easyCALL.pl
 
 
oferta
 zaawansowanych
 usług
 
dla
 call/contact
 center
 
 
 
 
Warszawa,
 lu...
easyCALL.pl
 SA
 –
 podstawowe
 informacje
 
easyCALL.pl
 SA
 to
 spółka
 notowana
 na
 GPW
 
(New...
easyCALL.pl
 dla
 call/contact
 center
 
 
1.  Usługi
 podstawowe
 (kierowanie
 połączeń/
numeracja)
 
...
1.
 Usługi
 dla
 call/contact
 center
 
a)
 tranzyt
 ruchu
 telekomunikacyjnego
 (polska
 i
 zagrani...
2.
 Usługi
 specjalne
 
a)
 Monitoring
 infrastruktury,
 utrzymanie
 systemów
 telekomunikacyjnych
 
b)	...
3.
 Zaawansowane
 schematy
 IVR
 dla
 
contact
 center
 
a)
 dzięki
 interfejsowi
 graficznemu
 syste...
Zaawansowane
 kierowanie
 połączeń
 w
 contact
 center
 –
 przykład
 
zastosowania
 system
 IVR
 eas...
Telekonferencja
 easyCALL.pl
 
1.
 Uczestnik
 telekonferencji
 dzwoni
 na
 lokalny
 numer
 telefonu
 w...
1.  Możliwość
 uczestniczenia
 w
 konferencji
 poprzez
 stronę
 
internetową
 (moduł
 flash).
 
2.  Możli...
 
 
 
 
 
