...
AUC 0,663
Eroarea standard 0,0805
Interval Confidenţă 95%  0,515- 0,790
Z statistic 2,021
Valoarea P (Aria = 0.5) 0,0433
C...
AHC HTA prezente
Număr 22
Mediana 1488,00
Percentila 25 1164,25
Percentila 75 1707,50
AHC HTA absente
Număr: 35
Mediana 17...
AHC Dislipidemie
Număr 20
Mediana 1632,0000
Percentila 25 1372,5000
Percentila 75 1735,7500
AHC Dislipidemie absente
Număr...
Analiza nivelului de expresie relativă
a receptorilor CD36
Tabel XXXVI. Variabila MFI anti-CD36:
statistică descriptivă.
N...
1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000
0
5
10
15
20
25
MFI anti-CD36
Frecventarelativa(%)
Lot SM
0 1778 3556 5333 7111
0
...
Comparaţie între nivelul de expresie
a CD36 - lot SM vs Lot Non-SM
Tabel XXXVII : Statistica descriptivă a nivelului de
ex...
AHC HTA
Număr 22
Mediana 4428,00
Percentila 25 3552,75
Percentila 75 5194,75
AHC HTA absente
Număr 35
Mediana 3774,00
Perc...
AHC Dislipidemie prezente
Număr 20
Mediană 4089,00
Percentila 25 3503,50
Percentila 75 4991,00
AHC Dislipidemie absente
Nu...
Corelatii dintre receptorii
PPARα în SM
59
Figura 5.48. Corelaţii între
receptorii PPARα în lotul
martor
A. Mo vs PMN;
B. Mo vs Ly;
C. PMN vs Ly;
60
Figura 5.49. Corelaţii între expresia receptorilor PPARα în Eo
şi alte tipuri de receptori investigaţi
A.PPARα Eo şi CD 36...
Figura 5.50.Corelaţii dintre
receptorii PPARα şi CA:
A. Mo; B. Ly; C. PMN
62
Figura 5.54. Lot SM: Corelaţiiîntre expresia PPARα şi HDL-col
Figura 5.51. Lot SM: Corelaţii între expresia PPARα şi TG
63
Figura 5.55. Lot SM: corelaţia dintre expresia PPARα în
Eo şi acidul uric (A), respectiv PPARα şi fibrinogen (B)
B.
0 500 ...
 Aplicarea scorului de SM, alături de implementarea
algoritmului electronic de diagnostic contribuie la o
prelucrare rapi...
 Acest studiu este primul care a demonstrat
existenţa unei scăderi statistic semnificative a
nivelului de expresie relati...
67
•La subiecţii cu sindrom metabolic, expresia relativă a PPARα în
Eo este invers asociată cu expresia receptorului CD36 ...
 În acelaşi timp, nivelul de expresie a PPARα în
sindromul metabolic este asociat pozitiv cu
concentraţia serică a HDL-co...
69
of 69

Prezentare doctorat

Prezentare doctorat PPAR-alpha
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Health & Medicine      


Transcripts - Prezentare doctorat

 • 1. UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE “GRIGORE T. POPA” IAŞI FACULTATEA DE MEDICINĂ Doctorand, ELENA HATNEANU (POPA) Conducător ştiinţific, Prof. Univ. Dr. RODICA PETROVANU Iaşi - 2014 ROLUL RECEPTORILOR ACTIVAŢI DE INDUCTORII PROLIFERĂRII PEROXIZOMILOR - ALPHA ÎN SINDROMUL METABOLIC TEZĂ DE DOCTORAT 1
 • 2. SINDROMUL METABOLIC  rezistenta la insulina/hiperinsulinemie  obezitate de tip central  diabet zaharat/scaderea tolerantei la glucoza  dislipidemie aterogena)  hipertensiune arteriala  status protrombotic  disfunctie endoteliala  hiperuricemie  status proinflamator “CLUSTER” DE ALTERARI METABOLICE SI FACTORI DE RISC CARDIOVASCULARI 2
 • 3. 3  conditie clinica prediabetica  alterari metabolice independente  risc cardiovascular crescut prin initierea si perpetuarea procesului aterosclerotic si degenerativ inflamator  insulinorezistenta si hiperinsulinemia compensatorie reprezenta elementul patogenic central
 • 4. Sindrom metabolic - status- proinflamator 4
 • 5. Relatia inflamatie sistemica -boli cronice 5
