Szczecin; 16 września 2010 r. Zintegrowany Plan Rozwoju Transportu Publicznego
<ul><li>rok 2004 </li></ul><ul><li>Uchwała XXIX/580/04 w sprawie przyjęcia Zintegrowanego Planu Rozwoju Transportu Publicz...
<ul><li>Komunikacja zbiorowa </li></ul><ul><li>Tramwaje </li></ul><ul><ul><li>stanowić będą podstawowy środek komunikacji ...
<ul><li>Modernizacja infrastruktury torowo-sieciowej: </li></ul><ul><ul><li>Sikorskiego - od Placu Kościuszki do ul Ku Sł...
 
<ul><li>Autobusy </li></ul><ul><li>stanowić będą uzupełnienie dla linii tramwajowych, </li></ul><ul><li>uruchamianie nowyc...
<ul><li>3. Kolej </li></ul><ul><ul><li>dalsza modernizacja linii kolejowej Świnoujście – Szczecin – Poznań – Wrocław, </li...
<ul><li>System komunikacji rowerowej </li></ul><ul><li>ZPRTP zakłada następujące działania w celu poprawy stanu infrastruk...
ISTNIEJĄCE I PROJEKTOWANE SZLAKI I ŚCIEŻKI ROWEROWE
<ul><li>Obecnie na terenie Szczecina istnieje ok. 70 km dróg rowerowych oraz ciągów pieszo – rowerowych; realizowane są in...
<ul><li>W roku 2010 powstał pierwszy w Szczecinie kontrapas rowerowy </li></ul>
<ul><li>Komunikacja indywidualna </li></ul><ul><li>Inwestycje drogowe </li></ul><ul><li>przebudowa ulic Arkońskiej i Niemi...
<ul><li>Parkowanie </li></ul><ul><li>wprowadzenie opłat za parkowanie na obszarze Strefy Płatnego Parkowania, </li></ul><u...
<ul><li>… a poza tym: </li></ul><ul><li>wykonywane są Kompleksowe Badania Ruchu oraz trwają prace nad modelem ruchu, </li...
Dziękuję za uwagę Jakub Kujath Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urząd Miasta Szczecin www.szczecin.eu
of 15