Zapraszam
 do
 współpracy
 
 
Piotr
 Mazurkiewicz
 
Dyrektor
 Sprzedaży
 easyCALL.pl...
of 10

Prezentacja_CALL_CENTER_luty

Published on: Mar 4, 2016


Transcripts - Prezentacja_CALL_CENTER_luty

  • 1. easyCALL.pl     oferta  zaawansowanych  usług   dla  call/contact  center         Warszawa,  luty  2015  r.
  • 2. easyCALL.pl  SA  –  podstawowe  informacje   easyCALL.pl  SA  to  spółka  notowana  na  GPW   (NewConnect)    laureat  rankingu  najszybciej  rozwijających  się  firm   technologicznie  innowacyjnych  w  Europie  Środkowej   (DeloiRe  Technology  Fast  50  CE),  m.in.  dzięki  wirtualnej   centrali  (IVR)  i  usługom  telekomunikacyjnym  dla   biznesu    październik  2014.     2
  • 3. easyCALL.pl  dla  call/contact  center     1.  Usługi  podstawowe  (kierowanie  połączeń/ numeracja)   2.  Usługi  specjalne  (systemy  i  ich  utrzymanie)   3.  Zaawansowane  schematy  IVR  dla  contact   center   3
  • 4. 1.  Usługi  dla  call/contact  center   a)  tranzyt  ruchu  telekomunikacyjnego  (polska  i  zagranica),   b)  udostępnianie  numeracji  z  całego  kraju,  numeracja  teleinformatyczna  80x,   c)  udostępnianie  numeracji  zagranicznej,   d)  zestawianie  połączeń  między  oddziałami  firmy  (integracja  z  istniejącymi  systemami   telekomunikacyjnymi  z  wykorzystaniem  bram  VoIP  także  bram  VoIP/ISDN),   e)  konfiguracja  i  zestawianie  bezpiecznych  połączeń  VPN,   f)  usługa  zamiany  identyfikacji  połączeń  wychodzących  -­‐  na  bazie  udostępnionych  danych  o   Kliencie  (jego  kodzie  pocztowym)  dobieramy  losowy  numer  z  określonej  strefy  w  Polsce  i  takim   numerem  się  prezentujemy;  polecamy  do  wykorzystania  w  działaniach  windykacyjnych  oraz   sprzedażowych  (wielu  Klientów  oddzwania  na  taki  numer),   g)  nagrywanie  połączeń  (zarówno  rozwiązania  sprzętowe  jak  i  SaaS),  szyfrowanie,   h)  numeracja  komórkowa  (możliwa  identyfikacja  numerem  komórkowym),   i)  IVRy  –  zaawansowane  schematy  kierowania  połączeń  dla  contact  center,  w  tym  integracja  z   systemami  zewnętrznymi  (zarządzanie  schematami  systemu  IVR  odbywa  się  poprzez  interfejs   graficzny  w  technologii  drag  and  drop).   4
  • 5. 2.  Usługi  specjalne   a)  Monitoring  infrastruktury,  utrzymanie  systemów  telekomunikacyjnych   b)  Dostarczenie  kompletnej  plaformy  telekomunikacyjnej  odpowiadającej  za  biling   oraz  kierowanie  ruchu  do  różnych  operatorów,   c)  Udostępnienie  plaformy  do  telekonferencji  wraz  z  numeracją  dostępową  w  Polsce  i   zagranicą.     d)  Masowa  wysyłka  SMSów,  faksów  oraz  wiadomości  głosowych  (IVR  outbound)       5
  • 6. 3.  Zaawansowane  schematy  IVR  dla   contact  center   a)  dzięki  interfejsowi  graficznemu  systemu  IVR  dla  contact  center,  schematami  połączeń  można   zarządzać  z  poziomu  przeglądarki  internetowej  a  jej  obsługa  nie  wymaga  wiedzy  technicznej.   b)  definiowanie  nawet  bardzo  skomplikowanych  schematów  kierowania  połączeń  dla  contact   center  jest  niezwykle  proste  dzięki  wykorzystaniu  techniki  drag  &  drop.  Poszczególne  funkcje   (obiekty),  wystarczy  po  prostu  wybrać  i  przeciągnąć  z  menu  na  Pulpit  systemu  IVR  łącząc  je  ze   sobą  ścieżkami  i  tworząc  schemat  zawierający  m.in..:  zapowiedzi  głosowe,  przekierowania,   pocztę  głosową,  kolejkowanie  połączeń,  warunkowanie  połączeń  czy  integracje  z  systemami   zewnętrznymi.   6
  • 7. Zaawansowane  kierowanie  połączeń  w  contact  center  –  przykład   zastosowania  system  IVR  easyCALL.pl   7
  • 8. Telekonferencja  easyCALL.pl   1.  Uczestnik  telekonferencji  dzwoni  na  lokalny  numer  telefonu  w  swoim  kraju  (ponosi  za  to  koszt   jak  za  połączenie  lokalne,  zgodnie  z  cennikiem  operatora,  z  którego  usług  korzysta).   Do  dyspozycji  oferujemy  stacjonarne  numery  polskie  i  zagraniczne  (lista  na  życzenie)     2.  Administrator  konferencji  ma  możliwość  założenia  nowego  pokoju  konferencyjnego  (otrzymuje   jego  numer,  dodatkowo  może  zabezpieczyć  go  PINem).  Pokój  jest  aktywny  przez  określony  czas   (np.  7  /  14  /  30  dni;  ew.  ważność  konta  przedłuża  się  wraz  z  każdym  użyciem  o  taki  sam  czas).     3.  Możliwe  jest  nagranie  wiadomość  powitalnej  dla  osób,  które  logują  się  do  danej  konferencji   (ew.  lektor)  lub  wykorzystanie  syntezy  mowy  do  przygotowania  zapowiedzi       4.  Uczestnik  ma  możliwość  dołączenia  do  istniejącego  pokoju  -­‐  poprzez  podanie  jego  numeru  i   ew.  autoryzacji  PINem  z  klawiatury  telefonu.  Po  zalogowaniu  się  do  konferencji  odtwarzana  jest   wiadomość  powitalna.     5.  Wszystkie  osoby,  które  biorą  udział  w  konferencji  mogą  zarówno  słuchać  jak  i  mówić  -­‐  każdy   słyszy  całość  konwersacji.       6.  Wszystkie  rozmowy  mogą  być  nagrywane  a  następnie  udostępnione  do  odsłuchania     8
  • 9. 1.  Możliwość  uczestniczenia  w  konferencji  poprzez  stronę   internetową  (moduł  flash).   2.  Możliwość  pokazywania  prezentacji  na  stronie  w  trakcie   konferencji  +  interakcje  (np.  głosowanie,  komentowanie).   *  planowana  dostępność  w  I  kw.  2015  roku   9   Telekonferencja  easyCALL.pl  –  premium*
  • 10.           Zapraszam  do  współpracy     Piotr  Mazurkiewicz   Dyrektor  Sprzedaży  easyCALL.pl   p.mazurkiewicz@easycall.pl   221  221  700   10

Related Documents