NADCIŚNIENIE TĘTNICZE
W CIĄŻY
Dr n. med. Maria Brzozowska
Klinika Patologii Ciąży
I Katedra Ginekologii i Położnictwa UM w...
POWIKŁANIA
MATKA
RZUCAWKA
WYLEW ŚRÓDCZASZKOWY
WYLEWY KRWI DO SIATKOWKI
ZESPÓŁ DIC
ZESPÓŁ HELLP
PORÓD OPERACYJNY
PŁÓD
PRZED...
KLASYFIKACJA NADCIŚNIENIA
TĘTNICZEGO W CIĄŻY
(Wg. ACOG z 1972 r oraz modyfikacja wg. NHBPEP z 1990r)
• Nadciśnienie tętnic...
NADCIŚNIENIE TĘTNICZE PRZEWLEKŁE
• Nadciśnienie tętnicze samoistne ( ok..90%)
• Nadciśnienie tętnicze nerkopochodne
( prze...
NADCIŚNIENIE INDUKOWANE CIĄŻĄ
Zaburzenie ogólnoustrojowe charakterystyczne dla okresu
ciąży,upośledzające funkcje nerek, m...
STAN PRZEDRZUCAWKOWY - PREDYKCJA
• Średnie ciśnienie tętnicze (MAP) w II trymestrze ciąży
≥85-90mmHg
• Ocena przepływów na...
PROFILAKTYKA
• Ograniczenie wysiłku fizycznego - zwolnienie z pracy,
częsty wypoczynek w pozycji leżącej
• ograniczenie wz...
SUPLEMENTACJA WAPNIEM
MECHANIZM DZIAŁANIA
OBCIĄŻENIE WAPNIEM - WZROST STĘŻENIA WAPNIA
W SUROWICY
OBNIŻENIE SEKRECJI PARATH...
Suplementacja wapniem
(dawka 1500-2000mg/d)
Przeprowadzono 7 randomizowanych badań, zarówno w
grupie niskiego ryzyka jak i...
OCTAN α-TOKOFEROLU (WITAMINA E)
- najsilniej działający antyutleniacz w organizmie,
przerywający kaskadowy proces peroksyd...
SUPLEMENTACJA WITAMINĄ E
• W grupie kobiet ciężarnych z podwyższonym ryzykiem
wystąpienia preeclampsji zaobserwowano:
- zn...
KWAS ACETYLOSALICYLOWY
ASPIRYNA 100mg/dobę
Hamuje syntezę tromboksanu A poprzez blokowanie syntezy
prostaglandyn dzięki ni...
Aspiryna
• Wykazano, że zastosowanie Aspiryny u ciężarnych z
grupy wysokiego ryzyka zmniejsza częstość występowania
nadciś...
METYLOKSANTYNY
DIPROPHYLLINUM - 3 x 200 mg/ dobę
DZIAŁANIE HYPOTENSYJNE
• rozkurczanie mięśniówki gładkiej
• niewielki efe...
KRYTERIA ROZPOZNANIA NADCIŚNIENIA
TĘTNICZEGO W CIĄŻY
• Przy nieznanych wartościach ciśnienia tętniczego
przed ciążą
RR > 1...
NADZÓR NAD MATKA I PŁODEM W CIĄZACH
POWIKŁANYCH NADCIŚNIENIEM TETNICZYM
• NADZÓR NAD MATKĄ:
- Pomiar RR 3-4 x / dobę, pomi...
BEZWZGLĘDNE WSKAZANIA DO CIĘCIA
CESARSKIEGO
• przewlekłe niedotlenienie wewnątrzmaciczne płodu (hypotrofia,
nieprawidłowe ...
PORÓD DROGAMI NATURY
WARUNKI
• stabilne ciśnienie tętnicze - RR<140/90
• eutrofia płodu
• szyjka macicy „przygotowana” do ...
PORÓD DROGAMI NATURY
• ciągłe monitorowanie ciśnienia i tętna rodzącej
• ciągłe monitorowanie stanu płodu - kardiotokograf...
CIĘŻKIE NADCIŚNIENIE
TĘTNICZE
POSTEPOWANIE
• Wcześniejsze rozwiązanie jeśli ciąża >34hbd oraz PROM i/lub
IUGR
• jeśli ciąż...
