 Necessitem llana i
unes plantilles de
cartró com aquestes
de la foto.
 Agafem la llana i la
enrollem a la
plantilla de cartró
com es pot veure en
la foto.
 Un cop acabem de
enrollar tota la llana
ens hauria de
quedar així:
 Un cop tenim la
llana enrollada a la
plantilla hem de
retallar la llana per
les vores.
 Un cop tenim la
llana tallada, fem un
nus entre els dos
cartrons i els traiem.
 Retallem els trossos
de llana que ens
hagin quedat més
llargs i sobre surtin de
la bola.
 Agafem material
com per exemple
botons, ulls de
plàstic, goma eva…
I ho enganxem al
pom-pom.
Pom poms de llana
Pom poms de llana
of 9

Pom poms de llana

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      


Transcripts - Pom poms de llana

  • 1.  Necessitem llana i unes plantilles de cartró com aquestes de la foto.
  • 2.  Agafem la llana i la enrollem a la plantilla de cartró com es pot veure en la foto.
  • 3.  Un cop acabem de enrollar tota la llana ens hauria de quedar així:
  • 4.  Un cop tenim la llana enrollada a la plantilla hem de retallar la llana per les vores.
  • 5.  Un cop tenim la llana tallada, fem un nus entre els dos cartrons i els traiem.
  • 6.  Retallem els trossos de llana que ens hagin quedat més llargs i sobre surtin de la bola.
  • 7.  Agafem material com per exemple botons, ulls de plàstic, goma eva… I ho enganxem al pom-pom.

Related Documents