1980 – 2013 yılları arası
Prof. Dr. Umran İnan
İTÜ Kutup Araştırmaları Uyg-Ar
Merkezi Bilim Kurulu Üyesi
1980 - 1994 – Ant...
Prof. Dr. Umran İnan Antarktik Servis Madalyası
ödülü almasından dolayı Antarktik kıtası
üzerinde bir noktaya «İnan Tepesi...
Prof. Dr. Umran İnan Antarktik Servis Madalyası
ödülü almasından dolayı Antarktik kıtası
üzerinde bir noktaya «İnan Tepesi...
Doç. Dr. Barış Salihoğlu
İTÜ Kutup Araştırmaları Uyg-Ar
Merkezi Danışma Kurulu Üyesi
2001 – Antarktika
1980 – 2013 yılları...
Dr. Sinan Hüsrevoğlu
İTÜ Kutup Araştırmaları Uyg-Ar
Merkezi Danışma Kurulu Üyesi
2001 – Antarktika
1980 – 2013 yılları ara...
Doç. Dr. Burcu Özsoy Çiçek
İTÜ Kutup Araştırmaları Uyg-Ar
Merkez Müdürü
2006 – Antarktika
1980 – 2013 yılları arası
Doç. Dr. Elif Genceli Güner
İTÜ Kutup Araştırmaları Uyg-Ar
Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi
2007 – Antarktika’da Mineraller ke...
Öğr. Ele. Av. Onur Sabri Durak
İTÜ Kutup Araştırmaları Uyg-Ar
Merkezi Hukuk Danışmanı
2009 – Kutup Hukuku Eğitimi
1980 – 2...
Doç. Dr. Noyan Yılmaz
İTÜ Kutup Araştırmaları Uyg-Ar
Merkezi Danışma Kurulu Üyesi
2013 – Antarktika
1980 – 2013 yılları ar...
Prof. Dr. Bayram Öztürk
İTÜ Kutup Araştırmaları Uyg-Ar
Merkezi Danışma Kurulu Üyesi
2015 – Antarktika
2015 yılı
2013’den başlayarak
günümüze kadar
yapılan aktiviteler
ANTARKTİKADA TÜRK ARAŞTIRMA ÜSSÜ
KURULMASI ÇALIŞTAYI – ULUSAL I
30 Nisan 2013, İstanbul Üniversitesi-TÜDAV
Antarktika’da Türk Araştırma Üssü Kurulması
Çalıştay Yayını, Türk Deniz Araştırmaları Vakfı,
İstanbul, Türkiye, TÜDAV yayı...
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı
Müsteşar Yardımcısı Sayın Suat Hayri Aka ile
görüşme ve Kutup çalışmalarının...
Dışişleri Bakanlığı, Genel Müdür Yardımcısı Sayın
Mehmet Poroy’u ziyaret ve ATCM toplantısının
öneminin değerlendirilmesi
...
BRUKSEL XXXVI Antarctic Treaty Consultative
Meeting Antarktika Antlaşması Danışma Toplantısı
Mayıs 2013
1996 yılından sonr...
ANTARKTİKADA TÜRK ARAŞTIRMA ÜSSÜ
KURULMASI ÇALIŞTAYI – ULUSAL II
17 Haziran 2013, İTÜ Denizcilik Fakültesi, TUZLA
TÜBİTAK İLE GÖRÜŞME
Eylül 2013
1. Dışişleri Bakanlığı,
2. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı,
3. Ulaştırma, Denizcilik ve Haber...
Dr. NOYAN YILMAZ ANTARKTİKA’DA
14 Ağustos – 16 Ekim, 2013
İstanbul Üniversitesi, Deniz Bilimleri Enstitüsü öğretim
üyesi D...
V. DENİZCİLİK KONGRESİ
11-12 Kasım 2013, İTÜ Denizcilik Fakültesi - GEMİMO
ROTA ANTARKTİKA OTURUMU
SUAT HAYRİ AKA – Ulaştı...
TÜRK ANTARTİK BİLİM PROGRAMI YOL
HARİTASI ÇALIŞTAYI – ULUSLARARASI (1. FAZ)
18-19 Kasım 2013, Deniz Ticaret Odası
Görüşüle...
Association of Polar Early Career Scientists (APECS)
APECS Türkiye Temsilciliği kuruldu, Aralık 2013
APECS Türkiye’nin bir...
BLACK SEA MEDITERRANEAN ENVIRONMENT
Vol. 20. No.1: 92-95 (2014)
‘Towards the Turkish Antarctic Science Programme’ isimli y...
MİLLİ SAVUNMA BAKANIMIZ
SAYIN İSMET YILMAZ İLE GÖRÜŞME
Mart 2014
Türkiye’nin Antarktika girişimleri ile ilgili çıkarları
k...
BREZİLYA XXXVII Antarctic Treaty Consultative
Meeting Antarktika Antlaşması Danışma Toplantısı
Nisan 2014
Toplantıya katıl...
ANTARTİK BİLİM PROGRAMI ÇALIŞTAYI -
TÜBİTAK bütçeli
ULUSLARARASI (2. FAZ)
2-3 Haziran 2014
İTÜ Denizcilik Fakültesi, İÜ, O...
SEYİR, HİDROGRAFİ ve OŞİNOGRAFİ
HİZMETLERİ PLAN ve KOORDİNASYON KURULU
16-17 Haziran, 2014
Katılımcılar: Karadeniz Teknik ...
