Експертне опитування «Якість житлово-комунальних послуг у місті Чернігові»
за підтримки Міжнародного Республіканського Ін...
Експертне опитування «Якість житлово-комунальних послуг у місті Чернігові»
Виконавець: Поліський фонд міжнародних
та рег...
Експертне опитування «Якість житлово-комунальних послуг у місті Чернігові»
за підтримки Міжнародного Республіканського Ін...
Експертне опитування «Якість житлово-комунальних послуг у місті Чернігові»
Предмет дослідження
оціночні судження вибрани...
Експертне опитування «Якість житлово-комунальних послуг у місті Чернігові»
за підтримки Міжнародного Республіканського Ін...
Експертне опитування «Якість житлово-комунальних послуг у місті Чернігові»
за підтримки Міжнародного Республіканського Ін...
Експертне опитування «Якість житлово-комунальних послуг у місті Чернігові»
Оцінка якості житлово-комунальних послуг, що н...
Експертне опитування «Якість житлово-комунальних послуг у місті Чернігові»
Оцінка якості житлово-комунальних послуг, що н...
Експертне опитування «Якість житлово-комунальних послуг у місті Чернігові»
Негативні чинники, які найбільше впливають на ...
Експертне опитування «Якість житлово-комунальних послуг у місті Чернігові»
Оцінка зміни якості житлово-комунальних послуг...
Експертне опитування «Якість житлово-комунальних послуг у місті Чернігові»
Оцінка зміни якості житлово-комунальних послуг...
Експертне опитування «Якість житлово-комунальних послуг у місті Чернігові»
Експертне опитування «Якість житлово-комунальних послуг у місті Чернігові»
Серед органів, які повинні ззддііййссннюювваат...
Експертне опитування «Якість житлово-комунальних послуг у місті Чернігові»
Оцінка якості роботи основних надавачів житлов...
Експертне опитування «Якість житлово-комунальних послуг у місті Чернігові»
Експертне опитування «Якість житлово-комунальних послуг у місті Чернігові»
Прозорість процесу формування тарифів на житло...
Експертне опитування «Якість житлово-комунальних послуг у місті Чернігові»
Потреба змін діючих в місті Чернігові тарифів ...
Експертне опитування «Якість житлово-комунальних послуг у місті Чернігові»
за підтримки Міжнародного Республіканського Ін...
Експертне опитування «Якість житлово-комунальних послуг у місті Чернігові»
На думку респондентів експертного опитування с...
Експертне опитування «Якість житлово-комунальних послуг у місті Чернігові»
Основними причинами ввииннииккннеенннняя//іісс...
Експертне опитування «Якість житлово-комунальних послуг у місті Чернігові»
Для вирішення/зменшення ввппллииввуу ддаанниих...
за підтримки Міжнародного Республіканського Інституту
м.Київ, вул. Велика Васильківська 44, оф.2, тел: +380(44)5813242,
...