 • 6. Receptorii activaţi de către inductorii proliferării peroxizomilor (Peroxisome proliferator- activated receptors-PPARs)  receptori nucleari, de tip proteic, similar cu receptorii pentru hormonii steroidieni sau tiroidieni 6
 • 7.  PPAR - alpha acţionează ca un factor de transcriere ligand activat. Dupa stimularea de catre ligand, se uneste cu receptorul RXR (Retinoid Receptor X )si regleaza actiunea genelor implicate in metabolismul acizilor grasi, inflamatie cr. 7
 • 8.  Studiul sindromului metabolic din punct de vedere al prevalenţei si status-ului proinflamator.  Investigarea prezenţei i a nivelului deș expresie relativă a receptorilor PPARα în leucocitele circulante    8
 • 9. Studiul sindromului metabolic s-a desfăşurat în două etape: 1. studiul epidemiologic transversal, 2. studiul status-ului proinflamator la pacienţii cu sindrom metabolic (studiu- caz martor) 9
 • 10. Lotul de studiu • 1530 subiecti (815 femei si 715 barbati) cu vârsta cuprinsă între 18 şi 91 ani, înscrisă pe lista medicului de familie •Dr. Popa Elena Perioada de desfăşurare • 01.01.2013– 31.12.2013 • Subiecţii au fost programaţi să participe la studiu în luna naşterii. 10
 • 11.  Criterii de includere :  vârsta peste 18 ani,  capacitate de decizie,  participare pe baza consimţământului liber informat  domiciliul stabil în România.  Criterii de excludere:  vârstă sub 18 ani,  femei gravide sau care alăptează,  bolnavi în faza terminală,  subiecţi care au refuzat semnarea consimţământului informat. 11
 • 12. IDF Criteriu obligatoriu: -Obezitate abdominală (CA ≥ 80 cm la femei, respectiv ≥ 94 cm la bărbaţi sau IMC≥30 kg/m2 + minim două criterii din următoarele: − TAS ≥ 130 mmHg şi/ sau TAD ≥85 mmHg sau tratament antihipertensiv instituit anterior; −Glicemie ≥ 100mg/dl sau DZ diagnosticat anterior; −Trigliceride ≥150 mg/dl sau tratament specific pentru hiperTG; −HDL-col <40 mg/dl la bărbaţi, respectiv < 50 mg/dl la femei sau tratament specific pentru această dislipidemie. NCEP ATP III Asocierea a minimum trei din următoarele criterii: −Obezitate abdominală: (CA ≥ 102 cm la bărbaţi, respectiv 88 cm la femei); −TA≥130/85mmHg sau tratament antihipertensiv anterior; −Glicemie ≥ 110 mg/dl; −Trigliceride ≥150 mg/dl; −HDL-col < 40 mg/dl la bărbaţi, respectiv < 50 mg/dl la femei Harmonised I Asocierea a minimum trei din următoarele criterii: −Obezitate abdominală (CA ≥ 80 cm la femei, respectiv ≥ 94 cm la bărbaţi; −TAS ≥ 130 mmHg şi/ sau TAD ≥85 mmHg sau tratament antihipertensiv instituit anterior; −Glicemie ≥ 100mg/dl sau DZ diagnosticat anterior; −Trigliceride ≥150 mg/dl sau tratament specific pentru hiperTG; − HDL-col <40 mg/dl la bărbaţi, respectiv < 50 mg/dl la femei sau tratament specific pentru aceasta dislipidemie 12
 • 13. Program de diagnostic al SM  încadrarea pacienţilor funcţie de componentele SM în SM3, SM4, SM5  editarea şi arhivarea unei fişe de observaţie  monitorizarea evoluţiei pacienţilor  compatibil cu softurile Microsoft Office Excel , SPSS şi Medcalc Statistical Software . 13
 • 14. Sex Clasificarea subiecţilor conform Harmonized Total non SM SM3 SM4 SM5 F 611 118 63 23 815 (53,3%) M 530 123 41 21 715 (46,7%)   1141 241 104 44 1530 74,60% 15,80% 6,80% 2,90% Tabel X: Repartiţia subiecţilor conform criteriilor Harmonized I Prevalenţa brută SM - 25,42 % (95%CI: 22,96-28,08) Prevalenţa standardizată a SM de 27,32 % (95% CI: 24,60-30,03). 14
