Koło Naukowe Studentów IEMiD działa od maja 2002 roku. Wtedy to został wybrany tymczasowy Zarząd oraz spisano statut Koła....
W Kole możecie doskonalić swój warsztat dziennikarski - dzięki naszej gazecie "Obserwator" czy stronie interneto...
Zarząd koła <ul><li>Prezes: Monika Baran </li></ul><ul><li>Wiceprezes: Bogusław Skowron </li></ul><ul><li>Skarbnik: Aleksa...
Konferencje koła naukowego <ul><li>Jak pisać o bezpieczeństwie narodowym </li></ul>
Konferencje koła naukowego <ul><li>Charytatywni w mediach </li></ul>
Konferencje koła naukowego <ul><li>Wierzący w mediach </li></ul>
Znani goście koła <ul><li>Jan Mikruta </li></ul><ul><li>Władysław Stasiak </li></ul><ul><li>Ks. Wiesław Niewęgłowski </li>...
Współpracownicy koła i patronaty konferencji
of 8

Prezentacja KNS IEMiD

Prezentacja Koła Naukowego Studentów Instytutu Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      Technology      


Transcripts - Prezentacja KNS IEMiD

  • 1. Koło Naukowe Studentów IEMiD działa od maja 2002 roku. Wtedy to został wybrany tymczasowy Zarząd oraz spisano statut Koła. Koło jest miejscem promocji naukowej i zawodowej studentów Instytutu.
  • 2. W Kole możecie doskonalić swój warsztat dziennikarski - dzięki naszej gazecie &quot;Obserwator&quot; czy stronie internetowej. Organizujemy panele, sympozja, prezentacje i spotkania z ludźmi mediów. Aktywnie współpracujemy z samorządem uczelnianym, organizacjami społecznymi i mediami.
  • 3. Zarząd koła <ul><li>Prezes: Monika Baran </li></ul><ul><li>Wiceprezes: Bogusław Skowron </li></ul><ul><li>Skarbnik: Aleksandra Szmurło </li></ul><ul><li>Sekretarz: Magdalena Bałkowiec </li></ul><ul><li>Członek Zarządu: Beata Kozakiewicz </li></ul>
  • 4. Konferencje koła naukowego <ul><li>Jak pisać o bezpieczeństwie narodowym </li></ul>
  • 5. Konferencje koła naukowego <ul><li>Charytatywni w mediach </li></ul>
  • 6. Konferencje koła naukowego <ul><li>Wierzący w mediach </li></ul>
  • 7. Znani goście koła <ul><li>Jan Mikruta </li></ul><ul><li>Władysław Stasiak </li></ul><ul><li>Ks. Wiesław Niewęgłowski </li></ul><ul><li>Gen. Stanisław Koziej </li></ul><ul><li>Krystyna Czubówna </li></ul><ul><li>Ilona Felicjańska </li></ul><ul><li>Ewa Czaczkowska </li></ul><ul><li>Józef Szaniawski </li></ul><ul><li>Tomasz Terlikowski </li></ul>
  • 8. Współpracownicy koła i patronaty konferencji

Related Documents