Porada dnia
Temperatura otoczenia, w
którym nalepia się naklejki
wypukłe 3D powinna wynosić
minimum 15 stopni
celcjusza. W...
of 1

Poliuretan w naklejkach wypuklych 3d

Sprawdź co jest ważne dla zapewnienia naklejkom 3D dobrej przyczepności i tym samym trwałości. Dlaczego tak ważna jest temperatura podczas nalepiania naklejek 3D? http://polinal.com.pl/2015/11/09/elastycznosc-naklejek-wypuklych-3d/ #naklejki3d #naklejkiwypukłe #nalepki3d
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Marketing      


Transcripts - Poliuretan w naklejkach wypuklych 3d

  • 1. Porada dnia Temperatura otoczenia, w którym nalepia się naklejki wypukłe 3D powinna wynosić minimum 15 stopni celcjusza. Wtedy poliuretan jest elastyczny. www.polinal.pl

Related Documents