‘Towards an Integrated Retrieval of Antarctic Sea Ice
Volume’ isimli İsviçre’deki ISSI toplantısında ‘Türk
Arktik&Antarkti...
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANI
SAYIN İDRİS GÜLLÜCE İLE GÖRÜŞME
2 Temmuz, 2014
Türkiye’nin Antarktika girişimleri ile ilgili çı...
SCAR Open Science Conference 2014
25-28 Ağustos 2014, Yeni Zelanda
Dr. Burcu Özsoy Çiçek (İTÜ) “New insights into snow
dep...
Türkiye Deniz Araştırmaları Strateji belgesi (TUDAS)
2 Ekim, 2014
Türkiye Deniz Araştırmaları Strateji Belgesi (TUDAS) 2
E...
5. Türk Arktik&Antarktik Araştırmaları
Uluslararası Çalıştayı – ODTÜ Mersin
13 Kasım 2014
ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü E...
Dünya çapında hizmet veren Genç Kutup Araştırmacıları
Dernek (APECS)’in Türkiye komitesi güncellendi. APECS
Türkiye başkan...
APECS Türkiye facebook sayfası yayınlandı
Kasım 2014
"Küresel Bakışla Kutup Çağı" konferansı
Antalya Üniversitesi, 24 Aralık 2014
Antarktika üzerinde yaptığı çalışmalar ve Tür...
İstanbul Teknik Üniversitesi Kutup Araştırmaları
Uyg-Ar Merkezi (PolReC)
17 Ocak 2015
İstanbul Teknik Üniversitesi Kutup A...
İstanbul Teknik Üniversitesi Kutup Araştırmaları
Uyg-Ar Merkezi (PolReC)
Yönetim Kurulu
Dr. Burcu ÖZSOY ÇİÇEK, Merkez Müdü...
27 Şubat 2015
İstanbul Teknik Üniversitesi Kutup Araştırmaları
Uyg-Ar Merkezi, Kutup Araştırmaları Öğrenci Takımı
kuruldu....
2015 Antarktika Günü kutlamalarına Kutup
Araştırmaları Uyg-Ar Merkezi’nin ve APECS
Türkiye’nin katkıları, Mart 2015
2015 Antarktika Günü kutlamalarına Kutup
Araştırmaları Uyg-Ar Merkezi’nin ve APECS
Türkiye’nin katkıları, Mart 2015
Prof. Dr.Bayram ÖZTÜRK - İ.Ü. Öğretim Üyesi. TÜDAV
Başkanı, 4 aylık Antarktik bilim seferinden döndü.
Nisan 2015
“Antarktik Weddell Denizi Buzu Kalınlıklarının
Yersel Ölçümler ve ICESat-1 Lazer Altimetre Uydusu
ile Tespiti” Projesi
2 N...
İstanbul Barosu, Kutuplar, Uluslararası Boyutuyla
Antarktika ve Arktika, Güncel Sorunlar ve Çözümleri
Toplantısı
10 Mayıs ...
XXXVIII Antarctic Treaty Consultative Meeting
38. Antarktik Anlaşmalar Sistemi Toplantısı-
31 Mayıs-10 Haziran, 2015 Sofya...
Japonya Antarktika Madalyası
31 Mayıs-10 Haziran, 2015 Sofya
Prof. Dr. Bayram ÖZTÜRK Sofya'da yapılan 38. Antarktika
Anlaş...
Genç Kutup Araştırmacıları Dernek (APECS)
6-8 Haziran 2015, Sofya, Bulgaristan
APECS Türkiye üyesi Nurcihan Dernek, İlk AP...
Antarktik Antlaşmalar Sistemi sekretaryasını
Sofyadaki 38. Antarktik Antlaşmalar Sistemi
Toplantısı’ndan sonra Türkiye’ye ...
Genç Kutup Araştırmacıları Dernek (APECS)
6-8 Haziran 2015, Sofya, Bulgaristan
APECS Türkiye üyesi Nurcihan Dernek
HORIZON 2020, “Space-borne observations for detecting and forecasting sea ice cover
extremes (SPICES)” 2015-2018, 36 ay pr...
İstanbul Teknik Üniversitesi Kutup Araştırmaları
Uyg-Ar Merkezi (PolReC) hukuk danışmanı Avukat
Onur Sabri Durak (İTÜ Deni...
İstanbul Teknik Üniversitesi Kutup Araştırmaları
Uyg-Ar Merkezi (PolReC) hukuk danışmanı Avukat
Onur Sabri Durak (İTÜ Deni...
İstanbul Teknik Üniversitesi Kutup Araştırmaları
Uyg-Ar Merkezi (PolReC) çatısı altında, Türkiye’nin
farklı şehirlerinde 2...
Türkiye'de kutuplarla ilgili ilk hukuksal kitap
yayınlandı "Küresel Bakışla Kutup Çağı"
29 Eylül 2015
Türkiye'de kutuplarl...
İTÜ Kutup Araştırmaları Uyg-Ar Merkezi (PolReC)
Doğa Koleji kampüslerindeki Kutup Araştırmaları
Kulüpleri yürütücü öğretme...
Kasım 2015
Prof. Dr.Bayram ÖZTÜRK «Neden Antarktika» kitabını
yayınlamıştır.
APECS Türkiye ve Kutup Araştırmaları Uyg-Ar
Merkezi (PolReC), Doğa Koleji ile yaptığı K-12 projesi
ve kutup araştırmaları ...
Akdeniz Üniversitesi, Arktik Yönetişiminde Bölge
Üyesi Olmayan Ülkelerin Artan Rolü ve Katılımı:
Türkiye Bağlamında Değerl...