CIĘŻKIE NADCIŚNIENIE TETNICZE –PROMOCJA
DOJRZEWANIA PŁUC
• Uważa się, że u płodów z ciąż powikłanych nadciśnieniem
tętnicz...
RZUCAWKA - ECLAMPSIA
• Zespół objawów stanu przedrzucawkowego:
RR >160/110 mierzone w odstępie 6 godzin, bez tendencji do
...
RZUCAWKA
MECHANIZM POWSTAWANIA OBJAWÓW
• Nagły wzrost ciśnienia tętniczego
• zaburzenie mechanizmów regulacji hemodynamiki...
RZUCAWKA
LECZENIE FARMAKOLOGICZNE
• Przerwanie napadu drgawek Diazepam 5-10mg i.v. - dawka
początkowa, następnie 10mg i.m....
ZESPÓŁ HELLP
• Występuje w 2-12% ciąż powikłanych nadciśnieniem tętniczym
• Umieralność okołoporodowa waha się od 7,7-60%
...
OBJAWY ZESPOŁU HELLP
• Złe samopoczucie (90%)
• bóle w nadbrzuszu lub prawym górnym kwadrancie (65%)
• nudności, wymioty (...
ZESPÓŁ HELLP - POSTĘPOWANIE
• Zakończenie ciąży , najczęściej drogą cięcia cesarskiego jest
postępowaniem z wyboru
• Hospi...
LEKI HYPOTENSYJNE STOSOWANE
U CIĘŻARNYCH
(RR rozkurczowe > 95mmHg)
• Metyldopa (Dopegyt)
• αβ-blokery (Labetalol)
• donory...
DOPEGYT
• Blokuje dekarboksylazę DOPA oraz zmniejsza stężenie
amin katecholowych w ośrodkowym i obwodowym
układzie nerwowy...
DOPEGYT
• Dzienna dawka doustna
250-2000mg/dobę
OBJAWY NIEPOŻĄDANE
• senność
• ortostatyczne spadki ciśnienia tętniczego
•...
LABETALOL
• Blokuje zarówno receptory α- jak i β-adrenergiczne
• Obniża ciśnienie tętnicze poprzez zmniejszenie oporu
nacz...
DZIAŁANIE TLENKU AZOTU
NO CYKLAZA GUANYLOWA
GTP c GMP
ROZKURCZ KOMÓRKI MIĘŚNIOWEJ
NACZYNIA KRWIONOŚNE MIĘSIEŃ MACICY
POPRA...
ARGININA
eNOS
ARGININA NO + CYTRULINA
CYKL KREBSA
6 – 12 g ivi/ dobę
TRÓJAZOTAN GLICEROLU
POSTAĆ PRZEZSKÓRNA – PLASTRY
(NITRADERM) – 10 mg/dobę
ŁATWE PRZENIKANIE PRZEZ ŁOŻYSKO –
BEZPOŚREDNIE ...
BLOKERY KANAŁÓW WAPNIOWYCH
(Nifedipina, Isoptin, Amlozek )
Leczenie wspomagające
• NIFEDIPINA
30-60mg/dobę podjęzykowo w t...
KLONIDYNA (Catapressan, Iporel)
• Hamuje uwalnianie NA z obwodowych i ośrodkowych
zakończeń nerwowych, co prowadzi do rozk...
BLOKERY RECEPTORÓW SEROTONINOWYCH S-
2 - KETANSERYNA
• Serotonina – odpowiedzialna za wzrost ciśnienia tętniczego krwi
• W...
SIARCZAN MAGNEZU
• Efekt działania leku jest następstwem uwalniania prostacykliny z
komórek śródbłonka oraz bezpośredniego...
DIHYDRALAZYNA
Działa bezpośrednio na błonę mięśniową tętniczek,
rozszerzając je , co w efekcie obniża opór
obwodowy i ciśn...
DIHYDRALAZYNA
OBJAWY UBOCZNE
• kołatania serca
• nasilenie czynności skurczowej mięśnia macicy
• bóle głowy
• zaczerwienie...
NEPRESOL
W ciężkiej postaci nadciśnienia tętniczego początkowo
Nepresol bolus 5mg i.v., następnie wlew kroplowy pod
stałą ...
of 41

Nadcisnienie w ciazy

Postępowanie w nadciśnieniu powodowanym ciążą. Autor prezentacji: dr Maria Brzozowska.
