ประวัติส่วนตัว
ชื่อ... นางสาวจุฑามาศ นามสกุล... ประสิทธินาวา
ชื่อเล่น... ปูนิ่ม อายุ... 15 ปี
กรุ๊ปเลือด... บี วัน เดือน ป...
of 1

Poonim

Published on: Mar 4, 2016


Transcripts - Poonim

  • 1. ประวัติส่วนตัว ชื่อ... นางสาวจุฑามาศ นามสกุล... ประสิทธินาวา ชื่อเล่น... ปูนิ่ม อายุ... 15 ปี กรุ๊ปเลือด... บี วัน เดือน ปีเกิด... 8 กรกฎาคม 2540 เบอร์โทรศัพท์... 0884841204 นิสัย... ร่าเริง สนุกสนาน ขี้งอน โกรธง่ายหายเร็ว วิชาที่ชอบ... ไทย วิชาที่ไม่ชอบ... คณิตศาสตร์ อาหารที่ชอบ... ยา (ไม่ใส่ผัก) สีที่ชอบ... ฟ้า , ชมพู และส้ม เพื่อนสนิท... นนทิยา , นิศาชล , ปฐมาวดี , ลลิตา , ลัดดา , ชนากานต์ ที่อยู่... บ้านเลขที่ 110 ,หมู่ 2 ,ตาบล เนินทราย ,อาเภอ เมือง ,จังหวัด ตราด 23000 Face book… Poonim Prasittinawa E-mail… poonim_friend@hotmail.com คติประจาใจ... ทุกอย่างอยู่ที่การกระทาของเรา

Related Documents