of 22

Prezentacia opituvannia

ЗВІТ за результатами соціологічного експертного опитування «Якість житлово-комунальних послуг у місті Чернігові»
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Government & Nonprofit      


Transcripts - Prezentacia opituvannia

 • 1. Експертне опитування «Якість житлово-комунальних послуг у місті Чернігові» за підтримки Міжнародного Республіканського Інституту м.Київ, вул. Велика Васильківська 44, оф.2, тел: +380(44)5813242, факс: +380(44)5813241, www.iri.org Поліський фонд міжнародних та регіональних досліджень м. Чернігів, пр. Миру, 68, оф. 916, тел: +380(462)661127, факс: +380(462)661127, www.pfirs.org ЗЗВВІІТТ ззаа ррееззууллььттааттааммии ссооццііооллооггііччннооггоо ееккссппееррттннооггоо ооппииттуувваанннняя «ЯЯккііссттьь жжииттллооввоо--ккооммууннааллььнниихх ппооссллуугг уу ммііссттіі ЧЧееррннііггооввіі»
 • 2. Експертне опитування «Якість житлово-комунальних послуг у місті Чернігові» Виконавець: Поліський фонд міжнародних та регіональних досліджень Мета дослідження: проаналізувати ситуацію у сфері якості житлово-комунальних послуг у м. Чернігові ДДоосслліідджжеенннняя ппррооввооддииллооссьь ззаа ппііддттррииммккии ППррееддссттааввннииццттвваа ММііжжннааррооддннооггоо рреессппууббллііккааннссььккооггоо ііннссттииттууттуу вв УУккррааїїнніі.. за підтримки Міжнародного Республіканського Інституту м.Київ, вул. Велика Васильківська 44, оф.2, тел: +380(44)5813242, факс: +380(44)5813241, www.iri.org Поліський фонд міжнародних та регіональних досліджень м. Чернігів, пр. Миру, 68, оф. 916, тел: +380(462)661127, факс: +380(462)661127, www.pfirs.org
 • 3. Експертне опитування «Якість житлово-комунальних послуг у місті Чернігові» за підтримки Міжнародного Республіканського Інституту м.Київ, вул. Велика Васильківська 44, оф.2, тел: +380(44)5813242, факс: +380(44)5813241, www.iri.org Поліський фонд міжнародних та регіональних досліджень м. Чернігів, пр. Миру, 68, оф. 916, тел: +380(462)661127, факс: +380(462)661127, www.pfirs.org Об'єкт дослідження експерти у сфері житлово-комунального господарства, представники місцевих органів влади та самоврядування, осередків політичних партій та громадських організацій, лідери громадської думки м. Чернігова, а саме: представники виконавчого комітету Чернігівської міської ради; представники основних підприємств-виконавців житлово-комунальних послуг у м. Чернігові; депутати Чернігівської міської ради та районних у місті Чернігові рад; представники місцевих осередків політичних партій; представники місцевих засобів масової інформації; керівники та активісти громадських організацій; громадські активісти.
 • 4. Експертне опитування «Якість житлово-комунальних послуг у місті Чернігові» Предмет дослідження оціночні судження вибраних експертів щодо: якості роботи житлово-комунальної сфери міста Чернігова; якості житлово-комунальних послуг, що надаються у місті Чернігові; чинників, що впливають на житлово-комунальний сектор міста; шляхів покращення стану житлово-комунального сектору міста Чернігова; якості роботи основних надавачів житлово-комунальних послуг у м. Чернігові. Кількість опитаних респондентів - 51. за підтримки Міжнародного Республіканського Інституту м.Київ, вул. Велика Васильківська 44, оф.2, тел: +380(44)5813242, факс: +380(44)5813241, www.iri.org Поліський фонд міжнародних та регіональних досліджень м. Чернігів, пр. Миру, 68, оф. 916, тел: +380(462)661127, факс: +380(462)661127, www.pfirs.org
