POLONA/
ca
POLONA/
__ po| ona. pI
/ Ukm niedoszgpne Przeszukuy zawanosc
E] Biblioteka
Biblioreka Narodowa 0 Po am;
I
Z...
POLONA»
Bqdz na bieiqco:
WROZ BY
1 RAII, SIIIIW, KART, PISIM, PMIIET
Mm.
ZA BAWA TOWA RZYSKA
WSIA . ... m. K Im...
H Salim . Pizeszukujtrest Zalogujsig
Data publikacji
Bqdi nu bieiqco: rmgmmydd mr_mm_dd Palm: (0:
/ blog Kategoria ...
(- 7 C‘ fi E7'So7Iona. pI, /sear7ch/
N A / E Biblioteka fl Moje zbiory Monika Rogoza v
Obiokty Kolekcje
I lizianmifiamiz...
POI_ONA/
fhnlre ruuadle ds ubeaux. om& de 306 enanpes [. ..
suona I Rana
Ilczba skanow I43
Ma'w<a Reg:
Hisloire...
POLONA/
I-moire rummlle as ulseaux. omée as 306 mnrruns [,1 X
Monika Rogo
stlonaikarla liczba skanow I43 ;
: = POLONAI
I
I I I : (-n'I(élI‘>IH: ‘ 'tln': “Il"§. [Iflv| |'§: |I"1'. :'§‘EIrLg; jI_1I
-r-7 ‘
MomkaRogo
...
I = POLONA,
Nara: <i
Monika Rog:
in
f POLONA.
0 Strong giéwna
I7]
Obiekty
Prasa
Kolekcje
I
-'I! 'II. ~l3l-1I~; I!1
I’-7'47
IE
! II! I3I-Z: l——
. ',...
I POLONA
doslepne on-line
dosrepne 2 OCR
Kategona
5 [II (3 CI
4545.11 A2525 I522! me:
Q E El E1
was 3395 2715 2503
...
I Precz z miesoierstwem!
I313 III26 I©o
Art
E124 Eli Eli E10 I®o
(- C fi Fj Imps ‘istage. po| ona. Iaboratoriweei‘: ::...
Cfi
E htips: //stage. polonalaboratorium. ee/ sea rch / :‘q uery = titl 9:‘ O_a pa rata chidoisuszen I a_OWO(Ll_l_WaiZyW...
j‘T"". T:’. TL. 'T‘
_- - A_ ;
of 14

Polona – collect and share_Rogoza

“Open Research Data: Implications for Science and Society”, Warsaw, Poland, May 28–29, 2015, conference organized by the Open Science Platform — an initiative of the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling at the University of Warsaw. pon.edu.pl @OpenSciPlatform #ORD2015
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Science      