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Health & Medicine      


Transcripts - Nadcisnienie w ciazy

 • 1. NADCIŚNIENIE TĘTNICZE W CIĄŻY Dr n. med. Maria Brzozowska Klinika Patologii Ciąży I Katedra Ginekologii i Położnictwa UM w Łodzi
 • 2. POWIKŁANIA MATKA RZUCAWKA WYLEW ŚRÓDCZASZKOWY WYLEWY KRWI DO SIATKOWKI ZESPÓŁ DIC ZESPÓŁ HELLP PORÓD OPERACYJNY PŁÓD PRZEDWCZESNE ODDZIELENIE ŁOŻYSKA OSTRE NIEDOTLENIENIE WEWNĄTRZMACICZNE PRZEWLEKŁE NIEDOTLENIENIE WEWNĄTRZMACICZNE HIPOTROFIA PŁODU ZGON WEWNĄTRZMACICZNY WCZEŚNIACTWO
 • 3. KLASYFIKACJA NADCIŚNIENIA TĘTNICZEGO W CIĄŻY (Wg. ACOG z 1972 r oraz modyfikacja wg. NHBPEP z 1990r) • Nadciśnienie tętnicze przewlekłe • Nadciśnienie tętnicze indukowane ciążą w tym preeclampsia/eclampsia • Nadciśnienie tętnicze ciążowe przemijające (jeśli w czasie porodu nie wystąpił stan przedrzucawkowy i ciśnienie tętnicze uległo normalizacji w ciągu 12 tygodni po porodzie) przewlekłe (jeżeli nie ustępuje po tym okresie) • Preeclampsia / eclampsia nałożone na przewlekłe nadciśnienie tętnicze lub chorobę nerek
 • 4. NADCIŚNIENIE TĘTNICZE PRZEWLEKŁE • Nadciśnienie tętnicze samoistne ( ok..90%) • Nadciśnienie tętnicze nerkopochodne ( przewlekłe kłębkowe zapalenie nerek, wielotorbielowatość nerek, przewlekłe odmiedniczkowe zapalenie nerek, nefropatia cukrzycowa, kolagenozy) • Nadciśnienie tętnicze innego pochodzenia - choroby serca (koarktacja aorty, niedomykalność zastawki aortalnej) - przyczyny hormonalne ( pheochromocytoma, zespól Cushinga, nadczynność tarczycy)
 • 5. NADCIŚNIENIE INDUKOWANE CIĄŻĄ Zaburzenie ogólnoustrojowe charakterystyczne dla okresu ciąży,upośledzające funkcje nerek, mózgu, wątroby i układu krzepnięcia związane z upośledzeniem perfuzji i funkcji łożyskaoraz uszkodzeniem śródbłonków naczyń, występujące u ciężarnych po 20 tygodniu ciąży, klinicznie objawiające się nadciśnieniem tętniczym i białkomoczem Brown M.A.:Clin Exp Pharmacol Physiol., 1995
 • 6. STAN PRZEDRZUCAWKOWY - PREDYKCJA • Średnie ciśnienie tętnicze (MAP) w II trymestrze ciąży ≥85-90mmHg • Ocena przepływów naczyniowych w tt. macicznych (pojawienie się zjawiska „notch” oraz wzrost indeksu RI oraz PI) • Oznaczanie stężenia fibronektyny (marker uszkodzenia śródbłonka naczyniowego), α-lipoproteiny (nasilenie „atherozy” naczyń), AT III (wykładnik zaburzeń krzepnięcia)
 • 7. PROFILAKTYKA • Ograniczenie wysiłku fizycznego - zwolnienie z pracy, częsty wypoczynek w pozycji leżącej • ograniczenie wzrostu masy ciała - dieta ubogowęglanowa, wysokobiałkowa • całkowite powstrzymywanie się od spożycia alkoholu oraz palenia papierosów • suplementacja: wapniem, witaminą E, magnezem, cynkiem, olejem z wiesiołka lub ryb • małe dawki Aspiryny • metyloksantyny (Diprophyllinum)
 • 8. SUPLEMENTACJA WAPNIEM MECHANIZM DZIAŁANIA OBCIĄŻENIE WAPNIEM - WZROST STĘŻENIA WAPNIA W SUROWICY OBNIŻENIE SEKRECJI PARATHORMONU ZMNIEJSZENIE STĘŻENIA WAPNIA WEWNĄTRZKOMÓRKOWEGO MIN. W KOMÓRKACH MIĘŚNI GŁADKICH NACZYŃ ZMNIEJSZENIE ODPOWIEDZI NACZYŃ NA BODŹCE PRESYJNE OBNIŻENIE PODWYŻSZONEGO CIŚNIENIA TĘTNICZEGO
 • 9. Suplementacja wapniem (dawka 1500-2000mg/d) Przeprowadzono 7 randomizowanych badań, zarówno w grupie niskiego ryzyka jak i w grupie wysokiego ryzyka (dodatni test obrotowy lub zwiększona wrażliwość na wlew angiotensyny II). Suplementacja wapniem zmniejsza całkowitą częstość występowania nadciśnienia w ciąży, z zaznaczoną tendencją do redukcji odsetka preeklampsji.