 • 5. Експертне опитування «Якість житлово-комунальних послуг у місті Чернігові» за підтримки Міжнародного Республіканського Інституту м.Київ, вул. Велика Васильківська 44, оф.2, тел: +380(44)5813242, факс: +380(44)5813241, www.iri.org Поліський фонд міжнародних та регіональних досліджень м. Чернігів, пр. Миру, 68, оф. 916, тел: +380(462)661127, факс: +380(462)661127, www.pfirs.org
 • 6. Експертне опитування «Якість житлово-комунальних послуг у місті Чернігові» за підтримки Міжнародного Республіканського Інституту м.Київ, вул. Велика Васильківська 44, оф.2, тел: +380(44)5813242, факс: +380(44)5813241, www.iri.org Поліський фонд міжнародних та регіональних досліджень м. Чернігів, пр. Миру, 68, оф. 916, тел: +380(462)661127, факс: +380(462)661127, www.pfirs.org
 • 7. Експертне опитування «Якість житлово-комунальних послуг у місті Чернігові» Оцінка якості житлово-комунальних послуг, що надаються у місті Чернігові, за їх видами
 • 8. Експертне опитування «Якість житлово-комунальних послуг у місті Чернігові» Оцінка якості житлово-комунальних послуг, що надаються у місті Чернігові, за їх видами
 • 9. Експертне опитування «Якість житлово-комунальних послуг у місті Чернігові» Негативні чинники, які найбільше впливають на якість житлово-комунальних послуг у місті Чернігові на сьогоднішній день, % Чинник Газопостачання Електропостачання Водопостачання та водовідведення Теплопостачання Прибирання внутрішньобудинкових приміщень та прибудинкової території Обслуговування внутрішньобудинкових мереж Освітлення будинків і споруд та прибудинкових територій Поточний ремонт будинків і споруд Обслуговування ліфтового господарства Вивезення та утилізація ТПВ Капітальний ремонт будинків і споруд Капітальний ремонт покрівель будинків і споруд Обслуговування зелених насаджень Обслуговування (ремонт) вулично-дорожньої мережі Прибирання вулично-дорожньої мережі Обслуговування елементів благоустрою та споруд Обслуговування мереж зовнішнього освітлення Контроль кількості безпритульних тварин Утримання спортивних та дитячих майданчиків Телекомунікаційні послуги Інтенсивність впливу, балів високий рівень зношеності основних фондів житлово-комунальної сфери 14,3 19,9 25,8 25,5 6,5 17,6 18,3 17,5 27,0 9,7 20,1 21,0 7,6 18,1 11,4 13,9 16,8 7,0 17,2 11,5 41 низький рівень тарифів (їх невідповідність рівню витрат надавачів послуг) 2,3 0,7 3,3 2,1 7,2 5,1 3,8 4,2 2,4 2,4 2,0 1,4 3,4 0,0 2,6 3,3 1,7 0,0 1,6 1,9 - несвоєчасні (неповні) розрахунки споживачів за надані житлово-комунальні послуги 9,8 8,8 8,6 9,9 10,8 8,1 5,3 8,4 7,9 6,5 3,4 5,6 2,5 3,9 3,5 3,3 3,4 1,8 4,1 6,7 2 відсутність цільових програм для фінансування житлово-комунальної сфери 8,3 6,6 7,3 5,7 10,8 11,8 9,9 8,4 7,9 10,5 13,4 9,1 18,6 15,0 9,6 11,5 13,4 14,9 14,8 9,6 15 недостатнє фінансування підприємств житлово-комунальної сфери з бюджетів усіх рівнів 7,5 7,4 7,3 7,8 11,5 10,3 15,3 12,6 12,7 15,3 20,1 19,6 21,2 15,7 16,7 15,6 16,8 15,8 17,2 6,7 36 інформаційна та правова нерівність суб’єктів правовідносин у житлово- комунальній сфері 6,8 5,1 2,6 2,8 4,3 3,7 3,8 2,1 1,6 4,0 2,0 2,1 2,5 3,1 4,4 1,6 0,8 4,4 4,1 7,7 - прогалини у законодавстві України, неефективність правоохоронної та судової систем 3,8 4,4 2,0 2,8 2,2 2,2 1,5 2,8 3,2 4,0 2,7 2,1 2,5 4,7 3,5 4,9 2,5 11,4 3,3 2,9 1 високий рівень монополізації ринку житлово-комунальних послуг 15,8 17,6 11,3 16,3 5,8 6,6 3,1 4,9 7,9 7,3 4,0 3,5 5,9 5,5 7,0 5,7 5,9 4,4 4,9 12,5 11 високий рівень корумпованості житлово- комунальної