 • 15.     ORa ORb   Bărbaţi vs femei 1,04 0,95   Grupa 35-54 ani 7,21 7,16 Sindrom metabolic vs 20-34 ani   Grupa 55-69 ani 24,29 23,1   vs 20-34 ani   Grupa 55-59 ani ani vs 35-54 ani 3,45 3,09   a -OR calculat pentru prevalenţele brute;   b - OR calculat pentru prevalenţele standardizate ajustate pentru vârsta şi sex Comparaţii în lotul studiat ale prevalenţelor SM conform Harmonised I 15
 • 16. Sex Clasificarea subiecţilor conform criteriilor IDF Total Non SM SM3 SM4 SM5 F 640 91 61 23 815 (53,3%) M 565 92 37 21 715 (46,7%)   1205 183 98 44 1530 78,80% 12,00% 6,40% 2,90% 21,25% (B – 20,98%; F- 21,47 %) Sex Clasificarea subiecţilor conform ATP III   Non SM SM3 SM4 SM5 F 682 86 39 8 815 (53,3%) M 619 69 21 6 715 (46,7%) 1301 155 60 14 1530 85,00% 10,10% 3,90% 0,90% 14,97% (B – 13,43%; F- 16,32 %) 16
 • 17. Populatia studiata 1530 subiecti (815 femei si 715 barbati) recrutati pentru studiul epidemiologic  Perioada de desfăşurare • 01.01.2013 – 31.12.2013  Studiu de tip caz-martor  Au fost comparate doua loturi: Lot cu sindrom metabolic Lot SM – 389 subiecti Lot Control – Lot fara SM – 1141subiecti 17
 • 18. Lot Control Număr 1141 Mediana 40,00 Percentila 25 29,00 Percentila 75 57,00 Lot SM Număr 389 Mediana 63,00 Percentila 25 52,00 Percentila 75 70,00 Figura 4.17: Comparaţie între cele două loturi referitoare la vârsta subiecţilor studiaţi Varsta(ani) 40 45 50 55 60 65 Lot Control Lot SM P < 0,0001 18
 • 19. LDL-col(mg/dl) 120 125 130 135 140 145 Lot Control Lot SM P = 0,0002 LDL-col Non-HDL-col(mg/dl) 150 155 160 165 170 175 180 185 Lot Control Lot Non-HDL-col P < 0,0001 Non-HDL-col 19
 • 20. Lot Control Număr 1141 Mediana 3,97 Percentila 25 3,37 Percentila 75 4,82 Lot SM Număr 389 Mediana 4,87 Percentila 25 3,84 Percentila 75 6,36 RaportColtotal/HDL-col 4,2 4,4 4,6 4,8 5,0 5,2 5,4 5,6 5,8 Lot Control Lot SM P < 0,0001 Raport Col total/HDL-col 20
 • 21. Lot Control Număr 1141 Mediana 4,10 Percentila 25 3,84 Percentila 75 5,80 Lot SM Număr 389 Median 5,29 Percentila 25 4,50 Percentila 75 6,20 Aciduricmg/dl 4,4 4,6 4,8 5,0 5,2 5,4 5,6 Lot Control Lot SM P < 0,0001 Acid uric 21
 • 22. Leucocite totale Eozinofile Limfocite Monocite PMN Leucocite/mm3 6750 6800 6850 6900 6950 7000 7050 7100 7150 Lot Control Lot SM P = 0,7565 Leucocite Eozinofile/mm3 160 170 180 190 200 210 220 230 240 Lot Control Lot SM P < 0,0001 Eozinofile Limfocite/mm3 2220 2240 2260 2280 2300 2320 2340 2360 2380 2400 Lot Control Lot SM P = 0,8652 Limfocite Monocite/mm3 450 455 460 465 470 475 480 485 490 495 500 Lot Control Lot SM P = 0,340 Monocite PMN/mm3 3750 3800 3850 3900 3950 4000 4050 4100 4150 4200 Lot Control Lot SM P= 0,0864 PMN 22
 • 23. Comparaţie între valorile fibrinogenului în cele două loturi Fibrinogen(mg/dl) 290 300 310 320 330 340 Lot Control Lot SM P < 0,0001 Fibrinogen 0 50 100 150 200 250 300 350 400 Fibrinogen(mg/dl) non SM SM3 SM4 SM5 Fibrinogen 23
 • 24. 24 0 20 40 60 80 100 0 20 40 60 80 100 100-Specificitate Sensibilitate Non-HDL-C Col T/ HDL-C Acid uric Fibrinogen Eozinofile   AUC 95% CI Non-HDL-Col 0,605 0,580 - 0,630 Col total/ HDL-col 0,607 0,642 - 0,691 Acid uric 0,655 0,630 - 0,679 Fibrinogen 0,690 0,658 - 0,720 Eozinofile 0,589 0,564 - 0,615 AUC 95% CI Scor SM Harmonised I 1,000 0,997 -  1,000 CA 0,804 0,781 -  0,825 TAD 0,666 0,639 - 0,692 TAS 0,757 0,732 -  0,780 Glicemie 0,742 0,717 - 0,766 TG 0,756 0,732 - 0,780 HDL- Col 0,636 0,609 - 0,662 ScorHarmonised I 0 20 40 60 80 100 0 20 40 60 80 100 100-Specificitate Sensibilitate Criterii diagnostic SM 0 20 40 60 80 100 0 20 40 60 80 100 100-Specificitate Sensibilitate CA TAD TAS Glicemie Trigliceride HDL-C
