NA PUTU KA STVARNOJ ZAŠTITI DJECE NA INTERNETU Ana Pezo, prof Savjetnica pravobraniteljice za djecu
POJAVNOST PROBLEMA POVREDA PRAVA DJECE NA INTERNETU Ne postoje relevantni statistički podaci na nivou države Relativno no...
POJAVNI OBLICI POVREDA PRAVA DJECE NA INTERNETU <ul><li>Uznemirujuće i prijeteće poruke </li></ul><ul><li>Poticanje grupne...
<ul><li>Višestruko nasilje = bullying + cyberbullying </li></ul><ul><li>Linč na djecu počinitelje nasilja = nasilje, kršen...
ŽRTVA DIJETE POČINITELJ NASILJA DIJETE PROMATRAČ DIJETE ŽRTVA
ZAŠTITA DJECE NA INTERNETU ZAKONSKA RAZINA RAZINA PREVENCIJE INSTITUCIONALNO PRAKTIČNA RAZINA
SUSTAV ZAŠTITE DJECE NA INTERNETU <ul><li>obuhvaća brojna društvena područja: </li></ul><ul><li>zaštita djece u obitelji <...
<ul><ul><ul><ul><li>KONVENCIJA O PRAVIMA DJETETA </li></ul></ul></ul></ul>ZAKONSKA RAZINA
<ul><li>KAZNENI ZAKON </li></ul><ul><li>Čl.129-kazneno djelo PRIJETNJI </li></ul><ul><li>Čl.199- kaznena djela protiv UGLE...
<ul><li> OBITELJSKI ZAKON </li></ul><ul><li>ČL.95. Radi dobrobiti djeteta, a u skladu s njegovom dobi i zrelosti roditelj...
<ul><li>Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi </li></ul><ul><li>Protokol o postupanju u slučaju nasilja...
UOČENO: NEPOZNAVANJE ZAKONSKIH ODREDBI NEPOŠTIVANJE ZAKONSKIH ODREDBI ODBACIVANJE KAZNENIH PRIJAVA RAZLIČITO POSTUPANJE P...
POTREBNO <ul><li>Senzibilizirati i potaknuti sve subjekta na primjenu zakonskih propisa </li></ul><ul><li>Voditi računa o ...
INSTITUCIONALNO PRAKTIČNA RAZINA <ul><li>NEDOSTATAK ZNANSTVENIH ISTRAŽIVANJA </li></ul>NEPOZNAVANJE ETIOLOGIJE I FENOMENOL...
POTREBNO <ul><li>Provoditi i poticati znanstvena istraživanja vezana za problem povreda prava djece putem interneta na svi...
ZAŠTITA DJECE U OBITELJI STRAH I BESPOMOĆNOST RODITELJA NEDOSTATAK INFORMACIJA O NAČINIMA ZAŠTITE DJECE NA INTERNETU NEIN...
POTREBNO <ul><li>Educirati i senzibilizirati roditelje za zaštitu djece putem interneta </li></ul><ul><li>Upoznati roditel...
ZAŠTITA DJECE U ODGOJNO OBRAZOVNIM USTANOVAMA NEMOĆ, NEOSVIJEŠTENOST NEDOVOLJNA EDUCIRANOST NEINFORMIRANOST (od prepoznava...
POTREBNO <ul><li>Educirati i senzibilizirati učitelje za zaštitu djece putem interneta </li></ul><ul><li>Postaviti jasna p...
SOCIJALNA ZAŠTITA NEPODUZIMANJE MJERA OBITELJSKO PRAVNE ZAŠTITE PREŠUTNO “PODRŽAVANJE” POVREDA PRAVA DJECE
POTREBNO <ul><li>Educirati i senzibilizirati djelatnike socijalne skrbi za zaštitu djece putem interneta </li></ul><ul><li...
ZDRAVSTVENA ZAŠTITA NEPRUŽANJE ADEKVATNE PSIHOLOŠKE POMOĆI DJECI POČINITELJIMA I ŽRTVAMA NOVE POVREDE DODATNA VIKTIMIZAC...
POTREBNO <ul><li>Educirati i senzibilizirati roditelje za nužnost pružanja stručne pomoći djeci počiniteljima i žrtvama na...
PRAVOSUDNA ZAŠTITA <ul><li>Sudski postupci predugo traju, iako je zakonom propisana žurnost u postupanju </li></ul>progred...