сфери 6,0 5,9 6,6 5,7 6,5 4,4 5,3 9,8 5,6 8,9 6,7 9,1 5,1 8,7 7,0 8,2 5,9 6,1 7,4 6,7 1 неефективна та витратна організаційна структура житлово-комунальної сфери 9,0 8,1 7,3 5,7 12,2 10,3 13,0 12,6 7,9 9,7 8,7 9,1 9,3 7,9 12,3 12,3 12,6 8,8 9,0 7,7 10 низькій рівень менеджменту підприємств житлово-комунальної сфери 4,5 5,1 6,6 3,5 10,1 8,8 7,6 7,0 5,6 9,7 6,0 6,3 9,3 6,3 7,0 9,0 6,7 9,6 7,4 6,7 - непрозорість та відсутність належної системи контролю за якістю наданих послуг 12,0 10,3 11,3 12,1 12,2 11,0 13,0 9,8 10,3 12,1 10,7 11,2 11,9 11,0 14,9 10,7 13,4 15,8 9,0 19,2 28 Разом 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 -
 • 10. Експертне опитування «Якість житлово-комунальних послуг у місті Чернігові» Оцінка зміни якості житлово-комунальних послуг у м. Чернігові у 2012 році, порівняно з 2011 роком
 • 11. Експертне опитування «Якість житлово-комунальних послуг у місті Чернігові» Оцінка зміни якості житлово-комунальних послуг у м. Чернігові у 2012 році, порівняно з 2011 роком
 • 12. Експертне опитування «Якість житлово-комунальних послуг у місті Чернігові»
 • 13. Експертне опитування «Якість житлово-комунальних послуг у місті Чернігові» Серед органів, які повинні ззддііййссннююввааттии ккооннттрроолльь ззаа яяккііссттюю жжииттллооввоо--ккооммууннааллььнниихх ппооссллуугг уу ммііссттіі ЧЧееррннііггооввіі,, рреессппооннддееннттии ннааййччаассттіішшее ззггааддууввааллии:: -Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради (10,4% з-поміж всіх варіантів відповідей); -адміністрації ЖЕКів або правління ОСББ (8,4% з-поміж всіх варіантів відповідей); -Управління у справах захисту прав споживачів у Чернігівській області (7,2% з-поміж всіх варіантів відповідей); - адміністрації підприємств – надавачів житлово-комунальних послуг (6,7% з-поміж всіх варіантів відповідей). за підтримки Міжнародного Республіканського Інституту м.Київ, вул. Велика Васильківська 44, оф.2, тел: +380(44)5813242, факс: +380(44)5813241, www.iri.org Поліський фонд міжнародних та регіональних досліджень м. Чернігів, пр. Миру, 68, оф. 916, тел: +380(462)661127, факс: +380(462)661127, www.pfirs.org
 • 14. Експертне опитування «Якість житлово-комунальних послуг у місті Чернігові» Оцінка якості роботи основних надавачів житлово-комунальних послуг у м. Чернігові
 • 15. Експертне опитування «Якість житлово-комунальних послуг у місті Чернігові»
 • 16. Експертне опитування «Якість житлово-комунальних послуг у місті Чернігові» Прозорість процесу формування тарифів на житлово-комунальні послуги для споживачів міста Чернігова
 • 17. Експертне опитування «Якість житлово-комунальних послуг у місті Чернігові» Потреба змін діючих в місті Чернігові тарифів на різні види житлово-комунальних послуг
 • 18. Експертне опитування «Якість житлово-комунальних послуг у місті Чернігові» за підтримки Міжнародного Республіканського Інституту м.Київ, вул. Велика Васильківська 44, оф.2, тел: +380(44)5813242, факс: +380(44)5813241, www.iri.org Поліський фонд міжнародних та регіональних досліджень м. Чернігів, пр. Миру, 68, оф. 916, тел: +380(462)661127, факс: +380(462)661127, www.pfirs.org
