NASTAVNA JEDINICA: Ivana Brlić-Mažuranić: „Priče iz davnine“<br />NASTAVNO PODRUČJE: lektira <br />TIP SATA : interpretaci...
of 1

Priče iz davnina - priprema

Naslov: Lektira - Priče iz davnina - pripremaAutorice: Elena Kovačić, OŠ Gola, OŠ Sveti ĐurđMarina Zember, OŠ Andrije Palmovića Rasinja, OŠ Veliki Bukovec
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      Technology      Business      


Transcripts - Priče iz davnina - priprema

  • 1. NASTAVNA JEDINICA: Ivana Brlić-Mažuranić: „Priče iz davnine“<br />NASTAVNO PODRUČJE: lektira <br />TIP SATA : interpretacija <br />KLJUČNI POJMOVI : književna vrsta, umjetnička bajka, stvarni i nestvarni likovi, karakterizacija likova, kompozicija, jezik i stil pisca<br />OBRAZOVNA POSTIGNUĆA: odrediti vrstu djela, obilježja bajke, mjesto i vrijeme radnje, odrediti fabularni tijek, likovi, karakterizacija, pripovjedač <br />ZADAĆE NASTAVNE JEDINICE<br />OBRAZOVNE: odrediti vrstu djela, umjetnička bajka, značajke bajke, mjesto i vrijeme radnje, tema, fabularni tijek, izraditi karakterizaciju lika uz citate, uočiti osnovne značajke piščeva stila<br />FUNKCIONALNE: razvijati sposobnosti zamišljanja, uživljavanja, iznošenja doživljaja, usmenog izražavanja, uspoređivanja, zaključivanja, usmjerenog čitanja, rada na tekstu<br />ODGOJNO-SOCIJALIZIRAJUĆE: poticati učenike na čitanje bajki, razvijati interes za čitanje, poticati učenike na čitanje djela I. B. Mažuranić, bogatiti učenički rječnik, isticati pozitivne moralne osobine, isticati nematerijalne vrijednosti, aktualizirati poruku svake priče<br />NASTAVNE STRATEGIJE, METODE I TEHNIKE: metoda slušanja, heuristički razgovor, metoda izlaganja, metoda čitanja, metoda demonstracije, metoda uočavanja, uspoređivanja, zaključivanja<br />NASTAVNI OBLICI RADA: frontalni oblik rada, pojedinačni rad, rad u skupini <br />NASTAVNA SREDSTVA I POMAGALA: nastavni listići, računalo, projektor, bilježnica za lektiru <br />