POTREBNO <ul><li>Educirati i senzibilizirati sudce i državne odvjetnike za zaštitu djece putem interneta </li></ul><ul><li...
STAV I PONAŠANJE ODRASLIH PREMA POVREDAMA PRAVA DJECE NA INTERNETU - važan čimbenik pojavnosti problema povreda prava dje...
POTREBNO <ul><li>Edukacijom, senzibilizacijom i informiranjem utjecati na stavove odraslih i djece koji se odnose na nasil...
RAZINA PREVENCIJE <ul><li>Nedostatne preventivne aktivnosti u svim područjima usmjerene djeci, roditeljima, učiteljima i s...
<ul><li>PODIZANJE SVIJESTI ( mediji, tribine, brošure, radionice za učitelje, roditelje, djecu ) </li></ul><ul><li>PRAVILA...
USMJERAVANJE NA POZITIVNU STRANU INTERNETA <ul><li>(web portal-centar za odgoj i obrazovanje za korištenje internetom) </l...
<ul><li>Odgajati i obrazovati djecu za korištenje interneta </li></ul><ul><li>Usmjeravati djecu na korištenje interneta u ...
PREVENCIJA -DRUŠTVENI PRIORITET-ODGOVOR SVIH <ul><li>Najbolji interes djeteta </li></ul><ul><li>Odgovornost na svim razin...
<ul><li>Nekada davno stari indijanac ispriča svome unuku jednu životnu istinu. </li></ul><ul><li>&quot;U dusi svakog čovje...
of 33

Na putu ka stvarnoj zaštiti djece na internetu

Tema: Na putu ka stvarnoj zaštiti djece na internetu Autorica: Ana Pezo, prof Savjetnica pravobraniteljice za djecu Dan sigurnijeg interneta 2010
Published on: Mar 3, 2016


Transcripts - Na putu ka stvarnoj zaštiti djece na internetu

 • 1. NA PUTU KA STVARNOJ ZAŠTITI DJECE NA INTERNETU Ana Pezo, prof Savjetnica pravobraniteljice za djecu
 • 2. POJAVNOST PROBLEMA POVREDA PRAVA DJECE NA INTERNETU Ne postoje relevantni statistički podaci na nivou države Relativno novi problem Možemo očekivati daljnju tendenciju porasta prijava Ured pravobraniteljice za djecu 2009.god. 10 pojedinačnih prijava povreda prava djece na internetu 3 pojedinačne prijave putem mobitela 16 općih inicijativa
 • 3. POJAVNI OBLICI POVREDA PRAVA DJECE NA INTERNETU <ul><li>Uznemirujuće i prijeteće poruke </li></ul><ul><li>Poticanje grupne mržnje, poticanje na daljnje vršnjačko nasilje (virtualno i realno) </li></ul><ul><li>Vrijeđanje, širenje nasilnih i uvredljivih komentara </li></ul><ul><li>Kreiranje stranica koje sadrže priče, crteže, slike i šale na račun vršnjaka </li></ul><ul><li>Slanje fotografija svojih kolega te traženje ostalih da ih procjenjuju po određenim karakteristikama </li></ul><ul><li>Iznošenje osobnih podataka ili obiteljskih prilika </li></ul><ul><li>Provaljivanje u tuđe e-mail adrese </li></ul><ul><li>Krađa i mijenjanje lozinke </li></ul><ul><li>Slanje virusa, fotografija i neželjene pošte na e-mail ili mobitel </li></ul><ul><li>Lažno predstavljanje </li></ul><ul><li>Formiranje različitih grupa iza kojih se kriju negativne namjere i neprimjereni sadržaji za djecu </li></ul><ul><li>Dječja pornografija </li></ul><ul><li>Neprimjereni sadržaji za djecu i o djeci </li></ul>
 • 4. <ul><li>Višestruko nasilje = bullying + cyberbullying </li></ul><ul><li>Linč na djecu počinitelje nasilja = nasilje, kršenje prava djece </li></ul>
 • 5. ŽRTVA DIJETE POČINITELJ NASILJA DIJETE PROMATRAČ DIJETE ŽRTVA
 • 6. ZAŠTITA DJECE NA INTERNETU ZAKONSKA RAZINA RAZINA PREVENCIJE INSTITUCIONALNO PRAKTIČNA RAZINA
