IZAR-ESKOLA
material didaktikoa
NANOCAM
UNIBERTSOAREN ESKALAK
DBH 1. eta 2. mailak
NANOCAM
UNIBERTSOAREN ESKALAK
www.escue...
NANOCAM ESKALAK - DBH 1. eta 2. mailak
Sarrera Izaki bizidunen sailkapena
Lurrean 1.700.000 espezie desberdin daude eta 3....
IZAKI BIZIDUNEN SAILKAPENA
Izaki bizidunak sailkatzeko irizpide desberdinak daude. Hona hemen adibide batzuk:
Adibide batz...
MONEREN ERREINUA. Erreinu honetan, soilik ahalmen handiko mikroskopioekin ikus
daitezkeen organismo oso txikiak daude. Err...
Erantzun galderei. Bila ezazu informazioa sarean
a) Zein da Lactobacillus bulgaricus bakterioaren funtzioa? Funtzio bera d...
PROTISTEN ERREINUA. Erreinu honetako banakoek ezaugarri bera dute: nukleoak dituzten
zelulez osatuta dauda, eta zelulek ko...
a) Trypanosoma gambiense delakoa, zergatik da ezaguna?
b) Heterotrofo eta autotrofo terminoak azaldu itzazu.
c) Algek egit...
FUNGI ERREINUA. Onddoak materia hilaren funtsezko deskonposatzaileak dira eta
ekosistementzat bereziko garrantzia dute. Er...
Erantzun galderei. Bila ezazu informazioa sarean
a) Eguneroko bizitzan legamiatik eratorritako produktuak erabiltzen ditug...
LANDAREEN ERREINUA. Erreinu honek lurrean nahiz uretan aurkitu ditzazkegun 260.000
espezie inguru biltzen ditu. Landareak ...
Honako esteketan sailkatzeko ariketa gehiago aurkituko dituzu
http://recursostic.educacion.es/ciencias/biosfera/web/alumno...
ANIMALIEN ERREINUA. Izaki bizidun zelula anitzez (zelula bat baino gehiago dituztenak)
eukariotoez (beraien zelulek nukleo...
Sailka itzazu ondoren agertzen diren animaliak aurreko orrialdeko irizpideak erabiliz
KORALA
HIDRAITSAS ZIZAREA
IZAINA
EHU...
IRUDIMENA - IDAZLANA: SAFARI BEREZIA
14/20www.escuela.pamplonetario.org
Gaia, egoera: Afrikan gaude GKE batekin lana egite...
Egia ala gezurra? Kasuan kasu, “E” (Egia) edo “G” (Gezurra) hizkiekin bete laukitxoak
Kasuan kasu, idatzi edo hautatu hitz...
BIRUSAK. Izaki bizidunak gai dira beren ingurunean elikatzeko, harremanatzeko eta ugaltzeko.
Hau da izaki biziduna izatear...
Sailkatu ondorengo izenak beheko zutabeetan
PROTISTAKMONERAK FUNGI PLANTAE ANIMALIA
Nitrospira moscoviensis
Paramecium aur...
Planetarioan, Tornamira gelara sartu aurretik dagoen korridorean, Eguzki Sistemako planetak
zintzilikatuta daude (Pluton p...
Hona hemen guk eredu gisa Google Earth programarekin sortu dugun
Eguzki Sistema eskalatua. Eguzkia Gaztelu Plazan kokatu d...
Beheko irudian Eguzkia eta planeta harkaitztsuak agertzen dira.
LURRA
ILARGIA
SOL
VENUS
MARTE
TIERRA
LUNA
MERCURIO
Hemen x...
www.escuela.pamplonetario.org
Planetarioan eskalen azalpena osatzeko, NIKONen http://bit.ly/1fVR58M aplikazioa erabiliko
d...
www.escuela.pamplonetario.org
www.pamplonetario.org
Iruñeko Planetarioaren zientzia-dibulgazio eta hezkuntza jarduerek
Obr...
of 22

Nanocam - Unibertsoaren eskalak (Derrigorrezko Bigarren hezkuntza / Izar-eskola / Pamplonetario)

Bigarren hezkunza (1. eta 2. mailak) Izaki bizidunak bost erreinutan sailkatzen ditugu eta Nanocam programak hauen baitan bidaiatuz ikuspegi harrigarria aurkezten digu. Gure Unibertsoan dauden tamaina eta distantzien testuingurua ulertzeko eskala desberdinak modelo egokien bidez bistaratuko ditugu. Mega eta Nano, handitasuna eta nimiñotasuna elkarrekin agertzen dira saio honetan. escuela.pamplonetario.org
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Education      


Transcripts - Nanocam - Unibertsoaren eskalak (Derrigorrezko Bigarren hezkuntza / Izar-eskola / Pamplonetario)

 • 1. IZAR-ESKOLA material didaktikoa NANOCAM UNIBERTSOAREN ESKALAK DBH 1. eta 2. mailak NANOCAM UNIBERTSOAREN ESKALAK www.escuela.pamplonetario.org www.pamplonetario.org
 • 2. NANOCAM ESKALAK - DBH 1. eta 2. mailak Sarrera Izaki bizidunen sailkapena Lurrean 1.700.000 espezie desberdin daude eta 3.000.000 oraindik aurkitzeke daudela pentsatzen da. Bizidunen talde anitzari biodibertsitate deitzen diogu eta zientzialariek bizidunak ikertzeko taldeka ordenatu behar dituzte, hau da, sailkatu behar dituzte. Taxonomia izaki bizidunen sailkapena aztertzen duen zientzia da. Hasiera batean egin izan ziren sailkapenek irizpide artifizialetan oinarritu ziren: banakoaren bizilekua edo elikaduraren araberakoak izan ohi ziren. Honek sailkapen-akats ugari ekarri zituen; adibide bat jartzearren, txoriak eta erleak bateratu ziren, hegan egite hutsagatik. Egun, sailkatze-irizpideak espezieen arteko ahaidetasun ebolutiboan oinarritzen dira. Sailkapen