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Deniz Bilimleri
Enstitüsü, Oşinografi Bölümü konuları arasına Kutup
Oşinografisi başlığını ...
İTÜ DENİZCİLİK FAKÜLTESİ BALIK GÜNÜ
ETKİNLİĞİ
12 Aralık 2015
İstanbul Teknik Üniversitesi’nin
Tuzla Yerleşkesi’nde gerçekl...
TÜBİTAK ZİYARETİ
9 ŞUBAT 2016
İstanbul Teknik Kutup Araştırmaları Uyg-Ar Merkezi,
İstanbul Üniversitesi ve Orta Doğu Tekni...
“Antarktika Çevre Protokolü ve Arktik Konseyine
Üyelik Çerçevesinde Çevresel Faktörlerin Belirlenmesi
ve Buna Bağlı Denizc...
PROJE AMACI, 12 Şubat 2016
Bu çalışma ile öncelikle Kutup Bölgelerinin sınırları uluslararası hukuk metinlerine göre
belir...
ANTARKTİK BİLİM KOMİTESİNE (SCAR)
TÜRKİYE’NİN ÜYELİĞİ İÇİN BAŞVURU
PAKETİNİN HAZIRLANMASI SAFHASINDA
TÜBİTAK’A DESTEK
17 Ş...
Antarktik Antlaşmalar Sistemi Sekreteryasının
Sofyadaki 38. Antarktik Anlaşmalar Sistemi
Toplantısı’ndan sonra Türkiye’ye ...
39. Antarktik Anlaşmalar Sistemi Santiago, Şili’de
gerçekleşecektir. İTÜ Kutup Araştırmaları Uyg-Ar
Merkezi olarak ülkemiz...
Yale Üniversitesinden Uluslararası Hukuk Uzmanı Yi
Lu, İTÜ Kutup Araştırmaları Uyg-Ar Merkezine 3 ay
boyunca Antarktik huk...
ANTARKTİK BİLİM KOMİTESİ (SCAR) KUALA
LUMPUR TOPLANTISINA İKİNCİ KERE
KATILIYORUZ, 20 – 30 AĞUSTOS 2016
İstanbul Teknik Ün...
ALMANYA, AMERİKA, KANADA VE TÜRKİYE
ANTARKTİK ORTAK BİLİM SEFERİ
ARALIK 2017 – ŞUBAT 2018
Alman buzkıran gemisi POLARSTERN...
PolReC 1980-2015 Aktiviteler
of 69

PolReC 1980-2015 Aktiviteler

1980 yılından günümüze kadar PolReC Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulu üyesi Türk bilim insanlarının yapmış olduğu çalışmalara dair.
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Science      


Transcripts - PolReC 1980-2015 Aktiviteler

 • 1. 1980 – 2013 yılları arası Prof. Dr. Umran İnan İTÜ Kutup Araştırmaları Uyg-Ar Merkezi Bilim Kurulu Üyesi 1980 - 1994 – Antarktika
 • 2. Prof. Dr. Umran İnan Antarktik Servis Madalyası ödülü almasından dolayı Antarktik kıtası üzerinde bir noktaya «İnan Tepesi» ismi verilmiştir. 1993 – Antarktika 1980 – 2013 yılları arası
 • 3. Prof. Dr. Umran İnan Antarktik Servis Madalyası ödülü almasından dolayı Antarktik kıtası üzerinde bir noktaya «İnan Tepesi» ismi verilmiştir. 1993 – Antarktika 1980 – 2013 yılları arası
 • 4. Doç. Dr. Barış Salihoğlu İTÜ Kutup Araştırmaları Uyg-Ar Merkezi Danışma Kurulu Üyesi 2001 – Antarktika 1980 – 2013 yılları arası
 • 5. Dr. Sinan Hüsrevoğlu İTÜ Kutup Araştırmaları Uyg-Ar Merkezi Danışma Kurulu Üyesi 2001 – Antarktika 1980 – 2013 yılları arası
 • 6. Doç. Dr. Burcu Özsoy Çiçek İTÜ Kutup Araştırmaları Uyg-Ar Merkez Müdürü 2006 – Antarktika 1980 – 2013 yılları arası
 • 7. Doç. Dr. Elif Genceli Güner İTÜ Kutup Araştırmaları Uyg-Ar Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi 2007 – Antarktika’da Mineraller keşfetti ve mineraller literatüre geçti 1980 – 2013 yılları arası
 • 8. Öğr. Ele. Av. Onur Sabri Durak İTÜ Kutup Araştırmaları Uyg-Ar Merkezi Hukuk Danışmanı 2009 – Kutup Hukuku Eğitimi 1980 – 2013 yılları arası Xiamen Academy of International Law International Law of the Sea and Polar Regions
 • 9. Doç. Dr. Noyan Yılmaz İTÜ Kutup Araştırmaları Uyg-Ar Merkezi Danışma Kurulu Üyesi 2013 – Antarktika 1980 – 2013 yılları arası
 • 10. Prof. Dr. Bayram Öztürk İTÜ Kutup Araştırmaları Uyg-Ar Merkezi Danışma Kurulu Üyesi 2015 – Antarktika 2015 yılı
 • 11. 2013’den başlayarak günümüze kadar yapılan aktiviteler
 • 12. ANTARKTİKADA TÜRK ARAŞTIRMA ÜSSÜ KURULMASI ÇALIŞTAYI – ULUSAL I 30 Nisan 2013, İstanbul Üniversitesi-TÜDAV