 • 25.  Studiu de tip caz- martor  Au fost comparate doua loturi: › Lotul cu sindrom metabolic – Lot SM(26 pacienti › Lotul normal - Lot Non-SM)(31pacienti) Material i metodăș – studiu PPARα  Perioada de desfasurare 1.01.2014- 28.02.2014  Candidatii au fost selectati si recrutati din populatia prezentata la consultatie la cabinetul medicului de familie 25
 • 26.  Lot SM  vârsta peste 18 ani  recrutarea pe baza semnării Consimţământului liber informat,  SM nou-diagnosticat conform Harmonised I  fără istoric de diabet zaharat si/sau boală cardio-vasculară constituita  absenta tratamentului cu agonisti PPAR α (fibrati) Lot Non-SM  vârsta peste 18 ani  recrutarea pe baza semnării Consimţământului liber informat  absenţa diagnosticului de SM,  fără istoric de diabet zaharat si/sau boala cardiovasculara constituita 26
 • 27.  Studiul componentelor sindromului metabolic conform criteriilor Harmonised I › - evaluarea clinica - s-a desfăşurat în cadrul Cabinetului de Medicină de Familie › - determinările hematologice şi biochimice s- au efectuat în Laboratorul Ambulatorului Spitalului „Sf. Spiridon ” Iaşi  Evaluarea în citometrie de flux a nivelului relativ de expresie a PPARα prin metoda citometriei în flux in leucocitele circulante. - s-a desfăşurat în Laboratorul de Biologie Moleculară al Institutului Regional de Oncologie Iaşi 27
 • 28. 28
 • 29. 29
 • 30.  metodă convenţională pentru marcare de suprafaţă şi evaluare pe bază de citometrie în flux (cu focalizare pe monocite şi utilizând CD14 ca marker specific pentru monocite).  Intensitatea Medie a Fluorescenţei (MFI) a anticorpilor anti-CD36 a fost utilizată ca măsură a nivelului de expresie relativă a CD 36.  30
 • 31.  Au fost comparate doua loturi: Lot Non-SM (31 subiecti) si Lot SM (26 subiecti) Tabel XXV. Comparaţie între criteriile de diagnostic ale SM în cele două loturi Lot SM Lot Non-SM Valoarea P Circumferinţa abdominală* (cm) 99,18 ± 10,75 79,38 ± 9,38 P < 0,001 Glicemia (mg/dl) 118,93 ± 49,57 90,14 ± 8,82 P < 0,01 Trigliceride (mg/dl) 189,47 ± 79,20 87,66 ± 27,79 P < 0,001 HDL-colesterol (mg/dl) 46,57 ± 10,26 57,71 ± 13,52 P = 0,001 Tensiunea arterială sistolică (mmHg) 132,50 ± 11,15 111,93 ± 13,64 P < 0,001 Tensiunea arterială diastolică (mmHg) 81,73 ± 9,48 72,09 ± 7,93 P < 0,001 Hipertensiunea arterială 69,23% 16,12% P < 0,001 Tulburări ale metabolismului glucidic 19,23% 3,22% P < 0,001 Hipertrigliceridemie 80,76% 12,90% P < 0,001 HDL-colesterol scăzut 65,38% 16,12% P < 0,001 * - 31
 • 32. Lot Non-SM Lot SM Valoarea P (t-Student) Colesterol  total (mg/dl) 199,94 ± 36,81 223,75±40,54 P = 0,02* Non-HDL-col (mg/dl) 144,28 ± 37,73 178,84 ± 39,11 P = 0,002 LDL-col  (mg/dl) 119,35 ± 27,46 145,109 ± 36,11 P = 0,005* Acid uric  (mg/dl) 4,60 ± 1,26 5,78±1,39 P = 0,001 Monocite/mm3 521,03 ± 188,55 579,60 ± 228,81 P = 0,3 Limfocite/mm3 2082,00 ± 576,10 2450,00 ± 952,91 P = 0,09 PMN/mm3 3946,00 ± 1482,68 4141,92 ± 1362,85 P = 0,61 Eozinofile/mm3 148,10 ± 90,26 210,73 ±127,10 P = 0,03 Fibrinogen (mg/dl) 234,00 ± 41,55 318, 50 ±35,68 P < 0,0001* CRP (mg/dl) 1,59 ± 1,09 2,12±1,29 P = 0,14 ASAT  (U/l) 21,29 ±17,64 21,26 ± 5,99 P = 0,99 ALAT  (U/l) 23,33 ± 21,49 28,396 ± 9,95 P = 0,24 Creatinina (mg/dl) 0,85 ± 0,20 0,91 ± 0,19 P = 0,27 Tabel XXVI. Comparaţie între caracteristicile loturilor 32