honen izena sailkapen naturala da eta espezie kontzeptuan oinarritzen da. ESPEZIEA Xagu, larrosa, pinu edo izokin bati buruz ari garenean, badakigu banako desberdinetaz ari garela, alegia, espezie desberdinetakoak direla. Pentsatu bi txakur mota desberdinetan, mastin bat eta kanitxe bat: bi espeziee desberdin dira edo espezie berekoak al dira? NOLA DEITUKO DIOGU? Zenbaitetan gertatzen da banako batek izen desberdinak dituela. Ba al dakizu, adibidez txikoria-belarra izeneko landarea zein den? Zure etxean horrela deitzen al diote? Gazteleraz, esaterako, achicoria amarga, diente de león edo amargón deitzen zaio... ikusiko duzunez, izenak jartzeko irizpideen beharra dugu, nahasketak eta gaizkiulertuak ekiditeko. XVIII. mendean Karl Von Linné medikuak arazo bera planteatu zion bere buruari, ezagutzen zituen landare eta animaliek izen desberdinak zituztelako bere herrialdeko eskualdeen arabera. Beste zientzialariei espezie jakin bati buruz hitz egin nahi zienean, ez zekien zehazki horri nola deitu. Horregatik sistema berezi bat antolatu/sortu zuen: nomenklatura binomiala. Sailkatze-eredu hau espezie desberdinei bi hitzez osatutako izena ematean datza: lehen izena hizki nagusiz hasten da beti eta banakoa zein generokoa den adierazten du; bigarren izena letra txikiarekin hasten da eta banakoaren ezaugarri baten inguruko informazioa ematen digu. Bi izen hauek atzematea erraza da latinezko egitura dutelako eta letra etzanez edota azpimarratuta idatzi ohi direlako. Espezie bereko bi banako elkarren artean ugaldu daitezke eta beren ondorengoak ugalkorrak izango dira, modu honetan, belaunaldi berri bat sortzeko gai izanen dira. Mastin bat eta kanitxe bat gurutzatzen baditugu ondorengo ugalkorrak izan ditzaketa. Beraien artean itxuraz desberdinak izan arren espezie berekoak dira. Zer gertatzen da asto bat asto bat eta behor bat gurutzatzen direnean? Bien artean sortzen duten hibridoa mandoa da; hau ez da ugalkorra, ez ditu ondorengoak izango. Astoa eta behorra espezie desberdinekoak direlako gertatzen da hau. 2/20www.escuela.pamplonetario.org
 • 3. IZAKI BIZIDUNEN SAILKAPENA Izaki bizidunak sailkatzeko irizpide desberdinak daude. Hona hemen adibide batzuk: Adibide batzuk: etxe-txolarrea = Passer domesticus; olagarroa = Octopus vulgaris; kanarietako pinua = Pinus canarensis. Hala ere, gauza guztiekin gertatzen den bezala, badira salbuespen batzuk. TAXONOMIAREN INGURUAN - HURBILPEN TXIKIA Taxonomia izaki bizidunen sailkapena helburutzat duen zientzia da, banakoen ezaugarri orokorrenetatik hasi eta zehatzetaraino. Sailkapenaren maila bakoitzari taxon edo kategoria taxonomiko deitzen zaio. Gure inguruan behatzen badugu ezaugarri desberdinak dituzten banakoak ikusiko ditugu: adibidez gizakiak, txakurrak, euliak, geranioak... Elikaduraren arabera Zelulen antolakuntzaren arabera Nukleoaren presentziaren araberaIZAKI BIZIDUNAK EZAGARRIEN araberako sailkapena ERREINUAK MONERAK PROTISTAK FUNGI PLANTAE ANIMALIA sailkapena honako irizpideen arabera Autotrofoak Heterotrofoak Zelulabakarrak Zelula anitzak Eukariotoak Prokariotoak Sailkapen taxonomikoaren laburpena ESPEZIEA gorago dagoen Genero taxoiaren barnean sartzen da. Generoak Familiatan taldekatzen dira. Ezaugarri beretsuak dituzten familiak Ordenak eratzen dituzte. Ordenak Klasetan taldekatzen dira. Klase guztiak Filum edo Tipo izeneko taldean sartzen dira. Landareez ari garenean Dibisio deitzen da talde hau. Tipo edo Filum-ak Erreinutan sailkatzen dira. 3/20www.escuela.pamplonetario.org Erreinua Filum edo Dibisio Klase Ordena Familia Generoa Espeziea NANOCAM ESKALAK - DBH 1. eta 2. mailak Sarrera Izaki bizidunen sailkapena
 • 4. MONEREN ERREINUA. Erreinu honetan, soilik ahalmen handiko mikroskopioekin ikus daitezkeen organismo oso txikiak daude. Erreinu honetako izakiak prokariotoak (zelularen barnean ez dago konpartimenturik eta ez da nukleorik atzematen) eta zelulabakarrak (zelula bakar batez osatutako izakiak) dira. Bakarrik bizi daitezke edo beste banakoekin elkartu daitezke koloniak osatuz. Lurreko ekosistema guztietan daude: poloetako izotzetan edo errinozeronte baten biriketan aurki ditzazkegu. Erresistentzia handikoak dira eta ingurune toxiko eta erradioaktiboetan bizitzeko gai dira, baita espazioko baldintza jakin batzuetan ere BAKTERIOAK Monera Erreinuaren barnean, organismo- talderik ugariena da, eta forma desberdinak dituzte: esferak, barrak, forma helikoidalak... Elikaduraren arabera