Portal programa „Suradnici u učenju“: www.ucitelji.org
Tomislav Bronzin
...
Za pristup ovom portalu koriste se javni Windows Live servisi koji omogućuju tzv.
single-sign-on, odnosno, prijavom korisn...
3. Portal jučer, danas i sutra
Iako je ovo druga verzija portala programa „Suradnici u učenju“, postoji višegodišnje
(dobr...
of 3

Portal programa „Suradnici u učenju“: www.ucitelji.org

Tema: Portal programa „Suradnici u učenju“: www.ucitelji.org Autori: Tomislav Bronzin, CITUS d.o.o. i Željka Knezović, Agencija za odgoj i obrazovanje
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      Technology      


Transcripts - Portal programa „Suradnici u učenju“: www.ucitelji.org

  • 1. Portal programa „Suradnici u učenju“: www.ucitelji.org Tomislav Bronzin CITUS d.o.o. tomislav.bronzin@citus.hr 0912019443 Željka Knezović Agencija za odgoj i obrazovanje zeljka.knezovic@azoo.hr 0915606886 Sažetak Program „Suradnici u učenju“ provodi se od 2004. godine kao dio Microsoftovog globalnog programa „Partners in Learning“, a temelji se na dva polazišta: kreativnog potencijala nastavnika i učitelja u hrvatskim osnovnim i srednjim školama i uvjerenja kako informacijske tehnologije mogu pomoći učiteljima i nastavnicima (ali i učenicima i studentima) u ostvarenju njihovih potencijala. Portal http://www.ucitelji.org osmišljen je kao početna točka za promicanje inovativnog, timskog i projektnog rada u obrazovanju te predstavljanje nastavničkih postignuća. 1. Inovativni način suradnje i stalnog stručnog usavršavanja učitelja i nastavnika Portal zajednice „Suradnici u učenju“ (Slika 1.) je novi način povezivanja različitih tehnologija čime se omogućava inovativni pristup suradničkom, projektnom i timskom radu učitelja i nastavnika, ali i učenika i studenata. Kroz tu suradnju stvaraju se obrazovni Slika 1. Naslovna stranica portala „Suradnici u učenju“: ucitelji.org sadrţaji te kontinuirano provodi cjeloţivotno učenje svih sudionika obrazovnog sustava.
  • 2. Za pristup ovom portalu koriste se javni Windows Live servisi koji omogućuju tzv. single-sign-on, odnosno, prijavom korisnika na portal (koristeći Windows Live ID) automatski mu se omogućava pristup ostalim Live uslugama, primjerice pošti, blogu, skydriveu itd. Korisnik na taj način ima na raspolaganju zaseban, privatan prostor koji koristi i organizira kako ţeli (Live Spaces), a koji moţe biti povezan s osnovnim sadrţajem portala www.ucitelji.org po odobrenju urednika čitavog portala ili administratora nekog dijela portala. Registrirani korisnici imaju i dodatne pogodnosti, poput pristup besplatnim licencama određenih vrsta softvera kroz servis Microsoft „Dreamspark“, te dostupnost on-line servisa/alata Live Meeting (opisanog u radu prof. Ţeljke Knezović), koji omogućava odrţavanje sastanaka i predavanja (webinara) u virtualnom prostoru. 2. Sadržaji na portalu Portal na adresi: www.ucitelji.org sadrţi dvije kategorija sadrţaja/materijala i poveznice (: a) Javne b) Dostupne samo registriranim korisnicima Javni sadrţaji predstavljaju izvor informacija namijenjenih obrazovnim stručnjacima i svim sudionicima obrazovnog sustava: a) Naslovnica sadrţi različite novosti i zanimljivosti vezane uz svijet obrazovanja i tehnologija iz Hrvatkse i Svijeta, najave stručnih skupova, webinara te aktivnosti MZOŠ-a, CARNeta i Agencija. U rubnim stupcima moţete pronaći RSS poveznice na digitalni časopis, učiteljske kolumne te vijesti s Elearning.info portala i Teachers TV. b) „Pogled kroz prozor“ - digitalni časopis za obrazovne stručnjake, a na portalu ćete naći njegov najnoviji broj te arhivu svih objavljenih tekstova. (rad kolegice Lidije Kralj opisuje ovo detaljnije) c) U zbirci obrazovnih sadržaja pronaći ćete materijale s raznih stručnih skupova, videokonferencija i okruglih stolova te obrazovne sadrţaje koje su izradili učitelji i nastavnici (Microsoft Expression, Live usluge, Školski projektni zadaci,…) d) Stranice Natjecanje ITF sadrţe informacije o prošlim natjecanjima "Primjena računala u obrazovanju" te pravila i upute za ovogodišnje natjecanje. Portal sadrţi i dijelove namijenjene Lidranu te projektima "Proces učenja u kurikularnom pristupu" i „Turistička kultura“Registriranim korisnicima dostupni su sljedeći sadrţaji: a) Pristup Windows Live servisima a. osobni e-mail, blog, kontakti, kalendar, fotografije, on-line tvrdi disk „Skydrive“, itd. b) Webinarima „Učimo zajedno“ a. Najave webinara (online seminara) te podaci za pristup webinarima b. Arhivi snimljenih webinara c) Svaki registrirani korisnik automatski dobiva na svoju adresu elektroničke pošte obavijesti o novom broju Pogleda, pozivnice za sudjelovanje na webinarima te ostale novosti.
  • 3. 3. Portal jučer, danas i sutra Iako je ovo druga verzija portala programa „Suradnici u učenju“, postoji višegodišnje (dobro i loše) iskustvo u pripremi i odrţavanju „ţivih“ sadrţaja koje objavljuju i uređuju sami nastavnici koristeći CMS sustav i Windows Live servise. Uredništvo portala, sastavljeno od učitelja i nastavnika brine se o pravovremenoj objavi aktualnih informacija koje čine portal zanimljivim i korisnim učiteljima i nastavnicima, tako da je do rujna zabiljeţeno preko 2 milijuna hitova i 78 000 posjetitelja, Cilj portala je okupiti čim veći broj suradnika te tako omogućiti da prezentiraju svoj rad, školu i projekte na kojima surađuju, a ujedno stvoriti mjesto na kojem mogu naći različite sadrţaje za suradnju, timski i projektni rad te im time omogućiti besplatno cjeloţivotno obrazovanje. 4. Literatura Pogled kroz prozor, http://pogled-pil.spaces.live.com/, dohvaćeno 29. lipnja 2009. Portal „Suradnici u učenju“, http://www.ucitelji.org/, dohvaćeno 29. lipnja 2009.