Nastava usmjerena na učenika Marina Mirković, dipl. inž. Tehnička škola Požega
Osobine učenja usmjerenog na učenika  Učenje usmjereno na učenika opisuje načine razmišljanja o učenju i nastavi koji n...
 Učenje usmjereno na učenika se fokusira na to kako učenici, uče, kakvo im je iskustvo, što donose u učionicu i kako se ...
Nastavna Nastavni pristup varijabla Usmjeren na nastavnika Usmjeren na učeni...
Nastavna Nastavni pristup varijabla Usmjeren na nastavnika Usmjeren na učenika ...
Nastavna Nastavni pristup varijabla Usmjeren na nastavnika Usmjeren na učenika ...
Nastavna Nastavni pristup varijabla Usmjeren na nastavnika Usmjeren na učenika ...
Nastavna Nastavni pristup varijabla Usmjeren na nastavnika Usmjeren na učenika ...
Nastavna Nastavni pristupvarijabla Usmjeren na nastavnika Usmjeren na učenika ...
Nastavna Nastavni pristup varijabla Usmjeren na nastavnika Usmjeren na učenika ...
of 10

Nastava usmjerena na učenika

Naslov: Nastava usmjerena na učenikaAutorica: Marina Mirković, dipl. inž.Tehnička škola Požega
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Education      


Transcripts - Nastava usmjerena na učenika

  • 1. Nastava usmjerena na učenika Marina Mirković, dipl. inž. Tehnička škola Požega
  • 2. Osobine učenja usmjerenog na učenika  Učenje usmjereno na učenika opisuje načine razmišljanja o učenju i nastavi koji naglašavaju odgovornost učenika za takve aktivnosti kao što je planiranje učenja, interakcija sa nastavnicima i drugim učenicima, istraživanje i procjena učenja. (Kenon, R. 2000.)  Učenje usmjereno na učenika daje učenicima veću autonomiju i kontrolu nad odabirom teme, metoda učenja i tempa učenja. (Gibs, G. 1992.)  Učenje usmjereno na učenika je kada učenici rade i u grupama i individualno kako bi ispitali probleme i postali oni koji aktivno rade na znanju a ne oni koji ga pasivno primaju. (Harmon, S.W. & Hirumi, A., 1996.)
  • 3.  Učenje usmjereno na učenika se fokusira na to kako učenici, uče, kakvo im je iskustvo, što donose u učionicu i kako se uključuju. (SOA –Australija, Oživljavanje učenja, 2005.) "Već su mnogi komercijalni “interaktivni” multimedijalni resursi ništa više do predstavljanje informacija onima koji ih pasivno primaju, koji samo trebaju pokazati i kliknuti. Ono što je potrebno je tehnologija koja ohrabruje učenike da se aktivno uključe u izvođenje aktivnosti, odgovaranje pitanja i rješavanje problema.." (Dennis Lander, Online nastava: Obrazovna razmatranja, Kraljevski institut za tehnologiju u Melbournu)
  • 4. Nastavna Nastavni pristup varijabla Usmjeren na nastavnika Usmjeren na učenika Verbalne informacije Interdisciplinarne specifične za disciplinu informacije i znanje Vještine mišljenja nižeg Vještine mišljenja reda, npr. prisjećanje, višeg reda, npr. identifikacija, definiranje rješavanje problemaIshodi učenja Memoriranje apstraktnih Vještine obrade i izoliranih činjenica, informacija, npr. brojeva i formula sakupljanje, organiziranje, interpretacija, prenošenje informacija
  • 5. Nastavna Nastavni pristup varijabla Usmjeren na nastavnika Usmjeren na učenika  Nastavnik propisuje  Učenici rade sa ciljeve i zadatke učenja nastavnicima kako biCiljevi i na osnovu prethodnih odabrali ciljeve izadaci iskustava, prošle prakse i zadatke učenja na državno i/ili lokalno osnovu autentičnih određenih standarda problema i prethodnog znanja, interesa i iskustva učenika
  • 6. Nastavna Nastavni pristup varijabla Usmjeren na nastavnika Usmjeren na učenika Nastavnu strategiju Nastavnik radi sa propisuje nastavnik učenicima kako bi U ritmu grupe, osmišljena odredio strategiju učenja za ’prosječnog’ učenika Po vlastitom tempu, Informacije organizirane i osmišljena da odgovoriNastavna predstavljene prije svega od na potrebe pojedinačnog strane nastavnika, npr. učenikastrategija predavanja, sa nekim Učeniku dat direktan dodatnim zadacima čitanja pristup mnogostrukim izvorima informacija, npr. knjige, online baze podataka, članovi zajednice
  • 7. Nastavna Nastavni pristup varijabla Usmjeren na nastavnika Usmjeren na učenika Procjena se koristi za Provjera je intergralni sortiranje učenika dio učenja Ispiti sa olovkom i papirom Zasnovano na se koriste za procjenu postignuću, koristi se da usvajanja informacija kod se procjeni sposobnostProvjera učenika učenika da primjeni Nastavnik određuje kriterije znanje učinka učenika Učenici rade sa Učenicima prepušteno da nastavnicima na saznaju što nastavnik želi definiranju kriterija učinka Učenici razvijaju vještine samo-procjene i vršnjačke procjene
  • 8. Nastavna Nastavni pristup varijabla Usmjeren na nastavnika Usmjeren na učenika Nastavnik organizira i Nastavnik osigurava predstavlja informacije različita sredstva Uloga grupama učenika pristupa informacijamanastavnika Nastavnici se ponašaju Nastavnik se ponaša kao čuvari vrata znanja, kao facilitator, pomaže kontroliraju pristup učenicima da imaju učenika informacijama pristup i da obrade Nastavnik usmjerava informaciju učenje Nastavnik facilitira učenje
  • 9. Nastavna Nastavni pristupvarijabla Usmjeren na nastavnika Usmjeren na učenika Učenici očekuju od Učenici preuzimaju nastavnika da ih nauče odgovornost za učenje Uloga što je potrebno da bi se Aktivno traže znanjeučenika položio test/ispit Konstruiraju znanje i Pasivno primaju značenje informacije Rekonstruira znanje i informacije
  • 10. Nastavna Nastavni pristup varijabla Usmjeren na nastavnika Usmjeren na učenika Učenici sjede u Učenici rade uz redovima pristup mnogim Informacije resursimaOkruženje u predstavljene putem Učenici radekojem se uči predavanja, knjiga i individualno filmova ponekad, ali i surađuju u malim grupama