sailkatzen baditugu, Autotrofoak izan daitezke: bizitzeko beharrezkoa duten materia organikoa sortzen dute, materia ez-organikoa eraldatuz. Heterotrofoak izan daitezke: behar duten materia organikoa, bizi diren medioan dagoen materia organikotik sortzen dute. Bizi diren ingurunearen arabera, bakterioak, Aerobioak izan daitezke: oxigenoa duten inguruneetan bizitzeko beharra dute. Anaerobioak izan daitezke: CO2a duten inguruneetan bizitzeko beharra dute. Badago bakteria talde bat soilik oxigenoa ez duten inguruneetan garatu daitekeena, eta anaerobio hertsiak deitzen dira. MONEREN GARRANTZIA Mediku bati bakterioen inguruan galdetzen badiogu, litekeena da berak azaltzea hauek sortzen dituzten gaixotasunak, bakterioen aurka erabiltzen diren sendagaiak, edota gaixotasunak ekiditeko hartu beharreko higiene-neurri egokienak zeintzuk diren. Bestalde, gasna-ekoizle bati galdera bera eginez gero, elikagai hau ekoizteko bakterioek duten garrantziaz hitz egingo liguke: zein den bakterioen efektua eta nola hazten diren azalduko liguke; baita hauek modu egokian ugaltzeko eta eroso sentitzeko eman beharreko urratsak ere. Orduan, onuragarriak ala kaltegarriak dira? Kaltegarriak diren bakterioek gaixotasunak sortzen dituzte eta horietako asko parasitoak dira. Bertze batzuk aldiz, bakterio onuragarriak dira: zenbait elikagaien ekoizpen-prozesuetan erabiltzen ditugu, hala nola, jogurta edo ardoa ekoizterakoan. Badago ere deskonposatzaileak diren bakterioez osatutako taldea, saprofitoak izenekoa: hauek materia organikoa materia ez-organikoan bihurtzen dute. 4/20www.escuela.pamplonetario.org NANOCAM ESKALAK - DBH 1. eta 2. mailak 1. Jarduera Moneren Erreinua
 • 5. Erantzun galderei. Bila ezazu informazioa sarean a) Zein da Lactobacillus bulgaricus bakterioaren funtzioa? Funtzio bera duten bakterioen izenak bilatu. b) Zein bakteriori esker lortzen dugu ozpina? d) Egizu bi zerrenda: batean bildu itzazu guretzat onuragarriak diren bakterioen izenak, eta bestean, kaltegarriak zaizkigunak (patogenoak). Badira gurekin sinbiosian bizi diren bakterioak. Gure hesteetan bizi dira heste-flora osatuz. Batzuk guretzat bitaminak sortzen dituzte eta beste batzuk infekzioetaz babesten gaituzte. Gure biziraupenerako nahitaezkoak dira. Azkenik, Moneren Erreinuko beste taldea aipatuko dugu: Zianofizeoak. Hauek Lurreko ekosistema guztietan berebiziko funtzioa dute: Oxigenoa kopuru handietan ekoizten dute: oihan Amazonikoan dauden zuhaitz guztiek ekoizten dutena baino gehiago. Izaki hauek atmosferako oxigeno-kopurua erregulatzen dute eta mikroorganismo askorentzat elikagai dira. 5/20www.escuela.pamplonetario.org DATU ESTIMATIBO BATZUK... - Lur-gramo batean gutxi gorabehera 40.000.000 bakterio- zelula daude. - Ur geza mililitro batean 1.000.000. daude. - Giza-gorputzean, bakterio-zelulak giza zelulak baino 10 aldiz gehiago daude gehienak larruazal eta digestio-hodian daude. Horietako asko ezinbestekoak dira gure organismoak behar bezala funtzionatzeko, baina beste batzuk patogenoak dira eta txantxarrak, kolera, sifilia edo legenarra... eragin diezagukete. d) Zein tamainakoak dira bakterioak? Txikiak direla badakigu... baina nolako txikiak dira? Datozen galderei erantzuna emanez saiatuko gara beraien tamaina ulertzen. d.1) Orratz burudun tipiko batek 38 mm-ko longitudea du eta 0,4 mm-ko de diametroa. Escherichia coli bakterioak 0,002mm neurtzen baditu, hauetako zenbat beharko ditugu orratz-burudunaren tamaina lortzeko? Eta orratz buruduna inguratzeko? d.2) Orratz burudunak Madrilen dagoen Torrespaña izeneko eraikinaren tamaina balu (220m), zein tamaina izango lukete bakterioek eskala horretan? Begi-hutsez ikusiko genituzke? d.3) Buru orratza Torrespaña eraikinean bihurtzea 5.800ko handitzea suposatzen du. Jakin, mikroskopio optiko ahaltsuenak ia 2.000 handitze egin ditzakeela: zein tamainutan ikusiko zenuke Escherichia coli mikroskopio horrekin? NANOCAM ESKALAK - DBH 1. eta 2. mailak 1. Jarduera Moneren Erreinua