 • 10. OCTAN α-TOKOFEROLU (WITAMINA E) - najsilniej działający antyutleniacz w organizmie, przerywający kaskadowy proces peroksydacji lipidów, poprzez „zmiatanie” wtórnych wolnych rodników tlenowych - stabilizuje struktury błon biologicznych, ograniczając miejsca działania reaktywnych form tlenu - niedobór – odkładanie fibrynogenu i płytek krwi w przestrzeniach międzykosmkowych – zawały i martwica tkanki łożyskowej – wzrost oporu naczyniowego
 • 11. SUPLEMENTACJA WITAMINĄ E • W grupie kobiet ciężarnych z podwyższonym ryzykiem wystąpienia preeclampsji zaobserwowano: - znamiennie niższy odsetek występowania preeclampsji w porównaniu z grupą przyjmującą placebo • W grupie kobiet ciężarnych z nadciśnieniem tętniczym - obniżenie ciśnienia tętniczego krwi Champbell i wsp., Hypertens.,1999
 • 12. KWAS ACETYLOSALICYLOWY ASPIRYNA 100mg/dobę Hamuje syntezę tromboksanu A poprzez blokowanie syntezy prostaglandyn dzięki nieodwracalnej acetylacji i inaktywacji cykloxygenazy płytkowej odwrócenie niekorzystnego stosunku obniżenie stężenia TXA2/PGI2 nadtlenków lipidów Zmniejsza wrażliwość presyjną na angiotensynę II u ciężarnych z wysokim ryzykiem rozwoju nadciśnienia tętniczego
 • 13. Aspiryna • Wykazano, że zastosowanie Aspiryny u ciężarnych z grupy wysokiego ryzyka zmniejsza częstość występowania nadciśnienia w ciąży, IUGR oraz porodu przedwczesnych Hauth i wsp. Am J Obst Gynec 1996, Sibai i wsp. Am J Obst Gynec 1998 Pomimo obniżenia częstości preeklampsji, wyniki położnicze nie różniły się !!!