Transcripts - Polona – collect and share_Rogoza

 • 1. POLONA/
 • 2. ca POLONA/ __ po| ona. pI / Ukm niedoszgpne Przeszukuy zawanosc E] Biblioteka Biblioreka Narodowa 0 Po am; I Zesady -urzyztasia Kcrtekr Po ona ‘mvzy-at fl Moje zbiory jl JOIHIBCJI ma Von <9 Pogo: a v
 • 3. POLONA» Bqdz na bieiqco: WROZ BY 1 RAII, SIIIIW, KART, PISIM, PMIIET Mm. ZA BAWA TOWA RZYSKA WSIA . ... m. K Imx . m.~. mm. v‘WKllIiKiWI mm. . -Mun I53, ax» KR >uu. A ma-u rum! H. /w<x. v um» town I l r R‘>1.; S | ‘;©l. ’P©lLS‘l‘. <A‘. I'l(“. F‘l3-MWIJ K. JI‘A°. EZY YANKO- WSKI 1-‘ TRA_M popszek ullcy kruty proz I oemy 3 Wy a- wnictwo FUTU- YZM | ?OL_SK| rukarm_a_ Lite-y Ell). cw‘. -:-«'5 Na': ;:‘owE Polona to: ; 22542 E j 20 l. oie. :_ ' 577420 o: >e»'. :.. ‘ 207525 o&»‘oré. <:r: i., ,u: lw muunan uonuuv mom; or If ANDERSEN Zaloguy he
 • 4. H Salim . Pizeszukujtrest Zalogujsig Data publikacji Bqdi nu bieiqco: rmgmmydd mr_mm_dd Palm: (0: / blog Kategoria Jezyk E] 22542 aktywneprofile f facebook Wszyslkle v zaczni; nisac, 20 kolekqi I twitter Kmeria E 577420 ommw t tumblr W , W , 207525 pelnotekstowych Aulor Tresc »/ Poke: ogxsy publlkoql chromonych prawem omorsknr Pokoz Iylko puhlikeqe z v/ arstwq teksrowq BIb| Io1ekaNarodowa l OPolorle Polonakoizystazplikowcookles Zasadykorzystarua Engllshvevslon
 • 5. (- 7 C‘ fi E7'So7Iona. pI, /sear7ch/ N A / E Biblioteka fl Moje zbiory Monika Rogoza v Obiokty Kolekcje I lizianmifiamiziiaizl . / Ukryjmedosleane Przeszukujzawanost Ksiajkl Czasopisma Rekopisy MapylAt| asy Drukiulotne Folografie 6rafikaJRy5unkI Pocztowki my Wyszukrwa zaawansow I :4 ---- ----. :- ----- -- ~ :4 . o. .. . . . . u. dostepne z OCR Typ 9 > Zradlo 19 r Cu: 16 V Auwr 99« > Miejsce 99~ b WWOW“ 99' ’ ‘ Rodziewiczowna. Marla (I854-1944) Jexyk 49 > Chwila zdziennik dla spraw DI: Wszystkich R.17. nr 23 (1 Monitor Polski : wychodzi Sury pruch : powieéé ( - olitycrnych. spolecznych i grudnia 1917) codziennie 2 wyjqtkiem niedziel i * Mole oblekty (672 ® Hlstona u| '!ur_a| ny_ch. R.1. nr 277 (22 éwiql. R21. nr 273 (29 listopada A11-I1|nrn| Iu| 101m 191m poIona. p|/ Search/ I‘ wodowa I 0 Poiome Zasaay korzysrnnia Komakr Polona kouysraz plkow cookies Wlecej Informacji mi
 • 6. POI_ONA/ fhnlre ruuadle ds ubeaux. om& de 306 enanpes [. .. suona I Rana Ilczba skanow I43 Ma'w<a Reg: Hisloire nalurelle des oiseaux, omée de 306 estampes [. ..] Hmoie nulurelle dc: oiseoux T, 2 Demam. wnliam (1657-1735) Hondl, Poerre de Wyd I4Ik_70['Le,6fls,104|Llfli A762/GXVIIVIlL38 when w kutalu
 • 7. POLONA/ I-moire rummlle as ulseaux. omée as 306 mnrruns [,1 X Monika Rogo stlonaikarla liczba skanow I43 ;
 • 8. : = POLONAI I I I I : (-n'I(élI‘>IH: ‘ 'tln': “Il"§. [Iflv| |'§: |I"1'. :'§‘EIrLg; jI_1I -r-7 ‘ MomkaRogo . «[ -n3Ld<_L{fi 3lL1(-HmuznumlIlaéi= u~1-Ii: z=a-1Iv. su-JIIIR: -El: :IlI€I= r‘1'~'l| IEI= FII. ., flu . -v x-»r; ~.. :v Elam. am I 7 strona 7yClr‘fl 43 Hoopoe ' DOGEJ leg 5 '1 : I.m. ;--.7-o
 • 9. I = POLONA, Nara: <i Monika Rog: in
 • 10. f POLONA. 0 Strong giéwna I7] Obiekty Prasa Kolekcje I -'I! 'II. ~l3l-1I~; I!1 I’-7'47 IE ! II! I3I-Z: l—— . ', I-:1-I K-I f 1’ {vii- l! -H; iiII 4! '! —,1.'1,l—, '.éI3I ROZ BY ‘W, KART, PISIM. PMIIE1 n - mu A TOWARZYSKA mun: K mm. .. LMIIM . zuum. w.. ».u . « mu . .w>u . »ua, u AAA 2 mun H/ ux. v uh. -mvuwunr KI1.A‘I'. (DI7?I'. §|‘<A‘. II‘, l(". E‘ILlfiIk_| | A1 EZY YANKO- WSKI 2-" TRAM popszek ulicy kruty proz i oemy : -- Wy a- YZM POLSKI rukarni_a_ Lite-A E E. D. - E O ‘I1 C -I C Narocowa C‘ 3: ml; 9: : ‘E » Polona to: L 22542 a~t, ‘un"e of e: — fl 20 I-DI-: —.: _ ‘ 577420 o: e~. ':. . 207525 : :-. -—»«ote«. :w. .'_. i:n unuunan uonznuv moan oz H. ANDIRSEN Zaloguy 51¢
 • 11. I POLONA doslepne on-line dosrepne 2 OCR Kategona 5 [II (3 CI 4545.11 A2525 I522! me: Q E El E1 was 3395 2715 2503 Czas Aulor Zrodio Wydawca Jezyk Czesroil iwos'c' Garunek SIOWH kluczowe Uluoio-we HIS T O I R E ixxn UIKLLLE DLI UI. YI'. '/I UX. A P . iii iniriiiiiinu RUAl, l Geotges-Louis Lecierc de Balkan I707-I738 Hinoie rmunlle des oinoux. I. 3 Jon Ligber ? -«IE I814 ; uIldIniruiawroiPiw| ki: w Monika Rogo
 • 12. I Precz z miesoierstwem! I313 III26 I©o Art E124 Eli Eli E10 I®o (- C fi Fj Imps ‘istage. po| ona. Iaboratoriweei‘: ::“: i:i sci; i‘i"'III((1'i‘ ‘ixji? = / MOIG kolekge P-: ~ : Monika Pogo I 3 ' is I I I I s"iI-)ul| l(: .-Roxgloi I 1 I I Monika Raga Monika Rogo
 • 13. Cfi E htips: //stage. polonalaboratorium. ee/ sea rch / :‘q uery = titl 9:‘ O_a pa rata chidoisuszen I a_OWO(Ll_l_WaiZyW_I_F€f€Ta(_W)’gIOSZO iI‘, ’_ria_pOS Iedzen I u, WydziaIu, Og<I)I H€gO_C , Boleslaw Kasprowicz 0 aparatach do suszenie owocu i warzyw : referal wyglosaony na posieduniu Wydziaiu Ogélnego Precz z miesozersw/ em’ 6 Utwon nowa kolekcie z tym obiektem
 • 14. j‘T"". T:’. TL. 'T‘ _- - A_ ;

Related Documents