 • 6. PROTISTEN ERREINUA. Erreinu honetako banakoek ezaugarri bera dute: nukleoak dituzten zelulez osatuta dauda, eta zelulek konpartimentuak dituzte, organuluak osatzen dituztelarik; beraz, zelula eukariotoez osatutako banakoak dira. Izaki talde oso heterogeneoak daude erreinu honetan, baina orohar, bi taldetan banatzen ditugu: protozooak (zelulabakarrak, normalean mugikorrak eta heterotrofoak); eta algak: (zelulabakarrak edo zelula anitzak, zenbaitetan higikorrak eta autotrofoak) PROTOZOOAK Organismo eukariotoak (zelularen nukleoa definitua dute), zelulabakarrak eta heterotrofoak (materia organikoarekin elikatzen direnak) dira. Bizitza askekoak izan ohi dira, nahiz eta parasito-taldeak dauden ere. Egituraren arabera protozooak desberdindu ditzazkegu honako taldetan: ALGAK Algak zelula eukariotoez osatzen dira; talde honetan banako zelulabakarrak eta zelula anitzak daude. Guztiak autotrofoak dira, eta argia energia-iturri gisa erabiliz materia organikoa sortzen dute materia ez-organikotik abiatuta. Prozesu honi fotosintesia deitzen zaio. Algen erabilera anitza da: elikagaien industrian mermelada eta saltsen lodigarri moduan; medikuntzan bakterioen hazkuntza-medio gisa, eta askotan algetatik zenbait substantzia ateratzen dira zenbait medikamentu ezkoizteko. 6/20www.escuela.pamplonetario.org Flagelatuak Mugitzeko flageloak darabilten protozooak dira; primitiboenak dira. Gehientsueak bizi- askekoak dira, nahiz eta parasitoak diren batzuk ere badauden. Ziliatuak Mugitzeko zilioak darabilten protozooak dira; zilioak zelulak erabiltzen dituen arraun itxurako egiturak dira. Ur gezan modu askean bizi diren izakiak dira. Errizopodeoak Bere gorputzaren luzapenak jaulkiz mugitzen dira bizi diren gainazalean zehar. Luzapenei pseudopodo deitzen zaie eta hanka-faltsuak bailiran funtzionatzen dute. Ur gezatan edo parasito moduan bizi daitezke. Esporozooak Protozoo mugiezinak dira. Talde honetako banako guztiak parasitoak dira. NANOCAM ESKALAK - DBH 1. eta 2. mailak 2. Jarduera Protisten Erreinua
 • 7. a) Trypanosoma gambiense delakoa, zergatik da ezaguna? b) Heterotrofo eta autotrofo terminoak azaldu itzazu. c) Algek egiten duten funtziorik nabarmenena fotosintesia da: laburki deskribatu zeru zertan datzan. Zergatik da hain garrantzitsua? d) Fotosintesia egiten duten organismoek guretzat oso garrantzitsua den gas bat askatzen dute prozesuan. Zein da? Zein da Lurreko atmosferan dagoenaren jatorria? Erantzun galderei. Bila ezazu informazioa sarean 7/20www.escuela.pamplonetario.org Algen taldea bi azpitaldetan banatzen da: Alga zelulabakarrak Zelula bakarrez osatutako izakiak dira. Modu askean bizi daitezke, esaterako, Euglena bezala. Baina bestalde, Volvox- aren kasuan bezala, elkartu eta koloniak osa ditzakete. Alga zelula anitzak Izaki hauek zelula askok osatzen dituzten arren, ez dituzte ehunak sortzen (izaki bizidun konplexuagoetan gertatzen den bezala); hori dela eta, zelulek ez dute beraien lana banatzen eta guztiek funtzio guztiak egin behar dituzte. Algak koloreen arabera. hiru motatakoak izan daitezke: alga berdeak, alga arreak eta alga gorriak. NANOCAM ESKALAK - DBH 1. eta 2. mailak 2. Jarduera Protisten Erreinua
 • 8. FUNGI ERREINUA. Onddoak materia hilaren funtsezko deskonposatzaileak dira eta ekosistementzat bereziko garrantzia dute. Erreinu honetan legamiak, lizunak eta perretxikoak daude. Guztiak zelula eukariotoak dituzte (nukleo berezitua dutenak) eta elikadura autotrofoa egiten dute (materia organikoa sortzen dute materia organikotik abiatuta). Ez dira fotosintesia egiteko gai. Materia organikoa nondik ateratzen duten kontutan hartuta, onddo parasitoak eta saprofitoak daude: parasitoak dira, baldin eta kaltetzen duten beste organismo batez elikatzen badira; saprofitoak dira aldiz, materia organiko hori izaki bizidun bati ez badagokio PERRETXIKOAK Perretxikoak onddoen ugaltze-organoak dira.Gehien ikusten den zatia izateaz gain, gastronomian oso preziatuak dira. Ala ere adi! Guztiak ez baitira jatekoak. LEGAMIAK Fermentazioa eragiten duten onddo zelulabakar mikroskopioez osatutako organismoak dira. Naturan legamia ugari dago; lurrean eta landareetan aurkitzen dira. Hazten diren legamia gehienak Saccharomyces (azukrearen onddoa) generokoak dira: zerbeza-legamia, esaterako. Bi funtsezko legamia mota daude: kimikoak eta biologikoak. Biak ia ia berdintsuak dira, eta beraien desberdintasuna fermentazioa eragiten duten abiaduran datza. Legamia kimikoek oso azkar fermentatzen dute, eta beraien efektua ia begi hutsez ikusi daiteke (adibidez bizkotxoa labe barnean dagoenean behatzen badugu). Legamia biologikoek fermentazioa modu geldiagoan egiten dute. Etxean nahiz industrian legamien erabilpena oso zabala da: medikuntza, edergarriak, jakiak, edariak... 8/20www.escuela.pamplonetario.org ONDDOAK Erreinu honetako izakiak izan daitezke: Zelulabakarrak Legamien kasua da. Industrian erabiltzen dira edari alkoholdunak, ogia, bizkotxoak... ekoizteko. Zelula anitzak Ehunak sortzen ez dituzten elkartutako zelulez osatutakoak. Zelula-elkarketa honi Hifa deitzen zaio. Hifak adarkatzen dira mizelio izenarekin ezagutzen dugun sarea sortuz, eta hau, orokorrean, lurrean egoten da. Onddoak talde desberdinetan sailkatzen dira. Garrantzitsuenak honako hauek dira: Zigomizeteak: lizunen taldea. Askomizeteak: hemen karraspina eta boilurrak (trufak) ditugu. Basidiomizeteak: ohiko perretxikoak dira. NANOCAM ESKALAK - DBH 1. eta 2. mailak 3. Jarduera Fungi Erreinua