 • 13. Antarktika’da Türk Araştırma Üssü Kurulması Çalıştay Yayını, Türk Deniz Araştırmaları Vakfı, İstanbul, Türkiye, TÜDAV yayın no:37, 30 Nisan 2013 Editörler: Bayram Öztürk, Osman Atasoy
 • 14. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sayın Suat Hayri Aka ile görüşme ve Kutup çalışmalarının değerlendirilmesi Mayıs 2013 Prof. Dr. Bayram Öztürk (İÜ – TÜDAV) Prof. Dr. Ahmet Kıdeyş (ODTÜ) Y. Doç. Dr. Burcu Özsoy Çiçek (İTÜ) Y. Doç. Dr. Barış Salihoğlu (ODTÜ) Osman Atasoy Sibel Karasu
 • 15. Dışişleri Bakanlığı, Genel Müdür Yardımcısı Sayın Mehmet Poroy’u ziyaret ve ATCM toplantısının öneminin değerlendirilmesi Mayıs 2013 Prof. Dr. Bayram Öztürk (İÜ – TÜDAV) Prof. Dr. Ahmet Kıdeyş (ODTÜ) Y. Doç. Dr. Burcu Özsoy Çiçek (İTÜ) Y. Doç. Dr. Barış Salihoğlu (ODTÜ) Osman Atasoy Sibel Karasu
 • 16. BRUKSEL XXXVI Antarctic Treaty Consultative Meeting Antarktika Antlaşması Danışma Toplantısı Mayıs 2013 1996 yılından sonra ilk kez Türk delegelerin Dışişleri Bakanlığı tarafından görevlendirilmesi: Prof. Dr. Bayram Öztürk (Başkan), Prof. Dr. Temel Oğuz, Y. Doç. Dr. Burcu Özsoy Çiçek, Osman Atasoy, Sibel Karasu.
 • 17. ANTARKTİKADA TÜRK ARAŞTIRMA ÜSSÜ KURULMASI ÇALIŞTAYI – ULUSAL II 17 Haziran 2013, İTÜ Denizcilik Fakültesi, TUZLA
 • 18. TÜBİTAK İLE GÖRÜŞME Eylül 2013 1. Dışişleri Bakanlığı, 2. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 3. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, 4. İÜ, İTÜ, ODTÜ, DEÜ SONUÇ: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın bu konunun sahibi olduğu gerekçesiyle koordinasyonu alması, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından acil bir komisyon oluşturacağı, görev dağılımı yapılacağı, Antarktika Çevre Koruma Protokolü’nü imzalayacağı.
 • 19. Dr. NOYAN YILMAZ ANTARKTİKA’DA 14 Ağustos – 16 Ekim, 2013 İstanbul Üniversitesi, Deniz Bilimleri Enstitüsü öğretim üyesi Dr. Noyan Yılmaz, Alman bilim insanlarıyla ve Alman buzkıran gemisi POLARSTERN ile Antarktika araştırma seferine katıldı.
 • 20. V. DENİZCİLİK KONGRESİ 11-12 Kasım 2013, İTÜ Denizcilik Fakültesi - GEMİMO ROTA ANTARKTİKA OTURUMU SUAT HAYRİ AKA – Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Mehmet Poroy – Dışişleri Bakanlığı Murat Turan – Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Prof. Dr. Bayram Öztürk Y. Doç. Dr. Burcu Özsoy Çiçek Y. Doç. Dr. Levent Kırval Sena Nomak Osman Atasoy Sibel Karasu
 • 21. TÜRK ANTARTİK BİLİM PROGRAMI YOL HARİTASI ÇALIŞTAYI – ULUSLARARASI (1. FAZ) 18-19 Kasım 2013, Deniz Ticaret Odası Görüşülen Temel Konular 1. Lojistik ve alt yapı, 2. Araştırma gemisi, 3. Bütçe tahsisi, 4. Ulusal işbirlikler, 5. Uluslararası işbirlikler. SONUÇ: Scientific Committee on Antarctic Research (SCAR)’a üyelik MART 2014 e kadar gerçekleştirilmesi
 • 22. Association of Polar Early Career Scientists (APECS) APECS Türkiye Temsilciliği kuruldu, Aralık 2013 APECS Türkiye’nin birincil amacı ilkokul ve ortaokulları ziyaret ederek kutup bölgeleri ve iklim değişimi hususunda sunumlar yapıp genç nesillerde farkındalık yaratmaktadır. APECS Türkiye yürütücüleri: Dr. Noyan Yılmaz, Dr. Burcu Özsoy Çiçek APECS Türkiye üyeleri: Dr. Bettina Fach Dr. Barış Salihoğlu Dr. Sinan Hüsrevoğlu
 • 23. BLACK SEA MEDITERRANEAN ENVIRONMENT Vol. 20. No.1: 92-95 (2014) ‘Towards the Turkish Antarctic Science Programme’ isimli yayın Yazarlar: Bayram Öztürk, Bettina A. Fach, Burcu Özsoy Çiçek, Sinan Hüsrevoğlu, Barış Salihoğlu, Halim Aytekin Ergül, Şamil Aktaş, Birol Çotuk, Günay Çifçi, Ayaka Amaha Öztürk
 • 24. MİLLİ SAVUNMA BAKANIMIZ SAYIN İSMET YILMAZ İLE GÖRÜŞME Mart 2014 Türkiye’nin Antarktika girişimleri ile ilgili çıkarları konuşuldu, bütçe görüşüldü (6 yılı içeren fizibilite çalışmaları hazır).
