Informacja prasowa, 20 marca 2012Ponad połowa Polaków korzysta z mediów społecznościowychJak wynika z badań PMR Research, ...
Dlaczego Polacy korzystają z portali społecznościowych? Jak wykazały badania PMR Research, aż86% respondentów, którzy korz...
Podsumowując, z badań PMR Research wynika, iż ponad połowa Polaków korzysta z social media, wtym głównie z Facebooka i nk....
of 3

Ponad połowa Polaków korzysta z mediów społecznościowych

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Entertainment & Humor      


Transcripts - Ponad połowa Polaków korzysta z mediów społecznościowych

  • 1. Informacja prasowa, 20 marca 2012Ponad połowa Polaków korzysta z mediów społecznościowychJak wynika z badań PMR Research, 54% Polaków korzysta z portali społecznościowych,najpopularniejszymi są Facebook i nk.pl.Aż 54% dorosłych Polaków (powyżej 18 roku życia) deklaruje, że korzysta z social media, najwięcejwśród respondentów w wieku 18-24 lat – 82%, natomiast spośród osób w wieku 35-64 lat – 47%,zdecydowanie najmniej w wieku powyżej 65 lat – 30%.Polacy deklarują korzystanie głównie z Facebooka (40%) i nk.pl (37%). Biorąc pod uwagę wiek,odsetek posiadających konta na portalu nk.pl jest raczej jest stały, natomiast zmienia się odsetekkorzystających z Facebooka. Respondenci w wieku 18-24 lat deklarują korzystanie z portalispołecznościowych takich jak: Facebook (74%), nk.pl (40%) i Twitter (2%), natomiast badani z grupywiekowej 25-34 korzystają z Facebooka (58%), nk.pl (45%) oraz Twittera (4%). Co piąty Polak wwieku 65+ korzysta z Facebooka.Spośród respondentów, którzy zadeklarowali, że korzystają z portali społecznościowych, 58% zaglądana swój ulubiony portal codziennie, wśród badanych w wieku 18-24 lata robi tak aż 74%. Natomiast wkwestii czasu spędzonego na portalu społecznościowym przy jednorazowym zalogowaniu się 28%spośród badanych stwierdziło, że spędza w social media 5-10 minut, 27% pół godziny a 28% godzinę.© Copyright PMR 1
  • 2. Dlaczego Polacy korzystają z portali społecznościowych? Jak wykazały badania PMR Research, aż86% respondentów, którzy korzystają z social media, zagląda do nich, by mieć stały kontakt zprzyjaciółmi, tylko 13% używa ich by zawierać nowe znajomości, 8% by grać w gry online, a jedynie4% korzysta z portali społecznościowych w celach zawodowych. Połowa respondentów w wiekupowyżej 65 lat deklaruje, że korzysta z social media w celu odświeżenia starych znajomości, co trzecibadany w wieku 35-64 lat też tak twierdzi. Przy okazji tego pytania możliwe było podanie innychpowodów, wśród nich najczęściej pojawiło się „poszukiwanie informacji” i „bycie na bieżąco”, a także„realizacja celów politycznych”.Podczas badania pojawiły się pytania, na które zdecydowana większość odpowiedzi była przecząca,między innymi: 91% spośród korzystających z portali społecznościowych twierdzi, że nie używa ich wcelach prywatnych w pracy, 88% twierdzi, że nie jest fanem marki w social media oraz 87% nie logujesię na swojego konta ze smartfonów.© Copyright PMR 2
  • 3. Podsumowując, z badań PMR Research wynika, iż ponad połowa Polaków korzysta z social media, wtym głównie z Facebooka i nk.pl. Jeżeli z nich korzystają, jest to głównie w celu podtrzymania kontaktuz przyjaciółmi (86%). Zdecydowana większość użytkowników sprawdza swoje konta codzienne (58%).Tylko co dziesiąty dorosły Polak posiadający konto na portalu społecznościowym przyznaje, żezagląda do niego w czasie pracy.Ogólnopolskie badanie konsumenckie zostało przeprowadzone metodą wywiadu telefonicznego przez PMRResearch w październiku 2011 r. na reprezentatywnej próbie 1000 pełnoletnich Polaków. Błąd oszacowaniawyniósł maksymalnie 5%.O firmie PMRPMR jest firmą badawczą, specjalizującą się w dostarczaniu wysokiej jakości informacji rynkowychoraz usług firmom zainteresowanym krajami Europy Środkowo-Wschodniej i innymi rynkami wscho-dzącymi. Do głównych obszarów działalności PMR należą badania rynku (PMR Research), świadcze-nie usług konsultingowych (PMR Consulting) i wydawanie publikacji biznesowych (PMR Publications).Firma jest na rynku od 1995 roku i jest jedną z największych firm w swojej branży w Europie Środko-wo-Wschodniej.PMRul. Dekerta 24, 30-703 Kraków, Polskatel. /48/ 12 618 90 00, fax /48/ 12 618 90 08www.pmrcorporate.comwww.research-pmr.comwww.pmrconsulting.comwww.pmrpublications.com© Copyright PMR 3

Related Documents