 • 9. Erantzun galderei. Bila ezazu informazioa sarean a) Eguneroko bizitzan legamiatik eratorritako produktuak erabiltzen ditugu. Aipatu itzazu, gutxienez, horietako hiru. 9/20www.escuela.pamplonetario.org LIKENAK Ikusi al duzu inoiz gainazalean orban beltz, marroi laranja edo berdeak dituen haitzik? Zenbaitetan orban hauek zuhaitz-enborretan eta etxe zaharretako teiletan ageri dira. Orban hauek likenak dira. Alga bat eta onddo bat elkartzen direnean likena sortzen da. Banako hauen arteko harremana sinbiosi bat da: bientzako onuragarria da elkarketa. Algak fotosintesia egiten du eta materia organikoa helarazten dio onddoari. Onddoak bizi den ingurunetik ura eta gatz mineralak hartzen ditu, eta alga lehortetik babesten du. b) Bilatu eta marraztu jangarriak diren 5 onddo eta pozoitsuak diren beste 5. Bilatu 5 onddo jangarrien antza duten beste 5 onddo pozoitsu. Lortu al duzu? Elkarren artean bereiztea zaila al da? c) Roquefort gasna gustokoa duzu? Irudia arretaz behatu eta ohartu itxuraz nahiko antzekoak direla gasna fermentatzen duen onddoa Penicillium roqueforti (0,01 mm neurtzen du) eta Sonora Basamortuko kaktusa Carnegiea gigantea (15 m izatera iritsi daiteke). Zenbat aldiz handitu behar dugu roquefortaren onddoa 15 metroko kaktusaren tamaina lortzeko? d) Ahozko-tradizioan, askotan, onddoa perretxikotik bereizteko joera dago, gauza desberdinak bailiran. Ibili ohi den irizpidea txapelaren azpiko aldea behatzetik dator: xaflak dituenari perretxiko esaten zaio eta belaki modukoa duenari onddo. Edozein kasutan, ez dugu ahaztu behar biak ONDDO BATZUEN UGALTZE-ORGANOA DELA. d.1) Mikologian aditua den norbait ezagutzen al duzu? Galdeiozu ea berak nola desberdintzen dituen perretxiko eta onddoak, orohar, dokumentazio-lana egizu, eta zure inguruan dauden onddoen tradiziozko-izenak bildu. d.1) IBILALDIA: “Mikologiaren eguna”. Irakasleak nahi izanez eta zuen ingurunea aproposa bada (esaterako, zuen ikastetxea mendi-inguruetatik hurbil baldin badago), atera zaitezte bueltatxo bat ematera eta bila itzazue perretxiko eta onddoak. Saski batean bildu itzazue, eta kontuz horiek hartzerakoan: ez dira inoiz indarrez atera behar, moztea da egokiena. Zergatik? Indarrez ateratzen baditugu mizelioa kaltetu dezakegu eta hau gertatu ezkero ez dira berriz toki berean inoiz beste batzuk haziko. Ikastetxeko liburutegian liburu espezializaturik baduzue saia zaitezte bildutakoa sailkatzen. Honetan jakitun den norbaiten laguntza lortzen baduzue, hobe. NANOCAM ESKALAK - DBH 1. eta 2. mailak 3. Jarduera Fungi Erreinua
 • 10. LANDAREEN ERREINUA. Erreinu honek lurrean nahiz uretan aurkitu ditzazkegun 260.000 espezie inguru biltzen ditu. Landareak izaki prokariotoak (beren zelulak nukleo berezitua dute), autotrofoak (bizitzeko beharrezkoa duten materia organikoa sortzen dute) eta zelula anitzak (ehun espezializatuak eratzen dituzten zelulak dituzte) dira. Dibertsitate handiko erreinua da, eta horregatik, sailkatze-irizpide desberdinak erabili daitezke, dituen edo ez dituen elementuen arabera LANDAREEN ERREINUA goroldioak iratzeak BRIOFITOAK (Sustrai, zurtoin, hostorik gabe) CORMOFITOAK (Sustrai, zurtoin, hostoekin) FANEROGAMOAK loreekin CRIPTOGAMOAK (fruiturik gabe) ANGIOSPERMOAK (fruituekin) GIMNOSPERMOAK (fruiturik gabe) monokotiledoneoak (kotiledoi 1) dikotiledoneoak (2 kotiledoi) 10/20www.escuela.pamplonetario.org a. Zirkulazio-basoak - Ditu: landare baskularrak (ehun eroaleak dituena) - Ez ditu: landare ez baskularrak (ehun eroaleak ez dituena) b. Sustrai, zurtoin eta hostoak - Ez ditu: briofitoak. - Ditu: erreinuko gainontzeko landareak edo kormofitoak. c. Loreak - Lorerik gabe: goroldio eta iratzeak (kriptogamoak). - Loreekin: gainontzeko kormofitoak (fanerogamoak). d. Fruituak - Fruitu gabe: Gimnospermoak. Ez dute obulutegirik eta obuluak biluzik dituzte brakteetan. - Fruituekin: Angiospermoak. Obulutegiak dituzte eta hauetan haziak daude. e. Zenbat kotiledoi? - Angiospermoetan haziak ernetu daitezke k o t i l e d o i b a k a r r e k o h a z i e t a n (monokotiledoneoak) edo bi kotiledoiekoetan (dikotiledoneoak). NANOCAM ESKALAK - DBH 1. eta 2. mailak 4. Jarduera Plantae Erreinua