 • 25. BREZİLYA XXXVII Antarctic Treaty Consultative Meeting Antarktika Antlaşması Danışma Toplantısı Nisan 2014 Toplantıya katılan delegeler: İstanbul Üniversitesi, TÜDAV, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Dışİşleri Bakanlığı, Dokuz Eylül Üniversitesi, Osman Atasoy, Sibel Karasu.
 • 26. ANTARTİK BİLİM PROGRAMI ÇALIŞTAYI - TÜBİTAK bütçeli ULUSLARARASI (2. FAZ) 2-3 Haziran 2014 İTÜ Denizcilik Fakültesi, İÜ, ODTÜ ortaklığında «Alfred Wegener Institute, Polar and Marine Research (AWI), University of Trier, University of Hamburg» katılımlarıyla SONUÇ: Türk Ulusal Bilim Komitesinin Kurulması Alman Kutup Programı ile ikili anlaşmanın imzalanması
 • 27. SEYİR, HİDROGRAFİ ve OŞİNOGRAFİ HİZMETLERİ PLAN ve KOORDİNASYON KURULU 16-17 Haziran, 2014 Katılımcılar: Karadeniz Teknik Üniv. Deniz Bilimleri, ODTÜ, İÜ Su Ürünleri, İTÜ Gemi İnşaatı Fakültesi, İTÜ Denizcilik Fakültesi, TÜDAV, Dokuz Eylül Üniv. Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitisü, Kalkınma Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ANTARKTİKA GÜNDEMİ VE SHOD ÖNERİ: 2016 Yılına kalan SCAR üyeliğinin TÜBİTAK tarafından yapılması
 • 28. ‘Towards an Integrated Retrieval of Antarctic Sea Ice Volume’ isimli İsviçre’deki ISSI toplantısında ‘Türk Arktik&Antarktik Araştırmaları’ ile ilgili olarak Dr. Burcu Özsoy Çiçek konuşma yaptı. 23-27 Haziran, 2014 Katılımcılar: Alfred Wegener Institute, Polar and Marine Research (AWI), Climate Processes and Change program of the Australian Antarctic Division, Norwegian Meteorological Institute, German Max Planck Institute, The Woods Hole Oceanographic Institution- USA
 • 29. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANI SAYIN İDRİS GÜLLÜCE İLE GÖRÜŞME 2 Temmuz, 2014 Türkiye’nin Antarktika girişimleri ile ilgili çıkarları konuşuldu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından bundan sonraki yapılması gereken adımlar görüşüldü.
 • 30. SCAR Open Science Conference 2014 25-28 Ağustos 2014, Yeni Zelanda Dr. Burcu Özsoy Çiçek (İTÜ) “New insights into snow depth on Antarctic sea ice from satellite remote sensing” konulu çalışmasını sunmuştur. Türkiye ILK KEZ Antarktik Bilim Kurulu (SCAR) toplantısına bayrağımızı taşımıştır.
 • 31. Türkiye Deniz Araştırmaları Strateji belgesi (TUDAS) 2 Ekim, 2014 Türkiye Deniz Araştırmaları Strateji Belgesi (TUDAS) 2 Ekim 2014 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Belgenin içinde Arktik ve Antarktika gibi alanlara deniz araştırmalarının teşvik edilmesi yanında denizlerimiz için araştırma öncelikleri ve örgütlenme modeli de yer alıyor.
 • 32. 5. Türk Arktik&Antarktik Araştırmaları Uluslararası Çalıştayı – ODTÜ Mersin 13 Kasım 2014 ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü Erdemli Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen Türk Kuzey ve Güney Kutupları Araştırma programı toplantısında Türkiye'nin Güney ve Kuzey Kutup bölgeler'ndeki stratejik konumu ele alındı. Türk Kuzey ve Güney Kutupları Araştırmaları Toplantısı’nın 5incisi Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Deniz Bilimleri Enstitüsü (DBE) Erdemli yerleşkesinde gerçekleştirildi. Toplantı 25 farklı ulusal ve yabancı devlet kurumu, üniversite ve sivil toplum kuruluşlarından 50’yi aşkın uzmanın katılımı ile gerçekleşti.
 • 33. Dünya çapında hizmet veren Genç Kutup Araştırmacıları Dernek (APECS)’in Türkiye komitesi güncellendi. APECS Türkiye başkanı Dr. Burcu Özsoy Çiçek, yardımcı Dr. Noyan Yılmaz Kasım 2014
 • 34. APECS Türkiye facebook sayfası yayınlandı Kasım 2014
 • 35. "Küresel Bakışla Kutup Çağı" konferansı Antalya Üniversitesi, 24 Aralık 2014 Antarktika üzerinde yaptığı çalışmalar ve Türkiyede bu konuda girişimler yapan İTÜ öğretim üyesi Yar.Doç.Dr Burcu Özsoy Çiçek toplantıya davetli katılımcı olarak iştirak etmiştir.