 • 7. SUSTAV ZAŠTITE DJECE NA INTERNETU <ul><li>obuhvaća brojna društvena područja: </li></ul><ul><li>zaštita djece u obitelji </li></ul><ul><li>zaštita djece u odgojno obrazovnim ustanovama </li></ul><ul><li>socijalna zaštita </li></ul><ul><li>zdravstvena zaštita djece </li></ul><ul><li>pravosudna zaštita </li></ul>
 • 8. <ul><ul><ul><ul><li>KONVENCIJA O PRAVIMA DJETETA </li></ul></ul></ul></ul>ZAKONSKA RAZINA
 • 9. <ul><li>KAZNENI ZAKON </li></ul><ul><li>Čl.129-kazneno djelo PRIJETNJI </li></ul><ul><li>Čl.199- kaznena djela protiv UGLEDA I ČASTI </li></ul><ul><li>ČL.200-kaznena djela protiv UGLEDA I ČASTI (uvreda dostupna većem broju ljudi) </li></ul><ul><li>Čl.201- kazneno djelo protiv iznošenja sadržaja iz OSOBNOG ili OBITELJSKOG ŽIVOTA DJETETA čime je ono izloženo poruzi ili su nastupile teže duševne smetnje </li></ul><ul><li>Čl.197-kazneno djelo DJEČJE PORNOGRAFIJE NA RAČUNALNOM SUSTAVU </li></ul>
 • 10. <ul><li> OBITELJSKI ZAKON </li></ul><ul><li>ČL.95. Radi dobrobiti djeteta, a u skladu s njegovom dobi i zrelosti roditelji imaju pravo i dužnost nadzirati ga u njegovom druženju s drugim osobama </li></ul>
 • 11. <ul><li>Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi </li></ul><ul><li>Protokol o postupanju u slučaju nasilja među djecom </li></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>............ </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><li>Pravilnik o načinu postupanja učitelja, nastavnika, stručnih suradnika, ravnatelja u poduzimanju mjera zaštite prava učenika te prijave svakog kršenja tih prava nadležnim tijelima </li></ul>
 • 12. UOČENO: NEPOZNAVANJE ZAKONSKIH ODREDBI NEPOŠTIVANJE ZAKONSKIH ODREDBI ODBACIVANJE KAZNENIH PRIJAVA RAZLIČITO POSTUPANJE POLICIJE I PRAVOSUDNIH TIJELA NEDOSTATAK POSEBNE ODREDBE U K.Z O INKRIMINACIJI NASILJA NAD DJECOM PUTEM RAČUNALNOG SUSTAVA ILI MREŽE DODATNO SE KRŠE PRAVA DJETETA
 • 13. POTREBNO <ul><li>Senzibilizirati i potaknuti sve subjekta na primjenu zakonskih propisa </li></ul><ul><li>Voditi računa o dosljednoj primjeni zakona </li></ul><ul><li>Sankcionirati nepoštivanje zakonskih odredbi </li></ul><ul><li>Ujednačiti postupanje </li></ul><ul><li>Uvesti potrebne odredbe u kazneni zakon, protokol o postupanju u slučaju nasilja među djecom i dr. </li></ul>
 • 14. INSTITUCIONALNO PRAKTIČNA RAZINA <ul><li>NEDOSTATAK ZNANSTVENIH ISTRAŽIVANJA </li></ul>NEPOZNAVANJE ETIOLOGIJE I FENOMENOLOGIJE PROBLEMA NEPODUZIMANJE ODGOVARAJUĆIH MJERA ZAŠTITE
 • 15. POTREBNO <ul><li>Provoditi i poticati znanstvena istraživanja vezana za problem povreda prava djece putem interneta na svim razinama </li></ul>
 • 16. ZAŠTITA DJECE U OBITELJI STRAH I BESPOMOĆNOST RODITELJA NEDOSTATAK INFORMACIJA O NAČINIMA ZAŠTITE DJECE NA INTERNETU NEINFORMIRANOST O POSTUPANJU NADLEŽNIH TIJELA NAKON DOŽIVLJENIH POVREDA DJECE PRIBJEGAVANJE KAŽNJAVANJU DJECE I ZABRANAMA KORIŠTENJA INTERNETA ODUSTAJANJE OD PRIJAVA I PRIVATNIH TUŽBI ODBIJANJE TRAŽENJA I PRUŽANJA PSIHOLOŠKE POMOĆI DJECI ŽRTVAMA I POČINITELJIMA NEDOSTATAK NADZORA I KONTROLE
 • 17. POTREBNO <ul><li>Educirati i senzibilizirati roditelje za zaštitu djece putem interneta </li></ul><ul><li>Upoznati roditelje s pravima, obvezama svih subjekata koji se bave zaštitom djece kao i načinom postupanja u slučaju povreda prava djece putem interneta </li></ul><ul><li>Poduzimati mjere obiteljsko pravne zaštite </li></ul>