 • 11. Honako esteketan sailkatzeko ariketa gehiago aurkituko dituzu http://recursostic.educacion.es/ciencias/biosfera/web/alumno/1ESO/reino_vegetal/actividad2.htm http://recursostic.educacion.es/ciencias/biosfera/web/alumno/1ESO/reino_vegetal/actividad16.htm Sailka itzazu ondoren agertzen diren landareak aurreko orrialdeko irizpideak erabiliz Landareak eta eskalak Adibidea: baskularra, kormofitoa, fenerogamoa. 11/20www.escuela.pamplonetario.org a) 8 cm-ko briofitoa dugu. Zenbat behar ditugu 100 m-ko sekuoia erraldoi baten altuera harrapatzeko? b) Lurra eta Ilargiaren artean dagoen batazbesteko distantzia 380.000 km-koa da. Zenbat sekuoia erraldoi jarri beharko genituzke bata bestearen gainean distantzia hori lortzeko? d) Zein da Lurreko Ekuatoreak (paraleloak) duen neurria? Zenbat sekuoia erraldoi behar ditugu distantzia hori osatzeko? Zenbat briofito (8 cm)? d) Nazioarteko Egoitza Espazialak 400 bat km-ra orbitatzen du Lurra. Zenbat sekuoia erraldoi eta zenbat briofito behar ditugu altuera hori lortzeko? NANOCAM ESKALAK - DBH 1. eta 2. mailak 4. Jarduera Plantae Erreinua
 • 12. ANIMALIEN ERREINUA. Izaki bizidun zelula anitzez (zelula bat baino gehiago dituztenak) eukariotoez (beraien zelulek nukleoa dute), eta heterotrofoez (beste izaki bizidunetaz elikatzen dira) osatuta dago. Bizi diren ingurunearekin erlazionatzeko baliabideak garatu dituzte eta mugitzeko gaitasuna dute, esaterako, elikagaiak bilatzeko. Animalien erreinua biodibertsitate handikoa da eta bere kideak ingurune guztietan bizi dira. Animaliak airean, uretan, lurrean, beste animalien gainean... bizitzen aurki ditzakegu PORÍFEROS CNIDARIOS ANÉLIDOS MOLUSCOS Ad. Belakia Ad. Marmoka Ad. Zizarea Ad. Txirla EKINODERMATUAKEj. Itsas izarra ARTROPODOAK PORIFEROAK KNIDARIOAK ANELIDOAK MOLUSKUAK ARRAINAK ANFIBIOAK NARRASTIAK HEGAZTIAK UGAZTUNAK Ad. Marrazoa Ad. Igela Ad. Krokodiloa Ad. Txolarrea Ad. Behia ORNOGABEAK ORNODUNAK Ad. Armiarma Ad. Karramarroa Ad. Erlea Ad. Ehunzangoa Araknidoak Krustazeoak Intsektuak Miriapodoak 12/20www.escuela.pamplonetario.org NANOCAM ESKALAK - DBH 1. eta 2. mailak 5. Jarduera Animalia Erreinua
 • 13. Sailka itzazu ondoren agertzen diren animaliak aurreko orrialdeko irizpideak erabiliz KORALA HIDRAITSAS ZIZAREA IZAINA EHUNZANGOA ESKORPIOIA EULIA ARRAIA UHANDREA KANGURUA ITSAS TRIKUA DORTOKA AHATEABALEA ESCOLOPENDRA ITSAS LUZOKERRAOTARRAINA BELAKIA SAGUZARRA ANEMONA PAUMA HARROTUA KAKALARDOA SUGEA 13/20www.escuela.pamplonetario.org TXIMELETA NANOCAM ESKALAK - DBH 1. eta 2. mailak 5. Jarduera Animalia Erreinua
 • 14. IRUDIMENA - IDAZLANA: SAFARI BEREZIA 14/20www.escuela.pamplonetario.org Gaia, egoera: Afrikan gaude GKE batekin lana egiten: gobernuz kanponko erakundeak isilpeko ehiztarien erruz umezurtz gelditu diren lehoi-kumeak hartatzen ditu. Gaur laguntzera atera zara, eta honako egoeran zaude: elefante baten gainean zoaz altzotan erreskatatu berri duzun lehoitxoa duzula. Honek bere adatsean inurri bat du eta azken honen gainean akaro bat dago. Aterpera iristeko 10km-ko distantzia egin behar duzu. Klasea 5 taldetan banatuko dugu. Talde bakoitzak istorioko animalia bat hautatuko du eta gehienez orrialde bateko idazlana sortuko du: honetan, kanpamentura egindako itzulia kontatuko da hautatu den animaliaren ikuspuntutik. Testua osatzerakoan eskalak sartu behar dira, narrazioaren egoera eta elementuak erlazionatzeko. Adibidez, baliteke egin beharreko distantzia elefantearentzat ez izatea oso luzean, baina akaroarentzat, esaterako, izugarria izan daiteke... IDAZLAN BEREZIENA, ORIGINALA, HAUTATU. Talde bakoitzak egindako narrazioa gainontzeko klasekideen aurrean aurkeztuko du ahalik eta modu originalenean: ipuina irakurtzeaz gain, elementu osagarriak erabili daitezke, adibidez: power point bidez egindako aurkezpena, antzezlana... Gelakideek galderak egin ditzakete eta aurkezpena egiten duen taldeak bere sormen lana argudioekin defendatu beharko du. Azkenik guztien artean, talde originalena zein den erabakiko duzue. NOLA EGINEN DUGU? Jarraibideak: 1. Dokumentazio lana. Taldekideek idazlana sortzeko dokumentazio lana egin beharko dute beharrezko informazioa bilduz: hautatutako animalien ezaugarriak bilatu behar dira, bere mugikortasun ahalmenari buruzko datuak, elikadura, animaliaren ikusmen- gaitasuna, gainontzek animaliekiko eta paisaiarekiko duten eskala-harremana... 2. Ideien ekaitza. Ongi definitu zer kontatu nahi den eta nola kontatu nahi duen. 3. Idazlaneran eskema osatu. 4. Testua idatzi. 5. Idazlanaren aurkezpena pentsatu eta prestatu. Baita honen defentsa nola argudiatuko den ere 6. ARIKETA HONETAN IRUDIMENARI TRABAK JARTZEA DEBEKATUTA DAGO! NANOCAM ESKALAK - DBH 1. eta 2. mailak 5. Jarduera Animalia Erreinua