 • 14. METYLOKSANTYNY DIPROPHYLLINUM - 3 x 200 mg/ dobę DZIAŁANIE HYPOTENSYJNE • rozkurczanie mięśniówki gładkiej • niewielki efekt moczopędny
 • 15. KRYTERIA ROZPOZNANIA NADCIŚNIENIA TĘTNICZEGO W CIĄŻY • Przy nieznanych wartościach ciśnienia tętniczego przed ciążą RR > 130/80 mmHg w czasie dwóch pomiarów w odstępie 4 godzin • Przy znanych wartościach sprzed ciąży - dla ciśnienia skurczowego > 30 mmHg - dla ciśnienia rozkurczowego > 15 mmHg
 • 16. NADZÓR NAD MATKA I PŁODEM W CIĄZACH POWIKŁANYCH NADCIŚNIENIEM TETNICZYM • NADZÓR NAD MATKĄ: - Pomiar RR 3-4 x / dobę, pomiar masy ciała - Wywiad w kierunku zagrażającej rzucawki (bóle głowy, zaburzenia widzenia, bóle w nadbrzuszu - Badania laboratoryjne: kw.moczowy, mocznik, kreatynina, stężenie białka, Ht, Plt, utrata białka/dobę, próby wątrobowe(Ast, Alt, GGTP) • NADZÓR NAD PŁODEM: - Obserwacja ruchów płodu przez ciężarną - 3-4x/dobę osłuchiwanie tętna płodu - Codzienne NST z komputerowa analizą zapisu w ciążach >30 hbd - USG z ocena biometrii płodu, przepływów naczyniowych, AFI - RKZ krwi pępowinowej - kordocenteza
 • 17. BEZWZGLĘDNE WSKAZANIA DO CIĘCIA CESARSKIEGO • przewlekłe niedotlenienie wewnątrzmaciczne płodu (hypotrofia, nieprawidłowe wartości parametrów przepływów naczyniowych, nieprawidłowe wartości RKZ) • brak stabilizacji ciśnienia tętniczego • retinopatia nadciśnieniowa
 • 18. PORÓD DROGAMI NATURY WARUNKI • stabilne ciśnienie tętnicze - RR<140/90 • eutrofia płodu • szyjka macicy „przygotowana” do porodu - >7 punktów w skali Bishopa • pełna gotowość sali operacyjnej
 • 19. PORÓD DROGAMI NATURY • ciągłe monitorowanie ciśnienia i tętna rodzącej • ciągłe monitorowanie stanu płodu - kardiotokografia, pulsoksymetria • skrócenie II okresu porodu przy wzroście RR • znieczulenie ZOP kontrowersyjne- spadek obwodowego oporu naczyniowego • pogorszenie przepływu maciczno - łożyskowego
 • 20. CIĘŻKIE NADCIŚNIENIE TĘTNICZE POSTEPOWANIE • Wcześniejsze rozwiązanie jeśli ciąża >34hbd oraz PROM i/lub IUGR • jeśli ciąża < 34 hbd: - według doniesień retrospektywnych postępowanie zachowawcze poprawia wyniki położnicze w przedziale ciążowym 27-34 hbd -przeprowadzone dotychczas 3 badania randomizowane wykazały, że postępowanie zachowawcze przed ukończeniem 34 hbd wydłuża czas trwania ciąży, zwiększa masę urodzeniową noworodków, obniża odsetek powikłań neonatologicznych
 • 21. CIĘŻKIE NADCIŚNIENIE TETNICZE –PROMOCJA DOJRZEWANIA PŁUC • Uważa się, że u płodów z ciąż powikłanych nadciśnieniem tętniczym występuje akceleracja dojrzewania płuc • W piśmiennictwie anglosaskim zaleca się stosowanie stymulacji glikokortykoidami ze względu na brak objawów ubocznych takiej terapii • W naszym ośrodku podawanie glikokortykoidow uzależnione jest zawsze od rodzaju stosowanego leczenia hypotensyjnego. Wykazano, że tlenek azotu wpływa na proces adaptacji płuc do życia pozamacicznego poprzez zmniejszanie wydzielania śródbłonka w pęcherzykach płucnych, przez co zwiększa się ich zdolność do rozprężania się po porodzie. Alternatywnie stosujemy także Ambroxol – Mucosolvan (po 34 tygodniu ciąży)
 • 22. RZUCAWKA - ECLAMPSIA • Zespół objawów stanu przedrzucawkowego: RR >160/110 mierzone w odstępie 6 godzin, bez tendencji do obniżania się białkomocz > 5g/24 h skąpomocz (<20-30ml/h lub <500ml/24h) zaburzenia widzenia, bóle głowy, ból w nadbrzuszu połączony z napadem drgawek toniczno - klonicznych oraz utratą świadomości