 • 19. Експертне опитування «Якість житлово-комунальних послуг у місті Чернігові» На думку респондентів експертного опитування ссттааллиийй ррооззввииттоокк жжииттллооввоо--ккооммууннааллььннооггоо ггооссппооддааррссттвваа мм.. ЧЧееррннііггоовваа уу ммааййббууттннььооммуу ббууддее ммоожжллииввиийй ззаа ууммооввии ввиирріішшеенннняя ннааййннааггааллььнніішшиихх ппррооббллеемм уу ттааккиихх ттррььоохх ссффеерраахх:: 1)Поточні проблеми ЖКГ (в даній сфері респондентами згадувалися погана якість вулично-дорожньої мережі, проблеми з освітленням на вулицях та у під’їздах будинків, необхідність проведення ремонтів у житлових будинках, засміченість території м. Чернігова, проблеми з теплопостачанням, погана якість послуг з утримання спортивних та дитячих майданчиків, проблеми водопостачання та відведення, відсутність контролю за кількістю безпритульних тварин у м. Чернігові); 2)Брак фінансових ресурсів для забезпечення потреб житлово-комунальної сфери; 3)Низька кваліфікація управлінського персоналу та працівників у сфері ЖКГ через проведення неефективної кадрової політики на комунальних підприємствах міста Чернігова. за підтримки Міжнародного Республіканського Інституту м.Київ, вул. Велика Васильківська 44, оф.2, тел: +380(44)5813242, факс: +380(44)5813241, www.iri.org Поліський фонд міжнародних та регіональних досліджень м. Чернігів, пр. Миру, 68, оф. 916, тел: +380(462)661127, факс: +380(462)661127, www.pfirs.org
 • 20. Експертне опитування «Якість житлово-комунальних послуг у місті Чернігові» Основними причинами ввииннииккннеенннняя//ііссннуувваанннняя ввиищщееннааввееддеенниихх ккааттееггоорріійй ппррооббллеемм ееккссппееррттии ввииззннааччииллии:: 1)Корумпованість сфери ЖКГ; 2)Відсутність/недоліки програмно-цільового фінансування сфери ЖКГ з бюджетів всіх рівнів, неефективний розподіл фінансових ресурсів в середині галузі; 3)Відсутність ефективних систем контролю за якістю житлово- комунальних послуг та діями суб’єктів відносин (органів влади та профільних структурних підрозділів, постачальників ЖКП, споживачів ЖКП) у сфері ЖКГ. за підтримки Міжнародного Республіканського Інституту м.Київ, вул. Велика Васильківська 44, оф.2, тел: +380(44)5813242, факс: +380(44)5813241, www.iri.org Поліський фонд міжнародних та регіональних досліджень м. Чернігів, пр. Миру, 68, оф. 916, тел: +380(462)661127, факс: +380(462)661127, www.pfirs.org
 • 21. Експертне опитування «Якість житлово-комунальних послуг у місті Чернігові» Для вирішення/зменшення ввппллииввуу ддаанниихх ппррооббллеемм,, ннаа ддууммккуу рреессппооннддееннттіівв,, ннееооббххіідднноо:: 1)Створити ефективні механізми контролю за діяльністю організацій та органів місцевої влади у сфері ЖКГ (у т.ч. і в громадському секторі); 2)Збільшити обсяг фінансових ресурсів на утримання ЖКГ міста Чернігова за рахунок державного та/або міського бюджетів (у т.ч. у вигляді фінансування цільових програм, дотацій, субсидій); 3)Підвищити рівень прозорості у сфері ЖКГ ( у. ч. для визначення надавачів ЖКП, запровадження публічного звітування для підприємств-постачальників комунальних послуг, забезпечення безперешкодного доступу до інформації про процес формування тарифів на житлово-комунальні послуги). за підтримки Міжнародного Республіканського Інституту м.Київ, вул. Велика Васильківська 44, оф.2, тел: +380(44)5813242, факс: +380(44)5813241, www.iri.org Поліський фонд міжнародних та регіональних досліджень м. Чернігів, пр. Миру, 68, оф. 916, тел: +380(462)661127, факс: +380(462)661127, www.pfirs.org
 • 22. за підтримки Міжнародного Республіканського Інституту м.Київ, вул. Велика Васильківська 44, оф.2, тел: +380(44)5813242, факс: +380(44)5813241, www.iri.org Поліський фонд міжнародних та регіональних досліджень м. Чернігів, пр. Миру, 68, оф. 916, тел: +380(462)661127, факс: +380(462)661127, www.pfirs.org

Related Documents