 • 36. İstanbul Teknik Üniversitesi Kutup Araştırmaları Uyg-Ar Merkezi (PolReC) 17 Ocak 2015 İstanbul Teknik Üniversitesi Kutup Araştırmaları Uyg-Ar Merkezi (PolReC) yönetmeliği 17 Ocak 2015’te Resmi Gazete’de yayınlanarak resmileşti. http://www.polarresearch.center/
 • 37. İstanbul Teknik Üniversitesi Kutup Araştırmaları Uyg-Ar Merkezi (PolReC) Yönetim Kurulu Dr. Burcu ÖZSOY ÇİÇEK, Merkez Müdürü İTÜ – Denizcilik Fakültesi Dr. Sevilay CAN, Müdür Yardımcısı İTÜ – Denizcilik Fakültesi Dr. Tanzer SATIR, Müdür Yardımcısı İTÜ – Denizcilik Fakültesi Prof. Nil GÜLER, Yönetim Kurulu Üyesi İTÜ – Denizcilik Fakültesi Dr. Bilge TUTAK, Yönetim Kurulu Üyesi İTÜ – Gemi Mak. ve Deniz Bil. Müh. Fak. Dr. Elif GENCELİ GÜNER, Yönetim Kurulu Üyesi İTÜ – Kimya ve Metalürji Müh. Fak. Dr. Özcan ARSLAN, Yönetim Kurulu Üyesi İTÜ – Denizcilik Fakültesi http://www.polarresearch.center/
 • 38. 27 Şubat 2015 İstanbul Teknik Üniversitesi Kutup Araştırmaları Uyg-Ar Merkezi, Kutup Araştırmaları Öğrenci Takımı kuruldu. «PolSTeam»
 • 39. 2015 Antarktika Günü kutlamalarına Kutup Araştırmaları Uyg-Ar Merkezi’nin ve APECS Türkiye’nin katkıları, Mart 2015
 • 40. 2015 Antarktika Günü kutlamalarına Kutup Araştırmaları Uyg-Ar Merkezi’nin ve APECS Türkiye’nin katkıları, Mart 2015
 • 41. Prof. Dr.Bayram ÖZTÜRK - İ.Ü. Öğretim Üyesi. TÜDAV Başkanı, 4 aylık Antarktik bilim seferinden döndü. Nisan 2015
 • 42. “Antarktik Weddell Denizi Buzu Kalınlıklarının Yersel Ölçümler ve ICESat-1 Lazer Altimetre Uydusu ile Tespiti” Projesi 2 NİSAN 2015 İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), Kutup Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (PolReC) ve İTÜ Denizcilik Fakültesi olarak, yürütmekte olduğumuz, “Antarktik Weddell Denizi Buzu Kalınlıklarının Yersel Ölçümler ve ICESat-1 Lazer Altimetre Uydusu ile Tespiti” isimli bilimsel araştırma projemiz, İTÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi (İTÜ BAP) tarafından 02.04.2015 tarihinde onaylanmıştır.
 • 43. İstanbul Barosu, Kutuplar, Uluslararası Boyutuyla Antarktika ve Arktika, Güncel Sorunlar ve Çözümleri Toplantısı 10 Mayıs 2015 İTÜ Kutup Araştırmaları Uyg-Ar Merkez Müdürü Y. Doç. Dr. Burcu Özsoy Çiçek ve merkez hukuk danışmanı İTÜ Öğretim Elemanı Onur Sabri Durak katılmıştır.
 • 44. XXXVIII Antarctic Treaty Consultative Meeting 38. Antarktik Anlaşmalar Sistemi Toplantısı- 31 Mayıs-10 Haziran, 2015 Sofya 38. Antarktik Anlaşmalar Sistemi Toplantısı (ATCM) 31 Mayıs-10 Haziran tarihleri arasında Bulgaristan’ın Sofya şehrinde gerçekleşti. Türkiye’den katılan delegeler; Prof. Dr. Bayram Ozturk İÜ-TÜDAV, Dr. Burcu Özsoy Çiçek İTÜ, Dr. Hasan Örek ODTÜ.
 • 45. Japonya Antarktika Madalyası 31 Mayıs-10 Haziran, 2015 Sofya Prof. Dr. Bayram ÖZTÜRK Sofya'da yapılan 38. Antarktika Anlaşmalar Sistemi Toplantısı’nda başarılarından dolayı "Japonya Antarktika Madalyası’na" layık görüldü. Madalya, Japon heyeti başkanı tarafından 1 Haziran günü Sofya'da kendisine takdim edildi.
 • 46. Genç Kutup Araştırmacıları Dernek (APECS) 6-8 Haziran 2015, Sofya, Bulgaristan APECS Türkiye üyesi Nurcihan Dernek, İlk APECS Dünya Zirvesi Toplantısı’na katılma hakkını kazanmıştır. Katılım için APECS’ten tam burs kazanmıştır.
 • 47. Antarktik Antlaşmalar Sistemi sekretaryasını Sofyadaki 38. Antarktik Antlaşmalar Sistemi Toplantısı’ndan sonra Türkiye’ye davet ederek toplantı gerçekleştirdik. Haziran, 2015 Antarktik Antlaşmalar Sistemi sekretaryası ile yapılan bu toplantıda alınan karar doğrultusunda İTÜ Kutup Araştırmaları Uyg-Ar Merkezi Hukuk Danışmanı İTÜ Öğretim Elemanı Onur Sabri Durak Mayıs 2016 tarihinde Arjantin’e giderek sistemin hukuksal yapısını inceleyecektir.