 • 15. Egia ala gezurra? Kasuan kasu, “E” (Egia) edo “G” (Gezurra) hizkiekin bete laukitxoak Kasuan kasu, idatzi edo hautatu hitz egokia 2. Hezurdura barruan duten animaliak ornodunak dira. 1. Animaliak beraien elikagaiak sortzeko gaitasun duten izaki bizidunak dira; autotrofoak dira. 4. Biosferan dauden animalien dibertsitatea izugarri handia da eta animaliek era guztietako inguruneak kolonizatu dituzte. 5. Animaliek, gainontzeko izaki bizidunek bezala, bizirauteko funtzio jakin batzuk egin behar dituzte. 7. Badaude gizakiarentzat kaltegarriak eta onuragarriak diren izaki bizidunak. 9. Gizakiok, oso konplexuak izateagatik, ez gara erreinuetan sailkatzen. 8. Loreak dituzten algak existitzen dira. 6. Landare kormofitoen anatomiak sustrai, zutoin eta hostoak barneratzen ditu. 3. Animaliek ez dute fotosintesia egiteko gaitasuna. 15/20www.escuela.pamplonetario.org 1. _____________ izaki bizidunak sailkatzeko irizpideak ezartzen dituen zientzia da. 2. Espezie berekoak izateko, izaki bizidunen talde bat elkarren artean ugaltzeko gai izan behar dute, eta hurrengo belaunaldiak __________________________ izan behar du. 3. Izaki bizunak Erreinu deituriko bost talde handitan banatzen dira: _____________ Erreinua, _____________ Erreinua, _____________ Erreinua, _____________ Erreinua, eta _____________ Erreinua. 4. Gu _____________ Erreinuaren barnean gaude. 5. Moneren erreinua izaki bizidun unizalularrez osatua dago (nukleo definituarekin / definitu gabeko nukleoarekin). 6. Bakterioak _____________ Erreinukoak dira. Bakterio batzuk onuragarriak dira eta beste batzuk gaixotasunak sor ditzakete. 7. Protisten Erreinua nukleoa definitua duten izaki zelulabakar edo zelula anitzez osatua dago. _____________ eta _____________ osatzen dute Erreinu hau. 8. Fungi Erreinua _____________ eta _____________ osatzen dute. 9. Legamiak organismo (zelulabakarrak / zelula anitzak) dute. 10. Likenak _____________ eta _____________ arteko elkartze-sinbiotikoak dira. NANOCAM ESKALAK - DBH 1. eta 2. mailak 6. Jarduera Bost erreinuak
 • 16. BIRUSAK. Izaki bizidunak gai dira beren ingurunean elikatzeko, harremanatzeko eta ugaltzeko. Hau da izaki biziduna izatearen funtsa. Haitz batek, esaterako, ezin ditu aurreko funtzioak gauzatu, horregatik ingurunean dagoen arren, ez da izaki biziduna. Birusak ez dira elikatzen, eta ez dituzte harremanak eratzen. Beraien kopiak egin ahal izateko, nahitaezkoa dute zelula baten interbentzioa. Hau dela eta ez dira izaki bizidunak eta ez dira izaki bizidunak sailkatzen diren Erreinuetako kide Birusen egitura Birusaren egitura oso xinplea da. Proteina- kapsula bat da eta honen barnean informazio genetikoa duen molekula dago. Gainera batzuek kapsularen gainetik estaldura bat dute. Zer sortzen dute birusek? Birusek zelulak erasotzen dituzte hauen heriotza eraginez. Horregatik gaixotasunen sortzaileak dira. Birusek eragindako infekzioak tratatzea zaila da, birusak ez direlako bizidunak: soilik gure inmunitate-sistemak egin diezaioke aurre. Beraz, higiene-neurriak hartzen baditugu, gaixotasun-birikoen kutsatzea ekidin dezakegu. Izaki-bizidunen sailkapen-irizpideek etengabeko aldaketak jasaten ditu aurrerapen zientifikoei esker aurkikuntza berriak gertatzen direlako; ondorioz, askotan eztabaida sakonak sortzen dira zientzia-komunitateko kideen artean zenbait izaki eta organismoen inguruan... Birusak eztabaida hauetako baten jomugan daude. Eztabaida Gela bitan banatuko dugu: taldeetako batek birusak izaki bizidun gisa defendatu beharko ditu, eta beste taldeak kontrakoa argudiatu beharko du. Bakoitzak bere ideia defendatzeko arrazoiak eta argudioak bilatu beharko ditu. Ikasle batek eztabaidako moderatzaile-lana hartuko du eta azkenik, irakasleak erabakiko du zein den modu hoberenean defendatu izan den ideia. 16/20www.escuela.pamplonetario.org NANOCAM ESKALAK - DBH 1. eta 2. mailak 7. Jarduera Zer gertatzen da birusekin?