 • 23. RZUCAWKA MECHANIZM POWSTAWANIA OBJAWÓW • Nagły wzrost ciśnienia tętniczego • zaburzenie mechanizmów regulacji hemodynamiki krążenia mózgowego • zwiększone przekrwienie bierne mózgu • zwiększenie przepuszczalności błony podstawnej naczyń włosowatych • obrzęk mózgu • miejscowe lub uogólnione niedokrwienie mózgu • objawy kliniczne:silny ból głowy, mdłości, wymioty, zaburzenia widzenia i słuchu, zaburzenia świadomości, drgawki, śpiączka • Zaburzenia przepływu nerkowego - białkomocz, skąpomocz, bezmocz
 • 24. RZUCAWKA LECZENIE FARMAKOLOGICZNE • Przerwanie napadu drgawek Diazepam 5-10mg i.v. - dawka początkowa, następnie 10mg i.m. co 4 godziny MgSO4 6g w wolnym wlewie (15-20 min), następnie w stałym wlewie 2g/godz • Obniżenie ciśnienia tętniczego Nepresol 5mg i.v. we wlewie, następnie stały wlew i.v. pod kontrolą ciśnienia tętniczego • W trakcie napadu rzucawki oraz po ustąpieniu drgawek obowiązuje bezwzględna kontrola stanu płodu • W ok. 20% przypadków może wystąpić przedwczesne oddzielenie łożyska, w ponad 65% niedotlenienie wewnątrzmaciczne płodu • NATYCHMIASTOWE UKOŃCZENIE CIĄŻY DROGĄ CIĘCIA CESARSKIEGO
 • 25. ZESPÓŁ HELLP • Występuje w 2-12% ciąż powikłanych nadciśnieniem tętniczym • Umieralność okołoporodowa waha się od 7,7-60% • Umieralność matek 0-24% • Zwiększenie zachorowalności matek - ostra niewydolność nerek - obrzęk płuc -wysięk w opłucnej - pęknięcie wątroby
 • 26. OBJAWY ZESPOŁU HELLP • Złe samopoczucie (90%) • bóle w nadbrzuszu lub prawym górnym kwadrancie (65%) • nudności, wymioty (50%) • niespecyficzne objawy grypopodobne • objawy laboratoryjne: • mikroangiopatyczna anemia hemolityczna • bilirubina >1,2mg/dl • wzrost wskaźników wątrobowych (AspAt >72 IU/l, LDH) • trombocytopenia <30000/m3
 • 27. ZESPÓŁ HELLP - POSTĘPOWANIE • Zakończenie ciąży , najczęściej drogą cięcia cesarskiego jest postępowaniem z wyboru • Hospitalizacja w OIOM • Leczenie objawowe: • leczenie hypotensyjne • osocze • masa erytrocytarna • koncentrat płytek krwi (<30000/mm3 ) • sterydy • AT III
 • 28. LEKI HYPOTENSYJNE STOSOWANE U CIĘŻARNYCH (RR rozkurczowe > 95mmHg) • Metyldopa (Dopegyt) • αβ-blokery (Labetalol) • donory tlenku azotu (Arginina,Minitran, Nitraderm) • blokery kanałów wapniowych (Nifedipina, Isoptin, Amlozek) • NA-blokery – Klonidyna ( Catapressan, Iporel) • blokery receptorów serotoninowych S-2- Ketanseryna MgSO4 – siarczan magnezu • Hydrazynoftalazyny (Dihydralazyna, Nepresol)
 • 29. DOPEGYT • Blokuje dekarboksylazę DOPA oraz zmniejsza stężenie amin katecholowych w ośrodkowym i obwodowym układzie nerwowym • zmniejsza obwodowy opór naczyniowy, przy niezmienionym przepływie nerkowym • zmniejsza aktywność reninową osocza
 • 30. DOPEGYT • Dzienna dawka doustna 250-2000mg/dobę OBJAWY NIEPOŻĄDANE • senność • ortostatyczne spadki ciśnienia tętniczego • depresja U około 30% kobiet metyldopa nie normalizuje ciśnienia tętniczego
 • 31. LABETALOL • Blokuje zarówno receptory α- jak i β-adrenergiczne • Obniża ciśnienie tętnicze poprzez zmniejszenie oporu naczyniowego oraz nieznaczne zmniejszenie rzutu serca • Nie ma niekorzystnego wpływu na płód • Nie upośledza perfuzji łożyska • Dawka doustna 100-400 mg w dwóch dawkach podzielonych