 • 33. Tabel XXVII. Indicatori statistici calculaţi pentru toţi subiecţii investigaţi în populaţia de monocite N 57 Media 232,102 SD 68,6704 Mediana 226,000 Minimum 78,600 Maximum 379,000 Percentila 25 183,00  Percentila 75 279,50 33
 • 34. 1 6 11 16 21 26 31 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 MFIanti-PPARα 228,2 110,6 345,8 51,8 404,6 Media LCI LCI 50 100 150 200 250 300 350 400 450 0 5 10 15 20 25 30 35 MFI anti-PPAR α Frecventarelativa(%) Lot SM 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 0 5 10 15 20 25 30 35 MFI anti-PPAR α Frecventarelativa(%) Lot martor 1 6 11 16 21 26 31 36 -100 0 100 200 300 400 500 MFIanti-PPARα 235,4 81,0 389,7 3,9 466,9 LCS LCI Media 34
 • 35. Tabel XXVIII. Statistica descriptivă a nivelului de expresie relativă a PPARα în monocite Lot SM Lot Non-SM N 26 31 Media 228,19 235,38 SD 58,19 77,17 Mediana 224,00 226,00 Minimum 128,00 78,600 Maximum 358,00 379,00 Percentila 25 183,00 183,00 Percentila 75 262,00 303,50 200 210 220 230 240 250 260 270 Lot SM Lot Non-SM P= 0,69 35
 • 36. AHC HTA prezente Număr 22 Mediana 199,50 Percentila 25 178,00 Percentila 75 227,00 AHC HTA absente Număr 35 Mediana 248,00 Percentila 25 190,25 Percentila 75 317,00 Figura 5.15. Comparaţie între expresia PPARα în Mo funcţie de AHC de HTA . ). MFIantiPPARα_Mo 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 DA NU AHC HTA P=0,06 36
 • 37. AHC Dislipidemie Număr 20 Mediana 197 Percentila 25 182,00 Percentila 75 243,00 AHC Dislipidemie absente Număr 37 Mediana 230,00 Percentila 25 189,00 Percentila 75 300,50 Figura 5.16. Comparaţie între expresia PPARα în Mo funcţie de AHC de dislipidemie MFIanti-PPARαMo 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 DA NU P = 0,20 AHC DISLIPIDEMIE 37
 • 38. Tabel XXIX :Variabila MFI anti-PPARα Ly- statistica descriptivă N 57 Media 180,58 SD 56,00 Mediana 167,00 Minimum 74,80 Maximum 314,00 Percentila 25 139,50 Percentila 75 218,25 38
 • 39. 50 89 128 167 206 244 283 322 361 400 0 5 10 15 20 25 30 35 MFI anti-PPAR α Frecventarelativa(%) Lot SM 1 6 11 16 21 26 31 -50 0 50 100 150 200 250 300 350 400 MFIanti-PPARα 181,8 59,5 304,1 -1,7 365,3 Media+2DS Media- 2DS 0 50 100 150 200 250 300 350 0 5 10 15 20 25 30 35 40 MFI anti-PPAR α Frecventarelativa(%) Lot Non-SM 1 6 11 16 21 26 31 36 0 50 100 150 200 250 300 350 MFIanti-PPARα 179,6 75,0 284,1 22,7 336,4 Media+2DS Media Media- 2DS 39
 • 40. 150 160 170 180 190 200 210 Lot SM Lot Non-SM P= 0,88 Tabel XXX: Statistica descriptivă - nivelul de expresie relativă a PPARα în limfocite Lot SM Lot Non-SM N 26 31 Media 181,781 179,574 SD 61,16 52,29 Mediana 165,000 168,000 Minimum 81,300 74,800 Maximum 314,000 301,000 Percentila 25 134,00  145,750 Percentila 75 218,00 217,00 40
 • 41. AHC HTA prezente Număr 22 Mediana 160,00 Percentila 25 127,00 Percentila 75 171,00 AHC HTA absente Număr 35 Mediana 187,00 Percentila 25 149,00 Percentila 75 231,75 Figura 5.22. Comparaţie între expresia PPARα în Ly funcţie de AHC de HTA MFIanti-PPARαLy 130 140 150 160 170 180 190 200 210 DA NU AHC HTA P=0,09 41