 • 17. Sailkatu ondorengo izenak beheko zutabeetan PROTISTAKMONERAK FUNGI PLANTAE ANIMALIA Nitrospira moscoviensis Paramecium aureliaGiardia lamblia Caulerpa prolifera Sequoia sempervirens Verbena officinalis Quercus robur Aldrovanda vesiculosa Passer domesticus Hylobius abietis Linepithema humile Loxodonta cyclotis Chloracidobacteriu thermophilum Clostridium difficile Amanita muscaria Boletus edulis Saccharomyces cerevisiae Rhizopus nigricans 17/20www.escuela.pamplonetario.org NANOCAM ESKALAK - DBH 1. eta 2. mailak 8. Jarduera Bost erreinuak
 • 18. Planetarioan, Tornamira gelara sartu aurretik dagoen korridorean, Eguzki Sistemako planetak zintzilikatuta daude (Pluton planeta-nanoa barne). Planeta handiena Jupiter da eta bere diametroak 71cm ditu-; honi dagokion Eguzkia ia 7 metroko diametroa duen esfera litzateke Osa ezazu taula falta diren datuekin Eskala: metro 1 = 201.387.830,99 Jupiterren diametroa = 71 zentimetro (142.985,36 km) Eguzkiaren diametroa = 6,912 metro (1.392.000,00 km) IZENA Diametroa km Diametroa Eskala (m) Eguzkiarekiko distantzia (UA) Distantzia Eskala (m) Merkurio 4.879 ____ 0,387 288 Artizarra 12.103 ____ 0,723 537 Lurra 12.756 ____ 1,00 743 Marte 6.794 ____ 1,524 1.132 Ilargia 3.475 ____ 0,003* 1,91* Jupiter 142.985 0,710 5,203 3.865 Saturno 120.534 ____ 9,537 7.084 Urano 51.115 ____ 19,191 14.256 Neptuno 49.533 ____ 30,069 22.336 Pluton 2.296 ____ 39,482 29.328 IZENA Diametroa km Diametroa Eskala (m) Eguzkiarekiko distantzia (UA) Distantzia Eskala (m) *Ilargiaren distantziek Lurra hartzen dute abiapuntutzat (Gainontzeko kasuetan abiapuntua Eguzkia da) Google Earth programaren laguntzarekin Planetarioko korridorean ditugun Eguzki-Sistemako planetak Iruñean paratu ditugu. Eguzkia Gaztelu Plazan kokatu dugu eta hau abiapuntutzat hartuz gainontzeko planetak, Pluton eta Ilargiaren tokiak egokitu ditugu taulako datuak erabiliz (hurrengo orrialdetan ariketaren emaitza aurkituko duzu). Hona hemen proposatzen dizuegun ariketa: Ikastetxeko jolastokian, tiza batekin Eguzkia irudikatuko duen 7 metroko diametroa duen zirkunferentzia margotu ezazu; hau abiapuntutzat hartuz, egokitu planeta bakoitza dagokion tokian, zure inguruko paisaietan txertatuz. Planeten arteko distantzia ezagutzen duzuen ingurunearekin harremanatzea nahi dugu. Hau egiteko, Google Earth programa erabiltzea gomendatzen dizuegu eta nahi izanez gero, Plastikako orduetan planeta- eskalatuak eraiki eta horietako bakoitza dagokion orbitan kokatu ditzakezue (behintzat Eguzkiarengandik hurbilen dauden planetak). 18/20www.escuela.pamplonetario.org NANOCAM ESKALAK - DBH 1. eta 2. mailak 9. Jarduera Planeten eskalak
 • 19. Hona hemen guk eredu gisa Google Earth programarekin sortu dugun Eguzki Sistema eskalatua. Eguzkia Gaztelu Plazan kokatu dugu. Ideia hartu eta zure Eguzki Sistema propioa erakiki ezazu inguratzen zaituzten paisaietan planetak txertatuz. 23456789 SOL NEPTUNO URANO SATURNO JUPITER ARTIZARRA MERKURIO MARTE LURRA PLUTON 19/20www.escuela.pamplonetario.org Merkurio: San Frantzisko eskola Artizarra: Merindades enparantza Lurra: Ziudadela erdian Urano: Etxauriko Harria Neptuno: Agoitz Plutón: Lekunberri Marte: Las Oblatas zubia Jupiter: Arre Saturno: Altzuza NANOCAM ESKALAK - DBH 1. eta 2. mailak 9. Jarduera Planeten eskalak
 • 20. Beheko irudian Eguzkia eta planeta harkaitztsuak agertzen dira. LURRA ILARGIA SOL VENUS MARTE TIERRA LUNA MERCURIO Hemen xehetasun gehiagorikin Lurra eta Ilargia Ciudadelako Parkean ageri dira. 20/20www.escuela.pamplonetario.org NANOCAM ESKALAK - DBH 1. eta 2. mailak 9. Jarduera Planeten eskalak
 • 21. www.escuela.pamplonetario.org Planetarioan eskalen azalpena osatzeko, NIKONen http://bit.ly/1fVR58M aplikazioa erabiliko dugu. Sar zaitez loturan eta arakatu aplikazioa. NANOCAM ESKALAK - DBH 1. eta 2. mailak Jarduera gehigarria Planetarioan erabiliko dugun aplikazioa Beste aplikazio baten berri eman nahi dizugu ere. 2012. urtean Cary eta Michael Huang www.htwins.net/scale2/ aurkeztu zuten, eta hori ere, Unibertsoko eskalak ulertzeko tresna oso lagungarria da ere. Elementu bakoitzaren gainean sakatu ezkero, horen inguruko informazioa jasoko duzu! Elementu bakoitzaren gainean sakatu ezkero, horen inguruko informazioa jasoko duzu! Gehigarriawww.escuela.pamplonetario.org
 • 22. www.escuela.pamplonetario.org www.pamplonetario.org Iruñeko Planetarioaren zientzia-dibulgazio eta hezkuntza jarduerek Obra Social "la Caixa" eta Fundación Caja Navarraren sustapena dute Lan hau Creative Commons Aitortu-EzKomertziala-Partekatu Berdin 4.0 Nazioarteko Baimen baten mende dago. http://creativecommons.org/choose/