 • 48. Genç Kutup Araştırmacıları Dernek (APECS) 6-8 Haziran 2015, Sofya, Bulgaristan APECS Türkiye üyesi Nurcihan Dernek
 • 49. HORIZON 2020, “Space-borne observations for detecting and forecasting sea ice cover extremes (SPICES)” 2015-2018, 36 ay proje süreci, kabul edildi. Finnish Meteorological Institute (FMI) Finland Nansen Environmental and Remote Sensing Center (NERSC) Norway Meteorologisk Institutt (MET.NO) Norway Istanbul Technical University, Maritime Faculty (ITUMF) Turkey Danish Meteorological Institute (DMI) Denmark Technical University of Denmark (DTU) Denmark The Chancellor, Masters, and Scholars of the University of Cambridge (UCAM) UK European Centre for Medium Range Weather Forecasting (ECMWF) UK University of Hamburg (UH) Germany University of Bremen (UB) Germany Alfred Wegener Institute for Polar and Marine Research (AWI) Germany Max Planck Institute for Meteorology (MPI) Germany Institut Français de Recherche pour l’Exploitation de la Mer (IFREMER) France Institute of Atmospheric Sciences and Climate (ISAC-CNR) Italy HORIZON 2020 Haziran 2015 İTÜ KUTUP ARAŞTIRMALARI UYG-AR MERKEZİ PROJE PAYDAŞLIĞI TOPLAM BÜTÇE: 2,995,678.00 Euro
 • 50. İstanbul Teknik Üniversitesi Kutup Araştırmaları Uyg-Ar Merkezi (PolReC) hukuk danışmanı Avukat Onur Sabri Durak (İTÜ Denizcilik Fakültesi Öğr. Elemanı), Çin’de «Kutup Hukuku» yaz okuluna katıldı. 6- 17 Temmuz ve 13- 31 Temmuz 2015 Xiamen Academy of International Law, Summer Session, Xiamen, China, 06 – 17.07.2015 (Scholarship Awarded, Outstanding Participant), Sunum: “Turkish Polar Policy: Recent Developments and Challenges”, 16.07.2015.
 • 51. İstanbul Teknik Üniversitesi Kutup Araştırmaları Uyg-Ar Merkezi (PolReC) hukuk danışmanı Avukat Onur Sabri Durak (İTÜ Denizcilik Fakültesi Öğr. Elemanı), Çin’de «Kutup Hukuku» yaz okuluna katıldı. 6- 17 Temmuz ve 13- 31 Temmuz 2015 Marco Polo – Zheng He Academy of International Oceans Law and Policy Summer Session, Xiamen, China, 13 – 31.07.2015 (Scholarship Awarded.) Sunum: “Polar Law: Recent Developments and Challenges”, 21.07.2015.
 • 52. İstanbul Teknik Üniversitesi Kutup Araştırmaları Uyg-Ar Merkezi (PolReC) çatısı altında, Türkiye’nin farklı şehirlerinde 26 Doğa Koleji kampüsünde Kutup Araştırmaları Kulubü kuruldu, Eylül 2015
 • 53. Türkiye'de kutuplarla ilgili ilk hukuksal kitap yayınlandı "Küresel Bakışla Kutup Çağı" 29 Eylül 2015 Türkiye'de kutuplarla ilgili ilk hukuksal çalışma Akdeniz Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü tarafından yapıldı. Çalışma, "Küresel Bakışla Kutup Çağı" adıyla kitaplaştırıldı. Y. Doç. Dr. Burcu Özsoy Çiçek ve Deniz Hukuk Uzmanı İTÜ Öğretim Elemanı Onur Sabri Durak kitaba bölümler yazarak katkıda bulundular.
 • 54. İTÜ Kutup Araştırmaları Uyg-Ar Merkezi (PolReC) Doğa Koleji kampüslerindeki Kutup Araştırmaları Kulüpleri yürütücü öğretmenlerine eğitim verdi. 7 Kasım 2015
 • 55. Kasım 2015 Prof. Dr.Bayram ÖZTÜRK «Neden Antarktika» kitabını yayınlamıştır.
 • 56. APECS Türkiye ve Kutup Araştırmaları Uyg-Ar Merkezi (PolReC), Doğa Koleji ile yaptığı K-12 projesi ve kutup araştırmaları kulüpleri ile kendisini tüm dünyaya duyurdu. Aralık 2015
 • 57. Akdeniz Üniversitesi, Arktik Yönetişiminde Bölge Üyesi Olmayan Ülkelerin Artan Rolü ve Katılımı: Türkiye Bağlamında Değerlendirmeler 16 – 17 Aralık 2015 İTÜ Kutup Araştırmaları Uyg-Ar Merkez Hukuk Danışmanı İTÜ Öğretim Elemanı Onur Sabri Durak katılmıştır.
 • 58. Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Deniz Bilimleri Enstitüsü, Oşinografi Bölümü konuları arasına Kutup Oşinografisi başlığını eklemiştir. Aralık 2015
 • 59. İTÜ DENİZCİLİK FAKÜLTESİ BALIK GÜNÜ ETKİNLİĞİ 12 Aralık 2015 İstanbul Teknik Üniversitesi’nin Tuzla Yerleşkesi’nde gerçekleştirilen “İTÜ Denizcilik Fakültesi 131. Geleneksel Balık Günü” etkinliğinde Sayın Bakanımız Binali Yıldırım’ın Kutup Araştırmaları Uyg- Ar Merkez standını ziyareti gerçekleşmiştir.