 • 42. AHC Dislipidemie prezente Număr 20 Mediana 158,00 Percentila 25 135,00 Percentila 75 186,50 AHC Dislipidemie absente Număr 37 Mediana 179,00 Percentila 25 148,75 Percentila 75 224,25 Figura 5.23. Comparaţie între expresia PPARα în Ly funcţie de AHC de dislipidemie MFIanti-PPARαLy 140 150 160 170 180 190 200 210 DA NU AHC DISLIPIDEMIE P=0,51 42
 • 43. Analiza nivelului de expresie relativă a PPARα în neutrofile (PMN) Tabel XXXI . Variabila MFI anti-PPARα PMN statistica descriptivă N 55 Media 263,927 SD 70,6493 Mediana 255,000 Minimum 163,000 Maximum 419,000 Percentila 25 196,500  Percentila 75 312,750 43
 • 44. 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 0 5 10 15 20 25 30 35 MFI anti-PPAR α Frecventarelativa(%) Lot SM 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 0 5 10 15 20 25 30 MFI anti-PPAR α Frecventarelativa(%) Lot Non-SM 1 6 11 16 21 26 31 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 MFIanti-PPARα 262,7 124,4 401,0 55,3 470,2 Media + 2DS Media - 2 DS Media 1 6 11 16 21 26 31 36 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 MFIanti-PPARα 264,8 123,0 406,6 52,2 477,4 Media+ 2DS Media - 2DS Media 44
 • 45. Tabel XXXII . Statistica descriptivă a nivelului de expresie relativă a PPARα în PMN Lot SM Lot Non-SM N 26 31 Media 262,73 264,80 SD 69,15 70,88 Mediana 259,00 255,00 Minimum 172,00 163,00 Maximum 395,00 419,00 Percentila 25 198,00 196,00 Percentila 75 305,00 315,00 230 240 250 260 270 280 290 300 Lot SM Lot Non-SM P=0,90 Comparaţie între nivelul de expresie a PPARα în PMN- lot SM vs Lot Non-SM 45
 • 46. AHC HTA prezente Număr 22 Mediana 224,00 Percentila 25 194,00 Percentila 75 279,50 AHC HTA absente Număr 35 Mediana 273,00 Percentila 25 205,50 Percentila 75 336,75 Figura 5.29. Comparaţie între expresia PPARα în PMN funcţie de AHC de HTA MFIanti-PPARαPM 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 DA NU AHC HTA P = 0,13 46
 • 47. AHC Dislipidemie prezente Număr 20 Mediana 225,00 Percentila 25 193,50 Percentila 75 274,50 AHC Dislipidemie absente Număr 37 Mediana 280,00 Percentila 25 222,00 Percentila 75 325,50 Figura 5.30. Comparaţie între expresia PPARα în polimorfonucleare funcţie de AHC de dislipidemie MFIanti-PPARαPM 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 DA NU AHC DISLIPIDEMIE P = 0,17 47
 • 48. Analiza nivelului de expresie relativă a PPARα în eozinofile Tabel XXXIII :Variabila MFI anti-PPARα Eo statistica descriptivă N 57 Media 1595,98 SD 431,571 Mediana 1638,00 Minimum 350,00 Maximum 2506,00 Percentila 25 1379,50 Percentila 75 1759,00 48
 • 49. 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 0 10 20 30 40 50 MFI anti-PPAR α Frecventarelativa(%) Lot SM 400 800 1200 1600 2000 2400 2800 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 MFI anti-PPAR α Frecentarelativa(%) Lot Non-SM 1 6 11 16 21 26 31 -500 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 MFIanti-PPARα 1410,6 476,5 2344,7 9,4 2811,7 Media + 2DS Media- 2DS LCI LCS 1 6 11 16 21 26 31 36 500 1000 1500 2000 2500 3000 MFIanti-PPARα 1722,1 970,8 2473,4 595,1 2849,0 LCI Media-2DS Media Media +2 DS LCS 49
 • 50. Comparaţie între nivelul de expresie a PPARα în Eo- lot SM vs Lot Non-SM 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 Lot SM Lot Non-SM P=0,0072 Tabel XXXIV: Statistica descriptivă a nivelului de expresie relativă a PPARα în Eo Lot SM Lot Non-SM N 26 31 Media 1410,57 1722,09 SD 476,04 375,65 Mediana 1424,50 1713,00 Minimum 350,00 685,00 Maximum 2337,00 2506,00 Percentila 25 1193,00 1532,25 Percentila 75 1697,00 1995,50 50