Prezentacja zprtp

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      


Transcripts - Prezentacja zprtp

 • 1. Szczecin; 16 września 2010 r. Zintegrowany Plan Rozwoju Transportu Publicznego
 • 2. <ul><li>rok 2004 </li></ul><ul><li>Uchwała XXIX/580/04 w sprawie przyjęcia Zintegrowanego Planu Rozwoju Transportu Publicznego w Szczecinie w latach 2004 - 2013 </li></ul><ul><li>rok 2010 </li></ul><ul><li>Uchwała nr XLIII/1091/10 Rady Miasta Szczecin sprawie przyjęcia Zintegrowanego Planu Rozwoju Transportu Publicznego w Szczecinie w latach 2007-2015 </li></ul>
 • 3. <ul><li>Komunikacja zbiorowa </li></ul><ul><li>Tramwaje </li></ul><ul><ul><li>stanowić będą podstawowy środek komunikacji miejskiej, </li></ul></ul><ul><ul><li>przebudowa torowisk wraz z infrastrukturą towarzyszącą, </li></ul></ul><ul><ul><li>rozbudowa istniejących tras tramwajowych, </li></ul></ul><ul><ul><li>zakup tramwajów niskopodłogowych </li></ul></ul><ul><li>Dotychczasowe zakupy taboru: </li></ul><ul><ul><li>zakup używanych wagonów tramwajowych typu KT4Dt i T6, </li></ul></ul><ul><ul><li>podpisano umowę na dofinansowanie w ramach RPO WZ zadania „Modernizacja taboru tramwajowego”. Kwota dofinansowania 14 767 713,87 zł, </li></ul></ul><ul><ul><li>projekt „Zakup niskopodłogowego taboru tramwajowego dla Szczecina” o wartości ok. 220 mln zł znajduje się na liście projektów kluczowych POIiŚ. </li></ul></ul>
 • 4. <ul><li>Modernizacja infrastruktury torowo-sieciowej: </li></ul><ul><ul><li>Sikorskiego - od Placu Kościuszki do ul Ku Słońcu, </li></ul></ul><ul><ul><li>ul. Ku Słońcu, </li></ul></ul><ul><ul><li>ul. Żołnierska wraz z pętlą tramwajową Krzekowo, </li></ul></ul><ul><ul><li>ul. Bohaterów Warszawy, </li></ul></ul><ul><ul><li>projekt „Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie” o wartości ok. 222 mln zł znajduje się na liście projektów kluczowych POIiŚ. </li></ul></ul>
 • 6. <ul><li>Autobusy </li></ul><ul><li>stanowić będą uzupełnienie dla linii tramwajowych, </li></ul><ul><li>uruchamianie nowych i przedłużanie istniejących linii, </li></ul><ul><li>zakup nowoczesnych niskopodłogowych autobusów </li></ul><ul><ul><li>w latach 2007 – 2009 zakupiono 30 szt. autobusów niskopodłogowych </li></ul></ul><ul><ul><li>w roku 2010 zakupiono 40 szt. autobusów niskopodłogowych </li></ul></ul><ul><ul><li>projekt „Zakup taboru autobusowego na potrzeby SPA „Klonowica” Sp. z o.o. w Szczecinie” – dotacja z RPO WZ w wysokości 17 952 085 zł, </li></ul></ul><ul><ul><li>projekt „Zakup taboru autobusowego na potrzeby SPA „Dąbie” Sp. z o. o. w Szczecinie”. Dofinansowanie w kwocie 18 683 993,50 zł </li></ul></ul>
 • 7. <ul><li>3. Kolej </li></ul><ul><ul><li>dalsza modernizacja linii kolejowej Świnoujście – Szczecin – Poznań – Wrocław, </li></ul></ul><ul><ul><li>rola podstawowego środka transportu w obsłudze ruchu podmiejskiego, </li></ul></ul><ul><ul><li>elektryfikacja linii Szczecin – Berlin. </li></ul></ul><ul><ul><li>4. Transport lotniczy </li></ul></ul><ul><ul><li>lotniskiem obsługującym Szczecin oraz region będzie lotnisko Szczecin – Goleniów </li></ul></ul><ul><ul><li>lotnisko w Dąbiu będzie lotniskiem o charakterze lokalnym obsługującym przede wszystkim samoloty sportowe i turystyczne oraz śmigłowce </li></ul></ul>
 • 8. <ul><li>System komunikacji rowerowej </li></ul><ul><li>ZPRTP zakłada następujące działania w celu poprawy stanu infrastruktury rowerowej: </li></ul><ul><li>opracowanie koncepcji tras rowerowych oraz standardów technicznych dla infrastruktury rowerowej, </li></ul><ul><li>budowa dróg rowerowych, szczególnie wzdłuż ulic o dopuszczalnej prędkości powyżej 50 km/h, </li></ul><ul><li>łączenie istniejących odcinków dróg rowerowych, </li></ul><ul><li>budowa nawierzchni dróg rowerowych z nas bitumicznych, </li></ul><ul><li>likwidacja barier architektonicznych oraz budowa parkingów dla rowerów. </li></ul>
 • 9. ISTNIEJĄCE I PROJEKTOWANE SZLAKI I ŚCIEŻKI ROWEROWE
 • 10. <ul><li>Obecnie na terenie Szczecina istnieje ok. 70 km dróg rowerowych oraz ciągów pieszo – rowerowych; realizowane są inwestycje: </li></ul><ul><li>budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Derdowskiego (etap odbioru), </li></ul><ul><li>budowa ścieżki rowerowej od ul. Panieńskiej do Mostu Cłowego poprzez Trasę Zamkową (etap przetargu) – projekt dofinansowany w ramach RPO WZ, </li></ul><ul><li>budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Płoni w Dąbiu” (etap przetargu) – projekt dofinansowany w ramach RPO WZ, </li></ul><ul><li>uzupełnienie ścieżek rowerowych wzdłuż ul. Ku Słońcu na odcinku od ronda Gierosa do d. Selfy (etap wykonywania dokumentacji) </li></ul>
 • 11. <ul><li>W roku 2010 powstał pierwszy w Szczecinie kontrapas rowerowy </li></ul>
 • 12. <ul><li>Komunikacja indywidualna </li></ul><ul><li>Inwestycje drogowe </li></ul><ul><li>przebudowa ulic Arkońskiej i Niemierzyńskiej, </li></ul><ul><li>przebudowa ul. Struga, </li></ul><ul><li>budowa obwodnicy śródmiejskiej - etap V – od ul. Duńskiej – Krasińskiego – do ul. Arkońskiej, </li></ul><ul><li>budowa trasy północnej - etap I – przebudowa ul. Warcisława </li></ul>
 • 13. <ul><li>Parkowanie </li></ul><ul><li>wprowadzenie opłat za parkowanie na obszarze Strefy Płatnego Parkowania, </li></ul><ul><li>zaspakajanie w pierwszej kolejności potrzeb parkingowych mieszkańców i osób niepełnosprawnych, </li></ul><ul><li>Poprawa dostępności komunikacji zbiorowej, warunków podróżowania rowerem i pieszo, jako alternatywy transportu indywidualnego </li></ul>
 • 14. <ul><li>… a poza tym: </li></ul><ul><li>wykonywane są Kompleksowe Badania Ruchu oraz trwają prace nad modelem ruchu, </li></ul><ul><li>w dniu 22 września będzie można podróżować komunikacją miejską za darmo, </li></ul><ul><li>w 2011 roku planowane są badania napełnienia SPP, </li></ul><ul><li>… </li></ul>
 • 15. Dziękuję za uwagę Jakub Kujath Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urząd Miasta Szczecin www.szczecin.eu