 • 60. TÜBİTAK ZİYARETİ 9 ŞUBAT 2016 İstanbul Teknik Kutup Araştırmaları Uyg-Ar Merkezi, İstanbul Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nin TÜBİTAK ziyareti. Görüşme Konuları: - SCAR’ a üyelik başvuru süreci - TÜBİTAK ile kutup araştırmalarına yönelik strateji belirlenmesi
 • 61. “Antarktika Çevre Protokolü ve Arktik Konseyine Üyelik Çerçevesinde Çevresel Faktörlerin Belirlenmesi ve Buna Bağlı Denizcilik Politikalarının Geliştirilmesi Modelinin Oluşturulması” Projesi 12 Şubat 2016 İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), Kutup Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (PolReC) ve İTÜ Denizcilik Fakültesi olarak, yürütmekte olduğumuz, “Antarktika Çevre Protokolü ve Arktik Konseyine Üyelik Çerçevesinde Çevresel Faktörlerin Belirlenmesi ve Buna Bağlı Denizcilik Politikalarının Geliştirilmesi Modelinin Oluşturulması” isimli bilimsel araştırma projemiz, İTÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi (İTÜ BAP) tarafından 12.02.2016 tarihinde onaylanmıştır.
 • 62. PROJE AMACI, 12 Şubat 2016 Bu çalışma ile öncelikle Kutup Bölgelerinin sınırları uluslararası hukuk metinlerine göre belirlenecek ve bu bölgeler içerisindeki iklim ve çevre koşulları özetlenecektir. Kutup Bölgelerindeki çevresel değişiklikler belirlendikten sonra, Kutup Bölgelerindeki çevrenin korunmasına vurgu yapan uluslararası hukuki düzenlemeler Antarktika ve Arktik özelinde ayrı ayrı değerlendirilerek, mevcut hukuki durumun güncel ihtiyaçlara cevap verip vermediği tartışılacaktır. Bu tartışmalar sonrasında, Türkiye Cumhuriyeti’nin Kutup Bölgelerine olan ilgisi, Türkiye’deki Kutup çalışmalarının hukuki zemini ve mevcut hukuki durum irdelenerek; Türkiye Cumhuriyeti’nin Arktik Konseyi’ne başvurucu süreci ve yine Antarktik Antlaşmalar Sistemi içerisinde yer alan Çevre Protokolü’nü imzalama süreci bağlamında değerlendirilecektir. Tespit edilen eksiklikler doğrultusunda, Türkiye Cumhuriyeti’nin nasıl bir Kutup ve denizcilik politikası geliştirmesi, oluşturması ve yerleştirmesi gereği disiplinler arası bir çalışma ile modellenecektir. Bu model ile, Türkiye Cumhuriyeti’nin Kutup Bölgelerine ilişkin olarak, çevresel faktörleri göz önüne almak suretiyle hangi yolları izlemesi gerektiği ve hangi düzenlemeleri yapması gerektiği belirlenerek tüm ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılacaktır. Böylece, kurumlar arasında işbirliği sağlanmasına yardımcı olunacak ve Türkiye Cumhuriyeti’nin Kutup Bölgeleri üzerindeki etkinliğinin en kısa sürede artırılabilmesini sağlamaya yönelik adımlar atılabilecektir.
 • 63. ANTARKTİK BİLİM KOMİTESİNE (SCAR) TÜRKİYE’NİN ÜYELİĞİ İÇİN BAŞVURU PAKETİNİN HAZIRLANMASI SAFHASINDA TÜBİTAK’A DESTEK 17 ŞUBAT 2016 İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), Kutup Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (PolReC) olarak SCAR’ üyelik paketi hazırlanmıştır.
 • 64. Antarktik Antlaşmalar Sistemi Sekreteryasının Sofyadaki 38. Antarktik Anlaşmalar Sistemi Toplantısı’ndan sonra Türkiye’ye gelmesi ile gerçekleştirilen toplantıda alınan karara binaen İTÜ Kutup Araştırmaları Uyg-Ar Merkezi Hukuk Danışmanı İTÜ Öğretim Elemanı Onur Sabri Durak Mayıs 2016 tarihinde Arjantin’e giderek sisteminin hukuksal yapısını inceleyecektir. Mayıs 2016
 • 65. 39. Antarktik Anlaşmalar Sistemi Santiago, Şili’de gerçekleşecektir. İTÜ Kutup Araştırmaları Uyg-Ar Merkezi olarak ülkemizi temsilen görevlendirildiğimiz takdirde gerekli temsili gerçekleştireceğiz. 23 Mayıs – 1 Haziran 2016
 • 66. Yale Üniversitesinden Uluslararası Hukuk Uzmanı Yi Lu, İTÜ Kutup Araştırmaları Uyg-Ar Merkezine 3 ay boyunca Antarktik hukuku üzerinde küresel bakış konulu araştırmaları ile katkıda bulunucaktır. 26 Mayıs – 1 Eylül 2016
 • 67. ANTARKTİK BİLİM KOMİTESİ (SCAR) KUALA LUMPUR TOPLANTISINA İKİNCİ KERE KATILIYORUZ, 20 – 30 AĞUSTOS 2016 İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), Kutup Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (PolReC) adına Doç. Dr. Burcu Özsoy Çiçek SCAR 2016 toplantısında bilimsel yayın sunmak için katılımda bulunacaktır. Türkiye’den yine 2014 yılında ilk ve tek katılımcı olarak Doç. Dr. Burcu Özsoy Çiçek akademik sunum yapmıştı.
 • 68. ALMANYA, AMERİKA, KANADA VE TÜRKİYE ANTARKTİK ORTAK BİLİM SEFERİ ARALIK 2017 – ŞUBAT 2018 Alman buzkıran gemisi POLARSTERN ile Antarktika’ya bilim seferi gerçekleşecektir. 3 ay sürecek ve SC@LES olarak isimlendirilen sefere Kutup Araştırmaları Uyg-Ar Merkezi bünyesinden 2 araştırmacı katılacaktır.

Related Documents