 • 51. AUC 0,663 Eroarea standard 0,0805 Interval Confidenţă 95%  0,515- 0,790 Z statistic 2,021 Valoarea P (Aria = 0.5) 0,0433 Criteriu asociat ≤1533 Interval Confidenţă 95%  ≤1314 - ≤1711 Sensibilitate 56,52 Specificitate 77,78 Curba ROC MFI anti-PPARα Eo 51
 • 52. AHC HTA prezente Număr 22 Mediana 1488,00 Percentila 25 1164,25 Percentila 75 1707,50 AHC HTA absente Număr: 35 Mediana 1708,50 Percentila 25 1437,00 Percentila 75 1950,00 Figura 5.37. Comparaţie între expresia PPARα în Eo funcţie de AHC de HTA MFIanti-PPARαΕο 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 DA NU AHC HTA P=0,0023 52
 • 53. AHC Dislipidemie Număr 20 Mediana 1632,0000 Percentila 25 1372,5000 Percentila 75 1735,7500 AHC Dislipidemie absente Număr 37 Mediana 1682,0000 Percentila 25 1394,0000 Percentila 75 1950,0000 Figura 5.38. Comparaţie între expresia PPARα în PMN funcţie de AHC de dislipidemie MFIanti-PPARαEo 1400 1450 1500 1550 1600 1650 1700 1750 1800 1850 DA NU P = 0,67 AHC DISLIPIDEMIE 53
 • 54. Analiza nivelului de expresie relativă a receptorilor CD36 Tabel XXXVI. Variabila MFI anti-CD36: statistică descriptivă. N 57 Media 3971, 33 Deviatia standard 1209,02 Mediana 3811,00 Minimum 877,00 Maximum 6933,00 Percentila 25 3231,25 Percentila 75 4650,50 54
 • 55. 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 0 5 10 15 20 25 MFI anti-CD36 Frecventarelativa(%) Lot SM 0 1778 3556 5333 7111 0 5 10 15 20 25 30 35 MFI anti-CD36 Frecventarelativa(%) Lot Non - SM 1 6 11 16 21 26 31 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 Pacienti MFIanti-CD36 4290,3 2109,3 6471,4 1018,8 7561,9 LCI Media LCS 1 6 11 16 21 26 31 36 -1000 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 MFIanti-CD36 3703,8 1193,5 6214,1 -61,6 7469,2 Media + 2 DS Media Media - 2 DS 55
 • 56. Comparaţie între nivelul de expresie a CD36 - lot SM vs Lot Non-SM Tabel XXXVII : Statistica descriptivă a nivelului de expresie relativă a CD36 în monocite Lot SM Lot Non-SM N 26 31 Media 4290,34 3703,77 Deviatia Standard 1090,51 1255,14 Mediana 4110,00 3628,00 Minimum 2664,00 817,00 Maximum 6933,00 6168,00 Percentila 25 3462,00 2737,50 Percentila 75 4690,00 4533,00 3200 3400 3600 3800 4000 4200 4400 4600 4800 Lot SM Lot Non-SM P = 0,0676 56
 • 57. AHC HTA Număr 22 Mediana 4428,00 Percentila 25 3552,75 Percentila 75 5194,75 AHC HTA absente Număr 35 Mediana 3774,00 Percentila 25 3169,00 Percentila 75 4434,00 Figura 5.45. Comparaţie între expresia CD36 în Mo funcţie de AHC de HTA MFIanti-CD36 3400 3600 3800 4000 4200 4400 4600 4800 5000 DA NU AHC HTA P = 0,08 57
 • 58. AHC Dislipidemie prezente Număr 20 Mediană 4089,00 Percentila 25 3503,50 Percentila 75 4991,00 AHC Dislipidemie absente Număr 37 Mediană 3785,00 Percentila 25 3230,00 Percentila 75 4634,00 Figura 5.46. Comparaţie între expresia CD36 în Mo funcţie de AHC de dislipidemie MFIanti-CD36 3600 3800 4000 4200 4400 4600 4800 5000 5200 DA NU P = 0,31 AHC DISLIPIDEMIE 58
 • 59. Corelatii dintre receptorii PPARα în SM 59
 • 60. Figura 5.48. Corelaţii între receptorii PPARα în lotul martor A. Mo vs PMN; B. Mo vs Ly; C. PMN vs Ly; 60
 • 61. Figura 5.49. Corelaţii între expresia receptorilor PPARα în Eo şi alte tipuri de receptori investigaţi A.PPARα Eo şi CD 36 (Lot SM) 61