 • 18. ZAŠTITA DJECE U ODGOJNO OBRAZOVNIM USTANOVAMA NEMOĆ, NEOSVIJEŠTENOST NEDOVOLJNA EDUCIRANOST NEINFORMIRANOST (od prepoznavanja do poduzimanja mjera zaštite) NEPOŠTIVANJE ZAKONSKIH ODREDBI NEPOSTOJANJE JASNIH PRAVILA ZA KORIŠTENJE (interneta, mobitela) USMJERENOST NA POMOĆ ŽRTVI I “KAŽNJAVANJE” POČINITELJA NEDOSTATAK PREVENTIVNIH AKTIVNOSTI I NEPOSTOJANJE PREVENTIVNOG PROGRAMA
 • 19. POTREBNO <ul><li>Educirati i senzibilizirati učitelje za zaštitu djece putem interneta </li></ul><ul><li>Postaviti jasna pravila korištenja interneta i mobitela u školi </li></ul><ul><li>Postupati sukladno zakonskim odredbama </li></ul><ul><li>Voditi računa o podjednakoj zaštiti sve djece </li></ul><ul><li>Usmjeriti se na prevenciju </li></ul>
 • 20. SOCIJALNA ZAŠTITA NEPODUZIMANJE MJERA OBITELJSKO PRAVNE ZAŠTITE PREŠUTNO “PODRŽAVANJE” POVREDA PRAVA DJECE
 • 21. POTREBNO <ul><li>Educirati i senzibilizirati djelatnike socijalne skrbi za zaštitu djece putem interneta </li></ul><ul><li>Poduzimati mjere obiteljsko pravne zaštite </li></ul>
 • 22. ZDRAVSTVENA ZAŠTITA NEPRUŽANJE ADEKVATNE PSIHOLOŠKE POMOĆI DJECI POČINITELJIMA I ŽRTVAMA NOVE POVREDE DODATNA VIKTIMIZACIJA
 • 23. POTREBNO <ul><li>Educirati i senzibilizirati roditelje za nužnost pružanja stručne pomoći djeci počiniteljima i žrtvama nasilja putem interneta </li></ul><ul><li>Upoznati roditelje s pravima, obvezama svih subjekata koji se bave zaštitom djece kao i načinom postupanja u slučaju povreda prava djece putem interneta i zanemarivanja djetetovih zdravstvenih i psiholoških potreba </li></ul>
 • 24. PRAVOSUDNA ZAŠTITA <ul><li>Sudski postupci predugo traju, iako je zakonom propisana žurnost u postupanju </li></ul>progrediranje već postojećih problema zbog zakašnjelih intervencija/poricanje sudjelovanja Javnost ne prepoznaje sporost sustava kao uzrok problema vezanih za sankcioniranje počinitelja, nego traži pooštravanje kazni prema djeci
 • 25. POTREBNO <ul><li>Educirati i senzibilizirati sudce i državne odvjetnike za zaštitu djece putem interneta </li></ul><ul><li>Ubrzati sudske postupke koji se odnose na ovo područje </li></ul><ul><li>Izricati strože kazne odraslim počiniteljima nasilja nad djecom putem interneta </li></ul>
 • 26. STAV I PONAŠANJE ODRASLIH PREMA POVREDAMA PRAVA DJECE NA INTERNETU - važan čimbenik pojavnosti problema povreda prava djece na internetu- <ul><li>Obuhvaća stav i ponašanje djece, roditelja, nastavnika, ravnatelja, djelatnika škole, ostalih odraslih u lokalnoj zajednici te odnos države prema ovom problemu </li></ul><ul><li>Djeca moraju doživjeti: </li></ul><ul><li>Interes, brigu, poduzimanje odgovarajućih mjera zaštite, posljedice neprimjerenog ponašanja, pomoć, potporu u prijavljivanju kršenja prava djece, emocionalnu podršku, zauzimanje... </li></ul>
 • 27. POTREBNO <ul><li>Edukacijom, senzibilizacijom i informiranjem utjecati na stavove odraslih i djece koji se odnose na nasilje putem interneta </li></ul><ul><li>Sankcionirati kršenje prava djece putem interneta </li></ul><ul><li>Poticati djecu na prijavljivanje nasilja na internetu </li></ul><ul><li>Pružiti emocionalnu podršku djeci kod prijavljivanja ovakvih oblika nasilja </li></ul>