 • 32. DZIAŁANIE TLENKU AZOTU NO CYKLAZA GUANYLOWA GTP c GMP ROZKURCZ KOMÓRKI MIĘŚNIOWEJ NACZYNIA KRWIONOŚNE MIĘSIEŃ MACICY POPRAWA PRZEPŁYWU PRZEZ NACZYNIA MACICZNO-ŁOŻYSKOWE OBNIŻENIE CIŚNIENIA TĘTNICZEGO UTLENOWANIE PŁODU
 • 33. ARGININA eNOS ARGININA NO + CYTRULINA CYKL KREBSA 6 – 12 g ivi/ dobę
 • 34. TRÓJAZOTAN GLICEROLU POSTAĆ PRZEZSKÓRNA – PLASTRY (NITRADERM) – 10 mg/dobę ŁATWE PRZENIKANIE PRZEZ ŁOŻYSKO – BEZPOŚREDNIE DZIAŁANIE ROZKURCZAJĄCE NA NACZYNIA KOSMKÓW DOBRA TOLERANCJA LEKU BRAK UJEMNEGO DZIAŁANIA NA PŁÓD OBNIŻENIE ŚREDNIEGO CIŚNIENIA TĘTNICZEGO POPRAWA PRZEPŁYWU MACICZNO-ŁOZYSKOWEGO Cacciatore B et al.. 1998; Joupilla P et al. 1997; Lees C. et al.1993; David M et al.. 2000; Giles W et al.. 1992; Bogaert MG. 1987
 • 35. BLOKERY KANAŁÓW WAPNIOWYCH (Nifedipina, Isoptin, Amlozek ) Leczenie wspomagające • NIFEDIPINA 30-60mg/dobę podjęzykowo w trzech dawkach podzielonych • ISOPTIN 240mg doustnie 1-2x/dobę • AMLOZEK 5-10 mg/dobę doustnie w jednej dawce
 • 36. KLONIDYNA (Catapressan, Iporel) • Hamuje uwalnianie NA z obwodowych i ośrodkowych zakończeń nerwowych, co prowadzi do rozkurczu naczyń krwionośnych i obniżenia ciśnienia tętniczego • 0,075 – 0,3 mg/dobę doustnie w dwóch dawkach, maksymalnie 1,2 mg/dobę.
 • 37. BLOKERY RECEPTORÓW SEROTONINOWYCH S- 2 - KETANSERYNA • Serotonina – odpowiedzialna za wzrost ciśnienia tętniczego krwi • W nadciśnieniu indukowanym ciążą: - wzrost stężenia serotoniny łożyskowej, bo obniżenie stężenia MAO - wzrost serotoniny płytkowej, bo agregacja płytek krwi i ich uszkodzenie - uszkodzenie śródbłonka naczyniowego – brak receptorow S-1 związanych ze śródbłonkiem; stymulacja receptorów S-2 zlokalizowanych na błonie mięśniowej naczyń krwionośnych – skurcz naczyń krwionośnych
 • 38. SIARCZAN MAGNEZU • Efekt działania leku jest następstwem uwalniania prostacykliny z komórek śródbłonka oraz bezpośredniego wpływu na adhezję płytek • Brak badań randomizowanych dotyczących stosowania siarczanu magnezu w nadciśnieniu tętniczym łagodnym i średniociężkim • Stosowany wyłącznie w leczeniu kobiet z ciężkim stanem przedrzucawkowym oraz w przypadku wystąpienia rzucawki • Przeciwwskazany u kobiet z niewydolnością nerek Schematy podawania: I – powolna infuzja dożylna 4,0g/100 ml glukozy, następnie 4-10g co 4h. II – 2-4g w ciągu 5 min., następnie ciągły wlew dożylny 1,0g/h
 • 39. DIHYDRALAZYNA Działa bezpośrednio na błonę mięśniową tętniczek, rozszerzając je , co w efekcie obniża opór obwodowy i ciśnienie tętnicze OGRANICZENIA STOSOWANIA • pobudza układ współczulny • zwiększa aktywność reninową osocza • zatrzymuje sód we krwi • zwiększa objętość osocza
 • 40. DIHYDRALAZYNA OBJAWY UBOCZNE • kołatania serca • nasilenie czynności skurczowej mięśnia macicy • bóle głowy • zaczerwienienie skóry • objawy immunologiczne • Rozwój tachyfilaksji podczas przewlekłego stosowania
 • 41. NEPRESOL W ciężkiej postaci nadciśnienia tętniczego początkowo Nepresol bolus 5mg i.v., następnie wlew kroplowy pod stałą kontrolą ciśnienia tętniczego do uzyskania obniżenia i stabilizacji ciśnienia tętniczego do wartości nie niższych niż 140/90 mmHg

Related Documents