 • 62. Figura 5.50.Corelaţii dintre receptorii PPARα şi CA: A. Mo; B. Ly; C. PMN 62
 • 63. Figura 5.54. Lot SM: Corelaţiiîntre expresia PPARα şi HDL-col Figura 5.51. Lot SM: Corelaţii între expresia PPARα şi TG 63
 • 64. Figura 5.55. Lot SM: corelaţia dintre expresia PPARα în Eo şi acidul uric (A), respectiv PPARα şi fibrinogen (B) B. 0 500 1000 1500 2000 2500 200 250 300 350 400 450 PPARα Eo Fibrinogenmg/dl r =- 0,36; P = 0,08 64
 • 65.  Aplicarea scorului de SM, alături de implementarea algoritmului electronic de diagnostic contribuie la o prelucrare rapidă, eficientă i standardizată a informaţiilor, laș nivelul medicinei primare  Prevalenţa SM, calculată astfel în cadrul studiului, este crescută (27,32%), în concordanţă cu datele raportate.  Sindromul metabolic se caracterizează printr-un status inflamator cronic.  Prin metoda citometriei în flux, am demonstrat prezenta Receptorilor Activaţi de Inductorii Proliferării Peroxizomilor – Alpha (PPARα) în toate populaţiile de leucocite studiate (monocite, limfocite, polimorfonucleare, eozinofile), atât în lotul pacienţilor cu sindrom metabolic, cât şi în lotul martor. 65
 • 66.  Acest studiu este primul care a demonstrat existenţa unei scăderi statistic semnificative a nivelului de expresie relativă a receptorilor PPARα în eozinofilele pacienţilor cu sindrom metabolic.  confirmând cercetările recente care au evidenţiat rolul eozinofilelor şi al receptorilor PPARα în obezitate, reglarea inflamaţiei cronice şi aterogeneza.  În populaţiile de monocite, limfocite şi polimorfonucleare, am observat corelaţii puternice, semnificativ statistic între expresia PPARα în aceste tipuri celulare, sugerând existenţa unui mecanism unic de control al inflamaţiei cronice la nivelul acestor celule, probabil diferit de cel din eozinofile. 66
 • 67. 67 •La subiecţii cu sindrom metabolic, expresia relativă a PPARα în Eo este invers asociată cu expresia receptorului CD36 (receptor al particulelor de ox - LDL şi propus ca un marker precoce al aterosclerozei), dovedind rolul antiinflamator al receptorilor PPARα la nivel endotelial. •La pacienţii cu antecedente heredo-colaterale de hipertensiune arterială, nivelul de expresie al receptorilor PPARα în eozinofile şi monocite este diminuat comparativ cu subiecţii fără antecedente familiale de hipertensiune arterială. Putem spune că studiul efectuat de noi, aduce informaţii importante legate de geneză aterosclerozei şi hipertensiunii arteriale. •Prin studiul asocierilor dintre receptorii PPARα şi componentele clinice ale sindromului metabolic am arătat rolul acestor receptori în determinismul obezităţii de tip central, nivelul expresiei relative a receptorilor PPARα fiind invers proporţional cu circumferinţa abdominală.
 • 68.  În acelaşi timp, nivelul de expresie a PPARα în sindromul metabolic este asociat pozitiv cu concentraţia serică a HDL-colesterolului şi invers asociat cu nivelul trigliceridelor serice, dovedind rolul acestor receptori în diminuarea procesului inflamator cronic de la nivel vascular.  La pacienţii cu sindrom metabolic, scăderea expresiei receptorilor PPARα în eozinofile este corelată cu creşterea unor markeri ai sindromului inflamator cronic cardiometabolic (acid uric, fibrinogen), ilustrând importanta receptorilor în reglarea status-ului inflamator cronic din sindromul metabolic 68
 • 69. 69

Related Documents