 • 28. RAZINA PREVENCIJE <ul><li>Nedostatne preventivne aktivnosti u svim područjima usmjerene djeci, roditeljima, učiteljima i svim drugim subjektima koji se bave zaštitom djece </li></ul><ul><li>Nepostojanje preventivnog programa na razini države </li></ul><ul><li>Nedostatna senzibilizacija i edukacija djece, roditelja, učitelja.. </li></ul><ul><li>Nedostatak on-line servisa putem kojeg bi djeca mogla prijaviti slučajeve nasilja na internetu </li></ul><ul><li>Nedostatak edukativnih internetskih stranica za djecu, roditelje, učitelje </li></ul><ul><li>Nedostatak kampanja i promotivnih materijala u svrhu senzibilizacije za ovaj problem </li></ul><ul><li>Nedovoljna uključenost djece u rješavanje ovog problema </li></ul>
 • 29. <ul><li>PODIZANJE SVIJESTI ( mediji, tribine, brošure, radionice za učitelje, roditelje, djecu ) </li></ul><ul><li>PRAVILA ( na nivou škole, razreda) </li></ul><ul><li>NADZOR ( roditelji, učitelji) </li></ul><ul><li>PREVENTIVNI PROGRAMI ( odgojno obrazovne ustanove, lokalna zajednica) </li></ul>POTREBNO
 • 30. USMJERAVANJE NA POZITIVNU STRANU INTERNETA <ul><li>(web portal-centar za odgoj i obrazovanje za korištenje internetom) </li></ul><ul><li>Internetsko savjetovalište </li></ul><ul><li>Odgoj djece i mladih za korištenje interneta pomoću interneta </li></ul><ul><li>Sve veća uporaba interneta u svim područjima života implicira </li></ul><ul><ul><li> OBRAZOVANJE UČITELJA </li></ul></ul>
 • 31. <ul><li>Odgajati i obrazovati djecu za korištenje interneta </li></ul><ul><li>Usmjeravati djecu na korištenje interneta u svrhu obrazovanja </li></ul><ul><li>U nastavi koristiti internet </li></ul><ul><li>U budućnosti zajedno s djecom stvarati edukacijski materijal za rad (udžbenike, priručnike, radne liste, filmove, web stranice...) </li></ul><ul><li>Usmjeravati djecu na korištenje interneta u izvannastavnim aktivnostima </li></ul><ul><li>Koristiti internet u izvannastavnim aktivnostima </li></ul>
 • 32. PREVENCIJA -DRUŠTVENI PRIORITET-ODGOVOR SVIH <ul><li>Najbolji interes djeteta </li></ul><ul><li>Odgovornost na svim razinama </li></ul><ul><li>Partnerstvo na svim razinama (individualnim i institucionalnim) </li></ul><ul><li>Interdisciplinarnost u istraživanju i djelovanju </li></ul>
 • 33. <ul><li>Nekada davno stari indijanac ispriča svome unuku jednu životnu istinu. </li></ul><ul><li>&quot;U dusi svakog čovjeka se vodi neprestana borba. Kao borba između dva vuka. Jedan vuk predstavlja ZLO. Predstavlja bijes, zavist, ljubomoru, mržnju, pohlepu, aroganciju, samosažaljenje, laz, krivicu, grijeh, srdžbu, pakost, lažni ponos, sebičnost, podsmijeh… Drugi vuk predstavlja DOBRO. Predstavlja ono sto pruža užitak, mir, ljubav, nadu, vedrinu, ljubaznost, dobrotu, srdačnost, darežljivost, istinu, suosjećanje, sreću, vjeru…&quot; </li></ul><ul><li>Unuk sve svoje misli vrijedno usmjeri u dubinu djedovih riječi, pa ga upita: </li></ul><ul><li>-I koji vuk će na kraju pobijediti? </li></ul><ul><li>Stari indijanac, pogleda unuka pravo u oči i bez ijedne emocije na svom izbrazdanom licu, odgovori: </li></ul><ul><li>Pobjeđuje uvijek onaj kojeg hraniš! </li></ul>

Related Documents